| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I VIERDALEN I


 

 

 

Gudmund Bjørnsen f. ca 1625 sin familie

 

 

 

 

Gudmund Bjørnsen, f. ca 1625,[1],[2] d. 1712 på Viersdalen i Eidanger,[3] gravlagt 19.10.1712 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Bjørn Iversen Viersdalen.

 

Gudmund stod i midten av 1650 årene som bruker av og eier av 8 skinn i gården Viersdalen i Eidanger. Paul Solli eide de resterende 11 skinnene.

 

Fogdens manntall fra 1664 oppgav Gudmund Viersdalen som 30 år, mens sognepresten oppgav han som 38 år. Har nevner også patronymikonet Bjørnsen. Noe senere nevnes Gudmund og Paul som eiere og brukere. Nå gikk eiendomsretten over til Nils Rasmussen Lerstang i Brevik. Han stod som eier av gården i 1680. Lerstangslekten eide nå gården til langt ut på 1700 tallet og gården ble drevet av leilendinger.

 

I 1690 årene nevnes fremdeles Gudmund Bjørnsen som bruker. Etter Gudmund nevnes Iver Gudmundsen som oppsitter.

 

Gudmund døde på Viersdalen i 1712. Han gravlegges som "Gudmund Wiersdalen 87 aar 15 uger".

 

 

 

I.    Iver Gudmundsen, f. ca 1652 på Viersdalen i Eidanger,[5] d. 1723 på Viersdalen i Eidanger,[6] gravlagt 13.04.1723 på Eidanger kirkegård.[7]

 

 

       (1) Han giftet seg med[8] Åste Evensdatter, f. ca 1656 på Buer i Eidanger,[9] (datter av Even Rolfsen), d. 1720 på Viersdalen i Eidanger,[10] gravlagt 20.06.1720 på Eidanger kirkegård.[11]

      

 

       (2) Han giftet seg med Inger Siversdatter, f. ca 1658,[12] d. 1741 i Eidanger,[13] gravlagt 16.04.1741 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Se Viersdalen denne gården

 

      

 

 

II.   Marthe Gudmundsdatter, f. ca 1655 på Viersdalen i Eidanger,[15] d. 1724 på Viersdalen i Eidanger,[16] gravlagt 26.07.1724 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Hun gravlegges i 1724 som "Marthe Gudmundsdatter Viersdahllen 69 aar og 1 maaned og 7 dager gl".

 

 

 

III. Ole Gudmundsen, f. ca 1666,[18] d. 1724 på Kvestad i Eidanger,[19] gravlagt 31.03.1724 på Eidanger kirkegård.[20]

      

 

       Han giftet seg med[21] Marthe Christensdatter, f. ca 1674,[22] (datter av Christen Hansen og Kirsten Rolfsdatter), d. 1751 på Kvestad i Eidanger,[23] gravlagt 24.04.1751 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Se Kvestad

      

 

 

 

 



[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 343.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[9]  Alder ved død.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 74.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[12]  Alder ved død.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Alder ved død.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[18]  Alder ved død.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 39.

[22]  Alder ved død.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, ingen sidetall.