| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| RØRA |


 

 

 

 

Halvor Jonsen f. ca 1646 sin familie

 

 

 

 

Halvor Jonsen, f. ca 1646,[1] d. 1717 på Røra i Eidanger,[2] gravlagt 27.11.1717 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Halvor nevnes første gang på Røra i kontribusjonsberegningen av 1692. Da var han bruker sammen med en Claus.

 

I rostjenesteberegningen av 1700 var Halvor, og en Anfind, brukere av gården og eier var Gjerpen prosti.

 

En finner Halvor på Røra i sjølegden i 1706 som "Opsidder, bruger halfparten 60 aar gifft". Han er nevnt der med sønnene Anders "24 aar ung Karl, hafver fang", og Jon "16 aar ung Karl, ej enroulleret".

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 nevnes to brukere på Røra. Den første var ”Halfvor Joensøn og qvinde med 2 børn”. Den andre var ”Anfind Povellsøn og qvinde og tienestepige”.

 

I ekstraskatten i 1711 nevnes Halvor Jonsen med kvinne og to barn på Røra. Denne andre brukeren er fortsatt Anfind Povelsen.

 

Det kan jo være hans søster som ble gravlagt i Eidanger i 1730 som "gamle Randie Joensdatter Røra 79 aar".

 

Han gravlegges som "Halfvor Joensøn Røra 71 aar".

 

 

 

I.    Anders Halvorsen, f. ca 1681,[4],[5] d. 1742 på Ramberg i Eidanger,[6] gravlagt 09.08.1742 i Eidanger.[7],[8]

      

       Han er nevnt på Røra hos faren i sjølegden i 1706 som "24 aar ung Karl, hafver fang".

      

      

       Gift 11.11.1714 i Eidanger kirke,[9],[10] med Bodil Rasmusdatter, f. ca 1688,[11],[12] (datter av Rasmus Isaksen og Inger Hansdatter), d. 1742 på Ramberg i Eidanger,[13] gravlagt 20.07.1742 i Eidanger.[14],[15]

      

       Se Ramberg

 

      

 

II.   Christense Halvorsdatter, f. ca 1689,[16] d. 1765 på Røra i Eidanger,[17] gravlagt 06.12.1765 på Eidanger kirkegård.[18]

      

      

       Gift 09.08.1714 i Eidanger kirke,[19] med[20] Otter Olsen, f. ca 1693 på Kjendalen i Eidanger,[21] (sønn av Ole Ottersen og Ellen Pedersdatter), d. 1772 på Røra i Eidanger,[22] gravlagt 14.06.1772 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Røra denne gården

 

      

 

III. Jon Halvorsen, f. ca 1690.[24]

      

       Han er i sjølegden i 1706 boende hos faren på Røra som " 16 aar ung Karl, ej enroulleret ".

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Joen Halfvorsen Røra", født i Eidanger, bosatt Røra i Eidanger, innrullert 7. april 1710.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[5]  Alder ved død.

[6]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[7]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[9]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[12]  Alder ved død.

[13]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[14]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[16]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[21]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[24]  Sjølegden for Bragernes 1706.