| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| KVESTAD |


 

 

 

Nils Mortensen f. 1724 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Åste Olsdatter f. 1714 og 2. gang med Maren Stoesdatter f. 1728)

 

 

 

Nils Mortensen, f. 1724 på Åsterød i Gjerpen,[1] døpt 09.04.1724 i Gjerpen kirke,[2] d. 1800 på Kvestad i Eidanger,[3] gravlagt 13.11.1800 på Eidanger kirkegård.[4] 

Han var sønn av Morten Børgersen Åsterød/Høgset f. 1682.

 

Morten Aasterøs sønn Nils

Faddere: Lars Nygaard, Christopher Rolfsen, Anders Eegaas, Isak Ballestads quinde, Even Søliejes datter.

      

Nils var ungkar og soldat i 1751 da han giftet seg med enken på Kvestad i Eidanger. Han kjøpte 2 huder av Kvestad i 1778, og i 1782 skjøtet han sin part videre til Isak Olsen fra Kvelde som giftet seg med hans datter Sara.

 

Han giftet seg 1. gang i 1751:

 

Trol. 3/4-1751 i Eid. Copul. 3/8-1751.

Soldat og Uk. Niels Mortensøn og Enken Aaste Olsd. Qvæstad.

Haver holdt Skifte og hafde Officer Seddel.

Caut: Lars Olsøn Søndre Lunde og Joen Andersøn Høyset.

      

Kvestad 1762:

Gaardsnavn: Qvæstad

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Lars Qvæstad og kone, Søren Qvæstad og kone,

Nils Qvæstad og kone, Christen Qvæstad og kone

Barn 12 aar: Ingeborg Larsdatter, børn Nils og Jacob, Gundmund Christensen,

Tolli Christensen, Marthe og Ingebor Christensdatter.

Drenger over 12 aar: Lars Hansen, Lars Jacobsen

Andre husboende: Ole Jacobsen paa Qvæstad og kone

 

Han giftet seg 2. gang i 1779:

      

Eidanger, trolovet 15/6-1779 i Eid., copul. 30/9-1779:

Enkemand Nils Mortens. Qvæstad og Enken Mari Stoesd. Lunde Søndre.

Caut: Hans Bentsen Holte og Christen Erichsøn Heinen.

      

De er nevnt på Kvestad i 1782:

Qvæstad, Niels, 1 kone, 2 barn

 

Gravlagt som "Nils Mortensen Qvestad 71 1/2 aar".

 

 

(1) Gift 03.08.1751 i Eidanger kirke,[5] med[6] Åste Olsdatter, f. 1714 på Flåtten i Eidanger,[7] (datter av Ole Olsen og Anne Nilsdatter),  døpt 05.08.1714 i Eidanger kirke,[8] d. 1777 på Kvestad i Eidanger,[9] gravlagt 27.02.1777 på Eidanger kirkegård.[10] 

 

Åste:

Olle Olsen Flaatten og Anne Nielsdatter - Aastøe

Faddere: baaren af Elen Olsdatter Røe, assist: Dorothe Ifversdatter, Dorothe Nielsdatter Klefuen, mandfaddere: Niels Klefuen, Niels Anfindsen, Even Solvesen Flaatten.

      

Åste var trolig fra Flåtten og datter til Ole Olsen Flåtten. Ole Flåtten er fadder til sønnen Nils i 1741.

      

Hun var enke etter Jacob Olsen Kvestad f. ca 1711 da hun giftet seg med Nils Mortensen.

      

Gravlagt som "Aaste Olsd. Qwæstad 63 aar".

      

       Bamble skifteprotokoll nr. 9, Fol. 460

       25.3.1777 Qvæstad (Kvestad) i Eidanger

             Aaste Olsdtr. død g.1.m.  Jacob Olsen død, g.2.m . Niels Mortensen.

             Barn:

             1.  Ole Jacobsen Røre Røe myndig.

             2.  Niels Jacobsen myndig.

             3.  Isach Jacobsen myndig.

             4.  Anne Nielsdtr. 25 år.

             5. Sara Nielsdtr. 20 år.

       Brutto 159-1-18.

       Netto 113-2-12.

 

       Det ble bl. a. registrert 2 hester, 5 kuer, 7 voksne sauer, 3 geiter og en halvvoksen gris,

       noe smieredskap, 1 kvern med tilbehør og 1 kirkeslede.

 

 

(2) Gift 30.09.1779 i Eidanger kirke,[11] med Maren Stoesdatter, f. 1728 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[12] (datter av Stoe Sørensen og Berthe Ingebretsdatter),  døpt 15.02.1728 i Eidanger kirke,[13] d. 1803 på Kvestad i Eidanger,[14] gravlagt 21.07.1803 på Eidanger kirkegård.[15] 

 

Maren:

Stoed Søfrensen Smecherøs ægte barn (Hans hustru Berthe Ingebretsdatter er ikke nevnt. JO) - Maren

Faddere: baaren af Anne Ingebredtsdatter Nedre Lunde, Anne Tollefsdatter Aachlungen, Olle Thollefsen Nordall, Olle Søfrensen Lunde, Jacob Nielsen Nedre Lunde.

      

Hun var enke etter Christen Larsen Søndre Lunde f. 1720 d. 1779 da hun giftet seg med Nils Mortensen. Se Søndre Lunde

      

Bosatt på Kvestad i 1801 hos Isach Olsen som "Mari Stodsdtr., 70 år, Enke efter 2det ægteskab, Inderste".

            

Gravlagt som "Maren Stoesd. Qvestad, 74 aar".

 

 

I.    Anne Nilsdatter, (datter av Nils Mortensen og Åste Olsdatter) f. 1752 på Kvestad i Eidanger,[16] døpt 20.02.1752 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[18] d. 1809 på Kvestad i Eidanger,[19] gravlagt 21.10.1809 på Eidanger kirkegård.[20] 

 

       Niels Qvæstads barn navnl. Anne                                                           

       Faddere: baaren af Hans Grønsholtes kone, Kisti Christensdatter Qvæstad, mandfaddere: Lars N. Lunde, Christen og Halvor Høysæt i Gierpen Sogn.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Anne Nilsdatter Qvæstad 16".

 

      

       Gift 24.07.1777 i Eidanger kirke,[21] med Knud Nilsen, f. 1750 på Tråholt i Eidanger,[22] (sønn av Nils Larsen og Margrethe Larsdatter),  døpt 04.03.1750 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[24] d. 1812 på Tråholt i Eidanger,[25] gravlagt 28.08.1812 på Eidanger kirkegård.[26] 

 

       Se Kvestad denne gården

 

      

 

II.   Sara Nilsdatter, (datter av Nils Mortensen og Åste Olsdatter) f. 1756 på Kvestad i Eidanger,[27] døpt 31.10.1756 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[29] død 23.06.1826 på Kvestad i Eidanger, gravlagt 29.06.1826 på Eidanger kirkegård.[i]

 

       Niels Kvæstads barn navnl. Sara                                    

       Faddere: baaren af Christian Højsæts kone, Ingeborg Larsdatter Qvæstad, mandfaddere: Lars nordre Lunde, Amund Lunde, Gudmund Qvæstad.

      

       Konfirmert som "Sara Nilsdatter Qvæstad 16".

      

 

       Gift 13.06.1782 i Eidanger kirke,[30] med Isach Olsen, f. ca 1750 i Hedrum,[31] (sønn av Ole Hansen og Anne Syversdatter), død 1809 på Kvestad i Eidanger,[32] gravlagt 30.05.1809 på Eidanger kirkegård.[33] 

 

       Isach:

       Han kom fra Nordkvelle i Hedrum. Han kjøpt gården Kvestad (Bnr. 3) av sin svigerfar.

 

       Se Kvestad denne gården

      

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[18]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 145.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 145.

[24]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[29]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[30]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.