| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| FLÅTTEN |


 

 

 

 

Ole Flåtten f. omkring 1630 sin familie

 

 

 

 

Ole Flåtten, f. omkring 1630, d. ca 1705 på Flåtten i Eidanger.[1]

 

Det var nok han som brukte Flåtten fra ca 1680 til ca 1705.

 

Skattemanntallet i 1680 oppgav "Olluf" som bruker på Flåtten. Han nevnes også som bruker under rostjenestemanntallet i 1685.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 nevnes "Olle" som bruker.

 

I rostjenesteberegningen i 1700 var det "Ole og Solfve" som var brukere på Flåtten.

 

Ettersom en Ole Olsen Flåtten som giftet seg i 1702 og ble bruker på Flåtten, er det trolig dennes far Ole som nevnes her frem til 1700.

 

 

 

I.    Ole Olsen, f. ca 1664,[2] d. 1734 på Flåtten i Eidanger,[3] gravlagt 02.12.1734 på Eidanger kirkegård.3

 

       Han ble nevnt på Flåtten fra 1700. Før dette var det også en Ole som brukte gården fra ca 1680. Dette var nok hans far.

      

 

       Gift 16.07.1702 Eidanger kirke,[4] med Anne Nilsdatter, f. ca 1675,2 (datter av Nils Ellefsen og Nils Ellefsen sin 1. kone).

      

       Se Flåtten denne gården

 

 

      

II.   Elen Olsdatter, f. ca 1665,[5] d. 1737 på Nordre Rød i Eidanger,5 gravlagt 09.02.1737 på Eidanger kirkegård.[6]

      

       Da Ellen Olsdatter giftet seg, stod hun som datter av Ole Flåtten, som sammen med Solve Flåtten var deres forlovere. Solve Flåtten var Solve Michelsen. Hun ble brukt som fadder av Ole Olsen Flåtten f. ca 1664. Dette var i 1714. Elen var f. ca 1665 så denne Ole Olsen Flåtten kunne ikke være hennes far, men kunne ha vært hennes bror. Ut fra at det stod at hun var Ole Flåttens datter da hun giftet seg, tror jeg hun må ha vært ei søster av denne Ole Olsen Flåtten. Hun ble også brukt som fadder av Erik Olsen. Han var sønn av Ole Eriksen. Jeg tror ikke denne Ole Eriksen Bjørnerud u/Langangen var hennes far.

      

      

       Gift 18.09.1698 i Eidanger kirke,4 med Lars Jensen, f. ca 1665,5 (sønn av Jens Larsen og Jens Larsen 1. hustru).

      

       Se Nordre Rød u/Nordre Tveten

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 292.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 182.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 296.