| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

Torjus Stensen f. ca 1657 og Pernille Jacobsdatter f. ca 1675 sin familie.

 

 

 

Torjus Stensen, født ca 1657 på Rørholt Nordre i Bamble,[1] død 1720 på vestre Porsgrunn i Solum,[2] gravlagt 20.12.1720 i Solum.2

Han var sønn av Sten Torjusen på Nordre Rørholt i Bamble.

 

Hans far i 1655 oppsitter på Nordre Rørholt i Bamble. I fogdens manntall i 1666 nevnes han som 56 år gammel.

 

Han søster, Åste Stensdatter, er gift med Nils Ellefsen og bosatt på Kleven i Eidanger.

 

Se WikiTree (Leif Biberg Kristensen)

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Torgius Steensen Rørholt", født i Bamble, gift og bosatt i Porsgrund, innrullert 6. mai 1704.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1712: 71.Torgius Steensen-3-3-6

 

Gravlagt som "Torgius Steensøn ved Porsgr: gl: 63 aar".

 

Fra Solumslekt:

Han nevnes i koppskattmanntallet av 1700 som en av de «fattige strandsittere i armodig tilstand».

 

Merknad:

Ifølge Chr. Abrahamsen solgte Thorjus Stensen det såkalte «Bøllings hus» (som må ha befunnet seg i umiddelbar nærhet av Niels Jensens hus, da det omtales under adressen Vestregt. 35. LBK) til Solum almue til premierløitnantbolig i 1721. (Ettersom Torjus døde i 1720, må det vel antas at det dreide seg om hans dødsbo. LBK) Allerede i 1728 ble huset, nå kalt «løitnant Lembachs bolig», solgt videre til Jens J. Kiil som på samme tid kjøpte opp flere nærliggende småhus. Han lot dem rive og oppførte så den store gården med høyt valmtak som brant i 1887.

 

Skifte 15. juli 1721 på Vestsida, Porsgrunn:

Thorgius Steenersen og Pernille Jacobsdatter, begge døde, barna: Jens Thorgiusen 14 år; Jacob Thorgiusen 9 år; Maria Thorgiusdatter gift med Erich Tordsen; Anne Thorgiusdatter 12 år; Maren Thorgiusdatter 4 år. På de umyndige barns vegne var til stede morbroren Gunder Jacobsen, deres mosters mann Isach? Gregersen såvelsom søstra Aaste Steenersdatter boende på gården Klefva i Eidanger prestegjeld i ekteskap med Niels Ellefsen.

 

 

Han giftet seg med Pernille Jacobsdatter, født ca 1675,1 (datter av Jacob Gundersen og Anne Pedersdatter), død 1720 i vestre Porsgrunn i Solum,[3] gravlagt 12.07.1720 i Solum.3

 

Pernille:

Hennes foreldre nevnes i Vestre Porsgrunn.

 

Gravlagt som "Pernille Jacobsdatter ved Porsgr: gl: 45 aar, mindre 6 maaneder og 12 dage".

 

 

 

I.    Maria Torjusdatter, født ca 1697, død 1740 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 12.11.1740 i Solum i Telemark.[4] .

      

       Gravlagt som "Maria Torgiusdatter 43 aar".

      

       Solum Forlovet 06.01.1721 ved Porsgr:

       Erich Thorssøn og Maria Torgiusdatter.

       Forlovere Isach og Gunder Fierestranden.

 

       Forlovet 22.03.1738 ved Solum:

       Abraham Jansøn og Maria Torgiusdatter.

       Forlovere Niels Thorsøn og Jens Torgiusøn.

 

       Gravlagt som "Porsgr.: Maria Torgiusdatter 43 aar".

      

      (Fra Solumslekt)

       Skifte 22. mai 1743 på Vestsida, Porsgrunn:

       Maria Torgiusdatter død, enkemannen Abraham Jansen og hennes barn fra to ekteskap. I 1. ekteskap med Erik Tordsen: Johannes Erichsen 17 år, Hans Erichsen 12 år. I 2. ekteskap med Abraham Jansen: Anne Abrahamsdatter 3 år.

 

      

       (1) Gift 05.07.1721 i Solum i Telemark,[5] med Erik Torsen, født ca 1693,[6] død 1734 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 14.12.1734 i Solum.[7]

      

       Erik:

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Erich Thorsen Sorterenne? 30 aar", født i Porsgrund, gift og bosatt i Porgrund, innrullert 28. juni 1723.

      

       Trolig den samme som blir gift med Maria Torjusdatter.

      

       (Fra Solumslekt)

       Sjeleregister 1729 på Vestsida, Porsgrunn:

       Erich Torsen og qvinde, 2 børn en søn Johannes 4 aar, en daatter Maria 1 aar, og værmoder gammel 70 aar, dagarbeider, slet tilstand. (Den gamle værmora kan umulig være Maria Torjusdatters mor Pernille Jacobsdatter, da hun døde i 1720. LBK)

      

       Gravlagt som "Erich Thorsøn 37 aar 9 maaneder 5 dage, 4 aar sengeliggende".

 

      

       (2) Gift 21.08.1738 i Solum,[8] med Abraham Jansen Kaye, født ca 1681, død 1756 i Bamble, gravlagt 02.01.1756 i Bamble.8

      

       Abraham:

       Det finne ei Anne Jansdatter Kaye f. ca 1697 gift med Abraham sin kones bror Jens Torjusen f. 1706. Se lenger ned her.

 

       Videre nevnes ei Maren Jansdatter Kaye f. omkring 1695 gift i Solum i 1720 med Nils Torsen f. ca 1697 død i Vestre Porsgrunn 1746.

 

       Disse er jo trolig søsken.

 

       Abraham hadde vært gift med Anne Torgersdatter f. ca 1681 som døde i Vestre Porsgrunn i 1737. Hennes foreldre er ikke kjent.

 

       Solum trolovet 05.02.1711:

       Trolofvelse paa Biørntvedt. Abraham Johansen Kaye med Anne Torjersdaatter.

       Cav: Secreteres Herman Leopoldus.

      

       Han døde i Bamble.

      

       Gravlagt som "Abraham Jansen Kaie enkemand fra Porsgrund 75 aar".

 

 

      

II.   Anne Torjusdatter, født 1704 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 30.05.1704 i Solum i Telemark,[9] død 1705 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 13.09.1705 i Solum i Telemark.[10] .

      

       Til daaben Torgius Steensens barn nafnl. |: Anna :|.

       Faddere dertil Peder Veibye, Gunder Jacobsen, Suend Nielsen, Madam Tolders, Scharlotte A. Jan Jacobsd.

      

       Gravlagt som "Torgius Stensens lille daatter Anna".

      

 

 

III. Jens Torjusen, født 1706 på vestre Porsgrunn i Solum,[11] døpt 15.08.1706 i Solum,11 død 1791 på Vestre Porsgrunn,[12] gravlagt 25.11.1791 på Vestre Porsgrunn kirkegård.12 .

      

       Til daaben Torgius Steensens barn nafnl. |: Jens :|

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jens Torgiersen Rørholt 17 aar", født i Porsgrund og bosatt  i Porsgrund, innrullert 28. juni 1723.

      

       Trol. 18/2-1762 ved Porsgrund.

       Enkemanden Jens Torjusen fra vestre Porsgrund og Pigen Lisbeth Erichsd.

       Caut: Antoni Smed og Søren Snedker fra vestre Porsgrund.

       Enkemanden havde Skifte brev.

      

       Gravlagt som "begravet Jens Thorjusen 91 aar".

      

 

       (1) Gift 10.08.1727 i Solum i Telemark,[13] med Anne Jansdatter Kaye, født ca 1697,1 død 1758 på vestre Porsgrunn i Solum,[14] gravlagt 28.12.1758 i Solum i Telemark.14

      

       Anne:

       Se Abraham Jensen Kaye lenger opp. De er trolig søsken.

 

       Gravlagt som "Anne Jansdatter Kaje 61 aar".

      

       Fra Solumslekt

       Skifte 15. januar 1759 på Vestsida, Porsgrunn:

       Anna Jansdatter død, enkemannen Jens Torgiusen og barna: 1. Torgius Jensen, myndig; 2. Frands Jensen, 25 år; 3. Jacob Jensen, 23 år; 4. Gunner Jensen, 19 år; 5. Pernille Jensdatter 29 år, ugift Alle hjemme untatt Torgius som er gift og bor i Porsgrunn. Brt: 47 ½ rdl, Ingen gjeld.

      

 

       (2) Forlovet 18.02.1762 i Porsgrund,[15] gift 1762,15 med Lisbeth Eriksdatter, født ca 1719,1 død 1802 i Vestre Porsgrunn,[16] gravlagt 30.01.1802 på Vestre Porsgrunn kirkegård.16

      

       Lisbeth:

       Fra Solumslekt:

       Folketelling 1801 på Vestsida, Porsgrunn: Her er den 82 år gamle Lisbeth Erichsdatter ført som losjerende almisselem og enke etter første ekteskap hos Tollef Halvorsen.

      

       Gravlagt som "Jens Torjusens e. Elisabeth Erichsdatter 71 aar".

      

 

 

IV. Anne Torjusdatter, født 1709 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 28.04.1709 i Solum i Telemark,[17] død 1736 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 22.12.1736 i Solum i Telemark.[18] .

      

       Til daaben Torgius Steensens barn nafnl. |: Anna :|.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Anne Torgiusdatter 24 aar".

      

 

 

V.   Jacob Torjusen, født 1712 i vestre Porsgrunn i Solum,1 døpt 10.04.1712 i Solum i Telemark,[19] død 1755 i vestre Porsgrunn i Solum,[20] gravlagt 26.05.1755 i Solum i Telemark.20 .

      

       Til daaben Torgius Stensens barn nafnl. |: Jacob :|.

      

       Trolovede 17 Jul 1737 ved Solum:

       Jacob Torgiusøn og Birthe Christensdatter.

       Forlovere Jens Torgiusøn og Ole Christensøn.

      

       Han gravlegges som "Jacob Torjussen 44 aar".

 

      

       Gift 08.10.1737 i Solum i Telemark,[21] med Berthe Christensdatter, født 1711 på Nyhus i Solum,[22] (datter av Christen Christensen og Anne Olsdatter), døpt 25.03.1711 i Solum i Telemark,[23] død 1783 på Vestsiden i Porsgrunn,[24] gravlagt 31.01.1783 i Solum.24

      

       Berthe:

       Til daaben Christen Nyehusis barn nafnl. |: Børtte :|.

      

       Hun var 20 år under skifte etter faren i 1731.

      

       Hun giftet seg 2.gang med Anders Rasmussen Bjørntvedt i Eidanger

      

       Trolovede desember 1757 ved Solum:

       Anders Rasmusøn og Berthe Christensdatter.

       Forlovere Søren Jensøn og Niels Bertelsøn.

      

       Gravlagt som "begravet enken Birthe Christensdatter Nyhuus 72 aar".

 

 

      

VI. Maria Torjusdatter, født 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 02.02.1716 i Solum i Telemark,[25] død 1716 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 25.03.1716 i Solum i Telemark.[26] .

      

       Torjus Steensøns barn fra Porsgr: kaldet Maria.

       Faddere: Bendix Olsøn, Peder Molhougen, Jens Andersøn, Maren Biørntvedt, Marichen Hansdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Maria Torjusdatter 2 maaneder".

      

 

 

VII. Maren Torjusdatter, født 1717 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 29.08.1717 i Solum i Telemark,[27] død 1784 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.061784 i vestre Porsgrunn i Solum.[28] .

      

       Torgius Steensøns barn kaldet Maren.

       Faddere: Jens Christophersøn, Niels Larsøn, Iver Michelsøn, Maren Hansdatter, Maren Thomasdatter.

      

       Trolovede 23 May 1754 ved Porsgr:

       Niels Abrahamsen og Maren Torjusdatter.

       Forlovere Isaach Larsen og Niels Berthelsen.

      

       Gravlagt som "Niels Abrahamsens k. Maren Torjusdatter 70 aar".

 

      

       Gift 11.08.1754 i Solum i Telemark,[29] med Nils Abrahamsen, født ca 1729, død 1800 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 03.09.1800 i Solum i Telemark.[30]

      

       Nils:

       Han giftet seg 2. gang i Solum i 06.01.1789 med Anne Andersdatter f. 1762. Hun var datter av Anders Vetlesen og Marthe Pedersdatter i Vestre Porsgrunn.

      

       Vestre Porsgrunn trolovet 13.05.1788:

       Enkemand Niels Abrahamsen med pigen Ane Andersdatter, "da intet var at skifte efter hans afdøde kone".

       Forlovere Jens Torjusen og Christen Pedersen Molhauen.

 

       Gravlagt som "Niels Abrahamsen 71 aar".

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 149.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 148.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 160.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 180.

[6]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 156.

[8]  Solumslekt

[9]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 56.

[10]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 81.

[11]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 98.

[12]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 148.

[13]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 184.

[14]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 172.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[16]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 295.

[17]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 150.

[18]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 157.

[19]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 202.

[20]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folie 170b.

[21]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, folie 191a.

[22]  Skifte etter faren.

[23]  Kirkebok for Solum Ministerialbok nr. I 1 (1701-1716), skannet av digitalarkivet, side 182.

[24]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 101.

[25]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 7.

[26]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 147.

[27]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 11.

[28]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[29]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 203.

[30]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 295.