| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

 

Anders Isaksen f. 1778 og Anne Pedersdatter f. 1781 sin familie

 

 

 

Anders Isaksen, f. 1778 på Rørarød i Eidanger,[1] døpt 11.10.1778 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[3]  d. ca 1820

Han var sønn av Isak Jacobsen Rørarød.

 

Isac Jacobsen Rørerød og k. Karen Rasmusdtr. – Anders

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Traaholt 2. Elen Hansdtr. Røra 3. Ole Jacobsen Rørerød 4. Ole Christensen Leerstang 5. Peder Rasmusen Hasler.

 

Konfirmert som "Anders Isacsen Elven 16".

 

Copul. 07.11.1805 i Eid.

Anders Isachsen Røra og pigen Anne Pedersdatter i.b.

Caut: Nils Hansen Røra og Isach Jacobsen Røra.

 

Bosatt på Vissevåg under Røra.

 

Det var skifte etter han i 1820. 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 748b - nr. 132
Skifte 28. August 1820 paa pladsen Wissevaagen under Røra i Ejdanger Præstegield
Afgangne mand Anders Isachsen - enke Anne Pedersdatter
Barn:
1. Søn Peder Andersen, 7 aar.
2. Datteren Karine Margrethe Andersdatter, 4 aar.
Laugverge for enken Anne Pedersdatter blev Iver Knudsen Stammeland.
Formynder for de umyndige børn blev morbroderen Peder Pedersen Røra.
Brutto: 136-2-2
Herav jordegods: gaardparten Wissevaagen ½ skind, 100 spdlr.
Netto: 123-1-2

 

 

Gift 07.11.1805 i Eidanger kirke,[4] med Anne Pedersdatter, f. 1781 på Røra i Eidanger,[5] (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter), døpt 11.11.1781 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[7] død 06.04.1856 i Eidanger,[i] gravlagt 13.04.1856 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

Anne:

Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Anne

Faddere: 1. Anne Marie Larsdtr. Rørerød 2. Elen Hansdtr. Røra 3. Lars Nilsen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Nils Hansen ibid.

 

Konfirmert som "Anne Pedersdatter Røra 16".

 

Hun giftet seg 2. gang med Isak Hansen f. ca 1791. Dette kan jo være Isak Hansen Halvarpeje f. 1792 sønn av Hans Olsen Halvarp.

 

Copul. 5/4-1821 i Eid.

Uk. Isak Hansen Wissevogen, 30. Tienestedreng.

Enken Anne Pedersd. Wissevogen, 35. Huusmandsenke.

Forl: Niels Røra, Peder Røra.

 

Gravlagt som "Anne Pedersdatter 75 år - Gift med Isak Hansen".

 

 

 

I.    Peder Andersen, f. 1806 på Røra i Eidanger,[8] døpt 16.02.1806 i Eidanger kirke,[9] d. 1814 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[10] gravlagt 16.10.1814 på Eidanger kirkegård.[11] 

 

       Anders Isachsen Røra og Anne Pedersdatter - Peder

       Faddere: Margrethe Larsdtr. Røra, Aaste Isachsdtr. Elva, Nils Hansen Røra, Jacob Isachsen Ramberg, Hans Nilsen Røra.

      

       Gravlagt som "Peder Andersen Visevog 9 aar".

 

 

 

II.   Isak Andersen, f. 1808 på Røra i Eidanger,[12] døpt 06.11.1808 i Eidanger kirke,[13] d. 1810 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[14] gravlagt 30.09.1810 på Eidanger kirkegård.[15] 

 

       Anders Isaksen Røra og Anne Pedersdatter - Isaak

       Faddere: Maren Iversdtr. Elven, Pernille Pedersdtr. Røra, Niels Hansen ibid, Jacob Isaksen Gudsfred, Peder Pedersen Røra.

      

       Gravlagt som "Isak Andersen Visevaagen 2 aar".

 

 

 

III. Karen Margrethe Andersdatter, f. 07.10.1811 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[16] døpt 13.10.1811 i Eidanger kirke,[17] d. 1814 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[18] gravlagt 16.10.1814 på Eidanger kirkegård.[19] 

 

       Anders Isaksen Visevogen og Anne Pedersdatter - Karen Margrehe

       Faddere: Maria Pedersdtr., Laurine Røra, Jakob Oxum, Jakob Gudsfred, Peder Røra.

      

       Gravlagt som "Karen Margrethe Andersdatter Visevog 3 aar".

 

 

 

IV. Karen Margrethe Andersdatter, født 23.02.1815 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[iii] døpt 05.03.1815 i Eidanger kirke.[iv]

      

       Karen Margrethe - Foreldre: Inderst Anders Isaksen Vissevog og Anne Pedersdatter

 

 

 

V.   Peder Andersen, født 03.06.1818 på Vissevåg u/Røra i Eidanger,[v] døpt 14.06.1818 i Eidanger kirke,15 død 1885.16

      

       Peder - Foreldre: Husmand Anders Isachsen Visevog og Anne Pedersdatter

      

       Bosatt på Geiteklev under Gunneklev, Tangen og Vissevåg.

 

 

       Gift 1848,[20] med Karen Margrethe Nilsdatter, født 11.04.1821 på Klevstrand u/Kleven i Eidanger,16 (datter av Nils Isachsen og Johanne Marie Pedersdatter), døpt 19.04.1821 i Eidanger kirke.15

 

       Karen:

       Hun kom fra Kleven.

      

 

       Barn:

 

        A.    Andrea Nicoline Pedersdatter, født 1852,[vi] død 1927.17

              

               Bosatt på Røra Bnr.13.

 

              

               Gift 1886,17 med[vii] Kittil Larsen, født 1858,17 (sønn av Lars Kåsa og Karen), død 1904.17

              

               Kittil: 

               Han var sønn av Lars og Karen Kåsa i Sauherad. Kittil var lærer.

 

 

              

        B.    Petrea Caroline Pedersdatter, født 1855,16 død 1935.16

 

              

               Gift 1886,16 med Lares Severin Hansen, født 1860,16 (sønn av Hans Jakob Larsen og Kirsten Marie Olsdatter), død 1889.16

              

               Lares:

               Han var skomaker og kom fra Røratangen.

 

 

              

        C.    Nils Andreas Pedersen, født 1858.16

 

 

 

        D.    Peder Benoni Pedersen, født 1860,16 død 1943.16

              

               Bosatt på Sandøya.

              

 

               Gift 1884,16 med Lava Jette Marie Andersen, født 1864,16 (datter av Lars Andersen og Anne Marie Sørensdatter).

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 744.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 743.

[iv]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 744.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 753.

[vii]  Tore Vamraak's database Internett.