| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

 | EIDANGER BYGDEBOK |


 

Grønsholt Gnr. 2

 

 

Grønsholt ligger sydøst for Lundevannet i Bjørkedalen. Den har Kvestad som nabogård i nord, Søndre Lunde i nordvest, Hegna og Kjølsrød i vest.

 

Landskyld 2 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Grønsholt

 

De tidlige manntallene på Grønsholt: 

 

Grønsholt nevnes som ødegård i 1595-93.

 

I 1611 nevnes en oppsitter med navn Gulbrand.

 

I skatten fra 1619-20 og i 1630-31 ble Grønsholt brukt av velbyrdige Niels Mund. I 1635-40 nevnes hans enke fru Inger som bruker av Grønsholt.

 

I skattemanntallet av 1655 nevnes Grønsholt med en skyld av 2 huder og med en bruker som het Mogens. Gården tilhørte Mogens Gyldenstjernes arvinger.

 

Ved landkommisjonens undersøkelse av 1661 var Tønsbergs borgemester Anders Madsen eier av 2 huder i Grønsholt med bygselsrett. Brukeren var Gunder.

 

I fogden manntall av 1664 står Gunder 31 år som bruker av Grønsholt. I Sogneprestens mantall står han som 50 år. Gården nevntes forstatt med en skyld av 2 huder.

 

Prestens manntall for Grønsholt, Eidanger - dat. 24.12.1664:
Grønsholt - 2 huuder - oppsidder: Gunder Siwordsen, 50 aar.
- intet ført under Sønner, Tienistedrenge eller huusmend/strandsiddere.

 

I gårdsmanntallet av 1672 var Gunner fortsatt bruker og Anders Madsen i Tønsberg eier.

 

I skattelanntallet av 1680 var det Lauritz som brukte 2 huder (hele) gården. Sti Andersen eide gården på vegne av sin mor. Slik var også situasjonen under Rostjenestemanntallet i 1685.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var det Torkild som brukte gården og under Rostjenesteberegningen i 1700 var han avløst av en Lars Jonsen. Han oppføres der også i 1711.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1750

 

Lars Jonsen f. ca 1670 nevnes på Grønsholt omkring 1700. Lars var sønn av Jon Larsen Nautser. Lars nevnes på Grønsolt i 1711 med kvinne og tre barn og han var gift med Maren Jansdatter Nordre Lunde f. ca 1699. Maren døde på Grønsholt i 1724 og Lars i 1750.

 

Barn:

Anne Jonsdatter f. ca 1699 d. 1739

Kunella Jonsdatter f. ca 1700 d. 1724

Maria Larsdatter f. ca 1701 d. 1738

Gunhild Larsdatter f. ca 1703

Martha Larsdatter f. ca 1711 d. 1718

Johanna Larsdatter f. 1714

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1719 til 1723

 

Lars Jonsens datter Anne Larsdatter f. ca 1699 giftet seg i Eidanger i 1719 med Lars Torkildsen f. ca 1695. Han kan være sønn av Torkild Trefot f. ca 1646 fra Kleven u/Bjønnes i Eidanger. De bosatt seg på Grønsholt og bodde der til Lars Torkildsen døde der i 1723. Anne giftet seg så på nytt i Eidanger i 1724 med Gunder Knudsen f. ca 1700 og de bosatte seg på Hitterød u/Kjørholt.

 

Anne Larsens barn med Lars Torkildsen:

Hans Larsen f. 1720 d. 1720

Finn Larsen f. 1720

Martha Larsdatter f. 1721 d. 1743

Guri Larsdatter f. 1722 d. 1750

Magdalena Larsdatter f. 1724 d. 1724

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1735 til ca 1755

 

Anders Nilsen f. ca 1708 og Karen Andersdatter f. ca 1706 giftet seg i Eidanger i 1735. Anders var sønn av Nils Torkildsen Kjendalen. De var bosatt på Grønsholt og døpte barn der frem til 1748. Da bodde der i 1752 da Anders Grønsholt dette året nevnes som fadder. De nevnes ikke på Grønsholt i 1762 så de har flyttet mellom 1752 og 1762. Karen døde i Brevik i 1771 og Anders døde i Brevik i 1783.

 

Barn:

Gunild Andersdatter f. 1740

Christopher Andersen f. 1740 d. 1740

Ole Andersen f. 1741 d. 1746

Jens Andersen f. 1745 d. 1748

Gunild Andersdatter f. 1748 d. 1810

Nils Andersen f. 1750

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1745 til 1762 (Maren døde i 1766)

 

Hans Nilsen f. ca 1703 og Maren Henriksdatter f. ca 1712 kom til Grønsholt ca 1745. De døpte barn der fra 1747. Han kom fra Hauen i Gjerpen og hun fra Osebakken i Gjerpen. Da hadde giftet seg i Gjerpen i 1733 og hadde døpt barn på Hauen i Gjerpen frem til 1743. Hans døde på Grønsholt i 1762 og Maren i 1766.

 

Barn:

Karen Hansdatter f. 1734 d. 1775

Peder Hansen f. 1737 d. 1795

Henrich Hansen f. 1740 d. 1795

Marte Hansdatter f. 1742 d. 1742

Marte Hansdatter f. 1743 d. 1803

Nils Hansen f. 1747 d. 1775

Maria Hansdatter f. 1750 d. 1750

Jacob Hansen f. 1751 d. 1830

Lars Hansen f. 1753 d. 1820

Søren Hansen f. 1756

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1762 til 1795 (Sidsel til 1807)

 

Sønnen til Hans Nilsen, Peder Hansen f. 1737, giftet seg i Eidanger i 1762 med Sidsel Christensdatter Kvestad f.1740. De bosetter seg på Grønsholt og bodde der livet ut. Peder døde i 1795 og Sidsel i 1807.

 

Barn:

Åse Pedersdatter f. 1764 d. 1841

Hans Pedersen f. 1765 d. 1815

Maren Pedersdatter f. 1767 d. 1797

Kirsten Pedersdatter f. 1770

Maria Pedersdatter f. 1772 d. 1797

Marte Pedersdatter f. 1774 d. 1850

Christen Pedersdatter f. 1777

Karen Pedersdatter f. 1782 d. 1800

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til 1808

 

Hans Isaksen Lillegården f. ca 1762 og Berthe Jacobsdatter f. 1754 kjøpte Grønsholt i 1802. De hadde bodd i mange år på Lillegården. Hans Isaksen døde på Grønsholt i 1808.

 

Se Lillegården

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1809

 

Jacob Nilsen f. 1782 var sønn av den overnevnte Berthe Jacobsdatter og hennes første mann, Nils Amundsen Lillegården. Han giftet seg 1. gang i Eidanger i 1811 med Boel Andersdatter Stulen f. 1790 og 2. gang i Eidanger i 1830 med Gunhild Marie Olsdatter Flogstad f. 1808. Hans mor skjøtet i 1809 2 huder av Grønsholt over på Jacob og han bosatt seg på gården.

 

Jacob Nilsen sine barn med Boel Andersdatter:

Nils Jacobsen f. 1812 d. 1870

Birthe Marie Christensdatter f. 1816 d. 1885

Maren Karine Jacobsdatter f. 1819 d. 1861

Anne Severine Jacobsdatter f. 1821

Anders Jacobsen f. 1825 d. 1825

Andrea Jacobsdatter f. 1827 d. 1828

 

Jacob Nilsen sine barn med Gunhild Marie Olsdatter:

Boel Marie Jacobsdatter f. 1831 d. 1901

Olea Jacobsdatter f. 1837

 

Familieark

 

 

Andre som ble nevnt på Grønsholt:

 

Maren Abrahamsdatter f. 1756 ble konfirmert i 1772 på Grønsholt. Hun nevnes under sin far, Abraham Justen, på Østre Porsgrunn i 1762.