| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GRØNSHOLT |


 

 

Anders Nilsen f. ca 1708 og Karen Andersdatter f. ca 1706 sin familie

 

 

 

Anders Nilsen, f. ca 1708,[1] d. 1783 på Grønsholt i Eidanger,[2] gravlagt 28.03.1783 på Brevik kirkegård.[3] 

Han er sønn av Nils Torbjørnesen Kjendalen.

 

Det er sønn av Nils Torbjørnsen Kjendalen som gifter seg her i 1735. Han er nevnt i 1725 og hans bror Christen Nilsen Studsrød nevnes som fadder.

 

Trol. 7/6-1735 i Eid. Copul. 27/9-1735.

Anders Nielsøn med Karen Andersd.

Caut: Hans Anundsøn Traaholt, Søfren Nielsøn Grønsholt.

      

De bodde på Grønsholt, men flyttet siden til Brevik. De døpte barn på Grønsholt frem til 1748. Han nevnes som fadder som Anders Grønsholt i 1752, så de bodde der dette året. De nevnes ikke der i 1762. Karen døde i Brevik i 1771 og Anders i 1783.

      

Gravlagt som "Anders Grønsholt 75 aar".

 

      

Gift 27.09.1735 i Eidanger kirke,[4] med Karen Andersdatter, f. ca 1706,[5] d. 1771 på Grønsholt i Eidanger,[6] gravlagt 31.12.1771 på Brevik kirkegård.[7] 

 

Karen:

Gravlagt som "Anders Grønsholts k. Kari Andersdatter 65 aar".

 

 

 

I.    Gunild Andersdatter, f. 1740 på Grønsholt i Eidanger,[8] døpt 19.05.1740 i Eidanger kirke.[9] 

 

       Anders Grønsholt og Karen Andersdatters datter Gunild         

       Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Søfren Grønsholt, Hans Hansen Traaholt.

      

 

II.   Christopher Andersen, f. 1740 på Grønsholt i Eidanger,[10] d. 1740 på Grønsholt i Eidanger,[11] gravlagt 02.07.1740 på Eidanger kirkegård.[12] 

 

       Gravlegges som "Anders Grønsholts liden søn Christopher 5 uger".

      

       Han må ha vært tvilling.

 

 

III. Ole Andersen, f. 1741 på Grønsholt i Eidanger,[13] døpt 17.09.1741 i Eidanger kirke,[14] d. 1746 på Grønsholt i Eidanger,[15] gravlagt 01.01.1747 på Eidanger kirkegård.[16] 

 

       Anders Grønsholt og Kari Andersdatters søn Ole

       Faddere: baaren af Hans Traaholtes kone Anne Povelsdatter, Gunild Larsdatter Grønsholt, Mari Olsdatter Gudsfred, mandfaddere: Christen Studsrød, Hans Hansen Traaholt.

      

       Gravlagt som "Anders Grønsholtes ældste søn Nam. Ole 6 aar".

 

 

IV. Jens Andersen, f. 1745 på Grønsholt i Eidanger,[17] døpt 31.03.1745 i Eidanger kirke,[18] d. 1748 på Grønsholt i Eidanger,[19] gravlagt 01.12.1748 på Eidanger kirkegård.[20] 

 

       Anders Grønsholt og Kari Andersdatters søn Jens                                                         

       Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Anne Larsdatter S. Lunde, mandfaddere: Christen Studsrød, Ole Guldbrandsen Oxum

      

       Det er vel denne Jens som gravlegges i 1748  om "Anders Grønsholtes og Karen Jensdatters ægte søn Jens 7 ½ aar". Selv om alderen og morens etternavn er galt.

        

 

V.   Gunild Andersdatter, f. 1748 på Grønsholt i Eidanger,[21] døpt 01.11.1748 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 27.04.1766 i Brevik kirke,[23] d. 1810 i Brevik, gravlagt 05.08.1810 på Brevik kirkegård.[24] 

 

       Anders Grønsholt og Karen Jensdatters datter Gunild. (Anders Nilsen Grønsholts kone het Karen Andersdatter. JO)                       

       Faddere: baaren af Christen Studsrøds kone Johanne Knudsdatter, Anne Hansdatter Schrabeklev, mandfaddere: Hans Torkildsen Schrabeklev, Even Olsen Herøetangen, Niels Kaasen.

      

       Herøya 1762:

       Husmenn og Inderster under Herøen:

       uformuende Anders Grønsholtes Datter Gunild under Herøen, eet fattigt umyndigt barn

      

       Trolig konfirmert i Brevik i 1766 som "Gunil Andersdatter 17 aar".

      

       Brevik i 1801:

       Nr.59

       Gunnild Andersdtr - Moder – 62 aar - Enke efter 1te ægteskab - Inderste, nyder almisse

       Halvor Nielsen - Hendes søn – 24 aar - Ugivt - Udcommand. matros

      

       Trolig gravlagt som "Gunild Andersdatter 60 aar".

      

 

       Hun fikk et uekte barn med Nils Halvorsen, f. ca 1737,[25] d. 1795 på Nordre Lunde i Eidanger,[26] gravlagt 26.04.1795 på Eidanger kirkegård.[27] 

 

       Nils:

       Nils Halvorsen var gift med Berthe Ingebretsdatter og bodde på Nordre Lunde da han fikk et uekte barn med Gunild Andersdatter også i 1777. Samme året hadde han fått et ekte barn med sin kone. Han fikk derfor to sønner med navnet Halvor Nilsen dette året.

      

       Han som er nevnt på Nordre Lunde i 1782:

       Lunne nordre, Niels, 1 kone, 4 barn

 

       For Nils Halvorsen se Nordre Lunde.

 

 

 

       A.   Halvor Nilsen, f. 1777 på Grønsholt i Eidanger,[28] døpt 08.07.1777 i Brevik kirke,[29] konfirmert 15.04.1792 i Brevik kirke.[30] 

 

             Gunil Andersdatter Grønsholt hendes uægte D.B. Halvor - Barne-fader udlagt Nils Halvorsen Nordre Lunde, gift mand og soldat

             Faddere: Lars Andersens kone Cicel Olsdatter, Cicel Isachsdatter, Hans Larsen, Lars Sørensen

            

              Konfirmert i Brevik som "Halvor Nilson 15 aar".

            

             Bosatt hos moren i Brevik i 1801 "Halvor Nielsen, Hendes søn, 24, Ugivt, Udcommand. matros".

            

             Han gifter seg nok i Brevik i 1805 som ungkar.

            

             Brevik viet 19.09.1805:        

             Unge karl Halvor Nilsen og pigen Gunnild Torgersdatter.

 

            

             Gift 19.09.1805 i Brevik kirke,[31] med Gunild Torgersdatter, f. 1781 i Brevik (datter av Torger Pedersen og Anne Halvorsdatter),  døpt 15.07.1781 i Brevik kirke,[32] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.[33] 

 

             Gunild:

             Gunil - Torjer Pederson og Anne Halvorsdatter

             Faddere: Gunder Andersens Hustrue, Anne Nilsd, Stine Gullicsd, Nils Olsen, Peder Gundersen

            

             Trolig konfirmert i Eidanger i 1799 bosatt på Berg som "Gunild Torgersdatter Berg 16"?

 

              De døper at barn i Brevik i 1808 og da er Else Torgersdatter fadder. Dette kan jo da være en søster?

 

             Se Brevik etter 1801

 

 

VI. Nils Andersen, f. 1750 i Brevik, døpt 04.09.1750 i Brevik kirke.[34]

      

       Anders Nielsens Drbr. Niels

       baaren af Magrethe Erich Andersen, Gunil Bolette Berg, mandfaddere: Mess. Schøtt, Lars Schvintt, Friderich Snedker.

 

            

 

            

 

      

      

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert på Eidangerslekt

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,  Registrert på  Eidangerslekt

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert på  Eidangerslekt

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 70.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 70.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert på  Eidangerslekt

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert på  Eidangerslekt

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 107.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 107.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert på  Eidangerslekt

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert på  Eidangerslekt

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[25]  Alder ved død.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[28]  Stipulert, Stipulert.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.