| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

 

 

Jon Børgersen f. 1752 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Jacobsdatter f. 1755 og 2. gang med Kirsten Nilsdatter f. ca 1762)

 

 

Jon Børgersen, f. 1752 på Ørvik i Eidanger,[1] døpt 06.08.1752 i Eidanger kirke,1 d. 1808 i Brevik, gravlagt 23.08.1808 på Brevik kirkegård,[2] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke.[3]

Han var sønn av Børge Olsen Ørvik.

 

Børger Ørevigs barn navnl. Joen                                                       

Faddere: baaren af Jacob nedre Lundes kone, Giertrud Hejestad, mandfaddere: Ole Flaatten, Hans Andersen Aas, Ole Larsen Grave.

 

Konfirmert i 1768 som "Jon Børgesen Ørewig 16 aar".

 

Han giftet seg 1. gang i 1783.

 

Trol. 19/8-1783 i Eid. Copul. 16/9-1783.

Uk. Jon Børgesøn Ørewig og P. Anne Jacobsd. Grava.

Caut: Hans Anders. Aas og Halvor Erics. Grava.

 

Han kjøpte i 1783 plassen Hagen u/Nordre Ås:

Anno 30.01.1784 - Hans Andersen Aases skiøde til Jon Børgersen Ørvik for pladsen Hagen under Grd. Nordre Aas. Batalt 165 rd. (dat. 15.11.1783)

 

Han solgte plassen i 1792:

Anno 27.08.1792 - Johan Borgersens skiøde til Niels Erichsen Aas paa Pls. Hagen und. Nordre Aas skyld 2 ½ skind mod betalt 99 rd. (dat. 29.05.1792)

 

Han giftet seg 2. gang i 1793.

 

Trol. 19/9-1793 i Eid. Copul. ?

Enkem. Jon Børges. Grava og P. Kisten Nilsd.

Caut: Christian Aas og Anders Halvors. Grava.

 

Jon kjøpte i 1795 en del av Nordre Grava:

Anno 20.06.1795 – Jacob Johannesen m. Curator Johannes Jacobsen Odelsskiøde til Jon Børgersen paa 7 3/16 skind i Grava mod bet. 45 rd. (dat. 16.04.1795)

 

De ble bosatt på Grava.

 

Bosatt på Grava i 1801:

John                  Børresen       Husbonde        49        2det ægteskab Gaardbruger  

Kisti                  Nilsdtr          Kone               39    1ste ægteskab            

Anne Johanne  Jonsdtr         Begges børn      6                               

Else                  Jonsdtr         Begges børn      4                               

Nils                  Jonsen          Begges børn      1        

 

Han solgte sin del i Grava i 1803:

Anno 18.01.1804 – Jon Børgersens skiøde til Niels Tengelsen paa 7 3/16 skind i Nordre Grava for 520 rd. (dat. 19.12.1803)

 

De har etter dette flyttet til Setret i Brevik.

 

Gravlagt som "John Børresen 57 aar".          

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 131b

Skifte 15. september 1808 på Setteret i Brevig

Avgangen mand Jon Børresen

Enke Kirsti Nielsdatter

Før dette hafve været i ægteskap med Anne Jacobsdatter Grava.

Barn i 1. egteskab med Anne Jacobsdatter:

1. Sønnen Børre Jonsen 24 aar og bor i Brevig

Barn i 2. egteskab med enken Kirsti Nielsdatter:

1. Sønnen Nils Jonsen

2. Sønnen Ole Jonsen 4 ½ aar

3. Datteren Anne Jonsdatter

4. Datteren Else Jonsdatter 12 aar

Laugverge for enken Jon Jonsen boende paa Setteret i Brevig

Formyndere Jacob Olsen Grava og Nils Tengelsen Grava

     

 

(1) Gift 16.09.1783 i Eidanger kirke,[4] med Anne Jacobsdatter, f. 1755 på Grava i Eidanger,[5] (datter av Jacob Olsen og Anne Nilsdatter), døpt 12.10.1755 i Eidanger kirke,5 konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,3 d. 1787 på Hagen u/Ås i Eidanger,[6] gravlagt 07.03.1787 på Eidanger kirkegård.6

 

Anne:

Jacob Graves barn navnl. Anne                                                         

Faddere: baaren af Christen Viersdals kone, Kisti Christensdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Viersdal, Isak Skolemester, Jens Grave.

 

Konfirmert i 1773 som "Anne Jacobsdatter Grave 17 aar".

 

Gravlagt som "Anne Jacobsd. Hagen 31 aar ".

 

Anno 24.01.1789 - Er skiftebref forret. paa pls. Hagen under Aas efter Anne Jacobsdatter. Beg. Og slut 24. marts 1787, hvis boe var og er pls. Hagen 2 ½ skind = 135 rd. og udj Grd. Grava ½ hud ½ skind = 165 rd. er udl. paa Creditorer, Enken og barnet.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 150b       

24.3.1787 Aas nordre i Eidanger pl. Hagen

       Anne Jacobsdtr. død g. Jon Børgersen.

       Barn: 1. Børre Jonsen 2 ½ år.

Gods:   1. 2 ½ skind - med huse: 135 rdl.

       2. Skjøte 27.7.1786: ½ hud ½ skind i nordre Grava i Eidanger "skylden blir fradratt til det halve". takstr 165 rdl.

Boets brutto: 357-3-8.

Boets netto: 48-3-6.

 

 

(2) Gift 1793,4 med Kirsten Nilsdatter, f. ca 1762,[7] konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke,[8] d. 1809 i Brevik, gravlagt 19.08.1809 på Brevik kirkegård.[9]

 

Kirsten:

Trolig hun som ble konfirmert i Brevik i 1781 som "Kisten Nilsdatter 18 aar".

 

Gravlagt som "Enken Kirstine Nielsdatter 46 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 276b

Skifte 28. august 1809 i Sætre ved Brevig

Afdøde Kirsti Nielsdatter, enke efter John Børresen

Barn:

1. Ældste sønn Niels Johnsen 9 aar

2. Yngste sønn Ole Johnsen 6 aar

3. Ældste datter Elise Johnsdatter 12 aar

Formynder Jacob Olsen Grava

 

 

 

I.    Børge Jonsen, (sønn av Jon Børgersen og Anne Jacobsdatter) f. 1783 i Hagen u/Ås i Eidanger,[10] døpt 02.11.1783 i Eidanger kirke,10 d. 1783 på Hagen u/Ås i Eidanger,[11] gravlagt 09.11.1783 på Eidanger kirkegård.11

      

       Jon Børgesen Hagen og k. Anne Jacobsdtr. - Børge

       Faddere: 1. Else Jacobsdtr. Saltboden 2. Maria Sørensdtr. Ørevig 3. Hans Engebrictsen ibid 4. Hans Andersen Aasd 5. Nils Jacobsen Grave.

      

       Gravlagt som "Børge Jons. Hagen 2 uger".

 

 

 

II.   Børge Jonsen, (sønn av Jon Børgersen og Anne Jacobsdatter) f. 1784 på Hagen u/Ås i Eidanger,[12] døpt 03.10.1784 i Eidanger kirke,12 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke.[13]

      

       Jon Børgesen Hagen under Aas og k. Anne Jacobsdtr. - Børge

       Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Grava 2. Jacobæa Jacobsdtr. ibid 3. Hans Jacobsen Hwalen 4. Ole Ericsen Saltboden 5. Torger Jacobsen i Præstegaarden.

      

       Konfirmert som "Børre Jonsen Grave 15 aar".

      

       Bosatt hos Anders Halvorsen på Grava i 1801 "Børre Jonsen, Tjenestekarl, 16 aar".

      

       Børge giftet seg i 1808.

 

       Copul. 06.01.1808 i Eid.

       Ungkarl Børge Jonsen Grava og Pigen Maria Haavoldsdatter Aas.

       Caut: Torjus Sørensen Kiørsrød og Nils Helgesen Gusfred.

 

       Bosatt i Brevik.

 

      

       Gift 06.01.1808 i Eidanger kirke,[14] med Maria Haavarsdatter, f. 1784 på Ås i Eidanger,[15] (datter av Haavard Torjusen og Maren Eriksdatter), døpt 14.11.1784 i Brevik kirke,15 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke.13

      

       Maria:

       Haavor Torjussen Aas og k. Mari Ericsdtr. - Maria

       Faddere: 1. Anne Torjusdtr. Aas? 2. Kari Andersdtr. ibid 3. Anun Sørensen Lunde 4. Knud Larsen Riis 5. Sto Christensen Mjøen?

       Merknad: Eidanger - døbt i Brevig.

       [en del blekk-kludder som gjør vanskelig å tyde faddernavn.]

      

       Konfirmert som "Maria Haavelsdatter Aas 14 aar".

      

       Bosatt på Versvig hos Hans Anundsen i 1801 som "Marie Hovoldsdtr., Tjenestepige, 16 aar".

 

 

       Barn:

 

       A.   Jon Børgesen, f. 1808 i Brevik, døpt 10.04.1808 i Brevik kirke.[16]

            

             Børre Jonsen og Maria Haavorsdatter - John                       

             Faddere: Isach Andersens kone Karen Haavorsd, Ingebor Maria Olsd, John Børresen, Haavor Torgersen, Erich Nilsen.

 

 

       B.   Torjus Børgesen, f. 14.05.1811 i Brevik, døpt 26.05.1811 i Brevik kirke.[17]

            

             Børre Jonsen og Marie Hovarsdatter - Torjus          

             Faddere: Karen Hovarsd, Elen Hovarsd, Eric Aas?, Arnold Haraldsen, Jacob Larsen.

 

 

       C.   Anne Marie Børgesdatter, f. 02.06.1814 i Brevik, døpt 12.06.1814 i Brevik kirke.[18]

            

             Børre Jonsen og Marie Hovasdatter - Anne Marie               

             Faddere: Aase Andersd, Gunnild Hovasd, Isak Sætertangen, Jacob Heiestad, Isak Larsen.

 

      

 

III. NN Jonsen, (sønn av Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter) f. 1794 på Grava i Eidanger, d. 1794 på Grava i Eidanger,[19] gravlagt 02.11.1794 på Eidanger kirkegård.16

      

       Gravlagt som "Jon Børges. Gravas dødfødte D.B. NB. Tvilling".    

 

 

 

IV. Anne Johanne Jonsdatter, (datter av Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter) f. 1794 på Grava i Eidanger,[20] døpt 02.11.1794 i Eidanger kirke.17

      

       Jon Børgesen Grava og k. Kisten Nilsdtr. - Anne Johanne

       Faddere: 1. Kisten Torjusdtr. Grava 2. Malene Tengelsdtr. Strand 3. Ole Saltboden 4. Gullic Nilsen Grava 5. Anders Halvorsen ibid.

       Merknad: tvilling

      

 

 

V.   Else Jonsdatter, (datter av Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter) f. 1797 på Grava i Eidanger,[21] døpt 26.02.1797 i Eidanger kirke,18 konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke.[22]

      

       Jon Borgesen Grave og Kirsten Nielsdatter - Else

       Faddere: Trinchen Stranden, Karen Olsdatter Solverød, Ole Jacobsen Grave, Anders Halvorsen ibid, Gulich Nielsen ibid.

      

       Konfirmert som "Else Jonsdatter Ødegaarden 17 aar".

      

      

 

VI. Nils Jonsen, (sønn av Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter) f. 1800 på Grava i Eidanger,[23] døpt 15.06.1800 i Eidanger kirke.20

      

       John Borgersen Grava og Kirsten Nilsdatter - Nils

       Faddere: Kirsten Torjusdatter Grave, Anna Hansdatter Schauerager, Søren Ingebretsen Klepp, Børge Jonsen Grave.

      

 

 

VII. Ole Jonsen, (sønn av Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter) f. 1802 på Grava i Eidanger,[24] døpt 27.06.1802 i Eidanger kirke,21 d. 1802 på Grava i Eidanger,[25] gravlagt 18.07.1802 på Eidanger kirkegård.22

      

       John Børgesen Grava og Kirsten Nilsdatter, hiemmed. Tvillingbørn Ole

       Faddere: Thrinchen Hansdtr. Stranden, Else Hansdtr. Skaverager, Jacob Jonsen Ørevig, Erich Nilsen Aas.

      

       Gravlagt som "Ole Jonsen Grava 3 uger".

 

 

 

VIII. Martha Jonsdatter, (datter av Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter) f. 1802 på Grava i Eidanger,21 døpt 27.06.1802 i Eidanger kirke,21 d. 1802 på Grava i Eidanger,22 gravlagt 28.10.1802 på Eidanger kirkegård.22

      

       John Børgesen Grava og Kirsten Nilsdatter, hiemmed. Tvillingbørn Martha

       Faddere: Kirsten Torjusdtr. Grava, Karen Christensdtr. ibid, Hans Engebrethsen Ørevig af Brevig, Borge Jonsen Traaholt.

      

       Gravlagt som "Marthe Jonsd. Grava 18 uger".

 

 

 

IX. Ole Jonsen, (sønn av Jon Børgersen og Kirsten Nilsdatter) f. 1804 i Brevik, døpt 29.04.1804 i Brevik kirke,[26] d. 1809 i Brevik, gravlagt 09.09.1809 på Brevik kirkegård.9

      

       John Børresen og Kirsten Nilsdatter - Ole                      

       Faddere: Nils Sørensens kone Karen Kittilsd, Else Kirstine Jacobsd, Hans Anonsen, John Jonsen, Jacob Olsen

      

       Gravlagt som "Jon Biørnsens Db. Ole 6 aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[7]  1801 tellingen.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[14]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 98.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.