| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

Thomas Lange f. 1699 og Barbara Abigal Monrad f. 1711 sin familie

 

 

 

Thomas Lange, født 23.04.1699 på Brønø i Nordland,[1],[2] døpt 17.05.1699 på Brønø i Nordland,[3] død 1773 i Østre Porsgrunn,1 gravlagt 24.07.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[4]

Han var sønn av Gjert Lange og Anne Thomasdatter Meyer.

 

Hans far, Gjert Lange, var lagmann i Skien.

 

Thomas ble toller etter broren Hans. De fikk mange barn i Skien. Han far var lagmann i Skien og bodde på Lagmannsgården i Gjerpen. Se mer om familien på gamleskien.no

 

Foreldrene ble gravlagt i Skien.

 

10/3-1733      GIERDT LANGE         Bamble Skifteprot. nr. 3b, side 17a.

Lagm.gården    - cancelliråd, assessor, lagmann -

Lille Gjerpen  Arvinger:

               Enka Anna Meyer de Lange og barna:

               1. Hans Lange i Kiøbenhafn, myndig,

               2. Thomas Lange i Scheen,  --"--,

               3. Birgitte Lange g.m. Niels Herculdsen Weijer på Breche,

               4. Margrethe Lange, (formynder: Thomas Lange).

Brt:   715 - 0 - 10

Gjeld: 763 - 2 - 16 (Insolvent).

 

Gjerpen - Cop. 14/9-1730.

Thomas Lange og Barbara Abigael Monrath.

 

Fra Solumslekt:

Lange, Thomas, født 23. april 1699. Prokurator. Det meste av tiden, 26 år, i Skien. Brødrene Hans og Thomas L. (sønner av godsforvalter, senere lagmann i Skien, Giert Hansen L.) var visstnok de to første norskfødte innehavere av tollerembedet. Tønnessen, bind I, s. 118. Konsumpsjonsforpakter i 12 år. Toller i Porsgrunn 10. nov.

 

Thomas ble toller etter broren Hans Lange.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 2

Mand og hustru: Tolder Lange og kone

Børn over 12 aar: David Lange, Hans Tommes Lange, Anne Bolette Lange

Tjenestefolk: Jens Brok Informator

Drenger over 12 aar: Niels Christensen, Tormo Joensen

Piiger over 12 aar: Karen Eeg, Marthe Kieldsdatter, Kari Michelsdatter, Anne Sivertsdatter

De uformuende: Ingebor Andersdatter, een syg og fattig Piige

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652

Lange blev tolder her efter broderen Hans. Han var først fuldmægtig hos sin fader, lagmand Gjert Lange i Skien, og de fleste af hans 17 børn er født i Skien.

Hans kone var datter af Prost David Monrad i Gjerpen og hustru, Barbara Leopoldus.

 

Gravlagt som "Tolder Thomas Lange 74 aar".

 

Lange, Thomas - Tolder 2.3.1774, 15.6.1775 Sk.pr. 9, Fol. 243b

Lange, Thomas - Tolder (boede i Porsgrund).

Barn: 1. Toldskriver Giert Lange. 2. Justitsraas Herman Lange. 3. David Lange. 4. Sorenskriver Hans Thomas Lange. 5. Christian Wilhelm Lange 21 år. 6. Johan Jørgen Lange. 7. Anna Barbra Lange død (g. Cancellieråd og sorenskriver Tyrholm). (etterl. 3 Barn). 8. Anna Boletta Lange

Skiftet inneholder flere Testamenter - Dette skifte strækker sig over 88 sider i protokollen

Brt: 9764-"-92. Net: 8869-"-3.

 

 

Gift 14.09.1730 i Gjerpen,1,[5],[6],3 med Barbara Abigal Monrad, født 29.07.1711,1,5 (datter av David Jørgensen Monrad og Barbara Leopoldus), døpt 15.08.1711,5 død 19.07.1792 på Vestre Porsgrunn.1

 

Barbara:

Hennes far var sogneprest i Gjerpen.

 

F.C. Knudsen:

L.matr.no. 26. Morgenstierne-gaarden

I 1773 solgtes gaarden til Madame Barbara sal. Lange for 1010 Rdl., derefter er pastor Wulff og senere i nogen aar Madame Leth eiere.

Brandtaksten er i 1778 1000 Rdl.

 

Skifte 19. juni 1792 i Vestre Porsgrunn:

Barbara Abigael Monrad Skifte døde 17/7 og var enke etter tolder Lange. Barn: 1. Amtmann Hermann Lange, bor på Frydenlund v/Drammen; 2. David Lange, bor i Vestre Porsgrunn, kjereste: Mette Catrine Lange; 3. Hans Thomas Lange, sorenskriver, bor i Bjørndalen v/Porsgrunn; 4. Christen Wilhelm Lange, sekretær v/kgl. Finanskollegium i København; Johan Jørgen Lange, res. kapellan i Asker. Bor på Bierce gård v/Kristiania; 6. Anna Barbara Lange, død, gift med avdøde Canselliråd Hans Larsen Thyrholm. Barn: A. Thomas Thyrholm 29 år, Porsgrunn, for tiden på sjøreise; B. Lars Thyrholm 25 år, Porsgrunn, for tiden på sjøreise. 7. Anne Bolette Lange, død, gift med Toldskriver Folkmann Frek. Barn: A. Barbara Abigael Folkman 15 år; B. Anne Cathrine Folkman 13 ½ år. Brutto 3900 rdl. / Gjeld 564 rdl (NTS 25 s. 20).

 

 

 

I.    Gjert Lange, født 1732 i Skien, døpt 24.01.1732 i Skien,3 død 1790 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 05.06.1790 i Vestre Porsgrunn.[7]

      

       Thomes Langes søn Giert.

       Fadd: Madamme Weiers paa Brecke, madame hr. Hendrichs i Brevig, jomfru Lange, hr. Cancelieraad og Laugmand Lange, hr. David Monraht paa Gierpen og hans søn Studiosus.

      

       Fra Solumslekt:

       "Lange, Giert Thomassen, født 17. jan. 1732 i Skien. Tollskriver hos sin far i Porsgrunn i 30 år. Begravet 5. juni 1790 sammesteds".

       Testamente 23. juli 1790 på Vestsida, Porsgrunn: Giert Lange og Anna Susanne Kiil. Dette omhandler et testamente som ekteparet har satt opp og som begunstiger den lengstlevende. De har ingen livsarvinger. Den som lever lengst skal arve den andre. Når begge er døde skal boet deles likt mellom deres arvinger. Dog begunstiges Barbra Monrad fra sitt 3. år med midler slik at hun får en sømmelig oppdragelse. Testamentet er datert Porsgrunn 22/12-1762 (67?) og bevitnet av Sogneprest Jeremias Hagerup og Monsiør Ole Nilsen Hvidholmen. Giert Lange er senere død. (Sk. 24 s. 756b)

      

       Torkil Lier:

       Ekteparet bodde på Letheplasen på Vestsiden, som Lange hadde kjøpt 1758 ved havnefogd Isach Leths død. Susanna Kiil solgte eiendommen med påstående hus i 1794 til kontrollør Claus Brun, og nevner da at huset er nybygd af mig og min salig mand.

       I folketellingen 1801 finner vi Madame Susanna Lange som enke og huseier på Vestsiden, 67 år gl.; "lever ved sine Venne." Ekteskapet barnløst.

      

 

       Gift 02.01.1761 i vestre Porsgrunn i Solum,1,2 med Anne Susanne Jensdatter Kiil, født 1734 i vestre Porsgrunn i Solum,1 (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter), døpt 11.08.1734 i Solum,7 død 20.07.1817 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 25.07.1817 i Vestre Porsgrunn.[8]

      

       Anne:

       Jens Kiills og Guri Gundersdatters barn kaldet Anne Susanne.

       Faddere: Ole Petterssøn, Berthell Jobssøn, Christian Helmech, Marichen Buer, Cathrine Helvig Cudrio.

      

       Gravlagt som "Anne Susanne Lange fød Kiill, forhen gift med Toldskriver Giert Lange i vestre Porsgrund af Borgerstanden, 82 aar".

      

 

 

II.   David Monraht Lange, født 1733 i Skien, døpt 11.05.1733 i Skien.3

      

       Procurator Thomes Langes søn David Monraht.

       Fadd: Hr. Hendrichs kone fra Brevig, Raadm. Giert Hansens datter Pernelle, hr. Hendrich Mattisen, Nils Weier fra Brecke, Anders Ærboe fra Wenstøp.

      

      Thomas Lange begraver 22 jul 1733 sin lille sønn, som oppgis å være 3/4 år gammel. Dette må vel være David?

 

 

III. Herman Lange, født 1734 i Skien,1 døpt 26.08.1734 i Skien,3 død 29.03.1803 på Frydenberg i Lier i Buskerud,1 gravlagt 18.04.1803 i Frogner kirke i Lier i Buskerud.3

      

       Procurator Thomes Langes søn Herman.

       Fadd: Hr. Justitsraad Leopolduses frue, hr. Cancelieraad Leopolduses frue, hr. Justitsraad Leopoldus, hr. Cancelieraad Leopoldus, unge monsieur Deichman.

      

       Han var amtmand i Buskerud fra 1788.

 

      

       (1) Gift 28.12.1765 på Kongsberg i Buskerud,1,3 med Anne Elisabeth Meyer, født 1740 på Kongsberg i Buskerud,1 (datter av Paul Henning Meyer og Margrethe Elisabeth Angell), døpt 03.01.1740 på Kongsberg i Buskerud,3 død 1790.1

      

       Anne:

       Hennes far var Bergråd på Kongsberg.

      

       De ble ifølge Finn C, Knudsen viet u huset hos provsten Wolff på Kongsberg.

 

      

       (2) Gift1,3 med Helene von Raben, født ca 1761,1 død 1845.1

 

 

 

IV. Barbro Lange, født 1735 i Skien, døpt 30.09.1735 i Skien,3 død 1740 i Skien, gravlagt 12.01.1740 i Skien.3

      

       Thomas Langes datter Barbro.

       Fadd: Hr. Iver Hesselbergs kone, Nils Herculøsen Weiers datter fra Breche, hr. David Monraht fra Gierpen, hr. Christen Bøcker, Studiosus Monraht.

      

 

 

V.   David Monraht Lange, født 1738 i Skien, døpt 17.10.1738 i Skien,3 død 1741 i Skien, gravlagt 18.07.1741 i Skien.3

      

       Thomes Langes søn David Monraht.

       Fadd: Casper Bechers kiæriste, Kirstine Pedersdatter, Anne Megrete Weier fra Brecke, Borgm. Lycke, Byefogden Krag, Byeschrifveren Ingebret Hansen.

      

 

 

VI. Hans Thomas Lange, født 1740 i Skien, døpt 11.01.1740 i Skien,3 død 1740 i Skien, gravlagt 29.06.1740 i Skien.3

      

       Thomes Langes søn Hans Thomes.

       Fadd: Peder Christensens kone, Trine Nyborg, Nils Andersen Weier, Casper Becker, Ole Pedersen.

 

 

 

VII. Anne Barbara Lange, født 1741 i Skien,1 døpt 21.03.1741 i Skien,[9] død 1773 i Eidanger,[10] gravlagt 02.04.1773 på Eidanger kirkegård.10

      

       Thomes Langes datter Anne Barbra.

       Fadd: Forvalter Risches kieriste fra Closteret, Fogden Sweders datter, Petter Asløf, Lars Bindrup, Christian Monraht.

 

      

       Gift 24.07.1759 i Eidanger,1,[11] med Hans Larsen Tyrholm, født 1726 i Fredrikstad,1 (sønn av Lars Hansen Tyrholm og Appelone Christine Brandt), døpt 25.08.1726 i Fredrikstad,[12] død 02.04.1774 på Stridsklev i Eidanger,1,[13] gravlagt 08.04.1774 på Eidanger kirkegård.10

      

       Hans:

       Faddere var Borgemæster Niman, Niels Haez, Tolder Holms Kiæriste, Jver Hendr...s Kiæriste og Marie Hansdatter.

      

       Se Stridsklev

 

      

                      

VIII. David Ditlev Lange, født 1742 i Skien,1 døpt 29.09.1742 i Skien,3 konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,[14] død 08.05.1804 i Vestre Porsgrunn.1,7

      

       Thomes Langes søn David Detlef.

       Fadd: Hr. Herman Monrahts kieriste fra Gierpen, jomfrue Monraht, hr. Suchow fra Walders, Schipperen sigr. Borse, Studiosus Schaflier Scholeholder i fattigscholen.

      

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1759 som "David Lange 17 aar".

      

       Folketelling 1801 på Vestsida, Porsgrunn: Her er den 59 år gamle David Lange ført som huseier og styrmann i første ekteskap med Mette Cathrine Kiil.

      

       Han var skipper og bodde på Vestsiden fra 1769.

      

       Borgerskap i Skien:

       Dawid Lange. B. 1762.

      

       Torkil Lier:

       David Ditlef Lange kjøpte i 1771 av kjøpmann Lars Wright en gård i Vestregt.21 som tidligere hadde tilhørt Gunder Solvesen Buer. I den tid ekteparet eide huset (til 1804) har det ant. fått sitt statelige utseende i den typiske "Porsgrunns-stil" med helvalmet tak, hovedinngangen midt på fasaden i en dyp nisje med to vinduer på hver side.

      

       Ved testamente av 1808 fra Madame Mette Cathrine Lange fikk Vestsidens kirke 500 rdlr. Ekteskapet var barnløst.

 

      

       Gift 10.11.1770 i Vestre Porsgrunn kirke,1,5 med Mette Cathrine Jensdatter Kiil, f. 1735 i vestre Porsgrunn i Solum,1 (datter av Jens Jensen Kiil og Guri Gundersdatter), døpt 1735 i Solum,5 d. 02.01.1808 i Vestre Porsgrunn.1

      

       Mette:

       Gravlagt som "David Langes e. Mette Cathrine Kiil 72 aar".

 

 

 

IX. Hans Thomas Lange, født 1744 i Skien,1 døpt 15.02.1744 i Skien,3 konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,14 død 1792.1

      

       Thomes Langes søn Hans Thomes.

       Fadd: Madame Borse fra Fiere gaard, Maria Clouman, hr. Lieutn. Thode, Fogden Sweder, Stud. Jacob Sweder.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1759 som "Hans Tommes Lange 15 aar".

      

       Han var sorenskriver i Telemarken i 17 år og er begravd på Vestsiden. Han bodde på Bjørndalen. Alt ifølge Knudsen.

 

      

       Gift1 med Anne Holck Kaasbol, født 1755 i Kristiansund i Møre og Romsdal,1 (datter av Peder Kaasbol og Anne Jacobsdatter Bruun), døpt 07.04.1755 i Kristiansund i Møre og Romsdal.

      

 

 

X.   Berthe Magrethe Lange, født 1745 i Skien, døpt 30.03.1745 i Skien,3 død 1748 i Skien, gravlagt 25.09.1748 i Skien.3

      

       Thomes Langes datter Berte Megrete.

       Fadd: Hr. Sochous kone fra Holden, jomfr. Holm fra Closteret, Captain Deichman, Forwalter Risch, hr. Sorenskrifver Bang fra Romenes.

      

 

 

XI. Nils Lange, født 1746 i Skien, døpt 09.06.1746 i Skien,3 død 1748 i Skien, gravlagt 29.10.1748 i Skien.3

      

       Thomes Langes søn Niels.

       Fadd: Hr. Jørgen Roses kone, jomfru Kiersten Weier, hr. Ennevold Steenbloch, hr. Herman Monraht, Studios Marcus Monraht.

      

      

 

VI. Anne Bolette Lange, født 1748 i Skien,1 døpt 09.07.1748 i Skien,[15] død 1785 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 04.08.1785 i Vestre Porsgrunn.13

      

       Thomes Langes datter Anne Bollette.

       Faddere: Unge madame Borse fra Fiere gaard, jomfrue Lange, hr. Tolder Lange, hr. Hendrick ..., mr. Hans Thomesen Weier ... (nederst på sida, klussete og delvis bortslitt)

      

       Hun giftet seg i 1777.

 

       Østre Porsgrunn 13.03.1777:

       Cop. hiæmme i huuset Mons. Folkman Freck med Jomfr. Ane Bolette Lange.

 

       Gravlagt som "begravet Toldskriver Folkman Frichs kone Ane Bolette Langes 37 aar".

 

       Fra Solumslekt:

       Skifte 15. desember 1785 på Vestsida, Porsgrunn: Anna Bolette Lange døde 3. juli. Enkemann Folkmann Frek og barna: 1. Barbara Abigael Folkmann, fyller 9 år 28. mai neste år; 2. Anna Chatarina Folkmann, 7 år den 5. denne måned. Brt: 3100 rdl. / Gjeld 1550 rdl. Boet eide husene iflg. skjøte av 10. april 1777, verdsatt til 900 rdl. Boet eide også Fanteberg, en jordeiendom u/S. Bjørntvedt etter auksjonsskjøte av 21. mars 1785. Skiftet ble holdt av Giert og David Lange. Folkmann Frek er kalt deres svoger.

      

 

       Gift 13.03.1777 i Porsgrunn,1,[16] med Folkman Arnesen Freck, født 1745 på Kongsberg,1 (sønn av Arne Arnesen), døpt 30.12.1745 på Kongsberg,[17] død 1809 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 11.09.1809 i Vestre Porsgrunn.13

      

       Falkman:

       Han var tollskriver. De bodde i vestre Porsgrunn.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1786 med Anne Dorthea Rasch.

      

 

        A.    Barbara Abigal Folkman, født ca 1777,[18] konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

              

               Konfirmert som "3. Barbara Folkman 15 aar".

 

               Cop. 29/6-1797 hiemme i Huuset. Kongl. bevilling af 8/6-1797.

               Hr. Ejlert Wright og Jomfr. Barbara Abigael Folkman. Begge af vestre Porsgrund.

               Forl: Folkman Frek (sign.) R. Malling (sign.)

       

              

               Gift 29.06.1797 i Porsgrunn,19,[20] med Eilert Bruun Petersen Wright, født 1766 i Vestre Porsgrunn (sønn av Peter Wright og Christine Bruun), døpt 04.01.1766 i Vestre Porsgrunn kirke.19

              

               Eilert:

               døbt Mons. Peter Wrights og Christine Bruuns barn Eilert Brun.

               Test: Forvalter Eilert Bruun, Mons. Bøye Wright, Mons. Christian Eilert Brun, Madame Maren Christian Bruns, Madselle Magdalene Salfeldt.

              

               Folketelling 1801 på Vestsida, Porsgrunn:

               Her er den 36 år gamle Ejlert Wright ført hos sin mor Christine Bruun, hvor han «Forestaaer sin Moders Handel». Han er i første ekteskap med Barbara Abigael Folkman 24 år.

              

 

               Barn:

 

 

               1.     Peter Christian Wright, født 1803 i Vestre Porsgrunn, døpt 09.09.1803 i Vestre Porsgrunn, konfirmert 10.10.1819 i Vestre Porsgrunn.21

                      

                       Konfirmert som "Peter Christian Wright vestre Porsgrund, foreldre Eilert Wright og Mad. Barbara Abigael Wright født Folkmann vestre Porsgrund, døbt 09.09.1803 vestre Porsgrund".

                      

 

 

               2.     Frek Folkmann Wright, født 1806 i Vestre Porsgrunn, døpt 16.08.1806 i Vestre Porsgrunn, konfirmert 14.04.1822 i Vestre Porsgrunn.21

                      

                       Konfirmert som "Folkmann Frek Wright vestre Porsgrund, foreldre Eilert Wright og Mad. Barbara Abigael Wright født Folkmann vestre Porsgrund, døbt 16.08.1806 vestre Porsgrund".

                      

 

 

        B.    Anne Cathrine Folkman, født 1778 i Vestre Porsgrunn, døpt 15.12.1778 i Vestre Porsgrunn,19 konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[21] død 01.06.1854 på Hyni i Gjerpen.[22]

              

               døbt Folkman Freck og Ane Bolette Langes barn Ane Cathrine.

               Test: Toldskriver Langes kone Ane Susanna Kiil, Jomfr. Barbara Thyrholm, Sorenskriver Lange, David Lange, hr. Marcus Monrad, Jochum Borse.)

              

               Konfirmert som "12. Ane Cathrine Folkman 15 aar".

 

               Porsgrunn Cop. 20/3-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

               Hr. Peder Christian Schaaning og Jomfr. Anne Catharina Folkmann.

               Forl: Jonas Wessel, Ejler Wright.

 

              

               Gift 20.03.1803 i Østre Porsgrunn kirke,33 med[23] Peder Christian Christensen Schaanning, født ca 1769,[24] død 29.12.1832 på Fossum i Gjerpen.35

              

               Peder:

               Han kom fra Danmark og ble var forvalter ved Fossum Verk.

              

               Peder Schaaning ble nevnt som fadder i Gjerpen allerede i 1797.

              

               Se gamlegjerpen.no.

 

 

              

               1.     Arent Nicolay Schaanning, født 1806,36 døpt 14.12.1806,35 død 30.04.1877 i Skien.36

                      

                       Scaanning hadde butikk med alminnelig bokhandel i sin gård i fiskerslepet, som han hadde kjøpt av skipskaptein Johan Christen Baar i 1830. Han døde i Skien 72 år gammel.

 

                      

                       Gift 17.11.1832 i Skien,36 med Severine Henriette Jynge, født 17.09.1806 på Osebakken i Gjerpen,36 (datter av Christian Arveschoug Jynge og Maren Qvist), død 20.07.1865 i Skien.36

                      

                       Severine:

                       Christian Jynges pb. Severine Henriette

                       Faddere: Kamer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, Birgitte Wright, Inspecteur Hammond, Jacob Aall, Carl Møller.

                      

                       Hun døde i Skien av lungetæring, nærmere 59 år gammel.

 

 

 

XIII. Christian Wilhelm Lange, født 1752 i Eidanger,[25] døpt 31.01.1752 i Eidanger kirke,18 død 1752 i Eidanger,[26] gravlagt 09.09.1752 på Eidanger kirkegård.19

      

       Tolder Langes barn navnl. Christian Wilhelm                            

      

       Faddere: baaren af Madame Monrad i Eidanger, Jomfrue Margrete Vejer, mandfaddere: Cammeraad Deichmand, Niels Aal, Giert Lange.

      

       Gravlagt som "Tolder Langes barn Christian Wilhelm ½ aar".

      

 

 

XIV.Christian Wilhelm Lange, født ca 1753,[27] konfirmert 07.05.1769 i Østre Porsgrunn.[28]

      

       Trolig fått en ny med dette navnet.

      

       Konfirmert som "1. Studios. Christian Wilhelm Lange 16 aar".

 

 

 

IX. Johan Jørgen Lange, f. 1754 i Eidanger,[29] døpt 02.01.1755 i Eidanger kirke,14 konfirmert 07.05.1769 i Østre Porsgrunn kirke.13

      

       Tolder Langes barn navnl. Johan Jørgen                                    

       Faddere: baaren af Sorenskriver Bangs kone, Jomfru Kistine Atslev, mandfaddere: Cancellieraad Schnell, Claus Hendrich Vejer, Herman Lange.

      

       Konfirmert som "2. Johan Jørgen Lange 15 aar".

      

       Han ble sogneprest i Jevnaker. De fikk 10 barn ifølge F.C. Knudsen.

 

      

       Gift 1794,[30] med Dorothea Helene Larsen, født 1771,42 død 1824.42

      

 

       Et barn ble gift inn i familien Aal:

 

        A.    Otto Vincent Lange, født 1797,42 død 1870.42

 

              

               Gift 1828,42 med Anne Nicoline Aall, født 1800,42 (datter av Jacob Aal og Lovise Andrea Staphansen), død 1886.42

 

      

 

X.   Ludvig Sukkov Lange, f. 1756 i Eidanger,[31] døpt 24.04.1756 i Eidanger kirke,16 d. 1756 i Eidanger,11 gravlagt 28.08.1756 på Eidanger kirkegård.11

      

       Tolder Langes søn navnl. Ludvig Sukkov                                 

       Faddere: baaren af Prestinde Sukkov, Jomfrue Antonette Friisenberg, mandfaddere: Capt. Rask, Lars Bovman, Herman Løvenskiold.

      

       Gravlagt som "Tolder Langes søn Ludvig Sukkov 4 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 170.

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  gamleskien.no.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 50-51.

[5]  J: L. Qvisling, Gjerpens Prestegjelds og Presters historie (1904), side 151.

[6]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), skannet av digitalarkivet.

[9]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 2 (1716-1757), skannet av digitalarkivet, side 132.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[12]  Kirkebok for Fredrikstad, Ministerialbok nr. 1 (1717-1731), skannet av digitalarkivet, side 111.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 193.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[15]  Solumslekt

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[17]  Kirkebok for Kongsberg, Ministerialbok nr. 3 (1744-1755), skannet av digitalarkivet, side 27.

[18]  Alder ved konfirmasjonen.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[20]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[22]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[23]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[24]  Stipulert, Stipulert.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[27]  Alder ved konfirmasjonen.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[30]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 171.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.