| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRNTVET |


 

 

Jørgen Nicolaisen Aal f. 1771 og Birthe Gurine Weyer f. 1770 sin familie

 

 

 

Jørgen Nicolaisen Aal, f. 1771 i Østre Porsgrunn, døpt 01.03.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[1] konfirmert 23.04.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[2] d. 1833.[3]

Han var sønn av Nicolai Benjamin Aal og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft.

 

Døbt Nicolai Benjamin Aalls og Ambor Jørgensdatters barn Jørgen.

Test: Tolder Rasch, Lars Gartner, Simon Jørgensen, Jocum Jørgensen, Inger Jørgensdatter Wright, Ane Catrine Jørgensdatter, Inger Zachariasdatter.

 

Konfirmert som "1. Jørgen Aall 16 aar".

 

Borgerbrev 6. februar 1796 i Skien:

Jørgen Aall av Ø. Porsgrunn. Sønn av kjøpmann i Ø. Porsgrunn Nicolai Benj. Aall.

Borgerbrev som kjøpmann 06.02.1796.

 

Han kjøpte i 1705 Bjørntvet Bnr.1:

Søren Knudsens skiøde til hr. Jørgen Aall paa i kiøn? og et Enge Støche under Biørntvedt grd. mot betalt 350 rd. (datert 12.06.1795)

 

Job Arveshoug overdro i 1746 gården Gata til Niels Aal for 200 rdl. Gata ble nå drevet som en avlsgård. Sønnen Jørgen overtok Gata etter han. Jørgen overdro den så til sin bror Nicolai Benjamin i 1803.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Jørgen                       Aall             Huusejer           30        Begge i 1ste ægteskab Borger og kiøbmand

 Birthe Gurine          Weyer          Hans kone         31        Begge i 1ste ægteskab

 Amborg Nicoline                         Deres børn         6              

 Hanna Thomine                          Deres børn         5                   

 Niels Weyer                                 Deres børn        4                     

 Christian                  Bruun                                 22        Ugivt   Skriver karl

 Barbara                   Andersdtr   Tienestefolk     32        Ugivt  

 Ingeborg                 Olsdtr          Tienestefolk     28        Ugivt  

 Solve                      Larsen         Tienestefolk      25        Ugivt  

 Halvor                   Christensen  Tienestefolk     16        Ugivt  

 

 

F.C. Knudsen - Storgaden 154, L.matr.no. 16. Dyrings Boghandel:

I 1807 eies den af Jørgen Aall og beboes af Fredrik Dahl.

 

Storgaden 123., L.matr.no. 33. Jørgen Aalls - Dina Berghs gaard

I 1778 er brandtaksten 800 Rdl. 1793 kjøber Jørgen Aall eiendommen. Samtidig kjøber han Søren Knudsens eiendom, som maa antages at have ligget paa vestsiden mod Kirkebakken. Denne eiendom eiedes til 1770 af Knud Lauvesen, da den overtoges af sønnen, Søren Knudsen, som altsaa i 1793 solgte den til Jørgen Aall. I 1778 var bygningen takseret for 75 Rdl. Grundleien for denne og den anden eiendom var hver Rdl. 2. 48., saa Aall fremover betalte 5 Rdl. i grundleie.

Angaaende det gamle hus, som først laa paa eiendommen, saa sees af brandtaksten af 1807, at der paa østre side af den store nye én-etages gaard, som Aall har opført, ligger en 2-etages bygning med 5 værelser og 5 kakkelovne Jørgen Aalls nye gaard var: én etage høi, 42 alen lang, 11 alen bred, med 4 værelser og 4 kakkelovne, 13 fag vinduer og 2 enkelte vinduer. Paa nordsiden en fløibygning, hvori kontorer og 2 kammere, og paa søndre side en fløibygning, hvori bryggerhus etc., samt en baghusbygning, 24 alen lang og 14 alen bred. Brandtaksten for bygningerne er 3,050 Rdl.

Den 14de mars 1819 nedbrændte bygningerne.

 

Han var næstældste søn af Nicolai Benjamin Aall, og hustruen var datter av Krigsraad Hans Thomas Weyer og hustru Magdalene Kiill.

Ved skiftet i 1800 overtog han Bjørntvedt, Gutua i Eidanger o.s.v., samt skibene «Aall», «Birgitta» og «De 4 Brødre».

I 1793 kjøbte han denne gaard og flyttede ind der som nygift. Om sommeren boede familien paa Roligheden, som han ogsaa havde arvet, og efter branden i 1819 boede familien der hele aaret. Aall havde under krigen og senere lidt saa store tab, at han omkring 1820 maatte indstille sine betalinger. Hans broder Jacob Aall paa Næs kjøbte Roligheden, som han overlod ham til bolig, og her døde Jørgen Aall 7de april 1833.

I 1814 blev han ligesom hans brødre Niels og Jacob valgt til medlem av Rigsforsamlingen paa Eidsvold, som representant for Porsgrund.

Aall overlod Bjørntvedt til sin yngre broder Nicolai Benj. Aall jun. han drev kjøbmandsvirksomhed med korn og trælast, skibsrederi og skibsbyggeri paa Roligheden. Hans politiske virksomhed vil være bekjendt.

 

Store Norske:

Jørgen Aal møtte som representant for hjembyen på Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, tilhørte selvstendighetspartiet. Medlem av det overordentlige storting 1814, stortingsrepresentant 1815–16.

 

 

Gift 27.12.1793 i Strømsø i Buskerud, med Birthe Gurine Weyer, f. 1770 på Strømsø i Buskerud,[4] (datter av Hans Thomas Weyer og Magdalena Jensdatter Kiil), døpt 05.03.1770 på Strømsø i Buskerud,[5] d. 1819 i Porsgrunn.3

 

 

 

 

I.    Amborg Nicolina Jørgensdatter Aal, f. 1795 i Østre Porsgrunn, døpt 08.03.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[6] konfirmert 19.04.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1859.3

      

       Døbt Jørgen Aall og Birthe Gurine Weiers barn Ambor Nicolina.

       Test: mad. Ambor Nicol. Aalls, Jørgen Wrights kone Elisabeth Helletz, jomf. Inger Aall, Jacob Aall senior, Jens Kiil, Ulrich Friderich Capeln, Simon Jørgensen, Hans Christie.

      

       Konfirmert som "Jomfrue Ambor Nicoline Aal - Døpt i Østre Porsgr. kirke Dom. Oculi 1795".

      

       Hun døde ugift.

 

 

 

II.   Hanna Thomine Magdalena Jørgensdatter Aal, f. 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 22.07.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[8] konfirmert 19.04.1812 i Østre Porsgrunn kirke,8 d. 1863.3

      

       Døbt hr. Jørgen Aall og Birgitha Weyers barn Hanna Thomine Magdalena

       Fadd: enkefrue Magdalena Weyer, Ulrich Cappelens kone Benedichta Henricha Aall, jomfrue Constance Aall, kammerherre Søren v. Løvenskiold, justiceraad Christian Rasch,hr. Nic. Benj. Aall, hr. Niels Aall, hr. Jørgen Wrigth, hr. Nicolai Aall junior.

      

       Bosatt hos Søren Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 som "Hanna Aall, Logerende, 4 aar".

      

       Konfirmert som "Jomfrue Hanna Thomine Magdalene Aal - Døpt ibid, 22. juli".

 

       Bosatt på Søndre Tveten Bnr. 1.

      

       F.C. Knudsen - Storgaden 159, L.matr.no. 11. Floodegaarden:

       I 1833 overtages den af Jørgen Flood.

       Jørgen Flood var kjøbmand og dansk vice consul. Han var søn af kjøbmand Peder Jørgensen Flood i Skien og hustru, Inger Jørgensen Wesselstoft. Hustruen var datter af Eidsvoldsmanden, Jørgen Aall. Flood boede paa søndre Tveten i Eidanger, hvor vistnok de fleste af hans børn blev født.

       Sammen med broderen, Elias M. Flood, dannede han i 1817 firmaet J. & E. M. Flood, der drev en stor forretning i korn og manufaktur, tobaksfabrik etc., med forretningslokale i den saakaldte «Floodebutik» i Langbakken. Firmaet havde lagere i sjøbodene paa Friisebryggen og Jeremiassens plads. I 1833 flyttede firmaet ind i «Floodegaarden». I 1837 blev han valgt til byens første ordfører. I 1841 kjøbte Jørgen Flood Bolvig Jernverk og flyttede i 1847 til Vold. Hustruen døde der i 1863, og Flood reiste til Grimstad, hvor han døde i 1867.

 

      

       Gift 1818, med Jørgen Pedersen Flood, f. 1792 i Skien,[9] (sønn av Peder Jørgensen Flood og Inger Jørgensen Wesselstoft), d. 1867.10

      

       Se Søndre Tveten

 

      

 

III. Nils Weyer Aal, f. 1797 i Østre Porsgrunn, døpt 17.12.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[10] d. 1846.3

      

       hr. Jørgen Aall og mad. Birgitha Weyers barn Niels Weyer

       Faddere: kammerherre S. von Løvenskiolds fr. Benedicta Henrica Aall, Peder Floods kone Inger, jomf. Karen Christie, major Ribbener, Lars Gartner, Lars Iversen, Elias Winther, kammerjunker Løvenskiold, Jacob Wilhelm Rasch.

 

      

       Gift 1828,3 med Maren Olle Dedekam, f. 1806,3 d. 1871.3

 

      

 

IV. Mariana Aal, f. 1799 i Østre Porsgrunn, døpt 24.01.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[11] d. 1800 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.08.1800 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12]

      

       hr. Jørgen Aall og Birgitha Weyers barn Mariana.

       Faddere: Doctor Møllers enke frue Eleonora Hedevig Rasch, S. Rasches kone Charlotta Løvenskiold, frøken Catharina Gyldenpalm, Rasmus Helletz, Job Arveschoug, Niels Aall, Carl Møller, Hans Møller, Job Kiill.

      

       Gravlagt som "Jørgen Aalls datter Mariana 1½ aar".

 

 

 

V.   Marianne Aal, f. 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 19.03.1801 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 28.12.1826 i Østre Porsgrunn.3,6

      

       hr. Jørgen Aall og mad. Birgitha Weyers barn Mariane.

       Faddere: doctor Møllers enke frue Eleonora Hedevig Rasch, mad. Charlotta Rasch fød Løvenskiold, frøken Catharina Gyldenpalm, auditeur Wessel, Niels Aall, capt. Christian Monrad, capt. Anders Hall, Hans Møller, Job Kiill.

 

      

       Gift 08.08.1824 i Porsgrunn,3 med Paul Sohnvaldt Linaae, f. 1791 i Langesund i Bamble,3 (sønn av Hans Lund Linaae og Aleth Cathrine Siwers), døpt 06.01.1792 i Langesund i Bamble,6 d. 1866.3

      

       Paul:

       Pauel Sohnvaldt, foreldre Hans Lund Linaae og kone Alleth Catharine.

       Faddere: hr. Wisiteur Sohnvaldts kone Anne Helvig Sohnvaldt, Jfr.Helvig Magd.Weyer, Iver Sivers, Capt.Jan Jacob Schols, een Hollænder og Hans Nicolaj Holst.

 

       Han ble døpt Paul Sohnvaldt Linaae, men skrev seg siden bare som Paul Linaae. Det er bevart mange akvareller av ham, malt i miljøet i og rundt Porsgrunn.

      

       Torkil Lier skriver:

       Det var ganske naturlig at Paul Linaae som sin eldre bror og familiekretsens mannlige medlemmer for øvrig gikk til sjøs. Ved sin konfirmasjon 7.mai 1809 er det anmerket "ved Søe-Væsenet", og han ble da også meget tidlig skipskaptein. Han hadde som ganske ung kommet i Jørgen Aalls tjeneste og var en vakker, beleven mann, høyt skattet av Porsgrunns unge piker. "Din gode ven Paul Linaae er reist til England" skrev Didericha Cappelen i 1816 til sin bror. "Du kan tro det er et stort tab, med ham gikk den siste rest af Porsgrunds egentlige kavallerer". I England ble Linaae i et år og lærte seg ved siden av sin utdannelse i handel også akvarellmaling.

       Etter sin hjemkomst løste han 10.nov.1818 borgerbrev som kjøpmann i Ø.Porsgrunn, kjøpte Aallgården av statsråd Niels Aall for 3500 spdlr. og etablerte seg som trelasthandler med 2 skip på til sammen 168 kl.

      

       F.C. Knudsen - L.matr.no. 25. Aalle-gaarden – Baumanngaarden:

       Han var søn af lodsoldermand i Langesund, Hans Lund Linaae og hustruen var datter af Jørgen Aall.

       Linaae-slægten kom hertil fra Linaa i Silkeborg sogn ved Aarhus. Det første medlem af slægten her var Hans Rasmussen Linaae, f. 1705 d. 1759, gift i Langesund i 1739 med Hedvig Hansdatter Lund, f. 1710 d. 1753. Hun var datter af Hans Lund og hustru, Magdalene, der er opført i mandtallet for Langesund 1716. Hans R. Linaae er opført i 1743 som kjøbmand i Langesund med en formue av 1200 Rdl. De havde 7 børn, hvoriblandt:

       Hans Lund Linaae, f. 1747 d. 1631, gift II. i 1782 med Alet Cathrine Siewers, f. 1750 d. 1840, datter af Iver Siewers i Langesund. Hans Linaae var lodsoldermand i Langesund og boede i den gaard vestenfor toldboden, som senere blev Johnsens hotel, og som nedbrændte omkring 1900.

 

      

 

VI. Benedichta Henriette Severine Aal, f. 1802 i Østre Porsgrunn, døpt 03.06.1802 i Østre Porsgrunn kirke,[14] d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.01.1812 i Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Hr. Jørgen Aall og Madame Birgitha Weyers barn Benedichta Henriette Severine.

       Faddere: Kammerherrinde Benedichta Henriette Aall, hr. Jacob Aalls kone Christiana Elisabeth Bøyesen, jomfr. Adelheide Rasch, kammerherre Adeler, kammerherre S. Løvenskiold, justitsraad Ejlert Hagerup, Søren Rasch, Severin A. Gyldenpalm.

      

       Gravlagt som "Hr. Jørgen Aalls datter Henriette Benedicte Severine 10 aar".

 

 

 

VII. Wilhelmine Fridericha Aal, f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 18.07.1806 i Østre Porsgrunn.[16]

      

       Hr. Jørgen Aall og mad. Birgitha Weyers barn Wilhelmine Fridericha, hiemmedøbt.

       Faddere: Amtmand Løvenskiolds frue Sophia Knudt, Niels Aalls kone mad. Christine Blom, frøken Margretha Fridericha Sophis Løvenskiold, justitzraad Hans Holst Kløkker, coctor Jissen, toldinspecteur Thomas Hammond, Peder Flood, Niels Aall Løvenskiold.

 

 

 

VIII. Constanse Aal, f. 30.05.1808 i Østre Porsgrunn, døpt 16.06.1808 i Østre Porsgrunn kirke,[17] d. 1832.3

      

       Hr. Jørgen Aall og mad. Birgithe Weiers barn Constance født 30te Maji.

       Faddere: Mad. Amborg Aall, Jens Kiills kone Constance, jomfru Birgithe Wright, hr. pastor Rein, bergmester Collet, Christian Bowin, Christian Paus, Manlius Gyldenpalm, Carl Nicolay Løvenskiold.

 

      

       Gift 1830,[18] med Paulus Flood, f. 1804 (sønn av Peder Jørgensen Flood og Inger Jørgensen Wesselstoft), d. 1847.

 

      

 

IX. Elisabeth Jørgine Birgitha Aal, f. 14.04.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 04.05.1810 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1873.3

      

       Grosserer hr. Jørgen Aall og mad. Birgitha Gurine Weiers datter Elisabeth Jørgine Birgitha født 15de Apr.

       Faddere: Mad. Elisabeth Wright, mad. Iversen, jomfru Birgitha Wright, dhrr. Jacob Aall junior, Ulrich Frid. v. Cappelen, Hans Møller, Niels Aall, Nicolai Benjamin Aall, Simon Wright, Just Wright, Carl Møller.

 

 

       Gift 1831,3 med Jacob Schive Fabricius, f. 1800,3 d. 1840.3

      

      

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 120-121.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[4]  1801 tellingen.

[5]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 200-201.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 210-211.

[9]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 242-243.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 246-247.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 254-255.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 258-259.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 276-277.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 284-285.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 100.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 288-289.