| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

Hans Nilsen Møller f. 1736 og Hedvig Elenore Rasch f. 1736 sin familie

 

 

Hans Nilsen Møller, f. 20.11.1736 på Elbo i Vejle i Danmark,[1] d. 19.02.1796 på Åkre i Gjerpen,1 gravlagt 26.02.1796 i Gjerpen.1

Han var sønn av Nils Hansen Møller og Marie Eriksen.

 

Landfysikus på Aakre. Han kom fra Danmark.

 

Han giftet seg i 1772.

 

Trol. i Eid. 28/5-1772. Vielse: I Huuset. (Samme dag).

Doctor Medicinæ Hans Møller og Jomfrue Eleonora Hedevig Rask.

Caut.: CancellieRaad Carl Deichman og Laugmand Jonas Greger.

Kongebr. og Copul. Sæddel.

 

Se ”Familien Møller paa Aakre” av J. L. Qvisling.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Doctor Medicinæ Hans Møller i hans Alders 63 aar".

 

 

Gift 28.05.1772 på Åkre i Gjerpen,[2],[3],1 med Hedvig Elenore Rasch, f. 1736,2 (datter av Jacob Michelsen Rasch og Anne Deichmann), konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[4] d. 07.07.1817 i Østre Porsgrunn.1

 

Hedvig:

Hun konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Ellenora Hedevig Rask Porsgrund".

 

Bosatt hos sin datter og svigersønn Nils Aal i 1801 " Eleonora Hedevig Møller, Svigermoder, 65 aar, Enke efter 1ste ægteskab, fød Rasch".

 

Hun er bosatt i denne familien i 1815.

 

Østre Porsgrunn i 1815:

Christen Kraft - 49 - Gaardeyer Kiøbmand

Marie Kraft - 52 - Konne

Guri Olsdatter - 51 - Pige

Margret Aavalsdatter - 20 - Pige

Marie Mad. Qvist - 10 - Logerende, Jomf.

Elinore Møller - 79 - Logerende, Fru

Maren Laersdatter - 26 - Logerende Pige

J. W. Braunn - 20 - Logerende Lienntenant, Hr.

Frid. Schiulsted - 25 - Logerende Sergeant

Brynil Johanssen - 25 - Logerende Jeger

Gulbran Benssen - 33 - Logerende Jeger

 

Gravlagt som "Eleonore Hedevig Møller fød Rasch, 82 aar. Forhen gift med Dr. Med. og Landsfysicus i Bratsberg Amt, hr. Hans Møller".

 

 

 

I.    Carl Deichman Møller, f. 1772 i Østre Porsgrunn, døpt 07.07.1772 i Østre Porsgrunn kirke.[5]

      

       Døbt Doct. Hans Møllers og Eleonora Hedevig Raschs barn Carl Deichmand.

       Test: Cancellieraad Carl Deichmand, Capitain Bartolomeus Rasch, Ditlev Rasch, frue Cancellieraad Løvenschiold Edel Margrethe Rasch, Madselle Constance Aall.

 

       Han giftet seg i 1813.

      

       Cop. 4/11-1813. V. P. Efter Kgl. Bev. af Nov. 4d. Cop hiemme i Huset.

       Hr. Carl Møller og Jomfr. Birgitha Hellets Wright.

       Cav: Wessel, Jørgen Aall.

      

       Borgerbrev i Skien:

       Carl Møller. Hadde vært på kontoret hos rådmann, ridder Niels Aall.

       B. som kjøpmann 20/11 1812. Slettet etter oppsigelse 21/9 1833.

 

      

       Gift 04.11.1813 i Vestre Porsgrunn kirke,[6] med Birgitte Helletz Wright, f. 1788 i Vestre Porsgrunn (datter av Jørgen Larsen Wright og Elisabeth Sophia Rasmusdatter Helletz), døpt 11.04.1788 i Vestre Porsgrunn kirke,[7] d. 1834.7

 

       Birgitte:

       døbt kiøbm. Jørgen Wright og Elisabeth Sophia Helletz barn Birgithe Helletz.

       Test: Rasmus Helletz kone Methe Maria Kiil, Lars Iversens kone Inger Wright, Jomfr. Benedicta Henrica Aall, Simon Jørgensen, Visiteur Iversen, Giert Lange, Jeppe Andersen, Jens Kiil, Hans Christie.

      

       Folketelling 1801 på Vestsida, Porsgrunn: Her er den 13 år gamle Birgitha ført hos sine foreldre Jørgen Wright og Elisabeth Sophia Helletz.

 

 

       Barn:

      

      

        A.    Jørgen Elias Wright, født ca 1814 i Vestre Porsgrunn, død 18.11.1815 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 22.11.1815 i Vestre Porsgrunn.5

              

               Gravlagt som "Jørgen Elias Wright, Søn af hr. Grosserer Carl Møller og Madame Birgitha Møller fød Wright i vestre Porsgrund, 1½ aar".

              

 

        B.    Jørgen Wright, født 27.11.1816 i Vestre Porsgrunn, døpt 13.06.1817 i Vestre Porsgrunn.[8]

              

               Født 27.11.1816 – hjemmedøpt 29.12.1816 – bekreftet i kirken 13.06.1817: Jørgen Wright – Grosserer Hr. Carl Møller Madame Birgitha Møller, født Wright, i vestre Porsgrund, faddere: Skibscapitain Iver Iversens Kone Madame Inger Iversen, født Wright, fra Gierpen, Kiøbmand Jens Ørns Kone Madame Nanna Ørn, født Chreisti, fra Skien, Jomfrue Edel Margrethe Aal fra Gierpen, Hr Stadraad Niels Aal fra Gierpen, Grosserer Jørgen Aal, Do Uldrich von Cappelen, Do Hans Møller, alle fra østre Porsgrund, Grosserer Simon Wright, Do. Just Wright, begge fra Langesund, Grosserer Carl Møller fra vestre Porsgrund

              

 

        C.    Hans Eleonardus Møller Wright, født 22.09.1818 i Vestre Porsgrunn, døpt 08.11.1818 i Vestre Porsgrunn.9

              

               Født 22.09.1818 – hjemmedøpt 06.10.1818 – bekreftet i kirken 08.11.1818: Hans EleonardusHr. Grosserer Carl Møller og Madame Birgitta Møller, fød Wright i vestre Porsgrund, faddere: Grosserer Hans Møllers Kone Mad. Inger Møller, født Aall, Frue Adelheid Hammond, født Rasch, Begge fra østre Porsgrund, Frøken Hanna Aall fra Gierpen (Fadderne fortsetter trolig videre øverst på side 50, på mannssiden (vestre side), står ikke noen navn på døpte eller foreldre, men en del faddere. Se lenger ned her. JO)

              

 

        D.    Elisabeth Sophie Møller, født 13.11.1819 i Vestre Porsgrunn, døpt 05.03.1820 i Vestre Porsgrunn.9

              

               Født 13.11.1819 – hjemmedøpt 21.11.1819 – bekreftet i kirken 05.03.1820: Elisabeth Sophie – Grosserer Carl Møller Madame Birgitte Møller, fød Wright, i vestre Porsgrund, faddere: Grosserer Simon Wrights Kone Mad. Petronelle Wright, fød Blom, fra Eidanger, Skipper Mads Halvorsens Kone Abigael Halvorsen, fød Siverts, fr. vestre Porsgr., Jomfrue Inger Laurine Iversen fra Gierpen, Contre Admiral J Fabritius fra Osebakken, Toldinspekteur og Kammeraad Hammond, Consul og Grosserer Gasmann, Begge fra østre Porsgr., Eier af Næss Jærnværk Jacob Aall.

              

 

        E.  Elenore Hedevig Møller, født 21.07.1821 i Vestre Porsgrunn, døpt 18.10.1821 i Vestre Porsgrunn.9

              

       Født 21.07.1821 – hjemmedøpt 01.08.1821 – bekreftet i kirken 18.10.1821: Elenore HedevigConsul og Grosserer Hr. Carl Møller og Frue Birgitte Møller, født Wright, i vestre Porsgrund, faddere: Stadsmegler Søren Rasches Kone Mad. Charlotte Rasch, født Løvenskiold, fra østre Porsgr., Kiøbmand Job Kiills Kone Mad. Maren Kiill, Frøken Ernstine Løvenskiold, Begge fra Gierpen Sogn, Stadsraad Severin Løvenskiold til Fossum Gaard, (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Qvindekjøn»), Søecapitain Constantinus Rasch, Begge fra Gierpen Sogn, Forstmester Niels Løvenskiold fra Solum, Grosserer Carl Møller fra vestre, Student Hans Møller fra østre Porsgr

 

 

 

II.   Marianne Møller, f. 1774 i Gjerpen,[9] døpt 13.04.1774 i Gjerpen,1 d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.06.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[10]

      

       Doctor Møllers pb. Mariane

       Faddere: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, hr. Cammerjunker Løvenskiold, hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Nils Aal.

      

      

       Gift 07.01.1794 i Gjerpen,[11] med Nils Nicolaisen Aal, f. 1769 i Østre Porsgrunn (sønn av Nicolai Benjamin Nilsen Aal og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft), døpt 08.12.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[12] konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[13] d. 1854 på Ulefoss.[14]

      

       Se under hans far

 

      

      

III. Jacob Nicolai Møller, født 1777 i Gjerpen, døpt 13.02.1777 i Gjerpen,1 død 30.11.1862 i Leuven i Belgia.[15]

      

       Doctor Mullers db. Nicolai Jacob

       Faddere: Frue kamerherinde Adeler, hr. Herman Løvenskiolds frue, Anne Dorthe Rasch, hr kamerherre Adeler, hr. Obriste Lieutenant Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Jacob Aal.

      

       Jacob kom til København bare 14 år gammel i 1791 der han studerte. Han tok juridisk embetseksamen i 1795 og etter det fikk han stipend for å studere mineralogi og genealogi. Han reiste til Berlin med Jacob Aal som var hans barndomsvenn og studiekamerat. Jacob Møller ble værende i Tyskland og studerte bergverk og geologi. Han studerte også filosofi. Jacob ble katolikk som sin kone. Jacob Møller levde et omflakkende liv i Tyskland og Østerrike. Der traff også Niels Henrik Abel. Abel var på sin store europareise og Jacob Møller sin nevø, Nicolai Benjamin Møller f. 1802 sønn av Hans Eleonardus Møller d.e., var reisefølge. De besøkte da hans Nils Benjamin sin onkel i Østerrike. Jacob flyttet til Belgia der han ble professor ved Universitetet i Leuven.

      

 

       Gift ca 1804,[16] med Charlotte Alberti.

      

       Charlotte:

       Hun var prestedatter.

      

 

 

IV. Bartholomeus Ulrich Møller, f. 1778 i Gjerpen, døpt 09.07.1778 i Gjerpen.1

      

       Doctor Møllers db. Bartholomæus Ulrich

       Faddere: Tolder Rasches kjæreste, frøken Magdalene Charlotte Hedevig Løvenskiold, jomfrue Constance Rasch, hofjunker Løvenskiold, Nicolaj Aal, Bent Monsen Bentsen.

 

 

 

V.   Hans Eleonardus Møller, f. 1780 på Elingård i Onsøy i Østfold, døpt 29.08.1780 i Østfold,1 d. 1860 på Ekeli i Gjerpen.

      

       Hans Leonard. Forældre Hr. Doctor Møller til Ellinggaard og Frue Eleonora Hedvig Rasch

       Faddere: Frue Giertrud Hr. General Adjutant Hvitfelds, Jomfru Margaretha Elisabeth Stabel, Hr. major Niels Wærenskjold til Kiølberg gaard, Hr. Regimentsqvartermester Poschdan, Studiosus Jørgen Møller.

      

       Bosatt hos moren i 1801 " Hans Møller, Hendes søn, 21 aar, Ugivt, Contoir skriver".

 

       Han giftet seg i 1801.

 

       Porsgrunn Cop. 29/12-1801 Efter Kgl. bev hiemme i Huuset.

       Hr. Hans Møller og Jomfr. Inger Aall.

       Forl: Jacob Aall, Niels Aall.

 

       Borgerbrev 26. oktober 1803 i Skien:

       Hans Møller av Porsgrunn. Hadde i en rekke år vært ansatt hos avd. kjøpmann Nicolai Benj. Aall, senere i flere år forestått kjøpmann Niels Aalls handel og kontor. Borgerbrev som kjøpmann en gros og detail 26.10.1803. Slettet etter oppsigelse 15.12.1831.

      

       F.C. Knudsen:

       Storgaden 159, L.matr.no. 11. Floodegaarden

       I 1810 overtager Hans El. Møller eiendommen.

       Han var søn af landfysikus Hans Møller, og hustruen var datter af Nicolai Benjamin Aall. Efter at have kjøbt gaarden i 1810, paabyggede han hovedbygningen én etage.

       Sammen med svogeren, Niels Aall, dannede han et handelsselskab, Aall & Møller, hvori Aall indskjød kontanter og varer for 100,000 Rdl. Forretningen bragte tab. Møller drev selv skibsrederi og trælasthandel. Han byggede Ekeli, hvor han boede, og ombyggede Aakre.

 

       Han nevnes i Østre Porsgrunn i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815:

       Hus.11

       Avskrift 1

       Grosserer Hans Møller 25 aar

       Sønn Hans Møller 9 aar

       Dreng Johannes Nilsen 23 aar

       Dreng Nils Tollefsen 15 aar

       Konen Inger Møller 39 aar

       Datter Simonine 4 aar

       Datter Marie Anne 2 aar

       Jomfrue Anne Margrethe Skreberg 20 aar

       Pige Karen Olsdatter 38 aar

       Pige Gunild Jansdatter 20 aar

       Pige Anne Nilsdatter 19 aar

       Pige Giertrud Olsdatter 24 aar

       Pige Anne Larsdatter 22 aar

       Pige Anne Wiersdatter 20 aar

       Pige Karen Olsdatter 18 aar

      

       Avskrift 2

       Gaardeier og kiøbmand Hans Møller 34 aar

       Madam Inger Møller 39 aar

       Sønn Nicolai B Møller 12 aar

       Sønn Hans E Møller 10 aar

       Datter Simonine Møller 4 aar

       Datter Mariann Møller 3 aar

       Jomfrue Schriberg 22 aar

       Pige Gunild Maria Jansdatter 20 aar

       Pige Anne Beate 22 aar

       Pige Anne Michelsdatter 20 aar

       Pige Karen Jensdatter 40 aar

       Pige Anne Wiersdatter 22 aar

       Dreng Johanes Michelsen 23 aar

       Dreng Bertel Larsen 17 aar

       Dreng Ellef Hansen Finnsmarken 19 aar

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Hus.11

       Hans Møller - 45 - aar - Kjøbmand

       Inger Møller - 51 aar - Madame

       Nicolau Møller - 23 aar - Søn* Student

       Hans E. Møller - 21 aar - Søn* Kjøbmand

       Simonie Møller - 15 aar - Datter*

       Mariane Møller - 13 aar - Datter*

       Lucas Carlsen - 28 aar - Tjenestedreng

       Marthe Larsdatter - 27 aar - Tjenestepige*

       Maria Hansdatter - 19 aar - Tjenestepige*

       Maren Isachsdatter - 21 aar - Tjenestepige*

       Elen Christiansdatter - 19 aar - Tjenestepige*

       Ingeborg Jorgensdatter - 14 aar - Fattigbarn

       Anne K. Hansdatter - 26 aar - Tjenestepige*

       Christen Thoresen - 12 aar - Fattigbarn*

       Anders Tollevsen - 15 aar - Tjenestedreng.

 

      

       Gift 29.12.1801 i Porsgrunn,6 med Inger Nicolaisdatter Aal, f. 1774 i Østre Porsgrunn (datter av Nicolai Benjamin Nilsen Aal og Amborg Jørgensdatter Wesseltoft), døpt 02.12.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[17] konfirmert 04.10.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[18] d. 1856.13

      

       Inger:

       Døbt Sr. Nicolai Benjamin Aall og Ambor Jørgensdatters barn Inger.

       Test: Madselle Ane Clarine Jørgensdatter, Madselle Ane Dorthea Rasch, Kammerjunker Søren v. Løvenschiold, Sorenskriver Lucas Nors, Sr. Jochum Jørgensen, Jørgen Christie junior, og mig Jeremias Hagerup.

      

       Konfirmert som "8. Inger Aall 15 aar".

      

       Bosatt hos moren i 1801.

      

      

       Barn:

 

 

        A.    Nicolai Benjamin Møller, født 17.09.1802 i Gjerpen,[19],19 døpt 10.10.1802 i Gjerpen, konfirmert 10.10.1819 i Østre Porsgrunn.[20]

              

               Konfirmert som "Nicolaj Benjamin Møller østre Porsgrund, foreldre Grosserer hr. Hans Møller og Mad. Inger Møller født Aall østre Porsgrund, døbt 10.10.1802 Gjerpen".

              

               Han bodde på Kongsberg.

 

              

 

        B.    Hans Eleonardus Møller, født 08.11.1804 på Åkre i Gjerpen,15,19 døpt 23.12.1804 i Gjerpen, død 12.06.1867 på Ekli i Gjerpen,19 konfirmert 10.10.1819 i Østre Porsgrunn.23

              

               Konfirmert som "Hans Eleonardus Møller østre Porsgrund, foreldre Grosserer hr. Hans Møller og Mad. Inger Møller født Aall østre Porsgrund, døbt 23.12.1804 Gjerpen".

              

               Han bodde på Åkre.

 

              

               Gift 21.09.1827 i Holt kirke i Aust-Agder,19 med Amborg Laura Aall, født 20.02.1803 på Nes Jernverk i Øst Agder,19 (datter av Jacob Aal og Lovise Andrea Staphansen), død 03.10.1889 i Åkre i Gjerpen.19

 

 

              

        C.    Simon Møller, født ca 1807,10 død 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.09.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

              

               Gravlagt som "Hans Møllers søn Simon 3¼ aar".

              

 

 

        D.    Simonine Hansdatter Møller, født 23.08.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 22.09.1810 i Østre Porsgrunn kirke,[22] konfirmert 02.10.1825 i Østre Porsgrunn,23 død 1891 i Frankrike.19

              

               Bekræftet hr. Hans Møller og mad. Inger Aalls hjemmedøbte barn Siminine født 23de Aug.

               Faddere Jørgen Aalls kone mad. Birgitha Gurine født Weier, Nicolai Benjamin Aalls kone A. C. født Iversen, jomfru Birgitha Wright, dhrr. doct. Medium(!?) Sørensen, Hans Møller, raadmand Niels Aall, Jes Gasmann, Carl Møller.

              

               Konfirmert som "Jomfrue Simonine Møller østre Porsgrund, foreldre hr. Grosserer Hans Møller og Mad. Inger Møller født Aall, døbt 22.09.1810 østre Porsgrund".

              

               De bodde en tid i Skien.

 

              

               Gift 1838,[23] med Nils Egidius Jensen Gasmann, født 1810 i Gjerpen (sønn av Jens Severin Gasmann og Bodil Jørgine Zachariasen), døpt 22.11.1810 i Gjerpen, konfirmert 02.04.1826 i Østre Porsgrunn,23 død 1865.

              

               Nils:

               Konfirmert som "Niels Egidius Gasmann østre Porsgrund, foreldre hr. Consul Jens Gasmann og Mad. Boel Jørgine Gasmann født Zachariasen østre Porsgrund, døbt 22.11.1810 Gjerpen".

              

               Han var kjøpmann bosatt i Oslo.

              

 

 

        E.    Marianne Hansdatter Møller, født 20.03.1812 i Østre Porsgrunn, døpt 09.05.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[24] konfirmert 20.04.1828 i Østre Porsgrunn.23

              

               Bekræftet hr. Hans Møller og mad. Inger Møllers hjemmedøbte barn Mariane født 26d Marts.

               Faddere: Hr. Søren Raschs kone mad. Rasch født Løvenskjold, frøken Frideriche Løvenskjold, jomfru Dideriche Petronelle Cappelen, dhrr. raadmand Niels Aall, Jørgen Aall, Hans Møller, Carl Møller, Christian Paus, Realf v. Cappelen.

              

               Konfirmert som "Jomfrue Mariane Møller østre Porsgrund, foreldre hr. Grosserer Hans Møller og Mad. Inger Møller født Aall østre Porsgrund, døbt 09.05.1812 østre Porsgrund".

              

               Bosatt på Ekli.

 

              

               Gift 17.07.1838 i Gjerpen kirke,19 med Hans Jørgen Christian Aal, født 04.11.1806 på Nes Jernverk i Øst-Agder,19 (sønn av Jacob Aal og Lovise Andrea Staphansen), død 1894 i Kristiania.19

              

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[2]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 74.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Solumslekt

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[11]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 34-35.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[14]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[15]  Wikipedia.

[16]  Arild Stubhaug, Et Foranskutt lyn - Niels Henrik Abel og hans tid, side 349.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 273.

[20]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 320-321.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 290-291.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 149.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 224-225.