| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Herman Hermansen Grubbe født ca 1697 og Marianne Kierulf født 1702 sin familie

 

 

 

Herman Hermansen Grubbe, født ca 1697,[1] død 1782 i Brevik.1

Han var sønn av Herman Clausen Grubbe og Mette Nielsdatter

 

Hans far var skipsfører. Han var bosatt i Kristiansand, men kom senere til Langesund. Det var skifte etter han i 1715.

 

Hermann var skipper. Han søster, Magdalene Hermansdatter Grubbe, var gift med Hans Christensen Lund og hans bror, Nils Hermansen Grubbe, var gift og bosatt i Brevik.

 

Borgerskap i Skien:

Herman Grubbe. Under ekstrating i Langesund 4/2 1726 nevnes skipper Herman Grubbe på «Minerva». Han inngikk 17/7 1731 ekteskap i Bamble med Marine Kiærulff. I ekstraskattemanntallet for Skien 1743 oppføres han med bopel Langsund. Han ble begr. 1782 i Brevik, 85 år gl. (Begravelsen er bokført i kirkeregnskapene, men finnes ikke innført i kirkeboken).

 

Han giftet seg i Bamble i 1731.

 

Bamble - viet 17.07.1731:

Hermand Grubbe og Marine Kiærulf.

Caut. Boe Fyren og Arent Kierulf.

 

Han døde i Brevik i 1782.

 

 

Gift 17.07.1731 i Bamble,1,[2] med Marianne Kierulf, født 1702,[3] (datter av Ole Mortensen Kierulf og Karen Arentsdatter), død 31.08.1767 i Langesund i Bamble,[4] gravlagt 04.09.1767 i Bamble.2

 

Marianne:

Gravlagt som "Hermand Grubbes kieriste Marine Vendeboe Kierulf 65 aar".

 

Hennes far var rådmann i Kristiansand. Hennes søster, Boel Maria Kierulf, var gift med Boe Henrich Fiuren.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

25.9.1767 - 1759-1772 - Skifteprotokoller 7a - 268b

Skiftet sluttet 07.11.1770

arvelater Maren Kierulff Langesund død 31.08.1767

Arvinger og andre:

ektefelle Herman Grubbe borger han kunne sittet i uskiftebo etter kona, ifølge felles kongel. bev. dat. 19.12.1749, men valgte skiftebehandling

sønn Niels Hermansen Grubbe 22 år 'Søefarende'

datter Engel Chatrina Hermansdtr Grubbe Langesund g.m. Petter Frantzsen Cudrio

svigersønn ?  Kragh Schien byfoged g.m. Mille Margretha Grubbe

datter Mille Margretha Grubbe Schien g.m. byfoged Kragh

sønn Morthen Hermansen Grubbe 26 år 'Søefarende'

sønn Ole Hermansen Grubbe 31 år 'Søefarende'

datter Karn Hermansdtr Grubbe Brevig g.m. Lars Christensen

andre svigersønn Lars Christensen Brevig g.m. Karn Hermansdtr Grubbe

andre svigersønn Petter Frantzsen Cudrio Langesund g.m. Engel Chatrina Hermansdtr Grubbe.

 

 

 

I.    Karen Hermansdatter Grubbe, født ca 1732,[5],[6] død 1800 i Brevik, gravlagt 16.04.1800 på Brevik kirkegård.[7]

      

      

       (1) Gift 16.11.1752 i Bamble kirke,[8],[9] med Lars Christensen Heyding, født 1727 i Brevik,3 (sønn av Christen Nilsen og Gunhild Axelsdatter), døpt 23.03.1727 i Brevik,[10] død 1771 i Brevik, gravlagt 13.09.1771 på Brevik kirkegård.[11]

      

      

       (2) Gift 10.10.1775 i Brevik kirke,[12] med Jacob Nilsen Grubbe, født 1735 i Brevik (sønn av Nils Hermansen Grubbe og Christine Larsdatter), døpt 04.09.1735 i Brevik kirke,[13] død 1785 i Brevik, gravlagt 25.11.1785 på Brevik kirkegård,[14] konfirmert 02.01.1752 i Brevik kirke.[15]

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Mette Margrethe Hermansdatter Grubbe, født 1734 i Bamble, døpt 24.08.1734 i Bamble,2 død 1818 i Skien.3

      

       Herman Grubbes og Marine Keruls datter Mette Magrete.

       Faddere: Chistine Nils Grubbes, Helvig Lund, Nils Hansen Brevig, Boe Fyhren, Christian Linnau.

 

      

       (1) Gift 29.06.1756 i Langesund,3,[16] med Jørgen Pedersen Flood, født 1725 i Skien,3 (sønn av Peder Pedersen Flood og Gjørel Hansdatter Møller), døpt 09.11.1725 i Skien,16 død 1760 i Skien,3 gravlagt 19.02.1760 i Skien.16

      

       Jørgen:

       Han var skipper og kjøpmann.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han dro til sjøs, ble styrmann og senere skipper. Den 20.mars 1751 fikk han borgerskap som skipper og kjøpmann i Skien, og var samme år kaptein på Ebenezer (62 kl.) for kjøpmann Nicolai Kall.

 

 

       (2) Gift3,9 med Hans Kragh, født 1685,3 (sønn av Frantz Hansen Kragh og Elisabeth Sophie Rosenstierne), død 1771 i Skien,3 gravlagt 25.10.1771 i Skien.[17]

      

       Hans:

       Han var byfogd i Skien. Sønn av sognepresten i Magleby på Langeland.

      

       Gravlagt som "Byefoged Kragh 86 aar".

      

       Skifteregister for Skien 1666-1808

       19.10.1771 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 606a - Skiftet sluttet 04.07.1776. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 72a

       arvelater Hans Kragh Schien byfoged død 19.10.1771. Etterlot ingen livsarvinger. Han hadde opprettet testamente til fordel for enken og stebarna, dat. 18.12.1761

       arving ektefelle Mette Magrethe Grubbe hun hadde tidligere vært g.m. Jurgen Flod

       arving stedatter Sussanne Hedevig Flod

       arving stesønn Peder Flod

       andre Jurgen Flod død. Vært g.m. Mette Magrethe Grubbe.

 

      

 

III. Morten Hermansen Grubbe, født omkring 1735.[18],6

 

 

 

IV. Ole Hermansen Grubbe, født 1736 i Langesund i Bamble, døpt 18.10.1736 i Bamble,2 død 1813 i Brevik, gravlagt 22.10.1813 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Herman Grubbes og Marine Kiærulfs barn Ole.

       Faddere: Bodil Axelsdatter, Grete Alstrup, Villum Schuds, Gustavus Bagge fra Drammen, Hans Malmøe.

      

      

       Gift 13.09.1789 i Brevik kirke,[20] med Isabelle Chatrine Stochfledt, født ca 1761,[21] (datter av Nils Stochfledt og Gidske Sophie Phil), død 1810 i Brevik, gravlagt 24.02.1810 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

V.   Herman Hermansen Grubbe, født 1738 i Bamble, døpt 22.08.1738 i Bamble kirke,2 død 1752 i Bamble, gravlagt 29.01.1752 i Bamble.2

      

       Herman Grubbes og Marine Kiærulfs børn Herman og Engel.

       Faddere: Anne Magrete Griis, Dorthea Møller, Grete Lund, Grete Grubbe, Nicolai Hammer, Ole Ormundsen, Boe Fiuren, Peter Schavenius, Mandrup Alstrup, Niels Larsen.

      

       Gravlagt som "Langesund: Herman Grubbe og Marine Kierulfs søn Herman.".

 

 

 

VI. Engel Hermansdatter Grubbe, født 1738 i Bamble, døpt 22.08.1738 i Bamble kirke,2 død 1738 i Bamble, gravlagt 05.09.1738 i Bamble.2

      

       Herman Grubbes og Marine Kiærulfs børn Herman og Engel.

       Faddere: Anne Magrete Griis, Dorthea Møller, Grete Lund, Grete Grubbe, Nicolai Hammer, Ole Ormundsen, Boe Fiuren, Peter Schavenius, Mandrup Alstrup, Niels Larsen.

      

       Gravlagt som "Herman Grubbes datter Edel 9 dage.".

 

 

 

VII. Engel Cathrine Hermansdatter Grubbe, født 1740 i Langesund, døpt 13.08.1740 i Bamble,2 død 1809 i Brevik, gravlagt 19.05.1809 på Brevik kirkegård.28

      

       Herman Grubbes og Mariane Kiærulfs barn fra Langesund Engel Catharina.

       Faddere: Helvig Linaae, Barbara Due, Anders Kirketorpf, Peter Christian Jørgensen, Hans Alstrup.

 

       Hun giftet seg i 1763.

 

       Bamble: Viet 18.03.1763:

       Sr. Petter Franssen Cudrio i Langesund og Jomfru Engel Catharina Grubbe.

       Caut. Herman Grubbe og Simen Fr. Cudrio. (Kongebrev, beslektet i annet ledd)

 

       Hun var bosatt hos sin datter i Brevik i 1801 som "Engel Cudrio, Konens moder, 61 aar, Enke efter 1ste ægtesk.".

      

       Gravlagt som "Enke Cathrine Cudrio 71 aar".

 

      

       Gift 18.03.1763 i Langesund i Bamble,[23] med Peter Frantzen Cudrio, født 22.03.1725 i Skien,36 (sønn av Frantz Pedersen Cudrio og Amborg Simonsdatter Wesseltoft), død 07.07.1782 i London i England.[24]

      

       Peter:

       Han var kjøpmann.

 

       Han var gift 4 ganger, 1. gang med Anne Fiuren f. 1729 d. 1756 2. gang med Anne Jansdatter Cappelen f. 1729 d. 1760, 3. gang med Anne Cornelia Petersdatter f. 1743 d. 1762 og 4. gang med Engel Cathrine Hermansdatter Grubbe.

      

 

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5927 - 9.8.1782 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 707b

       Skiftet sluttet 08.12.1783. Se også skifteforhandlingsprotokoll nr. 1, fol. 438a, 441a, 450b, 467a og 467b, samt nr. 2, fol. 46a, 79a og 82a

       arvelater Petter Frantsen Cudrio Langesund borger til Scheen og skipper død 07.07.1782 'i London paa hans Søe Reyser did'

       Arvinger og andre:

       ektefelle Engel Catharina?

       avdød ektefelle Anna Fiuren skiftebrevet dat. 13.11.1759

       datter Marine Pettersdtr Cudrio 16 år avdødes datter av ekteskapet med Engel Catharina

       sønn Herman Pettersen Cudrio ca. 13 år avdødes sønn av ekteskapet med Engel Catharina

       sønn Frantz Pettersen Cudrio trolig død, siden han ikke nevnes blant arvingene. Avdødes sønn av ekteskapet med Anna Fiuren

       lagverge P. Flood enkens søstersønn

       lagverge svoger Ole Grubbe kaptein enkens bror

       verge søskenbarn Jacob Cudrio Langesund borger til Scheen

       andre Jacob Grubbe Brevig g.m. enkens søster

       andre søskenbarn og svoger Simon Jørgensen Scheen g.m. avdødes søster

       andre Elias Winther Scheen 'beslægted'

      

 

       Barn:    

 

       A.   Marine Hermine Cudrio, født 1767 i Langesund, døpt 03.05.1767 i Bamble,32 død 1801 i Brevik, gravlagt 23.04.1801 på Brevik kirkegård.[25]

            

            

             Gift 21.10.1798 i Brevik kirke,[26] med Christen Carlsen Barclay, født 1757 i Christiania (sønn av Peter Henrich Barclay og Emerentze Carlsen), døpt 10.01.1757 i Vår Frelsers kirke i Kristiania,[27] død 1810 i Brevik, gravlagt 03.01.1810 i Brevik kirke.28

            

             Se Brevik 1801

            

            

            

       B.   Herman Grubbe, født 1770 i Langesund, døpt 29.09.1770 i Bamble,36 konfirmert 23.04.1786 i Brevik kirke.[28]

            

             Sr. Petter Cudrio og kiæreste Engel Cathrine Grubbes barn Hermann Grubbe.

             Fadder: Sr. Jørgen Petter Sivers kone Maria Jensdatter Kiil, jomfrue Anne Thesmann i Brevig, Sr. Peder Green, Henrich Erboe, Jacob Juul.

            

             Konfirmert i Brevik som "Herman Grubbe 15".

 

      

      

VIII. Frolina Teodora Hermansdatter Grubbe, født 1743 i Bamble, døpt 11.05.1743 i Bamble,2 død 1750 i Bamble, gravlagt 28.03.1750 i Bamble.2

      

       Herman Grubbes og Marine Kierulfs barn Frolina Teodora.

       Faddere: Frederica Kierul, Anna Maria Nielsdatter, Hans Linaae, Lars Schvint, Jens Peter Rafn.

      

       Gravlagt som "Langesund: Hermann Grubbes datter Froulina Theodora 7 aar.".

 

 

 

IX. Nils Hermandsen Grubbe, født 1745 i Bamble,18 døpt 23.12.1745 i Bamble.2

      

       Herman Grubbes og Marine Kiæruls 2de sønner: Den 1ste kaldet Anders Kiærulf. Faddere: Fridericcha Ebbe Ebbesens, Anna Fiuren, Iver Bentzen, Ebbe Ebbesen, Boe Fiuren. Den 2den kaldet Niels Grubbe. Faddere: Helvig Linaae, Gunil Stine Nielsdatter Grubbe, Hr. Fendrich Caspar von Krogh, Niels Grubbe, Niels Bie.

 

 

 

X.   Anders Kierulf Hermansen Grubbe, født 1745 i Bamble, døpt 23.12.1745 i Bamble,2 død 1750 i Bamble, gravlagt 28.03.1750 i Bamble.2

      

       Herman Grubbes og Marine Kiæruls 2de sønner: Den 1ste kaldet Anders Kiærulf. Faddere: Fridericcha Ebbe Ebbesens, Anna Fiuren, Iver Bentzen, Ebbe Ebbesen, Boe Fiuren. Den 2den kaldet Niels Grubbe. Faddere: Helvig Linaae, Gunil Stine Nielsdatter Grubbe, Hr. Fendrich Caspar von Krogh, Niels Grubbe, Niels Bie.

      

       Gravlagt som "Langesund: Hermann Grubbes søn Anders 5 aar.".

 

 

 

 

 

 

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[31]  NTS, bind 18, hefte 3 - 1962, side 233.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.[1]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 52.

[2]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[3]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 53.

[4]  Skifte etter henne.

[5]  Alder ved død.

[6]  Skifte etter moren.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[8]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 77.

[9]  Skifte etter hennes mor.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[16]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[17]  Skiensavskriftene til Jan Christensen.

[18]  Stipulert, Stipulert.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[21]  1801 tellingen.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[23]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[24]  Skifte etter han.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[27]  NTS, bind 18, hefte 3 - 1962, side 233.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.