| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


 

 

Christen Carlsen Barclay f. 1757 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Severina Gotfred Bøhme f. 1751, 2. gang med Marine Hermine Cudrio f. 1767 og 3. gang med Sophia Dorthea Lerche f. 1777)

 

 

 

 

Christen Carlsen Barclay, f. 1757 i Christiania, døpt 10.01.1757 i Vår Frelsers kirke i Kristiania,[1] d. 1810 i Brevik, gravlagt 03.01.1810 i Brevik kirke.[2]

Han var sønn av Peter Henrich Barclay og Emerentze Carlsen.

 

Hans far var kjøpmann og fabrikant bosatt i Drøbak.

 

Christen var tolbetjent. Han nevnes omkring 1780 som kjøpmann i Kragerø før han flytter til Larvik for en tid. Han ble så kontrolør og tolbetjent i Drammen og fra 1797 tollbetjent i Brevik. (Se ”Tollkontrolør i Brevik Christen Carlsen Barcley og hans barn” av C.S. Schilbred i NST Bind XVIII, hefte 3 side 233)

 

Han giftet seg 1. gang i Larvik i 1780.

 

Da han flyttet til Brevik kjøpte han hun av Anders Tollefsen med 400 rd. som han lånte av Jacob Cudrio mot pant i huset.

 

Anno 01.09.1797 - Anders Tollefsens skiøde til Hr. Controlleur Christen Barclay paa et hus i Brevig mod bet. 499 rd. (dat. 09.05.1797)

Anno 01.09.1797 - Controleur Barclays Obl. til Hr. Jacob Cudrio, stor 400 rd. mod pant m. 1'ste priors hus i Brevik (dat. 09.05.1797)

 

Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1798.

 

Brevik: viet 21.10.1798         

Control. Christen Carlsen Barclay og jomfru Marine Hermine Cudrio

Caut.: Ole Grubbe og Hans Erichsen

 

Bosatt i Brevik i 1801:

Nr.3

Christen Barklay - Husbonde - 44 aar - 2det ægtesk. - Controlleur og toldbetjent

Marine H. Cudrio - Hans kone - 35 aar - 1te ægtesk.

Claus Bertel Barklay - Hans søn - 17 aar - Ugivt-Søefarende

Severin Barklay - Deres søn - 2 aar

Gunnild Jonsdtr.  - Tjenestefolk - 29 aar - Ugivt

Marthe Guttormsdtr - Tjenestefolk - 14 aar

Engel Cudrio - Konens moder - 61 aar - Enke efter 1ste ægtesk. - fød Grubbe

 

Han giftet seg 3. gang i 1802.

 

Brevik viet 27.08.1802:         

Controlleur Christen Carlsen Barchlay og Mad. Sophie Dorothea Nissen

Caut.: Controlleur Rostrup, forvalter Lerche.

 

 

Gravlagt som "Controlleur Christen Karlsen Barklei 53 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 317b

Skifte 10. januar 1810 i Brevig

Afdøde Kontroleur ved Langesund Toldkammer Christen Carlsen Barklay

Enke Sophie Dorthea Salig Barklays

Afdødes barn med den afdøde kone Severine Bøhme:

1. Ældste sønn Herman Peter Barklay 29 aar boende i København

2. Sønn Claus Berthel Barklay 23 aar boende i Brevig

3. Datteren Emerense Barklay 28 aarog opholder sig i Christiania

Barn fra afdødes 2. egteskab med Marine Hermine Cudrio:

4. Sønn Severin Gotfred Barklay 10 aar

Laugverge for enken kiøbmand Thomas Blehr

Formynder for barn: Anders Jensen Høegh.

 

 

(1) Gift 15.09.1780 i Larvik,[3],[4],[5] med Severina Gotfred Bøhme, f. 14.05.1751 i Tønsberg,5 (datter av Ulrik Fredrik Bøhme og Johanne Bøckmann), d. 14.05.1789 i Larvik.5

 

Severina:

Hennes far var sorenskriver i Jarlsberg. Hennes søster, Sophie Amalie Bøhme, var gift med Job Halvorsen Arveschoug.

 

 

(2) Gift 21.10.1798 i Brevik kirke,[6] med Marine Hermine Cudrio, f. 1767 i Langesund (datter av Peter Frantzen Cudrio og Engel Cathrine Grubbe), døpt 03.05.1767 i Bamble,5 d. 1801 i Brevik, gravlagt 23.04.1801 på Brevik kirkegård.[7]

 

Marine:

Hun neves i skifte etter sin far i 1783.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808 
5927 - 9.8.1782 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 707b 
Skiftet sluttet 08.12.1783. Se også skifteforhandlingsprotokoll nr. 1, fol. 438a, 441a, 450b, 467a og 467b, samt nr. 2, fol. 46a, 79a og 82a 
arvelater Petter Frantsen Cudrio Langesund borger til Scheen og skipper død 07.07.1782 'i London paa hans Søe Reyser did' 
Arvinger og andre:
ektefelle Engel Catharina ? 
avdød ektefelle Anna Fiuren skiftebrevet dat. 13.11.1759 
datter Marine Pettersdtr Cudrio 16 år avdødes datter av ekteskapet med Engel Catharina 
sønn Herman Pettersen Cudrio ca. 13 år avdødes sønn av ekteskapet med Engel Catharina 
sønn Frantz Pettersen Cudrio trolig død, siden han ikke nevnes blant arvingene. Avdødes sønn av ekteskapet med Anna Fiuren 
lagverge P. Flood enkens søstersønn 
lagverge svoger Ole Grubbe kaptein enkens bror 
verge søskenbarn Jacob Cudrio Langesund borger til Scheen 
andre Jacob Grubbe Brevig g.m. enkens søster 
andre søskenbarn og svoger Simon Jørgensen Scheen g.m. avdødes søster 
andre Elias Winther Scheen 'beslægted' 

 

Hennes mor var bosatt hos dem i 1801:

Engel Cudrio, Konens moder, 61 aar, Enke efter 1ste ægtesk

 

Gravlagt som "Controlleur Barchlays kone Marine Hermine Cudrio 33 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 564b

Skifte 28. april 1781 (Skal nok være 1801. JO) i Brevig

Maren Hermine fød Cudrio, død - Enkemand Controleur Barklay

Barn:

1. Sønnen Severin Godtfred Barklay.

 

 

(3) Gift 27.08.1802 i Brevik kirke,[8] med Sophia Dorthea Lerche, f. 1777 i Slagen,[9],4 (datter av Jacob Lerche og Sophia Dorthea Nissen), døpt 19.08.1777 i Slagen,5 konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke.[10]

 

Sophia:

Henns far var forvalter ved Vallø saltverk.

 

Hun var enke etter Jacob Nissen i Brevik da hun giftet seg med Christen Carlsen Barclay i 1802.

 

 

 

I.    Herman Peter Barclay, (sønn av Christen Carlsen Barclay og Severina Gotfred Bøhme) f. ca 1781.[11]

      

       Nevnt i skifte etter faren i 1810 som "ældste sønn Herman Peter Barklay 29 aar boende i København".

 

 

II.   Emerense Barclay, (datter av Christen Carlsen Barclay og Severina Gotfred Bøhme) f. ca 1782.11

      

       Nevnt i skifte etter faren i 1810 som "datteren Emerense Barklay 28 aarog opholder sig i Christiania".

 

 

III. Claus Berthel Barcley, (sønn av Christen Carlsen Barclay og Severina Gotfred Bøhme) f. 1784 i Kragerø,3 døpt 08.12.1784 i Kragerø,5 konfirmert 07.04.1799 i Brevik kirke,[12] d. 04.05.1859 i Brevik.3,5

      

       Konfirmert som "Olaus Barkley 15 aar".

      

       Han var skipper og lodsoldermann.

      

       Han eide gården Dalen fra 1836.

      

       Bosatt hos faren i 1801 "Claus Bertel Barklay, Hans søn, 17 aar, Ugivt, Søefarende".

      

       Borgerbrev i Skien:

       Claus Barlday (Barclay). Hadde skippersertifikat av 10/4 1810.

       B. som skipper 1/5 1810. Oppsagt 1/6 1835.

 

       Han giftet seg i Brevik i 1812.

      

       Brevik viet 09.11.1812:   

       Klaus Barchlay og Jfr. Sophie Marine Grubbe

       Caut.: Ole Grubbe og Peder Blehr

      

            

       Gift 09.11.1812 i Brevik kirke,3,[13] med Sophie Marine Grubbe, f. 1792 i Brevik (datter av Ole Hermandsen Grubbe og Isabelle Chatrine Stochfledt), døpt 22.09.1792 i Brevik,[14] konfirmert 22.03.1807 i Brevik kirke,[15] d. 23.11.1854 i Brevik.5

      

       Sophie:

       Hr. Ole Grubbe og Isabelle Catarine Stochfledt, hiemmedøbt - Sophie Marine            

       Faddere: Madme. Bodil H. Ericsons, Jfr. Inger Chrystie, Postmester H. Chrystie, H. Holst, Knud Ericson

      

       Konfirmert som "Sophie Marine Grubbe 15 aar".

      

 

       Barn før 1815:

 

       A.   Otelia Catharina Clausdatter, f. 05.02.1813 i Brevik, døpt 05.03.1813 i Brevik kirke.[16]

            

             Claus Barclay og Sophie Grubbe - Otelia Catharina

             Faddere: Mad. Olava Blehr, Mad. Boel Ericsen, Jfr. Annichen Hichmann, Ole Grubbe, Hans Ericsen, Jacob Larsen, Hans Coch.

 

 

      

IV. Severin Gotfried Barclay, (sønn av Christen Carlsen Barclay og Marine Hermine Cudrio) f. 1799 i Brevik, døpt 28.10.1799 i Brevik kirke.[17]

      

       Controlleur Christen Carlsen Barcklay og Marine Hermine Cudrio - Severin Gottfridt

       Faddere: Ole Grubbes kone Isabella Catharina Stochfledt, Juliana Maria Hichman, Niels Rostrup, Jacob Larsen, Knud Erichsen, Lars Christensen, Erichsen, Bent Blehr, Just Wright

      

       Nevn hos faren i 1801.

 

      

       Gift 27.12.1834 i Brevik kirke,[18] med Severine Schoubye, f. 1796 i Brevik (datter av Bent Schoubye og Alet Sørensdatter), døpt 04.06.1796 i Brevik kirke,[19] konfirmert 21.04.1811 i Brevik kirke.[20]

      

       Severine:

       Bent Scoubye og Alet Sørensdatter, hiemmedøbt - Sewerine                

       Faddere: Maren Torsd, fraa Herre, Ingebor Christensd, Fridrich Fieldberg, Johan Fridric Steller, Zacharias Jenson

      

       Konfirmert som "Severina Schoubye 15 aar".

      

 

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind 18, hefte 3 - 1962, side 233.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[3]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 54.

[4]  1801 tellingen.

[5]  NTS, bind 18, hefte 3 - 1962, side 234.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[11]  Skifte etter faren.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[18]  NTS, bind 18, hefte 3 - 1962, side 235.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.