| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

Peter Carstensen f. ca 1709 og Charlotte Amalie Suchow f. ca 1706 sin familie

 

 

 

Peter Carstensen, f. ca 1709,[1] d. 1744 i Østre Porsgrunn,[2] gravlagt 23.01.1744 i Eidanger.[3]

 

Han gravlegges som "Søe Captain Lieutenant Peter Carstensøn fra Porsgrund 35 aar".

 

 

Gift 09.02.1740 på Holmen Kirke i København,[4],[5] med Charlotte Amalie Suchow, f. ca 1706,1 d. 1761 i Bamble, gravlagt 11.06.1761 i Bamble.[6]

 

Charlotte:

Premierlieutnant Petter Castensen og Jomfrue Charlotha Amalia Sucho ble gift i Holmen kirke i København 9.februar 1740

 

Hun giftet seg 2. gang med postmester Boe Henrich Fiuren i Brevik.

 

Gravlagt som "Postmæster Boe Furens enke Scharlotha Amalia Suchov 55 aar".

 

 

 

I.    Peter Daniel Petersen, f. 1740 i Eidanger,[7] døpt 25.11.1740 i Eidanger kirke,6 d. 1741 i Eidanger,3 gravlagt 16.06.1741 i Eidanger kirkegård.3

      

       Lieutenant Peter Carstensens ægte søn N. Peter Daniel                        

       Faddere: baaren af Niels Aals kiæriste Benedicta Henrica Berg, Jomfrue Aanichen Dorothea Weyer, mandfaddere: CamerRaad Kierulf, Controleur Biener, Studiosus Niels Jousten Hichmand.

      

       Gravlagt som " Lieutenant Peter Carstensens liden søn Peter Daniel 7 maaneder".

 

 

 

II.   Peter Daniel Petersen, f. 1742 i Eidanger,[8] døpt 10.03.1742 i Eidanger kirke,7 d. 1748 i Eidanger,3 gravlagt 09.11.1748 på Eidanger kirke.3

      

       Lieutenant Peter Carstensens og Charlotta Sophia Sachovs ægte søn Nom. Peter Daniel                                        

       Faddere: baaren af Frue CammerRaad Kierulfs Else Kirstine Brinch, Jomfrue Constance Berg, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Monsieur Niels Aal, Skipper Søfren Nielsen.

      

       Gravlagt som " H. Lieutenant Peter Carstensens liden søn Peter Daniel 6 ½ aar".

 

 

 

III. Anne Cornelia Petersdatter, f. 1743 i Eidanger,[9] døpt 07.05.1743 i Eidanger kirke,8 d. 1762 i Langesund,[10] gravlagt 26.03.1762 i Langesund.9

      

       Capitain Lieutenant Peter Carstensen og Charlotha Sophia Suchovs ægte datter Nom. Anna Cornelia                        

       Faddere: baaren af Mons. Rohdes kiæriste Aleth Tyrholm, Jomfrue Karen Bovmand, CancellieRaad Carl Deichmand, Controleur Biener, Peter Frisenberg.

 

 

       Gift 12.07.1761 i Langesund,9 med Peter Frantzen Cudrio, f. 22.03.1725 i Skien,[11] (sønn av Frantz Pedersen Cudrio og Amborg Simonsdatter Wesseltoft), d. 07.07.1782 i London i England.[12]

      

       Peter:

       Hans far hadde borgerskap i Skien:
Frantz Petersen (Cudrio). B. 21/12 1720. - Margretha sal. Frantz Cudrios drev krambodhandel i Skien 1743.

 

      Se gamleskien.no

 

       Peter var kjøpmann i Langesund. 

 

       Han var 1. gang gift med Anne Fiuren f. 1729 d. 1756, 2. gang i Langesund i 1759 med Anne Jansdatter Cappelen f. 1729 i Skien d. 1760, datter av Johan Octavio von Cappelen og Amborg Hansdatter Winter, 3. gang med Anne Cornelia Petersdatter og 4. gang med Engel Cathrine Grubbe f. 1740 d. 1809.

 

       Det var skifte etter han i Skien i 1782.

 

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5927 - 9.8.1782 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 707b

       Skiftet sluttet 08.12.1783. Se også skifteforhandlingsprotokoll nr. 1, fol. 438a, 441a, 450b, 467a og 467b, samt nr. 2, fol. 46a, 79a og 82a

       arvelater Petter Frantsen Cudrio Langesund borger til Scheen og skipper død 07.07.1782 'i London paa hans Søe Reyser did'

       Arvinger og andre:

       ektefelle Engel Catharina ?

       avdød ektefelle Anna Fiuren skiftebrevet dat. 13.11.1759

       datter Marine Pettersdtr Cudrio 16 år avdødes datter av ekteskapet med Engel Catharina

       sønn Herman Pettersen Cudrio ca. 13 år avdødes sønn av ekteskapet med Engel Catharina

       sønn Frantz Pettersen Cudrio trolig død, siden han ikke nevnes blant arvingene. Avdødes sønn av ekteskapet med Anna Fiuren

       lagverge P. Flood enkens søstersønn

       lagverge svoger Ole Grubbe kaptein enkens bror

       verge søskenbarn Jacob Cudrio Langesund borger til Scheen

       andre Jacob Grubbe Brevig g.m. enkens søster

       andre søskenbarn og svoger Simon Jørgensen Scheen g.m. avdødes søster

       andre Elias Winther Scheen 'beslægted'

      

       .

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Artikkel av Schilbred i Grenmar 12.03.1927.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 229.

[5]  AO Holmen, Sokkelund, København 1733-1748, opslag 174.

[6]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, side 478.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 74.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[10]  NTS, bind 20, hefte 2 - 1965, side 116.

[11]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[12]  Skifte etter han.