| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701-1725 |      


 

 

Christen Nilsen født ca 1676 og Cathrine Pedersdatter født ca 1658 sin familie

 

 

 

Christen Nilsen, født ca 1676,[1] død 1728 i Brevik,1 gravlagt 24.03.1728 i Brevik.1

Han var sønn av Nils Rasmussen og Trinche i Brevik.

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:

114.

Christen Nielssøn

Skatt rdl 0-0-16

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:

5.

Christen Nielsøn Beboer Eiende Huus og Handling med lidet Smaalast Sampt anden

Borgerlig Næring efter Stædets leilighed.

(hustrue, ingen Børn, men i stæden 2 fattige Børn, 1 pige)

 

Han nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
5.
Christen Nielsen
Skatt rdl 14-1-4 ½

 

Ifølge Schilbred leverte han i 1716 som kirkeverge furubjelker til kirken.

 

Han stod i 1723 stod som eier av Skavråker i Eidanger. Jacob Nilsen f. ca 1680 i Brevik overtok denne eierdelen etter han.

 

Denne Jacob Nilsen som overtok eierdelen i Skavråker var sønn av Nils Rasmussen Lerstang. Den samme Jacob var hans forlover og en av fadderne for hans barn. Christen Nilsen ble også brukt som fadder av Nils Lerstang sin sønn Lars Nilsen sitt barn i 1712 og hans kone Cathrine i 1710 som ”Cathrine Christen Nillsens”. Christen Nilsen sin sønn, Lars Christensen Heyding, ble ikke nevnt i skifte etter Nils Rasmussen Lerstang sin datter Anne Marichen Nilsdatter i Skien i 1747 dermed kunne det virke som om de ikke var brødre? Hun og hennes mann etterlot seg ingen livsarvinger så søsken og/ev. søskenbarn nevnes. (Men det er et stort skifte med mange sider tekst.) Da sønnen Lars Christensen Heyding fikk sitt borgerskap i Skien i 1750 står følgende ” likevel hadde han innhentet megen kunnskap om negotien såvel hos sin farbror Jacob Nielsen (Lerstang) som sin bror Niels Larsen.”. Dermes ser vi at Christen Nilsen var bror av Jacob Nilsen Lerstang og således sønn av Nils Rasmussen Lerstang.

 

Christen stod som eier av gården Ørvik i 1723:

I matrikulen av 1723 var Christen Nilsen eier av gården med bygselsrett, Det nevnes ingen husmansplasser og Anders var bruker av hele gården.

 

Anno 18.04.1720 - Anders Olsen lod lyse Christen Nielsen boxel sedel paa 3 huder udj Ørsvig videre med jorbeholdenhed (dat. 17.04.1720)

 

Vi finner i matrikulen av 1723 en Amund som oppsitter på Skaveråker i Eidanger. Christen Nilsen var eier. Det nevnes et det var en husmann på gården.

 

Christen giftet seg 2. gang i 1725 men enken etter sin bror Lars Nilsen sin enke.

 

Brevik: Viet 12.05.1725

Seig. Christen Nielsen og Mad. Gunil Axelsdatter   

Caut.: Jacob Nielsen og Willum Schultz.

 

Anno 31.03.1740 - Skifte Commissions Act begynt 22.07.1728 sluttet 1. Marts 1731 efter Sal. Christen Nielsen og hustrue i Brevig, hvorudj blant Jordgodset er anført Hvalen 6 huder med bøxel over for 180 rd. og paalodnet Sr. Niels Grubbe paa sin hustrue, Kirsten Larsdatter vegne.

 

Gravlagt som "Seig. Christen Nielsen 52 aar gl.".

 

 

(1) Han giftet seg med Cathrine Pedersdatter, født ca 1658,[2] død 1725 i Brevik, gravlagt 15.01.1725 på Brevik kirkegård.[3]

 

Christen:

Hun nevnes i 1706 som fadder som "Catharine Petersdatter Christen Niellsens"

 

Hun ble nevnt som fadder for sin manns bror i 1710 som ”Cathrine Christen Nillsens”.

 

Gravlagt som "Mons. Christen Nielsens k. 67 aar gl.".

 

 

(2) Gift 12.05.1725 i Brevik kirke,[4] med Gunhild Axelsdatter, født omkring 1680,[5] (datter av Axel Olsen og Kirstine Jacobsdatter Rheens), død 1728 i Brevik,1 gravlagt 21.01.1728 i Brevik.1

 

Gunhild:

Hun var enke etter Lars Nilsen i Brevik som var bror til hennes andre ektemann.

 

 

 

I.    Lars Christensen Heyding, (sønn av Christen Nilsen og Gunhild Axelsdatter) født 1727 i Brevik,[6] døpt 23.03.1727 i Brevik,[7] død 1771 i Brevik, gravlagt 13.09.1771 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Christen Nielsens Dr.b. Lars

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Mad'me Kari Andrev Chrysties, mandfaddere: Mess. David Chrystie, Villum Schuts, Lucas Moy

      

      

       Gift 16.11.1752 i Bamble kirke,[9],[10] med Karen Hermansdatter Grubbe, født ca 1732,2 (datter av Herman Hermansen Grubbe og Marianne Kierulf), død 1800 i Brevik, gravlagt 16.04.1800 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Se Brevik 1762

      

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 169.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 53.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[9]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 77.

[10]  Skifte etter hennes mor.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.