| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Boe Henrich Fiuren født 1699 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Boel Maria Kierulf født ca 1699 og 2. gang med Charlotte Amalie Suchow født ca 1706)

 

 

 

Boe Henrich Fiuren, født 31.03.1699 i Larvik,[1],[2] død 12.02.1758 i Langesund i Bamble,2 gravlagt 20.02.1758 i Langesund kirke i Bamble.1

Han var sønn av Henrich von Fiuren og Anne Boesdatter.

 

Han far; Henrich Fiuren, var stadsbarberer. Henrik var over 30 år da han bosatte seg i Larvik i oktober 1694. Han åpnet der sin foretning 01.01.1695. Han var barberer, lege og parykkmaker.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1725.

 

Gjerpen - viet 15.06.1725

Boo Fiuren og Boel Maria Kiærulf fra Menstad.

 

Sønnen Boe Herich nevnes i skifte etter han i 1745.

sønn Boe Henrichsen Fiuren Langesund postmester og visitør 46 år avdødes sønn av 1. ekteskap med Anna Boesdtr Undersboe  

 

Boe var fra 1725 (11.08.1725) og til sin død postmester i Brevik og tollvisitør i Langesund. Han var den tredje i rekken av postmestere i Brevik. Året etter Fiuren døde så nevnes Jacob Priestede som postmester.

 

Hans søster, Dorothea Fiuren, var gift og bosatt i Brevik.

 

Schilbred opplyser at han står oppført i den ældste eksiterende kongelige danske hof- og statskalender (1735) med navnet Boe Fiuren "Postmeister in Brewig". I den samme statskalender av 1739 oppføres han som postmester i Brevik og toldbetjent ved Langesunds toldsted.

 

Han giftet seg 2. gang i Skien i 1755.

 

Skien - viet 16.04.1755

At hr. Postmæster Fiuren og afgangne Capitaine Lieut. Carstensens enkefrue

ikke ere beslegtede eller noget som deres ægteskab kan hindre forskrevne caverer M. Bentsen og Niels Aall.

 

Gravlagt som "Postmæster Boe Fieuren i kielderen under Langesunds kirke 58 aar".

 

 

(1) Gift 15.06.1725 i Gjerpen,[3],2 med Boel Maria Kierulf, født ca 1699 i Kristiansand i Aust Agder,[4],2 (datter av Ole Mortensen Kierulf og Karen Arentsdatter), død 1753 i Brevik, gravlagt 21.05.1753 på Brevik kirkegård.[5]

 

Boel:

Hennes far var kjøpmann og rådmand i Kristiansand.

 

Hennes søster, Marianne Kierulf, var gift og bosatt i Brevik.

 

Gravlagt som "Postmæster Boe Fyrens kone fra Langesund Boel Maria Kiærulf 54 aar gl.".

 

 

(2) Gift 16.04.1755 i Skien,1 med Charlotte Amalie Suchow, født ca 1706,4 død 1761 i Bamble, gravlagt 11.06.1761 i Bamble.[6]

 

Charlotte:

Hun var enke etter Peter Carstensen da hun giftet seg med Boe Fuiren i 1725.

 

Gravlagt som "Postmæster Boe Furens enke Scharlotha Amalia Suchov 55 aar".

 

 

 

I.    Anne Fiuren, (datter av Boe Henrich Fiuren og Boel Maria Kierulf) født 1729 i Bamble, døpt 16.09.1729 i Bamble kirke,[7] død 29.09.1756 i Langesund,[8] gravlagt 06.10.1756 i Langesund.8

      

       Boe Fyrens datter Anne.

       Faddere: Dorte Tesmand, Marine Kierulf, Ole Fyren, Jens Schonning, Christen Møller.

 

       Hun giftet seg i Bamble i 1763.

 

       Bamble - Viet 18.03.1763:

       Sr. Petter Franssen Cudrio i Langesund og Jomfru Engel Catharina Grubbe.

       Caut. Herman Grubbe og Simen Fr. Cudrio. (Kongebrev, beslektet i annet ledd)

 

       Ifølge skifte etter faren etterlot hun seg sønnen Franz Pettersen Cudrio.

 

      

       Gift 21.11.1755 i Langesund,8 med Peter Frantzen Cudrio, født 22.03.1725 i Skien,[9] (sønn av Frantz Pedersen Cudrio og Amborg Simonsdatter Wesseltoft), død 07.07.1782 i London i England.[10]

      

       Peter:

       Anne Fiuren var hans 1. hustru. Han var gift 4 ganger, 2. gang med Anne Jansdatter Cappelen f. 1729 d. 1760, 3. gang med Anne Cornelia Petersdatter f. 1743 d. 1762 og 4. gang med Engel Cathrine Grubbe f. 1740 d. 1809.

 

       Peter Frantsen Cudrio og Engel Cathrine Grubbe datter Marine Hermine Cudrio f. 1767 var gift og bosatt i Brevik.

      

       Se Solumslekt.org

 

 

       Barn:

      

       A.   Franz Pettersen Cudrio, født 24.09.1756 i Langesund.8

            

             Gift 24.01.1783 i Skien,8 med Amborg Eliasdatter Winter, født 1759 i Skien,8 (datter av Elias Hansen Winter og Marthe Fransdatter Cudrio), døpt 12.05.1759 i Skien,8 død 25.02.1819 i Solum.8

 

 

 

      

II.   Karen Fiuren, (datter av Boe Henrich Fiuren og Boel Maria Kierulf) født 1731 i Bamble, døpt 11.02.1731 i Bamble kirke,[11] død 1776 i Porsgrunn, gravlagt 04.01.1776 i Porsgrunn.[12]

      

       Boe Fyrens datter Karen.

       Faddere: Karen Lund, Magrete Alstrup, Herman Grubbe, Niels Kirkketorp, Peter Christian, Christen Bindrup.

      

      

       Gift 12.09.1758 i Bamble,[13] med Abraham Qvisling, født 10.07.1728 i Atraa,12 (sønn av Lauritz Qvisling og Anne Jørgine Bloch), død 27.12.1783 i Skien.12

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762-1801

 

 

      

III. Ole Henrich Fiuren, (sønn av Boe Henrich Fiuren og Boel Maria Kierulf) født 1735 i Bamble, døpt 27.10.1735 i Bamble kirke.11

      

       Boe Fyren og Boel Maria Kieruls søn Ole Hendric.

       Faddere: Marine Grubbe, Helvig Lund, Peder Jordhøj, Anders Kirketorf, Sivert Kremmer

      

       Han ble prokurator.

 

       Han var en liten tid postmester i Brevik etter sin far. Frem til Jacob Piestede overtok. Han reiste til Danmark og hadde ideer om hvordan postgangen gjennom Sverige kunne forbedres. Fra 1765 var han bestyrer for den norske postgangen gjennom Sverige.

 

 

 

 

 [1]  Ætt og annet, medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag, Utgave 84, side 4.

[2]  Artikkel av Schilbred i Grenmar 12.03.1927.

[3]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 229.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[6]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, side 478.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 170.

[8]  NTS, bind 20, hefte 2 - 1965, side 116.

[9]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[10]  Skifte etter han.

[11]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 175.

[12]  NTS, bind 11 hefte 1, Qvisling-slekten S.H. Finne-Grønn.

[13]  Solumslekt, Solumslekt.