| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Jacob Nilsen født ca 1680 og Bodil Axelsdatter født ca 1690 sin familie

 

 

 

Jacob Nilsen, født ca 1680 i Brevik,[1] død 1754 i Brevik,1 gravlagt 25.01.1754 i Brevik.[2]

Han var sønn av Nils Rasmussen Lerstang og Trinche i Brevik.

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:

115.

Jacob Nielssøn (Lerstang)

Skatt rdl 0-0-12

 

Eidanger kirkebok:

13/12-1708.

Nest før Juell 1708 haft Jacob Nielsøn Brøllup med Boell Axellsdaatter. De hafte privilegie til at hafve brøllup uden faaregaaende trolofvelse. De var begge fød her paa Stæden og af all bekiendt.

NB. Den 13. Dec. 1708, stod deris Brøllup.

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:
6. 
Jacob Nielsøn Beboer Eiende Huus. Bruger Smaalast og anden Borgerlig Handel efter
Stædets leilighed. Eyer tvende smaa gaarder i Landet.
(hustrue, 1 pige)

 

Han nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
6.
Jacob Nielsen
Skatt rdl 21-2-22 ½

 

Schilbred i Brevik Gjennom tidene:

Han var sjøman i sin ungdom. I 1707 førte han skipet "Patriarch Jacob". Hans bror Lars eide halvparten av denne skuten, og overdro 1/3 i fartøyet til Jacob. Etter en tid på sjøen, slo han seg ned som trelasthandler og reder i Brevik Han var en betydelig donator til kirkelige og sosiale formål i Brevik. Han portrett henger i Brevik kirke. Han fikk ingen etterslekt.

 

 

Eiendomsforhold:

 

Tråholt

Anno 10.12.1721 - Hermand Leopoldus kiøbebref til Mons. Jacob Nielsens paa Traaholdt godset for 700 rd. det videre (dat. 03.11.1721)

 

Han kjøpte i 1720 Nordre Grava

Anno 18.04.1720 - Autioens skiøde paa Grafver 4 huder med bøxel og derunder liggende plads Saltboden til Mons. Jacob Nielsen (dat 16.03.1720)

 

Anno 18.04.1720 - Jacob Nielsens bøxel seddel til Laurs Pedersen paa 2 huder i Grafuen (dat. 09.08.1721)

 

Anno 03.04.1723 - Mons. Jacob Nielsens lod lyse Herr. Geheimeraad Adelers Kiøbebref paa 3 huder i Grafa med bøxel (dat. 02.03.1724)

 

Anno 29.03.1726 - Mons. Jacob Nielsens Feste bref til Halvor Pedersen paa en hud i Nordre Grafa eller Saltboen, første feste bekalles efter Laugen, at nyde sin lifstid (dat. 05.02.1726)

 

Anno 27.03.1730 - Sign. Jacob Nielsens bøxel seddel til Abraham Hansen i Grd. Grave af skyld 3 huder (dat.24.02.1730)

 

Anno 09.04.1742 - Jacob Nielsens fæstebref paa 3 huder i Graver til Iver Jensen af 25. jan. 1742 med sin Revers.

 

Søndre Rød:

Anno 18.04.1720 - Jacob Nielsens bøxel sedel til Laurs Laursen paa 3 huder i Røed (dat. 11.03.1720)

 

Anno 13.07.1736 - Jacob Nielsen i Brevig hans skiøde paa 3 huder i S. Røe for 99 rd. til Ole Guttormsen (ingen dato)

 

Han stod som eier av Røra i 1723:

Matrikulen av 1723 oppførte Jacob Nielsen som eier.

 

Matrikulen 1747 på Ørvik:

Eier - Jacob Nielsen

Bruker - Joen

 

Tveten:

Jeg tror det må ha vært han som nevnes som Jacob Tvetten rundt 1720.

Niels Jensens pantebref til Jacob Tvetten paa 14 rd. med med panteforsikring i nogen løsøre (datert 08.11.1721)

 

Mons. Jacob Nielsen lod lyse Tvetten 1 hud uden bøxel (Hr. Geheme Raad Adelers kiøbebref Tveten Nordre) (datert 02.03.1724)

 

Trolig han som kjøpte gården Skjelsvik i 1737.

Dend 14.11.1737 - Auctions Skiøde af 03.08.1737 paa Schieldsviig 6 huder med bøxel til Sr. Jacob Nielsen for 170 rd. (ingen dato)

 

Halvparten av gården Skjelsvik ble bygslet bort i 1743.

Anno 29.03.1743 - Sr. Jacob Nielsens Bøxelsbrev til Peder Jørgensen paa 3 huder i Gaarden Schilsvig med sin Revers af 28'de marts 1743.

 

Den andre halvparten av gården Skjelsvik ble bygslet bort i 1743.

Anno 25.07.1743 - Jacob Nielsens bøxelbref til Peder Rolfsen paa 3 Huder i Grd. Schielsvig med sin Revers (dat 06.05.1743)

 

Han var også nevnet som eier av Skaveråker en tid. Han overtok eierdelen etter sin bror Christen Nilsen som døde i 1728. 

 

Han står som eier på Skaveråker under matrikulen i 1747.

Oppsitter - Even

Eier- Jacob Nielsen

 

Eiedommen på Skaveråker hadde i 1762 gått over til hans nevø Nils Larsen.

 

 

Gravlagt som "Jacob Nielsens 73 aar gl.".

 

 

 

Gift 13.12.1708 i Brevik kirke,[3],[4] med[5] Bodil Axelsdatter, født ca 1690 i Brevik,3 (datter av Axel Olsen og Kirstine Jacobsdatter Rheens), død 1752 i Brevik,3 gravlagt 06.04.1752 i Brevik.[6]

 

Bodil:

Portrett av henne henger ved siden av hennes mann i Brevik kirke. Hennes ekteskap med Jacob er ført inn i Eidanger kirkebok. Presten opplyser at de hadde tilatelse til å holde bryllup uten trolovelse og lysning, og føier til "Begge er fødde her på Stæden og af alle Bekendt."

 

Gravlagt som "Mons. Jacob Nielsens hustrue Boel Axelsdatter 62 aar gl.".

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 171.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.