| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

 

Jørgen Chrystie f. 1729 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ragne Johanne Jørgensdatter f. 1735 og 2. gang med Anne Clarine Jørgensdatter f. 1737)

 

 

 

Jørgen Chrystie, f. 1729 i Brevik, døpt 01.05.1729 i Brevik kirke,[1] d. 1783 i Brevik, gravlagt 19.06.1783 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av David Chrystie og Karen Hansdatter Winter i Brevik.

 

Mons. David Chrysties Dr.b. Jørgen

baaren af Mad'me Hans Gregersens, Bent Iversens Datter, mandfaddere: Mess. Schuts, Grube, Elias Winter

 

Han var en fremtredende kjøpmann og reder i Brevik. Han oppførte Chrystie gården på Øya i Brevik.

 

Borgerskap i Skien:

Jørgen Chrystie, Brevik. B. som kjøpmann 7/6 1755.

 

Han giftet seg 1. gang i 1756.

 

Ministerialboken: Skien - Cop. 10/2-1756.

Jørgen Christy fra Brevig copuleret i Zacharias Simonsens huus med kongel. bevilgn. kl. 3 eftermiddag

 

Klokkerboken: Skien - Cop. 10/2-1756

Jørgen Chrystie fra Brevig og Ragne Jørgensdatter

Copuleret i Jørgen Simonsens huus med kongel. bevilling kl. 3 eftermiddag

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 89

Mand og hustru: Jørgen Chrysties og kone

Drenger over 12 aar: Willem Hansen, Ellev Larsen

Piiger over 12 aar: Agnete Godsken, Maren Judske, Guri Levorsdatter, Boel Olsdatter

 

Han giftet seg 2. gang i 1776.

 

Brevik: viet 02.06.1776         

Kiøbmand og enkemand Jørgen Chrystie og Jomfru Anne Eldrine Jørgensdatter

Caut.: Hans Chrystie, Simon Jørgensen.

- ægteviet i huuset

 

Bosatt i Brevik i 1782.
Nr.4
Hr. Jørgen Chrysti -1 kone - 4 barn -5 tienere 

 

Han hadde eierinteresser i Heistad. Se Heistad

 

Anno 19.01.1786 - Et auctions skiøde til Hr. Hans Holst paa Myhren kaldet paa Brevigsaasen, kjøbt paa auction efter afg. Jørgen Chrystie imod betalt 250 rd. (dat. 07.06.1785)

 

 

Gravlagt som "Hr. Jørgen Chrystie 54 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

 5917 - 14.6.1783 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 685a

Skiftet sluttet 05.08.1783. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 51b, 56a og 62a

arvelater Jørgen Chrystie Brevig borger til Skeen og kjøpmann død. Han hadde vært gift tidligere

Arvinger og andre:

ektefelle Anne Clarina Jørgensdtr

sønn Jørgen Chrystie t: Martin i Frankerig fullmyndig. avdødes sønn av 1. ekteskap

sønn James Chrystie Khavn student 20 år avdødes sønn av 1. ekteskap. han var 'næsten 20 Aar gl:'

sønn Hans Chrystie 17 år avdødes sønn av 1. ekteskap

datter Karen Chrystie 23 år avdødes datter av 1. ekteskap

datter Jnger Chrystie 12 år avdødes datter av 1. ekteskap

kurator bror Hans Chrystie Brevig postmester

lagverge Nicolaj Benjamin Aall enkens svoger.

 

 

 

(1) Gift 10.02.1756 i Skien kirke,[3] med Ragne Johanne Jørgensdatter, f. 1735 i Skien,[4] (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft og Inger Jocumsdatter Coldevin), døpt 29.04.1735 i Skien kirke,[5] d. 1773 i Brevik, gravlagt 01.02.1773 på Brevik kirkegård.[6]

 

Ragne:

Jørgen Simonsens datter Ragne Johanne.

Faddere: Madame Margrete Mads Madsens fra Risøer, mad.selle Heelene, Else Falch fra Risøer, Rechtor Poul Falch, Mads Madsen fra Risøer, Rasmus Simonsen.

 

 

Gravlagt som "Ragne Johanne Jørgensdatter Chrystie 38 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5691 - 11.5.1776 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 515b

arvelater Ranne Johanne Jørgensdtr Brevig død

Arvinger:

ektefelle Jørgen Chrystie borger og kjøpmann han hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge kongel. bev. dat. 26.02.1773

sønn Jørgen Chrystie 19 år

datter Inger Chrystie 5 år

sønn David Chrystie 17 år

sønn James Chrystie 13 år

sønn Hans Chrystie 10 år

sønn Simon Chrystie 8 år

datter Karen Chrystie 16 år.

 

 

(2) Gift 02.06.1776 i Brevik kirke,[7] med Anne Clarine Jørgensdatter, f. 1737 i Skien,[8] (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft og Inger Jocumsdatter Coldevin), døpt 28.08.1737 i Skien.5

 

Anne:

Jørgen Simonsens datter Anne Clarine.

Faddere: Sal. Peder Jørgensens enke, Peder Holst Postmesterens kone, Ingeborg Jonsdatter, hr. Iver Hesselberg, hr. Christen Bøcker, hr. Raadm. Wendelboe.

 

Hun nevnes i Brevik som enke i 1801.

 

Brevik 1801:
Nr.196
Anne Clarine Chrysti - Husmoder - 62 aar - Enke efter 1te ægteskab - Husejer, har et landbrug 
Inger Jørgensdtr Chrysti - Hendes steddatter - 28 aar - Ugivt 
Albrecth Østensen - Tjenestefolk - 21 aar - Ugivt - National soldat 
Maren Olsdtr - Tjenestefolk - 23 aar - Ugivt 
Thora Gulliksdtr - Tjenestefolk - 25 aar - Ugivt

 

 

I skifte etter ektemannen i 1783 ble Nicolai Benjamin Aal nevnt som hennes Laugverge. Hun var søster til hans kone.

 

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5534 - 14.1.1761 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 607b

Skiftet sluttet 16.02.1762

arvelater Jørgen Simonsen Schien, død

Arvinger:

datter Ragne Jørgensdtr., Brewig g.m. Jørgen Chrystie

bror Zacharias Simonsen

datter Ambor Jørgensdtr., ugift

svigersønn Jørgen Chrystie Brewig, g.m. Ragne Jørgensdtr

svigersønn Lars Wright g.m. Inger Jørgensdtr

datter Inger Jørgensdtr g.m. Lars Wright

svigersønn Herman Valeur g.m. Marthe Jørgensdtr. Også nevnt som Waleur

datter Marthe Jørgensdtr g.m. Herman Valeur

sønn Joachim Jørgensen også nevnt som Jochum

sønn Simon Jørgensen Scheen

datter Anne Clarine Jørgensdtr., ugift.

 

 

 

I.    Jørgen Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1756 i Brevik, døpt 15.12.1756 i Brevik kirke,[9] d. 1757 i Brevik, gravlagt 25.02.1757 på Brevik kirke.[10]

      

       Jørgen Chrysties tvillinger, 1. Jørgen, baaren af Mad Niels Larsens, assist: Alice Chrystie, Inger Jørgensdatter, mandfaddere: Mess. Jørgen Simensen, Hans Chrystie, Simen Jørgensen

 

       Gravlagt som "Jørgen Chrysties Drb. Jørgen 10 uger".

      

 

 

II.   David Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1756 i Brevik, døpt 15.12.1756 i Brevik kirke,9 d. 1757 i Brevik, gravlagt 17.03.1757 på Brevik kirkegård.10

      

       Jørgen Chrysties tvillinger, 2. David, baaren af Mad. Hans Chrysties, assist: Cathrine Frandsdatter Cudrio, Karen Chrystie, mandfaddere: Mess. Zacharias Simensen, Niels Larsen, Simen Zachariasen

      

       Gravlagt som "Jørgen Chrysties Dbn. David 13 uger".

      

      

      

III. Jørgen Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1758 i Brevik, døpt 18.04.1758 i Brevik kirke,[11] konfirmert 02.10.1774 i Brevik kirke,[12] d. 1788 i Brevik, gravlagt 19.05.1788 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Jørgen Chrysties barn navnl. Jørgen

       baaren af Jomfr. Inger Jørgensdatter, assist: Jomfr. Anne Clarine Jørgensdatter, mandfaddere: Mess. Lars Wright, Simen Jørgensen, Jochum Jørgensen

      

       Konfirmert som "Jørgen Jørgenson Chrystie 17 aar".

      

       Gravlagt som "Jørgen Chrystie 30 aar".

 

 

 

IV. David Chrystie, (datter av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1759 i Brevik, døpt 31.08.1759 i Brevik kirke,[14] konfirmert 21.04.1776 i Brevik kirke,12 d. 1779 i Brevik, gravlagt 08.05.1779 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Jørgen Chrysties barn navnl. David Chrystie

       baaren af Madame Veleus, assist: Jomfr. Amborg Jørgensdatter, mandfaddere: Mess. Jørgen Simensen, Elias Vinther, Realf Bojesen

      

       Konfirmert som "David Jørgenson Chrystie 16 aar".

      

       Gravlagt som "David Chrystie 19 aar 27 uger".

 

 

 

V.   Karen Chrystie, (datter av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1760 i Brevik, døpt 08.12.1760 i Brevik kirke,[16] konfirmert 29.09.1776 i Brevik kirke.12

      

       Jørgen Chrysties barn Karen

       baaren af Uldrik Cappelens k., assist: Marthe Zachariasdatter, mandfaddere: Uldrik Cappelen, Simen Zachariasen, Niels Zachariasen

      

       Konfirmert som "Karen Jørgensdatter Chrijstie 16 aar".

 

 

 

VI. Zacharias Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1762 i Brevik, døpt 10.03.1762 i Brevik kirke,[17] d. 1762 i Brevik, gravlagt 23.06.1762 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Jørgen Chrysties barn Zacharias

       baaren af Mad. Simen Jørgensens, assist: Inger Zachariasdatter, mandfaddere: Hans Chrystie, Niels Larsen, Christian Bugge

      

       Gravlagt som "Jørgen Chrysties barn Zacharias 3 maaneder 3 uger gl.".

 

 

 

VII. James Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1763 i Brevik, døpt 27.09.1763 i Brevik kirke,[19] konfirmert 01.10.1780 i Brevik kirke,12 d. 1813.[20]

      

       Jørgen Christies D.b. Jammes

       baaren af Anne Clarine Jørgensdatter, assist: Jomfr. Anne Winther, mandfaddere: Laers Wright, Jørgen Zachariasen, Jochum Jørgensen

      

       Konfirmert som "James Jørgenson Chrijstie 17 aar".

      

       Han ble sogneprest i Gjerdrum. Han giftet seg med datteren til den tidligere sognepresten der.

 

      

       Gift[21] med Anne Gurine Muller, f. 1766,21 (datter av Peter Johan Muller og Inger Maria Krogh), d. 1833.21

 

 

      

VIII. Hans Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1765 i Brevik, døpt 17.04.1765 i Brevik kirke,[22] d. 1765 i Brevik, gravlagt 17.10.1765 på Brevik kirkegård.[23]

      

       Jørgen Chrystie og Rannej Jørgensdatter - Hans            

       Faddere: Dorthea Bojesd Chrystie, Karen Chrystie, Hans Chrystie, Niels Larson, Claus Hesselberg

      

       Gravlagt som "Jørgen Christies Db Hans 26 aar".

 

 

 

IX. Hans Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1766 i Brevik, døpt 13.09.1766 i Brevik kirke,[24] konfirmert 27.04.1783 i Brevik kirke,[25] d. 1805.21

      

       Jørgen Chrystie og Ragne Jørgensdatter - Hans             

       Faddere: Jochum Jørgensens kone Anna Winther, Anne Zachariasd, Lars Wright, Jochum Jørgenson, Simon Zachariasøn

      

       Konfirmert som "Hans Christie 16 aar".

      

       Han var trelasthandler og skipsreder i Brevik og ble senere bosatt i eller ved Skien.

      

       Borgerskap i Skien:

       Hans Chrystie junior. Var sønn av avdøde kjøpmann Jørgen Chrystie i forstedet Brevik. Hadde tjent i sin fars en gros- og lasthandel, senere forestått kjøpmann

       Nicolai Benjamin Aalls utskipninger fra Brevik.

       B. for å drive handel en gros og detail 21/12 1791.

 

      

       Han giftet seg med Amborg Franciska Jørgensen, f. 1764,21 (datter av Simon Jørgensen Wesseltoft og Cathrine Cudrio), d. 1844.21

 

 

      

X.   Simon Chrystie, (sønn av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1768 i Brevik, døpt 24.08.1768 i Brevik kirke,[26] d. 1783 i Brevik, gravlagt 15.05.1783 på Brevik kirkegård.2

      

       Jørgen Chrystie og Ragne Jørgensdatter - Simon           

       Faddere: Ambor Nils Larsons, Karen Hansd. Chrystie, Simon Jørgenson, Simon Zachariason, Jacob Nilson

      

       Gravlagt som "Simon Jørgens. Chrystie 14 aar".

 

 

 

XI. Inger Chrystie, (datter av Jørgen Chrystie og Ragne Johanne Jørgensdatter) f. 1772 i Brevik, døpt 04.05.1772 i Brevik kirke,[27] konfirmert 05.10.1788 i Brevik kirke.25

      

       Jørgen Chrystie og Ragne Jørgensdatter - Inger             

       Faddere: Jfr. Anna Catrine Jørgensd, Else Chrystie, Gregers Bentson Winther, Lars Wright, Nicolay Aal

      

       Konfirmert som "Inger Chrijstie 16 aar".

      

       Bosatt hos sin stemor i 1801 "Inger Jørgensdtr Chrysti, Hendes steddatter, 28 aar, Ugivt".

      

 

       Gift 08.04.1802 i Brevik kirke,[28] med Hans Olsen Holm, f. 1765 i Brevik (sønn av Ole Hansen Holm og Birthe Margrethe Gjertsdatter), døpt 07.06.1765 i Brevik kirke,22 konfirmert 07.04.1782 i Brevik kirke.25

      

       Se Brevik 1801

      

      

      

 

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[3]  Kirkebok for Skien Klokkerbok nr. 1 (1756-1791), skannet av digitalarkivet, side 30.

[4]  Alder ved død.

[5]  Skiensavskrifter på Solumslekt.org.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[8]  1801 tellingen.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35f.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35i.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[20]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 56.

[21]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 58.

[22]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.