| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Lars Henriksen Wright født 1727 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Marthe Chrystie født 1732 og 2. gang med Inger Jørgensdatter født 1734)

 

 

 

Lars Henriksen Wright, født 1727 i Larvik,[1],[2] død 1782 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.08.1782 på Vestre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Henrik Realfsen Wright og Else Justsdatter Scavenius i Larvik.

 

Han fikk borgerbrev i Skien i 1751.

 

Borgerbrev i Skien:

Laers Wrigt. Født i Larvik. Borgerbrev som skipper 18.03.1751.

 

Lars giftet seg 1. gang i Brevik i 1754.

 

Brevik: viet 19.12.1754

Mons. Lars Vright og jomfru Marthe Chrystie

 - Kongebrev og Copul. Sæddel fra Hypoff.

 

Han døpte et barn i Brevik i 1756 og hans 1. kone døde rett etter at barnet var født.

 

Han giftet seg 2. gang i Skien i 1760.

 

Skien - Viede 12.12.1760

Lars Wrigth og Jomfru Inger Jørgensdatter,

med kongl. tilladelse at copuleres hiemme.

 

 

Gravlagt som "begravet kiøbmand Lars Wright 56 aar.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5902 - 13.8.1782 - 1779-1785 - Skifteprotokoller 8b - 635a

Skiftet sluttet 16.09.1782. Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 439b og 455a

arvelater Lars Wright Westre Porsgrund borger og kjøpmann død

Arvinger og andre:

avdød ektefelle Marthe Chrystie, avdødes 1. kone

avdødektefelle Inger Jørgensdtr., avdødes 2. kone

sønn Jørgen Wright Porsgrund 21 år, avdødes sønn av 2. ekteskap med Inger Jørgensdtr

datter Else Wright Porsgrund g.m. Jeppe Andersen. Avdødes datter av 1. ekteskap med Marthe Chrystie

andre svigersønn Jeppe Andersen Porsgrund g.m. Else Wright

andre kurator bror Peter Wright kjøpmann også nevnt som Peder

datter Inger Wright avdødes datter av 2. ekteskap med Inger Jørgensdtr

andre Simon Jørgensen slektning

sønn Henrich Wright, avdødes sønn av 2. ekteskap med Inger Jørgensdtr

andre Nicolaj Benjamin Aal slektning

sønn Realf Wrigt, avdødes sønn av 2. ekteskap med Inger Jørgensdtr

sønn Simon Wrigt, avdødes sønn av 2. ekteskap med Inger Jørgensdtr

sønn Just Wrigt, avdødes sønn av 2. ekteskap med Inger Jørgensdtr

 

 

 

(1) Gift 19.12.1754 i Brevik kirke,[4] med Marthe Chrystie, født 1732 i Brevik (datter av David Chrystie og Karen Hansdatter Winter), døpt 09.11.1732 i Brevik kirke,[5] død 1756 i Brevik,[6] gravlagt 15.03.1756 på Brevik kirkegård.[7]

 

Marthe:

Gravlagt som "Lars Vrights kone Marthe Chrystie 23 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5518 - 26.2.1760 - 1748-1762 - Skifteprotokoller 6b - 586a

Skiftet sluttet 06.031760

arvelater Marthe Christie Porsgrund død 'for nogen tiid siden'

Arvinger:

ektefelle Laers Wrigth han hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge kongel. bev. dat. 09.04.1756

datter Else Wrigth 4 år.

 

 

(2) Gift 12.12.1760 i Skien,3 med Inger Jørgensdatter, født 1734 i Skien (datter av Jørgen Simonsen Wesseltoft og Inger Jocumsdatter Coldevin), døpt 11.04.1734 i Skien,[8] død 1774 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 16.09.1774 i Vestre Porsgrunn kirkegård.3

 

Inger:

Jørgen Simonsens datter Inger.

Faddere: Zacharias Simonsens kone, Kirsten Bøyesdatter, Ole Pettersen Cudrio, Frans Pettersen Cudrio, Elias Hansen Winter.

 

Gravlagt som "Sr. Lars Wrights kone Inger Jørgensdatter 41 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5672 - 7.10.1774 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 465b

Dette er kun en uskiftebevilling

arvelater Inger Jørgensdtr Porsgrund død. Etterlot umyndige barn

arving ektefelle Lars Wrigth, dette er kun en kongel. uskiftebevilling for ham, til å sitte i uskiftebo etter kona.

 

 

 

I.    Else Wright, (datter av Lars Henriksen Wright og Marthe Chrystie) født 1756 i Brevik, døpt 10.02.1756 i Brevik kirke.[9]

      

       Lars Vrights barn navnl. Else

       baaren af Mad. Niels Larsens, assist: Justine Vright, mandfaddere: Hans Chrystie, David Chrystie fra Moss, Petter Vright fra Laurvigen.

 

       Hun giftet seg i Vestre Porsgrunn i 1777.

 

       Vestre Porsgrunn 27.12.1777

       at copuleres i huuset: Skipper Jeppe Andersen med Jomfrue Else Wright.

       Forlovere Lars Wright og Peter Wright.

 

      

       Gift 29.12.1777 i Vestre Porsgrunn,[10],3 med Jeppe Andersen, født omkring 1740.[11]

      

       Jeppe:

       Han fikk borgerskap som skipper i Skien 1769.

 

       Borgerskap i Skien:

       Jeppe Andersen av Porsgrunn. F. i Aabenraa. Førte snau en «Haabeb>. B. som skipper og på annen borgerlig næring 17/1 1769. Oppsagt 3/9 1796.

 

       De var bosatt i Østre Porsgrunn.

      

       F.C. Knudsen

       Storgaden no. 150 og 152, L.matr.no. 166. Helgesens søbod

       I 1774 sælges eiendommen til Jeppe Andersen.

       Han var skibskaptein og kjøbmand. Jeppe Andersen sees i 1769 al have ført snaven «Haabet», 65 c.l., og i 1781 at være opnævnt til brandmester.

 

 

      

II.   Jørgen Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1761 i Vestre Porsgrunn, døpt 15.09.1761 i Vestre Porsgrunn kirke,3 død 07.09.1809 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 12.09.1809 i Vestre Porsgrunn.3

      

       Jørgen, foreldre Monsr: Lars Wright og Mad:me Inger Jørgensdatter.

       Faddere: Madame Rane Jørgensdatter Kristi, Jomfru Anne Karine Jørgensdatter, Jfr. Ambor Jørgensdatter fra Skeen, Messrs: Zacharias Simonsøn, Simon Jørgensøn, Jochum Jørgensøn

 

       Han giftet seg i 1784.

 

       Vestre Porsgrunn - Viet 09.12.1784

       copuleret hiæmme i huuset kiøb og handelsmand Jørgen Wright med Jomfr. Elisabeth Sophia Rantzou Helletz.

       Forlovere Rasmus Helletz og Jens Kiil.

 

       Borgerskap i Skien:

       Jørgen Wright av V. Porsgr. Var opplært av sin avd. far, kjøpmann Lars Wright. Hadde oppholdt seg noen tid i England.

       B. som kjøpmann en gros og detalj 15/ 2 1785.

      

       Bosatt i Vestre Porsgrunn.

      

       Gravlagt som "Hr. Jørgen Wright 47 aar 5 mnd".

 

      

       Gift 09.12.1784 i Vestre Porsgrunn kirke,[12] med Elisabeth Sophia Rasmusdatter Helletz, født 1758 i vestre Porsgrunn i Solum (datter av Rasmus Helletz og Mette Jensdatter Kiil), døpt 15.10.1758 i Solum,12 død 09.03.1817 i Vestre Porsgrunn.12

      

      

        Barn:

 

        A.  Birgitte Helletz Wright, født 1788 i Vestre Porsgrunn, døpt 11.04.1788 i Vestre Porsgrunn kirke,3 død 1834.3

            

             døbt kiøbm. Jørgen Wright og Elisabeth Sophia Helletz barn Birgithe Helletz.

             Test: Rasmus Helletz kone Methe Maria Kiil, Lars Iversens kone Inger Wright, Jomfr. Benedicta Henrica Aall, Simon Jørgensen, Visiteur Iversen, Giert Lange, Jeppe Andersen, Jens Kiil, Hans Christie.

            

             I 1801 var den 13 år gamle Birgitha ført hos sine foreldre Jørgen Wright og Elisabeth Sophia Helletz i Vestre Porsgrunn.

 

             Hun giftet seg i Vestre Porsgrunn i 1813.

 

             Vestre Porsgrunn - Cop. 4/11-1813. V. P. Efter Kgl. Bev. af Nov. 4d. Cop hiemme i Huset.

             Hr. Carl Møller og Jomfr. Birgitha Hellets Wright.

             Cav: Wessel, Jørgen Aall.

 

 

             Gift 04.11.1813 i Vestre Porsgrunn kirke,[13] med Carl Deichman Møller, født 1772 i Østre Porsgrunn (sønn av Hans Nilsen Møller og Hedvig Elenore Rasch), døpt 07.07.1772 i Østre Porsgrunn kirke.[14]

            

             Carl:

             Døbt Doct. Hans Møllers og Eleonora Hedevig Raschs barn Carl Deichmand.

             Test: Cancellieraad Carl Deichmand, Capitain Bartolomeus Rasch, Ditlev Rasch, frue Cancellieraad Løvenschiold Edel Margrethe Rasch, Madselle Constance Aall.

            

             Borgerbrev i Skien:

              Carl Møller. Hadde vært på kontoret hos rådmann, ridder Niels Aall.

             B. som kjøpmann 20/11 1812. Slettet etter oppsigelse 21/9 1833

 

 

 

III. Marthe Chrystie Larsdatter Wright, (datter av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1762 i Vestre Porsgrunn, døpt 19.09.1762 i Vestre Porsgrunn,3 død 1775 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 25.07.1775 i Vestre Porsgrunn.3

      

       Marthe Krysti, foreldre Lars Wrigt og Inger Jørgensdatter.

       Faddere: Mdm Justine Muller, Jfr Krysti, Mr Jørgen Krysti, Hans Krysti, Niels Larsen fra Brevig

      

       Gravlagt som "Marthe Wright 12 aar 10 maaneder".

 

 

 

IV. Henrich Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1763 i Vestre Porsgrunn, døpt 15.11.1763 i Vestre Porsgrunn,3 død 1764 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.04.1764 i Vestre Porsgrunn.3

      

       Henrich, foreldre Lars Wrigth og Inger Jørgensdatter.

       Faddere: Mdm Cudrio Simon Jørgensens fra Skien, Jfr Catharine Cudrio, Forvalter Jacob Muller, Mr Simon Zachariassen, Mr Peter Wrigth

      

       Gravlagt som "Mons. Lars Wrights Søn Hendrich 5 maaneder".

 

 

 

V.   Inger Larsdatter Wright, (datter av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1765 i Vestre Porsgrunn, døpt 08.01.1765 i Vestre Porsgrunn kirke.3

      

       døbt Lars Wrigts og kieriste Inger Jørgensens barn Inger.

       Test: Mons. Berthold Arwescoug, M. Nils Gunnersen, M. Bøye Wrigt, Madame Maren Christian Bruuns, Jomf. Malene Salfeld.

      

       Konfirmert 1. oktober 1780 i Vestre Porsgrunn.

 

      

       Gift 13.11.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[15] med Lars Iversen, født ca 1745,3 død 12.09.1829 i Langesund i Bamble,3 gravlagt 20.09.1829 i Bamble.3

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

      

VI. Henrich Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1766 i Vestre Porsgrunn, døpt 17.04.1766 i Vestre Porsgrunn.3

      

       døbt Mons. Lars Wrights og Inger Jørgensdatters barn Henrich.

       Test: Mons. Elias Hansen af Scheen, Mons. Jørgen Christie af Brevig, M. Nicolai Benj. Aall, Madame Christine Bruun Wrights, Madselle Elisabeth Arveschoug.

 

 

 

VII. Realf Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1767 i Vestre Porsgrunn, døpt 24.09.1767 i Vestre Porsgrunn.3

      

       confirmeret Lars Wrights og Inger Jørgensdatters hiemmedøbte barn Realph.

       Test: Madame Jochum Jørgensen, Jomfru Saldfeld, Mons. Realph Bøysen, Peter Bøysen, Aud: Realph Wright.

      

       Han ble konfirmert 3. oktober 1784 i Vestre Porsgrunn.

 

 

 

VIII. Simon Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1769 i Vestre Porsgrunn, døpt 28.12.1769 i Vestre Porsgrunn.3

      

       døbt Mons. Lars Wrigts og Inger Jørgensdatters barn Simon.

       Test: Mons. Elias Winthers kone Margthe Fransdatter, Jomfr. Inger Simonsdatter, Simon Jørgensen, Nicolai Benjamin Aall, Zacharias Zachariasen.

 

       Han giftet seg 1. gang i Bamble i 1805.

      

       Bamble - Viede 14.07.1805

       Ungkarl og kiøbmand Simon Wrigth av Porsgrund med jomfrue Karen Elise Cudrio av Langesund,

       efter kongl. bevilling hiemme i huuset.

       Caut. Hr. Jørgen Wrigth av Porsgrund og hr. Just Wrigth av Langesund.

 

       Han fikk borgerskap som skipper i 1794 og som kjøpmann i 1806. Han var bosatt i Langesund.

      

       Borgerskap i Skien:

       Simon Wright. Sønn aven kjøpmann til Skien. Hadde skippersertifikat av 11/2 1791. B. som skipper 26/2 1794. Etter å ha oppgitt sjøen fikk han

       B. som kjøpmann 4/8 1806. Oppsagt 13/2 1833.

      

       Han giftet seg 2. gang i Bamble i 1814.

      

       Bamble - Viede 27.05.1814

       Enkemand Ridder af Dannebroge Simon Wrigth med jomfrue Petronelle Blom begge af Langesund,

       efter kongl. bevilling dateret 6te Marti 1814 hiemme i huuset.

       Caut. Just Wrigt Ridder og Henrich Erboe kiøbmand.

      

 

       (1) Gift 14.07.1805 i Bamble,3 med Karen Elisabeth Cudrio, født 1784 i Langesund i Bamble (datter av Jacob Cudrio og Margrethe Blom), døpt 04.12.1784 i Bamble,3 død 1812 i Langesund i Bamble, gravlagt 21.11.1812 i Bamble.3

      

       Karen:

       Karen Elizabeth, foreldre Jacob Cudrio og Margarette Cudrio.

       Faddere: Hans Bloms kone Elizabeth Blom fra Schien, jomf. Elen Margrete Blom i Langesund, Christoffer Blom, Hans Blom, Christen Blom, Ole Hansen alle fra Schien.

      

       Gravlagt som "Hr. Simon Wrights kone i Langesund Madame Karen Elisa Wright fød Cudrio 28 aar".

 

      

       (2) Gift 17.05.1814 i Bamble,3 med Petronelle Blom, født ca 1786, død 09.10.1820 i Langesund i Bamble, gravlagt 16.10.1820 i Bamble.3

 

 

      

IX. Just Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1771 i Vestre Porsgrunn,2 døpt 22.06.1771 i Vestre Porsgrunn,3 død 28.08.1824 i Langesund i Bamble,2 gravlagt 04.09.1824 i Bamble.3

      

       døbt Lars Wrights og Inger Jørgensdatters barn Just.

       Test: Niels Zachariasen, Jochum Jørgensen, Jacob Nielsen, Madems. Ane Cl... Jørgensdatter, Madselle Ane Zachariasdatter

      

       Han ble konfirmert 30. mars 1788 i Vestre Porsgrunn.

 

       Han fikk borgerskap i Skien i 1796.

      

       Borgerskap i Skien:

       Just Wright. Sønn av borger til Skien Lars Wrigt. Hadde skippersertifikat.

       B. som kjøpmann 18/7 1796.

 

       Han giftet seg i Bamble i 1800.

      

       Bamble - Viede 22.01.1800

       Ungkarl og skibscapitain Just Wrigth fra Porsgrund med jomfrue Bolethe Cudrio af Langesund,

       efter kongl. bevilling hiemme i huuset.

       Caut. Jacob Cudrio og H. Erboe.

 

       Bosatt i Langesund.

 

       I Langesund i 1801 var den 30 år gamle Just Wright ført som kjøpmann og borger til Skien i første ekteskap med Bolethe Cudrio 22 år.

      

       Gravlagt som "Hr. Ridder Just Wrigth 53 aar".

 

      

       Gift 22.01.1800 i Langesund i Bamble,2 med Bolette Cudrio, født 1779 i Langesund i Bamble (datter av Jacob Cudrio og Margrethe Blom), døpt 23.07.1779 i Bamble.3

      

       Bolette:

       Boletha, foreldre kjøbmand Jacob Coudrio i Langesund og Mad. Margaritha Blom.

       Faddere: Sr. Peder Smith, Sr. Uldrik Coudrio, Mons. Alberth Blom, Mad. Karen Arentsens, Jomf. Johanne Magrethe Blom.

 

 

      

X.   Jochum Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1773 i Vestre Porsgrunn, døpt 12.05.1773 i Vestre Porsgrunn,3 død 1774 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 05.08.1774 i Vestre Porsgrunn.3

      

       døbt M. Lars Wrights og Inger Jørgensdatters barn Jochum.

       Faddere: Jochum Jørgensen, Skipper Christian Bruun, Styrmand Henrich Bruun, Mad. Nicol: B: Aals Amborre Jørgensdatter, Madselle Else Wright.

      

       Gravlagt som "begravet Sr. Lars Wrights Søn Jochum 1¼ aar".

 

 

 

XI. Jochum Larsen Wright, (sønn av Lars Henriksen Wright og Inger Jørgensdatter) født 1774 i Vestre Porsgrunn, død 1774 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 29.09.1774 i Vestre Porsgrunn.3

      

       Gravlagt som "begravet Lars Wrights hiæmmedøbte Søn Jochum 14 dage".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Familien Wright av Inga Friis Porsgrunn historielag årskrift 1962-63.

[3]  Solumslekt, Solumslekt.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34c.

[6]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 56.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[8]  Skiensavskrifter på Solumslekt.org.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[10]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[13]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 44-45.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 118-119.