| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RUSTAD u/SØNTVEDT

 


 

 

Halvor Paulsen f. 1752 og Marie Knudsdatter f. 1761 sin familie.

 

 

 

Halvor Paulsen, født 1752 på Dal vestre i Melum,[1] døpt 04.06.1752 i Solum,1 død 1803 på Rustad u/Søntvedt i Siljan,[2] gravlagt 06.03.1803 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Paul Andersen og Maren Halvorsdatter på Rød under Sølland.

 

Halvor giftet seg i 1781.

 

Trol. 27/12-1780. Cop. 10/6-1781.

Uk. og Soldat Halvor Povelsøn Røe og p. Maria Knudsd. Søntved.

Caut: Ole Anders. Solverød og Jacob Christens. Sillien.

 

Halvor kom fra Rød u/Sølland og de døpte barn bosatt der frem til 1787.

 

Det nevnes her under Sølland i 1782:

Søeland, Gård, Halvor Poulsen

 

Fra 1791 døpte da barn bosatt på en plass under Søntvedt. Dette må ha vært plassen Rustad som, i alle fall, på denne tiden lå under Søntvedt.

 

Bosatt som husmann under Søntvedt i Siljan i 1801:

Halvor Povelsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 54 (alder)

Marie Knudsdatter k 1ste ægteskab Kone 41 (alder)

Povel Halvorsen m Ugift Deres børn 18 (alder)

Nils Halvorsen m Deres børn 11 (alder)

Knud Halvorsen m Deres børn 4 (alder)

Anne Halvorsdatter k Deres børn 7 (alder)

 

Gravlagt som "Halvor Povelsen Søntvedt 48 aar".   

 

 

Gift 10.06.1781 i Siljan kirke,[3] med Maria Knudsdatter, født 1761 på Søntvedt i Siljan,[4] (datter av Knud Knudsen og Anne Nilsdatter), konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,[5] død 01.10.1820 på Rustad u/Søntvedt i Siljan, gravlagt 22.10.1820 i Siljan.[6]

 

Maria:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 4. januar 1761 finnes blant introduserte kvinner "Knud Syndtvedt kone" etter å ha fått et barn.

 

Hun ble konfirmert i 1777 som "Maria Knudsdatter Søntved 16".

 

Marie ble boende på Rustad og døde der i 1820.

 

Gravlagt som "Maren Knudsdatter, huusmand Halvor Paulsen Rustads enke 63 aar".

 

 

 

I.    Karen Halvorsdatter, født 1781 på Rød u/Sølland i Siljan,[7] døpt 12.08.1781 i Siljan kirke,7 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[8] død 1814 på Kløverød i Siljan,[9] gravlagt 16.10.1814 på Siljan kirkegård.9

      

       Halvor Povelsen Røe og k. Maria Knudsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Ingebor Knudsdtr. Solverød 2. Inger Fridricsdtr. Søntvet 3. Jens Olsen Solverød 4. Eric  Olsen p. Clostret 5. Eric Povelsen Røe.

            

       Hun konfirmeres i Siljan i 1799 som "Karie Halvorsdatter Høysæth 17".

      

       Ikke bosatt med foreldrene i 1801. Det er nok da hun som er bosatt hos Hans Olsen på Høgset i 1801 som "Kari Halvorsdtr., Tjenestefolk, 18 år".

      

      

       Gift 20.10.1811 i Siljan kirke,[10] med Anders Christensen, født 1784 på Kløverød i Siljan,[11] (sønn av Christen Andersen og Barbro Olsdatter), døpt 24.10.1784 i Siljan kirke,11 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,8 død 02.08.1853 på Rimstad i Hedrum, gravlagt 09.08.1853 i Hedrum.[12]

      

       Se Kløverød etter 1814

 

      

      

II.   Paul Halvorsen, født 1783 på Rød u/Sølland i Siljan,[13] døpt 07.09.1783 i Siljan kirke,12 konfirmert 1801 i Siljan kirke,8 død 1813 på Kåsene i Siljan,[14] gravlagt 11.01.1813 på Siljan kirkegård.13

      

       Halvor Povelsen Røe og k. Marie Knudsdtr. - Povel

       Faddere: 1. Gro Simonsdtr. ibid 2. Dorte Knudsdtr. Søntved 3. Jan Jansen Slettekolle 4. Nils Knudsen Røe 5. Ole Knudsen Søntved.

      

       Konfirmert som "Povel Halvorsen". Dato, alder og sted ikke notert.

      

       Gravlagt i 1813 bosatt på Kåsene som " Povel Halvorsen Kåsa 26 aar".

 

 

 

III. Knud Halvorsen, født 1787 på Rød u/Sølland i Siljan,[15] døpt 05.08.1787 i Siljan kirke,14 død 1792 på Søntvedt i Siljan,[16] gravlagt 04.11.1792 på Siljan kirkegård.15

      

       Halvor Povelsen Røe og k. Marie Knudsdtr. - Knud

       Faddere: 1. Groe Rønnicsdtr. Søntved 2. Anne Povelsdtr. Soland 3. Ole Knudsen Søntved 4. Anders Povelsen Røe 5. Jacob Andersen Tweten.

      

       Gravlagt som "Knud Halvors. Søntved 4 aar 26 uger".

      

 

 

IV. Nils Halvorsen, født 1791 på Søntvedt i Siljan,[17] døpt 30.07.1791 i Siljan kirke,16 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[18] død 30.01.1869 på Ballestad i Gjerpen.

      

       Halvor Povelsen Søntved og k. Maria Knudsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Dorte Knudsdtr. Afsøle 2. Pirnille Povelsdtr. Soland 3. Anders Afsøle. 4. Nils Knudsen Søntved 5. Ole Gundersen ibid.

      

       Konfirmert som "Niels Halvorsen Søntvedt 17".

 

       Han ble far til et uekte barn i 1819.

 

       Han giftet seg i Gjerpen i 1819.

      

       Gjerpen - viet 29.12.1819

       Niels Halvorsen Rustad af Slemdal. 25 aar

       Marthe Nielsdatter Holm, 27 aar

       Faddere: Ole Isaksen Hom og Halvor Darrud

      

       De døpte barn bosatt på Rustad i Siljan før de flyttet til Gjerpen. De bodde der på Berberg før de kom til Ballestad.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

       Forhold til Kari Knudsdatter, født ca 1790,[19] (datter av Knud Siulsen og Helge Pedersdatter), konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[20] død 26.01.1862 på Solum i Gjerpen.[21]

      

       Kari:

       Hun fikk et uekte barn med Nils Halvorsen Søntvedt i 1819. Barnet nevnes under hennes foreldre på Toklev u/Island.

 

 

       Gift 29.12.1819 i Gjerpen kirke,[22] med Marthe Nilsdatter, født 1790 på Holm i Gjerpen (datter av Nils Gundersen og Rønnaug Christophersdatter), døpt 14.03.1790 i Gjerpen,[23] død før 1869.19

      

       Marthe:

       Nils Holms pb. Marthe

       Faddere: Abraham Sneltveds k., Karen Magrethe Olsdtr., Ole Falkum, Isak Holm, Helle Christiansen.

      

       Hun kom fra Holm i Gjerpen.

 

       Se Rustad u/Tormodsrød etter 1814

 

 

      

V.   Anne Halvorsdatter, født 1794 på Søntvedt i Siljan,[24] døpt 12.01.1794 i Siljan kirke,20 konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke.17

      

       Halvor Povelsen Søntved og k. Maria Knudsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Dorthe Afsøle 2. Pirnille Povelsdtr. 3. Anders Afsøle 4. Jacob Søntved 5. Halvor Gundersen ibid.

      

       Det kan være henne som konfirmeres i 1810 som "Anne Halvorsdatter Horensøe? 17 aar". Det er hun som passer i alder.

      

       Hun bodde på Rustad da hun giftet seg i 1819.

      

       Siljan - viet 10/10-1819

       Enkemand Zakarias Jensen Kleven af Gjerpen Sogn, 36. Huusmand.

       Pigen Anne Halvorsd. Rustad, 25. Tjenestepige.

       Forl: Solve og Kristen Præsteg.

      

       Hun døde i USA.

      

       Fra gamlegjerpen.no:

       Hennes sønn Isak Zachariassen og hans familien emigrerte til N. Amerika i mai 1855 med 4 barn og Isaks mor Anne Halvorsdatter. Anne Karines foreldre og søsken hadde utvandret i 1848. De bosatte seg alle i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

      

       Gift 10.10.1819 i Siljan kirke, med Zacharias Jensen, født 1781 på Kleven i Gjerpen (sønn av Jens Zachariassen og Helvig Pedersdatter), døpt 22.04.1781 i Gjerpen,19 død 05.03.1839 på Kleven i Gjerpen.

      

       Zacharias:

       Jens Zachariasen Klevens db. Zacharias

       Faddere: Ole Berrebergs kone, Inger Christensdtr., Anders Houerøe, Elling Olsen, Knud Zachariasen.

      

       Han kom fra Kleven og hans mor kom fra Rød u/Sølland i Siljan. Zacharias overtok gården på Kleven.

      

       Han var enkemann etter Marthe Olsdatter da han giftet seg med Anne Halvorsdatter.

      

       14/5-1839      ZACHARIAS JENSSEN KLEVEN    Bamble Skifteprot. nr. *)

        Kleven        - død 5.mars s.a. -

       Arvinger: Enka Anne Halvorsdatter og avdødes barn etter 2 ekteskap:

                    A. Av 1.ekteskap med Marthe Olsd. :

                       1. Jens Zachariassen 24 1/2 år.

                          Kurator: Halvor Paulssen Doxsrød.

                    B. Av 2.ekteskap med Anne Halvorsdtr.:

                       2. Halvor Zachariassen               17 år.

                       3. Isak Zachariassen                 13

                      4. Knut Zachariassen                 10

                      5. Marte Marie Zachariasdtr. ca. 18 1/2 ”

                      6. Helvig Zachariasdtr.               7 ”

                      7. Karen Kirstine Zachariasdtr.   1 1/2 ”

       Formynder for de 6: Farbroren Anders Jenssen Kleven.

        Enkas laugverge ble Erik Michelssen Haugerød.

        Brt: 386 - 3 - 16

        Net: 263 - 3 - 19.

        Jordegods: 4 skind og 2 3/4 skinklinger av Kleven, g.nr. 100. - 300 spd.

        *) A: BS 18 s.171-196-205. B: BS 21 s.344b. C: BS 23 s.416

 

 

      

VI. Knud Halvorsen, født 1797 på Søntvedt i Siljan, døpt 05.02.1797 i Siljan kirke,[25] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[26] død 19.04.1839 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 12.05.1839 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Halvor Povelsen Søntved og Maria Knudsdatter - Knud

       Faddere: Dorthe Knudsdatter Afsøle, Maria Nilsdatter Solverød, Jacob Knudsen Søntvedt, Anders Pedersen Afsøle, Ole Jonsen Søland.

      

       Ved konfirmasjonen bodde han på Rustad.

      

      

       (1) Gift 13.04.1828 i Siljan kirke, med Johanne Jansdatter, født 1771 på Kvisla i Siljan,[28] (datter av Jan og Gunild Andersdatter), døpt 20.05.1771 i Eidanger kirke,25 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[29] død 09.02.1834 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 02.03.1834 på Siljan kirkegård.[30]

      

      

       (2) Gift 24.08.1834 i Siljan kirke,[31] med Margrete Johansdatter, født 1793 på Hogstad i Siljan,21 (datter av Johan Laurentius Rollefsen og Dorthe Abrahamsdatter), døpt 07.07.1793 i Siljan kirke,21 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[32] død 21.03.1837 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 02.04.1837 på Siljan kirkegård.[33]

      

 

       (3) Gift 22.10.1837 i Siljan kirke,[34] med Margrethe Olsdatter, født 1791 på Høgset i Siljan,17 (datter av Ole Colbjørnsen og Kari Nilsdatter), døpt 05.06.1791 i Siljan kirke,17 død 29.03.1867 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 04.04.1867 på Siljan kirkegård.[35]

 

       Se Snurren u/Prestegården

      

      

      

VII. Karen Halvorsdatter, født 1801 på Søntvedt i Siljan,[36] døpt 14.05.1801 i Siljan kirke.27

      

       Halvor Povelsen Søndvedt og Maria Knudsdatter - Karen

       Faddere: Dorthe Knudsdtr. Afsøle, Helvig Jonsdtr. Søland, Anders Povelsen Afsøle, Ole Jonsen Søland.

      

    

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 105.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[12]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 6 1849-1857, skannet av digitalarkivet, side 297.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[19]  1801 tellingen.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[21]  gamlegjerpen.no.

[22]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 4 (1814-1823), skannet av digitalarkivet, side 205.

[23]  gamlegjerpen.no.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 268.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 258.

[31]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 207.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 263.

[34]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 212.

[35]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.