| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT 

 


 

 

 

 

Bent Gulliksen f. 1734 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Eriksdatter f. 1728 og 2. gang med Gjøran Knudsdatter f. ca 1735.

 

 

 

Bent Gulliksen, født 1734 på Gurholt i Siljan,[1] døpt 12.12.1734 i Siljan,1 konfirmert 25.06.1752 i Siljan kirke,[2] død 1784 på Gurholt i Siljan,[3] gravlagt 01.08.1784 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Gullik Bjørnsen og Maren Olsen på Gurholt.

 

Bent kom fra Gurholt da han giftet seg i 1759.

 

Trol. 18/3-1759 i Slemdal. Copul. 15/7-1759.

Uk. Bent Gullichsen Gurholt og Pigen Maren Erichsd.

Caut: Asle Guurholt og Jørgen Gonsholt

 

De kom til Slettekollen u/Sølland som husmenn.

 

Sølland 1762

Husmenn og Inderster under Soland:

Bent Gulliksen og kone

 

Hans første kone døde der i 1764.

 

Bent bodde på Gurholt da hun giftet seg 2. gang i 1769.

 

Siljan - Trol. 29/10-1769. Cop. 17/12-1769.

Enkemand Bent Gullichs. Gurholt og p. Giøran Knudsd. ibid.

Caut: Daniel Kittels. Tosholt og Gunder Nils. Gurholt.

 

De ble bosatt på Gurholt og Bent døde der i 1784.

 

Gravlagt som "Bent Gullics. Gurholt 52 aar".

 

Gurholt i Slemdal herred 21.6.1785 Sk.pr. 11, Fol. 42

Bent Gulliksen død, g. Jørran Knudsdtr.

Barn: 1. Jon Bentsen 25 år. 2. Gullik Bentsen 16 år.

Laugverge for enken: Erich Gurholt

Formynder: Poul Gurholt

Brutto: 8-3-12. Netto: 6-3-12

 

 

(1) Gift 15.07.1759 i Siljan kirke,[4] med Maren Eriksdatter, født 1728 på Kløverød i Siljan (datter av Erik Paulsen og Margrethe Knutsdatter), døpt 30.03.1728 i Siljan kirke,[5] død 1764 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,[6] gravlagt 11.03.1764 på Siljan kirkegård.[7]

 

Maren:

Hun kom fra Kløverød.

 

Hennes søster Sønnev var fadder for deres første barn.

 

Gravlagt som "Bent Slettekolles kone, Maren Erichsdatter 34 aar".

 

 

(2) Gift 17.12.1769 i Siljan kirke,4 med Gjøran Knudsdatter, født ca 1735,[8] død 1807 på Gurholt i Siljan,[9] gravlagt 27.12.1807 på Siljan kirkegård.9

 

Gjøran:

Trolig hun som nevnes på Gonsholt Nordre i 1762.

 

Gonsholt Nordre 1762:

Piiger over 12 aar: Jøran Knudsdatter

 

Hun kom fra Gurholt da hun giftet seg.

 

Hun ble brukt som fadder av Knud Knudsen Søntvedt. Han ble også brukt som fadder av henne. Hans opphav har jeg heller ikke funnet. De kan ha vært søsken.

 

Hun var bosatt som enke og inderst under Gurholt i 1801 som "Jøran Knudsdtr., 76 år, Enke 1ste gang, Inderste".

 

Hun døde på Gurholt i 1807.

 

Gravlagt som "Jøran Knudsd. Gurholt 79 aar".

 

 

 

I.    Jon Bentsen, (sønn av Bent Gulliksen og Maren Eriksdatter) født 1759 i Siljan,[10] døpt 16.12.1759 i Siljan kirke,10 død 1761 i Siljan,[11] gravlagt 06.09.1761 på Siljan kirkegård.11

      

       Bent Gullichsens barn Joen                                                         

       Faddere: baaren af Torkild Nielsens kone, Sonne Erichsdatter, mandfaddere: Torkild Nilsen, Ole Halvorsen Austad.

      

       Gravlagt som "Bent Gulliksens b. Joen 1 aar 10 uger".

      

 

 

II.   Jon Bentsen, (sønn av Bent Gulliksen og Maren Eriksdatter) født 1761 i Siljan,[12] konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,[13] død 28.11.1837 på Hagen u/Sørbø i Siljan, gravlagt 17.12.1837 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. desember 1761 finnes blant introduserte kvinner "Bent Gulliksens kone" etter å ha fått et barn. Dette var Jon.

     

       Konfirmert i 1777 som "Jon Bentsen p. Serkland 16".

 

       Han nevnes som 25 år under skifte etter sin far i 1785.

      

      

       Gift 29.12.1793 i Siljan kirke,4 med Live Mathisdatter, født ca 1761,8 død 1809 på Hagen u/Sørbø i Siljan,[15] gravlagt 28.05.1809 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Hagen u/Sørbø

 

 

      

III. Gullik Bentsen, (sønn av Bent Gulliksen og Gjøran Knudsdatter) født 1770 på Gurholt i Siljan,[16] døpt 04.02.1770 i Siljan kirke,16 død 01.09.1815 på Rød i Siljan, gravlagt 11.09.1815 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Bent Gullichsen Gurholt og k. Giøran Knudsdtr. - Gullich

       Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. Gurholt 2. Ingebor Bertelsdtr. ibid 3. Knud Knudsen Søndtved 4. Povel Jacobsen Gurholt 5. Jacob Gundersen ibid.

      

       Konfirmert i 1786 som "Gullic Bentsen p. Serkland 16".

      

      

       Gift 27.02.1791 i Siljan kirke,4 med Ingeborg Olsdatter, født ca 1742,8 død 10.12.1830 i Siljan, gravlagt 01.01.1831 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Se Rød

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 20.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 542.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[8]  1801 tellingen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[14]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 265.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 145.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.