| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I PRESTEGÅRDEN 

 


 

 

Nils Christensen f. 1748 og Anne Jacobsdatter f. 1753 sin familie

 

 

 

Nils Christensen, født 1748 på Prestegården i Siljan,[1] døpt 08.09.1748 i Siljan kirke,1 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[2] død 1792 på Prestegården i Siljan,[3] gravlagt 14.10.1792 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Christen Jacobsen og Siri Nilsdatter på Prestegården.

  

Nils giftet seg i 1779.

 

Trol. 30/5-1779. Cop. 26/9-1779.

Uk. Nils Christensen Sillien og p. Anne Jacobsd. Øvrebøe.

Caut. Ole Jacobs. og Ole Michels. Øvrebøe.

 

Han ble bruker på Prestegården og nevnes der som bruker sammen med sin bror Jacob.

 

Han nevnes på Prestegården i 1782:

Præstegaarden, Gård, Niels

Præstegaarden - Gård - Jacob Christensen - bare oppgitt hovedperson

 

Han døde på Prestegården i 1792.

 

Gravlagt som "Nils Christens. Prestegd. 47 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 20a

Skifte 22. oktober 1792 paa gaarden Prestegaarden i Slemdahl annex

Nils Christensen og Anne Jacobsdatter, døde

Arvinger:

Paa mannens side:

1. Broderen Jacob Christensen, døde, efterlader sig 3 børn, a. Christen Jacobsen 14 aar, b. Torger Jacobsen 9 aar, c. Anne Christensdatter gift med Ole Andersen Styrvold i Lardahl

(Her er nok blitt en blanding av hans datter Anne som må være 12 år ved dette skifte og en søster Karen som var gift med denne Ole Andersen Styrvold. JO)

Paa Anne Jacobsdatters side:

2. Broderen Ole Jacobsen, død og efterlader sig a. Jacob Olsen myndig og boer paa Øverbøe, b. Svend Olsen 20 aar, c. Lisbeth Olsdatter 13 aar

3. Broderen Lars Jacobsen, død og efterlader sig a. Jacob Larsen 10 aar, b. Hans Larsen 7 aar, c. Marie Larsdatter 13 aar,

4. Broderen Amund Jacobsen, myndig og boende paa Prestegaarden

5. Broderen Peder Jacobsen, myndig og boende paa Prestegaarden

6. Søsteren Kari Jacobsdatter gift med Jørgen Sørbøe

Formyndere for 3.de Jacob Christensens børn stiffaderen Amund Prestegaarden, for Svend Olsen, Ole Øverbøe og Lisbeth Olsdatter farbroderen Amund Prestegaarden, for Lars Jacobsen 3. de børn stiffaderen Børgen Thorsen Øverbøe.

 

 

Gift 26.09.1779 i Siljan kirke,[4] med Anne Jacobsdatter, født 1753 på Øverbø i Siljan,[5] (datter av Jacob Olsen og Elisabeth Pedersdatter), døpt 21.01.1753 i Siljan kirke,5 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,2 død 1792 på Prestegården i Siljan,3 gravlagt 04.11.1792 på Siljan kirkegård.3

 

Anne:

Hun kom fra Øverbø og døde på Prestegården i 1792. Hennes bror, Peder Jacobsen, var også bosatt på Prestegården.

 

Gravlagt som "Anne Jacobsd. Prestegd 40 aar".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 133.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.