| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØNNES |


 

 

 

Søren Olsen f. ca 1655 og Gunhild Andersdatter f. ca 1655 sin familie

 

 

 

Søren Olsen, f. ca 1655 på Bjønnes i Hedrum,[1] d. 1708 på Bjønnes i Hedrum.[2]

Han var sønn av Ole Vemundsen Bjønnes.

 

Søren var bruker på Bjønnes fra 1674 til 1708. Han var lagrettemann.

 

Det var skifte etter han i 1709.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1701-1720) side 211a

Skifte 22. juni 1709 paa gaarden Biønnes udj Qvelle Annex.

Afgangne Søfren Olsen

Arvinger:

 - Enken Gunnild Andersdatter,

og deres felles barn:

 - Ole Søfrensen, 30 år, hjemme.

 - Anders Søfrensen, 13 år.

 - Marte Søfrensdatter, 24 år.

 - Maren Søfrensdatter, 8 år.

Ole verget for Anders. For døtrene verget stefaren Tord Olsen Biønnes, som også ble enkens lagverge.

Brutto: 113 - 1 - 17

Netto: 91 - 0 - 15.

 

 

Han giftet seg med[3] Gunhild Andersdatter, f. ca 1655,[4] d. 1720 på Bjønnes i Hedrum.[5]

 

Gunhild:

Hun giftet seg 2. gang med en Tor Olsen som ble bruker på brukerpart 2 og som døde i 1715. Gunhild drev gården til sønnen Anders overtok i 1716.

 

 

 

 

I.    Ole Sørensen, f. ca 1679.[6]

 

       Ole satt med bygselen på brukerpart 1 på Bjønnes i 1709. Han var der frem til 1740.

 

      

       Gift2 med Åse Torsdatter, født ca 1689,2 (datter av Tore Kjeldsen og Maren Andersdatter), død 1764.[i]

      

       Åse:

       Hun kom fra Bjørke. I skifte etter moren i 1716 stod hun som gift med Ole Bjønnes. Hun giftet seg 2. gang med Kristen Sivertsen fra Hellenes som satt med bygselen til 1742.

 

 

       Barn:

      

        A.    Gulbrand Olsen, født ca 1739 i Bjønnes i Hedrum.3

 

 

        B.    Kristoffer Olsen, født ca 1741 i Bjønnes i Hedrum.3

 

 

      

 

II.   Maren Sørensdatter, f. omkring 1680.[7]

      

       Hun kom til Roppestad.

 

 

 

III. Marthe Sørensdatter, f. ca 1685,[8] d. 1747 på Moholt i Siljan,[9] gravlagt 1747 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Hun var 24 år under skifte etter faren i 1709 på Bjønnes.

 

       Copul. 22/7-1714 i Slemdals Kirke:

       Jon Pedersen Moholt og Martha Søfrensdaatter.

 

       Gravlagt som " i samme uge begraveds: Joen Moholts enke Marthe Søfrensdatter 65 aar".

 

      

       Gift 22.07.1714 i Siljan kirke,[11] med[12] Jon Pedersen, f. ca 1683,[13] (sønn av Peder Jacobsen og Helvig?), d. 1742 på Moholt i Siljan,[14] gravlagt 06.01.1742 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Jon:

       Han overtok bygelen på en del av Moholt i Siljan etter faren i 1719. Anders fikk søndre, og Jon fikk nordre. (Se Hedrum bygdebok side 454.)

      

       Gravlagt som "Jon Moholt 59 aar".

      

       Moholt i Slemdal 27.2.1742 Sk.pr. 4, Fol. 123

       Joen Pedersen død e. Marthe Sørensdtr.

       Barn: 1. Søren Jonsen myndig. 2. Gunild Jonsdtr. ugift 20 år. 3. Margrethe Jonsdtr. 18 år.

       Enkens bror er Anders Bjønnes.

       Brt: 99-2-5. Nt: 27-1-9.

 

       Se Moholt i Siljan

 

      

 

IV. Anders Sørensen, f. ca 1696,[16] d. 1772 på Bjønnes i Hedrum.[17]

      

       Gift[18] med Else Ellingsdatter, f. ca 1690,[19] (datter av Elling Klausen og Berte Andersdatter), d. 1771 på Bjønnes i Hedrum.[20]

      

       Else:

       Hun kom visstnok fra Hafallen.

 

       Se Bjønnes denne gården

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[5]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[6]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 889.

[8]  Skifte etter faren.

[9]  Alder ved død.

[10]  Alder ved død.

[11]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 12.

[13]  Alder ved død.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 891.

[17]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 891.

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 891.

[19]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 891.

[20]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 891.[i]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 890.