| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEJORDET u/GONSHOLT SØNDRE

 


 

 

 

Paul Olsen f. ca 1708 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Jøran Torsdatter f. ca 1698, 2. gang med Gjøran Olsdatter f. ca 1712 og 3. gang med Gunhild Nilsdatter f. 1731.

 

 

Paul Olsen, født ca 1708 på Grorud i Siljan,[1],[2] død 1772 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[3] gravlagt 09.08.1772 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Ole Jonsen og Gunnild Paulsdatter på Grorud.

 

Paul giftet seg nok 1. gang ca 1730 i Hedrum. Hans første kone kom fra Løvås i Hedrum. De døpte et barn, trolig i Hedrum, ca 1731.

 

De ble bosatt på Prestejorden u/Gonsholt Søndre ca 1735 og ble husmenn der. De døpte barn der fra 1737.

 

Det er greit å merke seg at det var to Paul Olsen i Siljan på denne tiden. (Paul Olsen Kiste var gift med Marte Jacobsdatter og fikk barn på Kiste.)

 

Paul giftet seg 2. gang i 1747.

 

Trol. 27/12-1746 i Slemdal. Copul. 12/2-1747.

Enkemand Povel Olsøn Præstejordet og Giøran Olsd. (Ingen Cautionister er nevnt).

 

Paul giftet seg 3. gang i 1759.

 

Trol. 25/2-1759 i Slemdal. Copul. 27/5-1759.

Enkemand Povel Olsen Præstejordet og Pigen Gunild Nielsd.

Caut: Jacob Øverbøe og Niels Engelstad.

 

De nevnes der i 1762.

 

Gonsholt Søndre 1762:

Husmenn og Inderster under Gonsholt syndre:

Povel Præstejordet og kone, piige Sophie Nielsdatter

 

Tjenestepiken fra 1762 var Sophie Nilsdatter f. 1741. Hun var datter av Nils Isaksen Torsholt Saga.

 

Paul døde på Prestejordet i 1772.

 

Gravlagt som "Povel Ols. Prestegioret 65 aar".

 

Præstejordet eller Gonsholt i Slemdal 3.6.1773 Sk.pr. 7, Fol. 133a

Povel Olsen død g. Gunil Nielsdtr.

Barn:

1. Erich Povelsen (myndig).

2. Johan Povelsen 18 år.

3. Niels Povelsen 11 år.

4. Johan Povelsen 3 år.

5. Giørran Povelsdatter 10 år.

6. Gunil Povelsdatter 5 år.

7. Karen Povelsdatter 3 år.

Laugverge for enken: Halvor Gaansolt,.

Formyndere: deres farbroder Jan Kiste,

Brt: 37-"-10. Net: 25-1-4.

 

 

(1) Gift[4] ca 1730 med[5] Jøran Torsdatter, født ca 1698 på Løvås i Hedrum,4 (datter av Tor Arnesen og Ellen Olsdatter), død 1745 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[6] gravlagt 12.09.1745 på Siljan kirkegård.6

 

Jøran:

Hun nevnes i skifte etter sin far på Løvås i Hedrum i 1742. Som vi ser hadde hun ei søster Anne Torsdatter som kom til Kvisla i Siljan.

 

Folio 383b-385a / nr. 29 / 18. juni 1745 [feil for 1742]

Thor Arnessøn Løvaas i Qvelle Annex.

Bo og midler var registrert 31. mai.

Arvinger:

Enken Berthe Andersdatter.

Barn i første ekteskap med Elen Olsdatter:

Anders Thorsøn, gift, bor på Løfaas.

Siri Thorsdatter, gift med Søren Andersøn Lyseboe.

Giøran Thorsdatter, gift med Povel Olsøn Præstejordet i Slemdal.

Anne Thorsdatter, gift med Peder Michelsøn Qvitzle

Berthe Thorsdatter, gift med Christen Nielssøn Egenes i Tiose.

Barn i siste ekteskap med enken:

Elen Thorsdatter, 25 år, hjemme.

Barbra Thorsdatter, tjener på Nordre Joene.

For Elen og Barbra ble deres halvbror Anders Thorsøn formynder.

Brutto: 75 - 1 - 16

Netto: 46 - 0 - 1

 

Jøran døde på Prestejordet i 1745.

 

Gravlagt som "Povel Præstejores kone Giøran Thorsdatter 50 aar".

 

 

(2) Gift 12.02.1747 i Siljan kirke,[7] med Gjøran Olsdatter, født ca 1712,[8],[9] (datter av Ole Torsen og Mette Paulsdatter), død 1758 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 17.12.1758 på Siljan kirkegård.6

 

Gjøran:

Hun kom fra Gurholt.

 

Gjøran døde på Prestejordet i 1758.

 

Gravlagt som "Povel Prestejordets kone Jøran Olsdatter 47 aar 6 maaneder".

 

 

(3) Gift 27.05.1759 i Siljan kirke,7 med[10] Gunhild Nilsdatter, født 1731 i Gjerpen,2 (datter av Nils Isaksen og Karen Iversdatter), døpt 17.06.1731 i Gjerpen,[11] død 1801 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[12] gravlagt 04.10.1801 på Siljan kirkegård.12

 

Gunhild:

Hun kom fra Torsholt Saga.

 

Hennes mann var trolover for hennes søster Sophie i 1776

 

Gunhild giftet seg 2. gang med Poul Ådnesen f. 1747 og bodde videre på Prestejordet.

 

 

 

I.    Ole Paulsen, (sønn av Paul Olsen og Jøran Torsdatter) født ca 1731,2 død 1747 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 29.10.1747 på Siljan kirkegård.6

      

       Han gravlegges som "Povel Præstejores ældste søn Ole 16 aar". Her ikke funnet han døpt i Siljan. Han mor var fra Hedrum, så han var trolig døpt der.

      

 

 

II.   Erik Paulsen, (sønn av Paul Olsen og Jøran Torsdatter) født 1737 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan, døpt 23.01.1737 i Siljan kirke,[13] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[14] død 1813 på Dåpan i Siljan,[15] gravlagt 12.09.1813 på Siljan kirkegård.15

      

       Povel Præstejores ægte søn Nom. Erich

       Faddere: baaren af Helge Gulichsdatter Gonsholt, Anne Rejersdatter Naphoug, mandfaddere: Michel Tosholt, Johanes Olsen Grorø.

      

       Konfirmert som "Erich Pulsen Præstejordet 18 aar".

      

       Han nevnes på Engelstad i 1762:

       Drenger over 12 aar: Erich Povelsen

      

      

       (1) Forlovet 23.12.1768 i Gjerpen,[16] gift 1768, med Maren Olsdatter, født 1730 på Lyngåsen i Gjerpen,[17] (datter av Ole Albertsen), dåp 04.06.1730 i Gjerpen,17 død 1770 på Tufte eje i Gjerpen,[18] gravlagt 23.12.1770 på Gjerpen kirkegård.18

      

      

       (2) Gift 02.02.1772 i Siljan kirkegård,7 med Maria Jonsdatter, født 1735 på Skilbred i Siljan,[19] (datter av Jon Bjørnsen og Karen Johannsdatter), døpt 30.01.1735 i Siljan kirke,19 konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[20] død 1805 på Dåpan i Siljan,[21] gravlagt 07.04.1805 på Siljan kirkegård.21

      

       Se Dåpan u/Kiste Søndre

 

 

      

III. Anders Paulsen, (sønn av Paul Olsen og Jøran Torsdatter) født 1740 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[22] døpt 28.02.1740 i Siljan kirke.22

      

       Povel Præstejore og Giøran Thorsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Peder Qvislens kone Anne Thorsdatter, Barbro Lysboe fra Qvæld Sougn, mandfaddere: Jens Hochstad, Knud Gonsholt, Jon Pedersen Hochstad.

      

      

 

IV. NN Paulsen, (Barn av Paul Olsen og Jøran Torsdatter) født 1742 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 død 1742 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 09.12.1742 på Siljan kirkegård.6

      

       Gravlagt som "Povel Prestejores 2 nyfødte barn og tvillinger som af  Faderen selv være hiemmedøbt 1 dag".

      

      

 

V.   NN Paulsen, (Barn av Paul Olsen og Jøran Torsdatter) født 1742 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 død 1742 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 09.12.1742 på Siljan kirkegård.6

      

       Gravlagt som "Povel Prestejores 2 nyfødte barn og tvillinger som af  Faderen selv være hiemmedøbt 1 dag".

      

 

 

VI. NN Paulsen, (Barn av Paul Olsen og Gjøran Olsdatter) født 1747 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 død 1747 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 25.06.1747 på Siljan kirkegård.6

      

       Gravlagt som "Povel Præstejores et lidet dødfødt barn".

      

 

 

VII. NN Paulsen, (Barn av Paul Olsen og Gjøran Olsdatter) født 1748 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 død 1748 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 20.10.1748 på Siljan kirkegård.6

      

       Gravlagt som "Povel Præstejores 2. ungfødte tvillinger 4 dager".

      

 

 

VIII. NN Paulsen, (Barn av Paul Olsen og Gjøran Olsdatter) født 1748 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 død 1748 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 20.10.1748 på Siljan kirkegård.6

      

       Gravlagt som "Povel Præstejores 2. ungfødte tvillinger 4 dager".

      

 

 

IX. Ole Paulsen, (sønn av Paul Olsen og Gjøran Olsdatter) født 1752 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,10 døpt 27.12.1752 i Siljan kirke,[23] død 1753 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,6 gravlagt 01.07.1753 på Siljan kirkegård.6

      

       Povel Præstejords barn navnl. Ole                                                          

       Faddere: baaren af Arne Gonsholts kone, Maren Persdatter, mandfaddere: Joen Grorød, Ole Olsen Røed.

      

       Gravlagt som "Paal Prestejores barn Ole ½ aar".

      

 

 

X.   Johannes Paulsen, (sønn av Paul Olsen og Gjøran Olsdatter) født 1755 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,10 døpt 26.01.1755 i Siljan kirke,[24] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.[25]

      

       Poul Præstejordets barn navnl. Johannes                                    

       Faddere: baaren af Arne Gonsholts kone, Anne Persdatter Guurholt, mandfaddere: Arne Gonsholt, Halvor Knudsen.

      

       Konfirmert i 1773 som "Johan Povelsen Prestejordet 18".

      

       Han var 18 år under skifte etter faren i 1773.

      

 

 

XI. Nils Paulsen, (sønn av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 1761 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[26],[27] konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,[28] død 21.11.1831 på Bråten u/Halvarp i Eidanger, gravlagt 27.11.1831 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. september 1761 finnes blant introduserte kvinner "Povel Præstejordets kone" etter å ha fått et barn. Dette var sønnen Nils.

      

       Han var 11 år under skifte etter faren i 1773.

      

       Konfirmert i 1777 som "Nils Povelsen Gonsholt 16 aar".

      

       De bodde en liten stund på Bamble ejet under Bamble før de flyttet til Eidanger. De gravlegger et barn bosatt på Bamble eie i 1798 og nevnes der i 1801.

      

      

       Gift 15.03.1789 i Siljan kirke,7 med Anne Gulbrandsdatter, født 1767 på Kiste i Siljan,[30] (datter av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter), døpt 04.01.1767 i Siljan kirke,30 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke.[31]

      

       Se Lanner i Eidanger

 

 

      

XII. Jøran Paulsdatter, (datter av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 1764 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,26,27 konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,31 død 1791 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[32] gravlagt 01.01.1792 på Siljan kirkegård.32

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. mai 1764 finnes blant introduserte kvinner "Povel Præstejordets kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Jøran.

      

       Hun var 10 år under skifte etter faren i 1773.

      

       Konfirmert i 1780 som "Giøran Povelsdatter Præstejordet 16 aar".

      

      

       Gift 30.12.1787 i Siljan kirke,7 med Jens Olsen, født 1758 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[33] (sønn av Ole Olsen og Guri Pedersdatter), døpt 19.03.1758 i Siljan kirke,33 konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,28 død 15.11.1852 på Roligheten u/Prestegården i Siljan, gravlagt 26.12.1852 på Siljan kirkegård.

 

       Se Roligheten u/Prestegården

 

 

      

XIII. Kari Paulsdatter, (sønn av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 1767 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[34] døpt 11.10.1767 i Siljan kirke,34 død 1776 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[35] gravlagt 04.08.1776 på Eidanger kirkegård.35

      

       Povel Olsen Præstejordet og k. Gunil Nilsdtr. tvillinger, Kari

       Faddere: 1. Thora Helgesdtr. Gonsholt 2. Gunil Aanisdtr. ibid 3. Simon Ewindsen Kiste 4. Ole Andersen ibid 5 Ole Jonsen Schielbred.

      

       Gravlagt som "Karen Povelsd. Prestejordet 9 aar".

      

      

      

XIV. Gunil Paulsdatter, (datter av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 1767 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,26,34 døpt 11.10.1767 i Siljan kirke,34 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,31 død 26.05.1820 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan , gravlagt 18.06.1820 på Siljan kirkegård.

      

       Povel Olsen Præstejordet og k. Gunil Nilsdtr. tvillinger, Gunil

       Faddere: 1. Gunil Pedersdtr. Røe 2. Kirsten Olsdtr. ibid 3. Hendrich Olvesen Daapen 4. Halvor Sørensen Kiste 5. Anders Nilsen Moholt.

      

       Han var 5 år under skifte etter faren i 1773.

      

       Konfirmert i 1783 som "Gunil Povelsdatter Tejen 16".

 

 

       Gift 15.11.1789 i Siljan kirke,7 med Nils Olsen, født 1766 på Solverød i Siljan,[36] (sønn av Ole Christensen og Boel Hansdatter), døpt 13.04.1766 i Siljan kirke,36 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[37] død 06.04.1836 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 05.06.1836 på Siljan kirkegård.[38]

 

       Se Teiet u/Kiste Søndre

 

 

      

XV. Johannes Paulsen, (sønn av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 1770 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[39] døpt 22.10.1770 i Siljan kirke,[40] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,37 død 1798 i Oklungen i Eidanger,39 gravlagt 08.07.1798 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Povel Olsen Præste-giordet og k. Gunil Nilsdtr. - Johannes

       Faddere: 1. Mariken Olsdtr. Gonsholt 2. Sophie Nilsdtr. Saugen 3. Gullic Rasmussen Engelstad 4. Arne Nilsen Gonsholt 5. Jacob Gundersen Gurholt.

      

       Han var 3 år under skifte etter faren i 1773.

      

       Konfirmert i 1787 som "Johannes Povelsen p. Gonsholt 16".

      

       Johannes fikk festebrev på et hus i Oklungen i Eidanger i 1794. Ved skifte etter han i 1799 levde Ragnhild og de to yngste barna.

      

      

       Gift 31.07.1794 i Eidanger kirke,[42] med39 Ragnhild Larsdatter, født ca 1756 på Søndre Omsland i Kjose,[43] (datter av Lars Ellefsen og Inger Olsdatter), konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,25 død 1830 på Oklungen i Eidanger,[44] gravlagt 28.10.1830 på Eidanger kirkegård.[45]

      

       Se Oklungen i Eidanger

 

 

      

XVI. Karen Paulsdatter, (datter av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter) født ca 1770.26

      

       Hun var 3 år under skifte etter faren i 1773.

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 612.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 838.

[5]  Antagelse.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[9]  Skifte etter farfaren.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 215.

[11]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 36.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[16]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 22.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 58.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 176.

[25]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[26]  Skifte etter faren.

[27]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[29]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 256.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[38]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 261.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 67.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[42]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[43]  Eidanger, folketellingen 1801.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 220.

[45]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.