| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Jens Arnesen f. 1807 sin familie. Han fikk et uekte barn med Maren Nilsdatter f. 1805, giftet seg 1. gang med Pernille Jonsdatter f. 1808 og 2. gang med Pernille Jacobsdatter f. 1809.

 

 

 

Jens Arnesen,[1] født 1807 i Kiste søndre Siljan TE., 13.09.1807 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,[3] død 27.08.1857 i Kiste Siljan TE.,[4] gravlagt 03.09.1857 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Arne Aslaksen og Inger Olsdatter på Kiste Søndre før 1814.

 

Jens ble far til et uekte barn i 1828.

 

Hans far var oppsitter på en halvdel av Kiste Søndre. Denne brukerparten var løpenummer 559.

 

I 1827 ble farens brukerpart delt i to og Jens sin bror Ole overtok bygselen på en av delene. Dermed ble en del av løpenummer 559 brukt av Ole og en brukt av hans far.

 

Jens giftet seg 1. gang i 1834 og ble bosatt på Kiste Søndre. Han overtok der bygselen etter sin mor på 1/4 part av Kiste Søndre i 1836 mot føderaad for moren. (Ps. Hennes navn er skrevet feil i panteboka. Hun døde før dette ble tinglyst.)

 

Bygselseddel til Jens Arnesen og hustru på en del av Kiste Søndre som Arne Halvorsens enke (Skal helst sikkert ha vært hans mor, Arne Haslesens (Aslesens/Aslakses)) enke. JO) har avstaaet, mot føderaad for enken m.m. Datert 10.06.1836, tinglyst 26.08.1836

 

I 1838 ser vi Jens som en av oppsitterne og Solve Olsen, som var gift med enken etter hans bror Ole, som den andre oppsitteren. Solve hadde da overtatt hans bror Ole sin del.

 

Jens ble enkemann i 1838 og giftet seg på nytt i 1839

 

Matrikkelen 1838

Kiste søndre matrikkelnr.185 (gammelt matrikkelnummer 138)

Løpenummer 559 - Kiste søndre - skyld 2 huder - oppsittere Jens Arnesen og Solve Olsen

 

Jens døde på Kiste Søndre i 1857.

 

 

Forhold til Maren Nilsdatter, født 1805 i Teie u/Kiste S. Siljan TE. (datter av Nils Olsen og Gunhild Paulsdatter), døpt 24.11.1805 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke TE.,3 død 30.01.1837 i Teie u/Kiste S. Siljan TE., gravlagt 05.03.1837 i Siljan kirkegård TE.[6]

 

Maren:

Hun fikk et uekte barn med Jens Arnesen i 1828. Hun kom fra Teie u/Kiste Søndre.

 

 

Gift 21.09.1834 i Siljan kirke TE., med Pernille Jonsdatter,[7] født 1808 i Sortedal Siljan TE. (datter av Jon Pedersen og Aaste Olsdatter), døpt 10.01.1808 i Siljan kirke TE.,[8] konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke TE.,[9] død 14.05.1838 i Kiste Siljan TE., gravlagt 27.05.1838 i Siljan kirkegård TE.[10]

 

Pernille:

Hun kom fra Sortedal og døde på Kiste Søndre i 1838.

 

 

Gift 10.02.1839 i Siljan kirke TE., med Pernille Jacobsdatter,[11] født 1809 i Øverbø Siljan TE. (datter av Jacob Olsen og Ingeborg Knutsdatter), døpt 23.04.1809 i Siljan kirke TE.,[12] konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,3 død 11.04.1874 i Kiste Siljan TE.,[13] gravlagt 19.04.1874 i Siljan kirkegård TE.13

 

Pernille:

Hun kom fra Øverbø. Da hun giftet seg var hun bosatt i Tudal. Farens navn er da feilaktig skrevet som Jacob Knutsen.

 

Pernille ble enke på Kiste Søndre i 1857.

 

I 1865 var hun føderådskone hos sin datter Anne Pernille og hennes mann på Kiste Søndre.

 

Pernille døde på Kiste Søndre i 1874.

 

 

 

I.    Inger Jensdatter, (datter av Jens Arnesen og Maren Nilsdatter) født 1828 i Teie u/Kiste S. Siljan TE., døpt i Hjemme., død 11.01.1829 i Teie u/Kiste S. Siljan TE., gravlagt 18.01.1829 i Siljan kirkegård TE.[14]

      

       Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun døde i 1829.

      

 

 

II.   Anne Pernille Jensdatter, (datter av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter) født 14.10.1839 i Kiste S. Siljan TE.,[15] døpt 27.10.1839 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[16] død 22.11.1869 i Siljan TE.,[17] gravlagt 30.11.1869 i Siljan kirkegård TE.16

      

 

       Gift 29.04.1859 i Siljan kirke TE.,[18] med Ambros Olsen,[19] født 07.07.1832 i Svartangen Hedrum VE.,[20] (sønn av Ole Ambrosen og Ingeborg Vetlesdatter), døpt 12.08.1832 i Hedrum VE., død 1911 i Eidanger.[21]

      

       Se Kiste Søndre

      

 

 

III. Jacob Jensen, (sønn av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter) født 27.03.1841 i Kiste Siljan TE.,[22] døpt 07.05.1841 i Siljan kirke TE.21

 

 

 

IV. Ingeborg Marie Jensdatter,[23] (datter av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter) født 28.05.1843 i Kiste Siljan TE.,[24] døpt 11.06.1843 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 04.10.1857 i Siljan kirke TE.,[25] død 23.01.1921 i Moholt Siljan TE.,[26] gravlagt 29.01.1921 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 16.11.1866 i Siljan kirke TE., med Svend Jacobsen,[27] født 20.03.1837 i Kiste N. Siljan TE.,[28] (sønn av Jacob Svendsen og Anne Helvig Pedersdatter), døpt 21.05.1837 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[29] død 04.03.1878 i Holt Siljan TE.,[30] gravlagt 11.03.1878 i Siljan kirkegård TE.29

      

       Se Kiste Søndre/Holtsrønningen

 

 

 

V.   Arne Jensen, (sønn av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter) født 30.03.1845 i Kiste Siljan TE.,[31] døpt 18.05.1845 i Siljan kirke TE.,30 død 05.12.1845 i Kiste Siljan TE.,[32] gravlagt 28.12.1845 i Siljan kirkegård TE.31

 

 

 

VI. Inger Karine Jensdatter, (datter av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter) født 07.09.1847 i Kiste Siljan TE.,[33] død 12.09.1847 i Kiste Siljan TE.,[34] gravlagt 19.09.1847 i Siljan kirkegård TE.33

 

 

 

VII. Inger Karine Jensdatter, (datter av Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter) født 16.12.1849 i Kiste Siljan TE.,[35] døpt 13.01.1850 i Siljan kirke TE.,34 død 09.07.1853 i Kiste Siljan TE.,[36] gravlagt 17.07.1853 i Siljan kirkegård TE.35

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 87 og 282.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 148.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 286.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 288.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 146.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 263.

[7]  Siljan bygdebok. side 110.

[8]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 149.

[9]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 285.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 266.

[11]  Siljan bygdebok. side 282.

[12]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 154.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 157.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 21.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 229.

[19]  Hedrum bygdebok bind 3. side 908.

[20]  Hedrum ministerialbok 1817-1835. side 363-364.

[21]  Eidanger bygdehistorie bind 3, side 128.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[23]  Siljan bygdebok. side 98.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 28.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 175.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.

[27]  Siljan bygdebok. side 98 og 103.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 32.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 279.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 38.

[34]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 43.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.