| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TEIE u/KISTE SØNDRE

 


 

 

 

Lars Gulbrandsen f. 1755 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Mari Jonsdatter f. 1760, 2. gang med Gunhild Aslesdatter f. 1758 og 3. gang med Elen Nilsdatter f. 1767.

 

 

 

Lars Gulbrandsen, født 1755 på Kiste i Siljan,[1] døpt 07.09.1755 i Siljan kirke,1 konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[2] død 19.12.1834 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[3] gravlagt 01.01.1835 i Siljan.3

Han var sønn av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter på Kiste Søndre.

 

Lars giftet seg 1. gang i 1778.

 

Trol. 14/6-1778. Cop. 27/12-1778.

Uk. Lars Gulbrands. Søndre Kiste og p. Maren Jonsd. Tosholt.

Caut: Ole Bensøn Nabhoug og Peder Jons. Kiste.

 

De ble bosatt på Kiste Søndre. De har trolig da bodd der som husmenn eller inderster, for Lars nevnes ikke som bruker i 1782. Da nevnes hans far som en av brukerne. Hans far døde i 1786, så Lars kan ha vært bruker en periode før han nevnes som husmann, men han har vel trolig vært husmann hele tiden.

 

Lars giftet seg 2. gang i 1792.

 

Trol. 26/2-1792 i Sillien. Copul. 8/7-1792.

Enkem. Lars Gulbrans. Kiste og P. Gunil Aslesd. ibid.

Caut: Jon Kiste og Nils Ols. Tejet.

 

De bodde videre på Kiste Søndre.

 

I 1801 nevnes Lars som husmann på Kiste Søndre. (Det var da trolig Nils Olsen som nevnes på plassen Teie.)

 

Bosatt som husmann på Søndre Kiste i 1801:

Lars Gulbrandsen m 2det ægteskab Mand Husmand med jord 46 (alder)

Gunnild Haslesdatter k 1ste ægteskab Kone 40 (alder)

 

Han giftet seg 3. gang i Hedrum i 1802.

 

De døde begge på Teie u/Kiste Søndre. Lars i 1834 og Elen i 1838.

 

 

(1) Gift 27.12.1778 i Siljan kirke,[4] med Mari Jonsdatter, født 1760 på Torsholt i Siljan,[5] (datter av Jon Kittelsen og Inger Nilsdatter), konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,[6] død 1791 på Kiste i Siljan,[7] gravlagt 01.05.1791 på Siljan kirkegård.7

 

Mari:

Hun kom fra Torsholt og døde på Kiste Søndre i 1791.

 

Gravlagt som "Maren Jonsd. Kiste /: Lars Gulbrands. Kone :/ 30 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 15a

Skifte 7. februar 1792 paa gaarden Søndre Kiiste i Slemdahl

Mari Jonsdatter, død - Enkemand Lars Gulbrandsen

Efterladt sig 2. de børn

 

 

(2) Gift 08.07.1792 i Siljan kirke,4 med Gunhild Aslesdatter, født 1758 på Gurholt i Siljan,[8] (datter av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter), døpt 21.05.1758 i Siljan kirke,[9] konfirmert 27.10.1766 i Siljan kirke,[10] død 1802 på Kiste i Siljan,[11] gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.11

 

Gunhild:

Hun kom fra Gurholt.

 

Gunhild døde på Kiste Søndre i 1802.

 

Gravlagt som "Gunnild Aslesd. Kiste 36 aar".

 

 

(3) Gift 13.11.1802 i Hedrum, med Elen Nilsdatter, født 1767,[12] (datter av Nils Evensen og Mette Tolvsdatter), død 16.12.1837 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 01.01.1838 på Siljan kirkegård.[13]

 

Elen:

Hennes far var fra Lysebo, men byttet bygsel med Ole Larsen og ble bruker på Lysnes fra 1772 til han døde i 1774.

 

Hun var, ifølge bygdeboken i Hedrum, gift med Lars Gulbrandsen Kiste i Siljan. (Dette var trolig info fra et skifte.)

 

 

 

I.    Gullic Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Mari Jonsdatter) født 1780 på Kiste i Siljan,[14] døpt 19.11.1780 i Siljan kirke,14 død 01.06.1853 på Naphaugrønningen i Siljan, gravlagt 26.06.1853 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Lars Gulbrandsen Kiste og k. Maren Jensdtr. - Gullic

       Faddere: 1. Marta Gulbransdtr. ibid 2. Maren Olsdtr. Øvrebøe 3. Ole Jonsen Kiste 4. Nils Danielsen ibid 5. Jacob Gulbrandsen ibid.

      

       Bosatt hos Lars Arvesen på Austad i 1801 som " Gullich Larsen,Tjenestefolk, 20 år, Ugift".  

 

       Gullic giftet seg i 1810.

      

       Viet 21/10-1810.

       Uk. Gullik Larsen Kiste og Pigen Kirsten Jacobsd. Nabhoug.

       Caut: Ole Hagen og Ole Ouestad.

      

       De døde begge på Rønningen u/Naphaug. Gullic og hans kone ble gravlagt på samme dagen.

 

      

       Gift 21.10.1810 i Siljan kirke,4 med Kirsten Jacobsdatter, født 1785 på Naphaug i Siljan,[16] (datter av Jacob Nilsen og Birthe Fredriksdatter), døpt 08.05.1785 i Siljan kirke,16 konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke,[17] død 29.05.1853 på Naphaugrønningen i Siljan, gravlagt 26.06.1853 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Rønningen u/Naphaug

 

 

      

II.   Jon Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Mari Jonsdatter) født 1783 på Søndre Kiste i Siljan,[18] døpt 06.04.1783 i Siljan kirke,18 død 1783 på Søndre Kiste i Siljan,[19] gravlagt 15.06.1783 på Siljan kirkegård.19

      

       Lars Gulbransen Kiste S. og k. Maren Jonsdtr. - Jon

       Faddere. 1. Marte Gulbransdtr. ibid 2. Anne Pedersdtr. ibid 3. Nils Pedersen ibid 4. Ole Jonsen ibid 5. Jacob Gulbransen ibid.

      

       Gravlagt som "Jon Lars. Kiste S. 9 uger".

      

      

 

III. Jon Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Mari Jonsdatter) født 1784 på Kiste Søndre i Siljan,[20] døpt 19.12.1784 i Siljan kirke,20 død 1789 på Kiste i Siljan,[21] gravlagt 17.05.1789 på Siljan kirkegård.21

      

       Lars Gulbransen Kiste S. og k. Maren Jonsdtr. - Jon

       Faddere. 1. Anne Jensdtr. ibid 2. Anne Gulbransdtr. 3. Isac Andersen ibid 4. Nils Danielsen ibid 5. Ole Pedersen ibid.

      

       Gravlagt som "Jon Lars. Kiste 2 aar".

      

       Her er noe feilført. Enten alder eller navn. Dersom 2 år var rett var dette Ole Larsen som ble født i 1787. Ved skifte etter moren i 1792 ser vi at to barn levde. En av dem var Gullich og den andre var da Jon eller Ole.

      

 

 

IV. Ole Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Mari Jonsdatter) født 1787 i Kiste Søndre i Siljan,[22] døpt 17.06.1787 i Siljan kirke.22

      

       Lars Gulbransen Kiste S. og k. Maren Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. ibid 2. Anne Gulbransdtr. Ouestad 3. Nils Jonsen Tosholt 4. Isac Andersen Kiste 5. Nils Povelsen ibid.

      

       Se under hans bror Jon Larsen f. 1784.

      

 

 

V.   Ole Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Mari Jonsdatter) født 1789 på Kiste Søndre i Siljan,[23] døpt 11.10.1789 i Siljan kirke,23 død 1789 på Kiste Søndre i Siljan,7 gravlagt 06.12.1789 på Siljan kirkegård.7

      

       Lars Gulbransen Kiste S. og k. Maren Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. ibid 2. Anne Isacsdtr. ibid 3. Nils Danielsen ibid 4. Jon Aslesen ibid 5. Engebrict Jacobsen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Ole Lars. Kiste Søndre 7 uger".

      

 

 

VI. Ole Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Mari Jonsdatter) født 1791 på Kiste Søndre i Siljan,[24] døpt 27.02.1781 i Siljan kirke,24 død 1791 på Kiste Søndre i Siljan,7 gravlagt 22.05.1791 på Siljan kirkegård.7

      

       Lars Gulbransen Kiste S. og Maren Jonsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Marte Gulbransdtr. ibid 2. Gunil Aslesdtr. ibid 3. Nils Tosholt 4. Johannes Kiste 5. Arne Aslesen ibid.

      

       Gravlagt som "Ola Lars. Kiste 10 uger".

      

      

 

VII. NN Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Gunhild Aslesdatter) født 1792 i Siljan, død 1792 i Siljan, gravlagt 17.06.1792 på Siljan kirkegård.7

      

       Gravlagt som " Trolov. Lars Gulbrands. og Gunil Aslesd. dødf. D.B.".

      

 

 

VIII. Gunild Larsdatter, (datter av Lars Gulbrandsen og Elen Nilsdatter) født 1804 på Kiste i Siljan, død 1804 på Kiste i Siljan, gravlagt 12.02.1804 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Gravlagt som "Lars Gulbrandsen Kistes hiemmedøbte barn Gunild 14 dager".

      

 

 

IX. Ole Larsen, (sønn av Lars Gulbrandsen og Elen Nilsdatter) født 1806 på Kiste i Siljan,[26] døpt 23.02.1806 i Siljan kirke,26 død 1807 på Kiste i Siljan,[27] gravlagt 21.06.1807 på Siljan kirkegård.27

      

       Lars Gulbrandsen Kiste og Elen Nilsdatter - Ole

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Gunnild Olsdtr. ibid, Nils Olsen Teyet, Jon Arnesen Kiste, Arve Jonsen Hogstad.

      

       Gravlagt som "Ole Larsen Kiste 1 aar".

      

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[3]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 1 (1827-1847), skannet av digitalarkiver, side 127.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[6]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[12]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 832.

[13]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 265.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[15]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.