| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN

 


 

 

 

Ole Larsen f. ca 1732 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Nilsdatter f. 1738 og 2. gang med Anne Olsdatter f. 1741.

 

 

 

Ole Larsen, født ca 1732,[1] død 1798 på Tveitan i Siljan,[2] gravlagt 09.09.1798 på Siljan kirkegård.2

 

Han giftet seg 1. gang i Siljan i 1766 med datteren på Tveitan.

 

Siljan - Trol. 6/7-1766. Vied 12/10-1766.

Uk. Ole Larsøn og Pigen Ane Nilsd. Tweten.

Caut. Rolf Mathiesøn Hochstad og Anders Olsen Tweten

 

De ble bosatte på Tveitan.

 

Han giftet seg 2. gang i Siljan i 1769.

 

Siljan - Trol. 18/6-1769. Cop. 24/9-1769.

Enkemand Ole Lars. Tweten og p. Anne Olsd. Cløverød.

Caut: Jens Michelsen Kiste og Nils Isachs. Saugen.

 

Han var bruker på den ene delen av Tveitan i 1782:

Tveten, Gård, Ole Larsen

 

Han fikk festebrev på Saga under Tveitan i 1785. (Festebrev datert 22.01.1785)

 

Gravlagt som "Ole Larsen Tveten 66 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 477b

Skifte 18. mars 1801 paa pladsen Saga under Tveten gaard i Slemdahl

Ole Larsen, død - Enke Anne Olsdatter

Barn:

1. Abraham Olsen, myndig tiener hos Peder Præstegaardens enke

2. Lars Olsen i hans Majestets tieneste ved Artellieret i Christiania 25 aar

3. Ole Olsen 22 aar, hiemme

4. Jacob Olsen 15 aar og tiener hos Lars Høyseth

5. Marie Olsdatter 24 aar

6. Marthe Olsdatter 18 aar

Formynder for de umyndige barn Engebreth Tveten

Laugvære for enken Peder Tveten.

 

 

(1) Gift 12.10.1766 i Siljan kirke,[3] med Anne Nilsdatter, født 1738 på Tveitan i Siljan,[4] (datter av Nils Mikkelsen og Ingerid Jonsdatter), dåp 04.05.1738 i Siljan kirke,4 konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[5] død 1768 på Tveitan i Siljan,[6] gravlagt 29.09.1768 på Siljan kirkegård.6

 

Anne:

Gravlagt som "Anne Nilsd. Tweten 31 aar".

 

 

(2) Gift 24.09.1769 i Siljan kirke,3 med Anne Olsdatter, født 1741 på Kløverød i Siljan,[7] (datter av Ole Jacobsen og Maren Rasmusdatter), døpt 05.11.1741 i Siljan kirke,7 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke.[8]

 

Anne:

Bosatt hos sønnen Ole under Tveitan i 1801 som "Anne Olsdtr., Hans moder, 60 år, Enke 1ste gang".

 

 

 

I.    Nils Olsen, (sønn av Ole Larsen og Anne Nilsdatter) født 1767 på Tveitan i Siljan,[9] døpt 24.06.1767 i Siljan kirke,9 død 1767 på Tveitan i Siljan,6 gravlagt 26.07.1767 på Siljan kirkegård.6

      

       Ole Larsen Tweten og k. Ane Nilsdtr. Nils

       Faddere: 1. Anders Twetens k. Anne Pedersdtr. 2. Dorte Nilsdtr. 3. Anders Tweten 4. Gunder Aslachsen Solverød 5. Bent Jonsen Schielbred.

      

       Gravlagt som "Nils Ols. Tveten 3 uger".

      

      

 

II.   Abraham Olsen, (sønn av Ole Larsen og Anne Nilsdatter) født 1768 på Tveitan i Siljan,[10] døpt 29.09.1768 i Siljan kirke,10 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[11] død 1813 på Tveitan i Siljan,[12] gravlagt 28.02.1813 på Siljan kirkegård.12

      

       Ole Larsen Tweten og og afdøde k. Ane Nilsdtr. - Abraham

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Tweten 2. Dorte Nilsdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4 Ingebricht Nilsen Søland-Ejet 5. Ole Rollougsen Hochstad.

      

       Han ble konfirmert i 1788 som "Abraham Olsen p. Gonsholt 18".

      

       Bosatt på Kåse u/Prestegården i Eidanger i 1801 som "Abraham Olsen,Tjenestekarl, 33 år, Ugift".

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1801 "Abraham Olsen, myndig tiener hos Peder Præstegaardens enke

      

       Gravlagt som "Abraham Olsen Tveten 45 aar".

 

      

 

III. Lars Olsen, (sønn av Ole Larsen og Anne Olsdatter) født 1770 på Tveitan i Siljan,[13] død 1770 på Tveitan i Siljan,[14] gravlagt 11.05.1770 på Siljan kirkegård.14

      

       Finner denne registreringen blant døpte i 1770 "Ole Larsen Twetens k. efter hiemmedøpte  D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Ole Lars. Twetens hiemmedøbte D.B. Lars 3 dager".

      

 

 

IV. Marte Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Anne Olsdatter) født 1771 på Tveitan i Siljan,[15] døpt 06.04.1771 i Siljan kirke,15 død 1779 på Tveitan i Siljan,[16] gravlagt 07.11.1779 på Siljan kirkegård.16

      

       Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr. - Marte

       Faddere: 1.Anne Pedersdtr. ibid 2. Kisten Nilsdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4. Anders Isachsen Søntved 5. Nils Larsen Foss fra Gierpen Sogn.

      

       Gravlagt som "Marte Olsd. Tveten 9 aar".

      

      

 

V.   Maren Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Anne Olsdatter) født 1773 på Tveitan i Siljan,[17] døpt 04.04.1773 i Siljan kirke,17 død 11.04.1834 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 25.04.1834 på Siljan kirkegård.

 

       Ole Larsen Tweten og k. Anna Olsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Marte Olsdtr. Kløverød 2. Ingebor Jacobsdtr. Hochstad 3. Ingwold Nilsen Sølan 4. Lars Jacobsen Øvrebøe 5. Isac  Rasmussen Tufdal.

      

       Bosatt hos broren Ole under Tveitan i 1801 som "Maren Olsdtr., Hans søster, 26 år".

      

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1801 "Marie Olsdatter 24 aar".

 

       Ei med dette navnet var bosatt hos Jacob Olsen på Øverbøe i 1801 som "Marthe Olsdtr., Husbondens sødskende og tjenestefolk, 19 år". Hun nevnes ikke i skifte etter hans far som søsken og er ikke døpt som det, så dette var nok Marte Olsdatter fra Tveitan som var der som tjenestejente. 

      

      

       Gift 20.10.1811 i Siljan kirke,[18] med Jon Aslesen, født 1763 på Gurholt i Siljan,[19],[20] (sønn av Asle Bjørnsen og Karen Arnesdatter), konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[21] død 19.11.1840 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 20.12.1840 på Siljan kirkegård.

       Se Kiste Søndre

            

 

      

VI. Lars Olsen, (sønn av Ole Larsen og Anne Olsdatter) født 1775 på Tveitan i Siljan,[22] døpt 02.07.1775 i Siljan kirke,20 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[23] død 12.09.1853 på Løkka u/Moholt i Siljan, gravlagt 25.09.1853 på Siljan kirkegård.[24]

      

       Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. ibid 2. Pernille Svensdtr. ibid 3. Anders Olsen ibid 4. Gunders Aslachsen Søntved 5. Nils Jacobsen Island.

      

       Han ble nok konfirmert i 1795 som "Lars Olsen Tweten 17" selv om alderen var litt gal?

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1801 "Lars Olsen i hans Majestets tieneste ved Artellieret i Christiania 25 aar".

      

       Han giftet seg i 1822 med enken på Løkka u/Moholt.

      

       Siljan - viet 25/6-1822

       Uk. Lars Olsen Saga, 48. Tienestedreng.

       Enken Mari Jakobsd. Løkken, 51.

       Forl: Hans Rødningen, Søren Moholt.

 

      

       Gift 25.06.1822 i Siljan kirke,[25] med Maria Jacobsdatter, født ca 1773 [26][27] død 31.05.1831 i Løkka u/Moholt Siljan, gravlagt 05.07.1831 i Siljan kirkegård.

 

       Maria:

       Hun var enke etter Lars Haagensen på Løkka u/Moholt. 

 

 

 

      

VII. Ole Olsen, (sønn av Ole Larsen og Anne Olsdatter) født 1778 på Tveitan i Siljan,[28] døpt 11.01.1778 i Siljan kirke,25 død 25.12.1847 på Saga u/Tveitan i Siljan, gravlagt 09.01.1848 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Søntved 2. Helvig Andersdtr. Kløverød 3. Anders Olsen Tweten 4. Knud Knudsen Søntved 5. Halvor Povelsen Røe.

 

       Han ble husmann på Saga u/Tveitan etter sin far.

      

       Bosatt som husmann under Tveitan i 1801:

        Ole Olsen m Ugift Mand Husmand med jord 22 (alder)

       Jacob Olsen m Hans broder Nat. soldat 18 (alder)

       Maren Olsdatter k Hans søster 26 (alder)

        Anne Olsdatter k Enke 1ste gang Hans moder 60 (alder)

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1801 "Ole Olsen 22 aar, hiemme".

      

       Han giftet seg i 1813 som Ole Olsen Saga.

      

       Siljan - viet 15/8-1813.

       Uk. Ole Olsen Saga og Pigen Anne Margrethe Olsd. Tosholt.

       Caut: Solve Præstegaarden og Niels Tosholt.

 

       Matrikkelen 1838:
Thveiten nedre matrikkelnr. 163 (gammelt matrikkelnummer 154)
Løpenummer 501 - Pladsen Saga - oppsitter Ole Ols
en

Siljan 1846:
Saga (Tvedten)
Mtr.No 163 Løbe.No. 501
Grd. Leilending Ole Olsen 68 aar. Hs kone Anne Margrethe Olsd. 53 aar
Deres børn:
Ole 25 aar, Maren 6 aar
Tjenestefolk:
Thorgund Knudsdatter 36 aa
r

      

      

       Gift 15.08.1813 i Siljan kirke,[30] med Anne Margrethe Olsdatter, født 1793 på Torsholt i Siljan,[31] (datter av Ole Danielsen og Helvig Andersdatter), døpt 24.02.1793 i Siljan kirke,28 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[32] død 01.07.1849 på Tveitan i Siljan, gravlagt 08.07.1849 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Se Saga u/Tveitan etter 1814

 

 

      

VIII. Marte Olsdatter, (datter av Ole Larsen og Anne Olsdatter) født 1780 på Tveitan i Siljan,[34] døpt 08.10.1780 i Siljan kirke,31 konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,21  død 19.07.1847 på Kløverød Siljan, gravlagt 08.08.1847 på Siljan kirkegård.

 

       Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr. - Marte

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Søntved 2. Maria Knudsdtr. ibid 3. Anders Olsen Tweten 4. Halvor Povelsen Røe 5. Nils Knudsen Søntved.

      

       Konfirmert som "Martha Olsdatter Tveten 17".

      

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1801 "Marthe Olsdatter 18 aar".

 

      

(1)   Gift 02.08.1807 i Siljan kirke,3 med Jacob Nilsen, født 1778 på Tormodsrød i Siljan,[35] (sønn av Nils Gundersen og Maria Nilsdatter), døpt 14.06.1778 i Siljan kirke,32 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[36] død 22.05.1818 på Rønningen u/Tormodsrød i Siljan, gravlagt 31.05.1818 i Siljan.[37]

      

       Se Rønningen u/Tormodsrød

 

 

       (2) Gift 23.02.1819 i Siljan kirke, med Anders Findsen, født 1792 på Tveiten i Siljan,[38] (sønn av Find Pedersen og Mari Halvorsdatter), døpt 22.07.1792 i Siljan kirke,39 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,32 død 22.06.1866 på Kløverød Søndre i Siljan, gravlagt 29.06.1866 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Se Kløverød etter 1814

 

      

 

IX. Jacob Olsen, (sønn av Ole Larsen og Anne Olsdatter) født 1783 på Tveitan i Siljan,[40] døpt 28.12.1783 i Siljan kirke,35 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke.[41]

      

       Ole Larsen Tweten og k. Anne Olsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Margrete Arvedsdtr. Hochstad 2. Ingebor Nilsdtr. Serkland 3. Nils Jacobsen Hochstad 4. Peder Andersen Tweten 5. Ole Knudsen Søntved.

       (NB. Her er det noen streker over? JO )

      

       Konfirmert som "Jacob Olsen Tveten 16".

      

       Bosatt hos broren Ole under Tveitan i 1801 som "Jacob Olsen, Hans broder, 18 år, Nat. soldat".

      

       Han nevnes i skifte etter faren i 1801 "Jacob Olsen 15 aar og tiener hos Lars Høyseth".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 45.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[19]  Alder ved konfirmasjonen.

[20]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[24]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[25]  Øivind Solberg sin database.

[26]  1801 tellingen.

 

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 282.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[33]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 148.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[39]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 233.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.