| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | GRORUD |

 


 

 

 

Gro Rasmusdatter f. 1764 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Knut Gjermundsen f. ca 1751, 2. gang med Iver Halvorsen f. 1750 og 3. gang med David Andersen f. ca 1752.

 

 

 

Gro Rasmusdatter, født 1764 på Grorud i Siljan,[1] døpt 27.05.1764 i Siljan kirke,[2] konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[3] død 17.10.1842 på Rønningen u/Island i Siljan,1 gravlagt 23.10.1842 på Siljan kirkegård.[4]

Hun var datter av Rasmus Olsen og Ingeborg Ellefsdatter på Grorud.

 

Hun giftet seg 1. gang i Siljan i 1779.

 

Siljan - Trol. 1/8-1779. Caut. 26/9-1779.

Uk. Knud Jermunds. Tejen af Gierpen Sogn og p. Gro Rasmusd. Grorød.

Caut: Nils Arnes. Grorød og Anders Olsen Tweten

 

De ble bosatt på Grorud. De nevnes ikke som brukere der i 1782, så de bodde nok på en plass under Grorud. De kan jo ha bodd hos hennes foreldre som bodde under Grorud på denne tiden. Foreldrene bodde der i alle fall frem til ca 1790. Gro og Knud døpte barn i 1797 bosatt på Grorud men de må ha flyttet til Romsdalen u/Island før 1801, for da nevnes de som bosatt der.

 

Romsdalen ble nevnt under Island, men nevnes som eget bruk i 1801. Under skifte etter Ole Rasmussen i 1804 nevnes Romsdalen som en plass. (I matrikkelen fra 1838 nevnes Romsdalen som en plass u/Island.)

 

De nevnes i 1801 som husmenn u/Romsdalen. Dette var på plassen Rønningen u/Romsdalen. Det var nok der de bodde hele tiden de nevnes på Romsdalen.

 

Gro Rasmusdatter sin bror, Ole Rasmussen, nevnes som gårdbruker.

 

Romsdalen 1801:

Ole Rasmussen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger og nat. soldat 27 (alder)

Kirsti Abrahamsdatter k 1ste ægteskab Kone 25 (alder)

Ingebor Olsdatter k Deres datter 3 (alder)

Isaach Knudsen m Ugift Tjenestefolk 13 (alder)

Kari Abrahamsdatter k Tjenestefolk 18 (alder)

 

Knud Giermundsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 50 (alder)

Groe Rasmusdatter k 1ste ægteskab Kone 37 (alder)

Ingebor Knudsdatter k Ugift Deres børn 20 (alder)

Jøran Knudsdatter k Deres børn 7 (alder)

Ellen Knudsdatter k Deres børn 4 (alder)

 

Hun bodde på Romsdalen da hun giftet seg 2. gang i 1804.

 

Viet 22/1-1804 i Slemdal.

Enkem. Iver Halvorsen Kløverød og Enken Groe Rasmusd. Romsdalen.

Caut: Nils Pedersen Kiste og Povel Arnesen Præstejordet

 

De var bosatt på Romsdalen og hennes 2. ektemann døde der i 1819.

 

Hun giftet seg 3. gang i 1821.

 

Siljan - 30/9-1821

Enkemand David Andersen fra Sandsværd, 69. Arbeidsmand.

Huusmandsenke Groe Rasmusdatter Løkken, 57.

Forl: Nils Hogstad og Nils Henriksen

 

Det ble ikke noe langt ekteskap, for hennes 3. ektemann døde på Grorud i 1823.

 

Hun døde hos sønnen Ole på Rønningen i 1842. 

 

 

(1) Gift 26.09.1779 i Siljan kirke,[5] med1 Knut Gjermundsen, født ca 1751,[6] (sønn av Gjermund Knudsen og Jøran Halvorsdatter), død 1802 på Grorud i Siljan,[7] gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.6

 

Knut:

Knut kom fra Gjerpen.

 

Hans far var fra 1760 husmann på Teigen under Mo i Gjerpen, men flyttet siden til Brennseter u. Mo.

 

Knut sin bror, Halvor Gjermundsen, ble gift men en datter av Gregar Sondresen som døde på Vaneboseter i 1766.

 

Gravlegges som "Knud Jermundsen Grorød 50 aar".

 

 

(2) Gift 22.01.1804 i Siljan kirke,4 med1 Iver Halvorsen, født 1750 i Sortedal i Siljan,[8],[9] (sønn av Halvor Nirisen og Anne Holgersdatter), døpt 19.04.1750 i Siljan kirke,8 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[10] død 21.01.1819 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 28.02.1819 på Siljan kirkegård.[11]

 

Iver:

Han var enkemann etter Dorthe Christensdatter som døde på Kløverød i 1802.

 

 

(3) Gift 30.09.1821 i Siljan kirke,4 med David Andersen, født ca 1752,[12] død 04.12.1823 på Grorud i Siljan, gravlagt 20.12.1823 på Siljan kirkegård.[13]

 

David:

Han var enkemann fra Sandsvær. Hans første kone, Marte Kirstine Eriksdatter, døde på Landemoen i Sandsvær i 1819.

 

 

 

 

I.    Ingeborg Knudsdatter, (datter av Knut Gjermundsen og Gro Rasmusdatter) født 1780 på Grorud i Siljan,1 døpt 19.11.1780 i Siljan kirke,[14] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke.[15]

      

       Knud Jermundsen Grorød og k. Groe Rasmusdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Tweten 2. Ingebor Nilsdtr. Sillien 3. Rasmus Olsen Halling 4. Nils Knudsen Søntved 5. Ole Knudsen ibid.

      

       Konfirmert som "Ingebor Knudsdatter Romsdahlen 18".

      

 

 

II.   Ole Knudsen, (sønn av Knut Gjermundsen og Gro Rasmusdatter) født 1785 på Grorud i Siljan,1 døpt 08.05.1785 i Siljan kirke,[16] død 1785 på Grorud i Siljan,[17] gravlagt 17.07.1785 på Siljan kirkegård.16

      

       Knud Jermundsen Grorød og k. Gro Rasmusdtr. - Ole

       Faddere: 1. Ingebor Ellewsdtr. ibid 2. Siri Christophersdtr. ibid 3. Rasmus Olsen ibid 4. Peder og 5. Jacob Andersønner Tweten.

      

       Gravlagt som "Ole Knuds. Grorød 12 uger".

      

      

 

III. Ole Knudsen, (sønn av Knut Gjermundsen og Gro Rasmusdatter) født 1788 på Grorud i Siljan,1 døpt 21.09.1788 i Siljan kirke,[18] konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[19] død 13.10.1849 på Rønningen u/Island i Siljan, gravlagt 21.10.1849 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Knud Jermunsen Grorød og k. Gro Rasmusdtr. - Ole

       Faddere: 1. Margrete Arvesdtr. Hochstad 2. Anne Rasmusdtr. ibid 3. Nils Jackobsen ibid 4. Nils Sondresen Wanneboe 5. Engebrict Ericsen Island.

      

       Han var ikke nevnt hos foreldrene i 1801.

      

       Konfirmert i 1807 som "Ole Knudsen Romsdalen 18".

 

       Hun giftet seg i 1818.

      

       Efterløf kirke i Sandsvær - viet 03.10.1818

       Ungkarl Ole Knudsen Rønningen 30 aar og pige Siri Olsdatter Solberg 27 aar

 

      

       Gift 03.10.1818 i Efterløf kirke i Sandsvær,[21] med Siri Olsdatter, født ca 1791 i Sandsvær BU., (datter av Ole Nilsen og Kirsten Nilsdatter), død 15.02.1863 i Romsdalsrønningen Siljan TE., gravlagt 22.02.1863 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Rønningen u/Island etter 1814

 

 

      

IV. Jens Knudsen, (sønn av Knut Gjermundsen og Gro Rasmusdatter) født 1791 på Grorud i Siljan,[22] døpt 19.06.1791 i Siljan kirke,21 død 1799 på Romsdalen u/Island i Siljan,[23] gravlagt 05.02.1799 på Siljan kirkegård.22

      

       Knud Jermundsen Grorød og k. Gro Rasmusdtr. - Jens

       Faddere: 1. Elen Eenersdtr. ibid 2. Gunil Rasmusdtr. Romsdal 3. Jens Grorød 4. Ole Gullicsen ibid 5. Ole Rasmusen Romsdal.

      

       Gravlagt som "Jens Knuden Romsdalen 7 1/2 aar".

      

 

 

V.   Jøran Knudsdatter, (datter av Knut Gjermundsen og Gro Rasmusdatter) født 1794 på Grorud i Siljan,[24] døpt 12.01.1794 i hjemme,23 død 29.04.1820 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 18.06.1820 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Knud Jermunsen og k. Gro Rasmusdtr., hiemmedøbte Jøran

       Faddere: 1. Karen Olsdtr. Soland 2. Gunil Rasmusdtr. Romsdal 3. Iwer Kløverød 4. Wilhelm Halvorsen.

      

      

 

VI. Elen Knudsdatter, (datter av Knut Gjermundsen og Gro Rasmusdatter) født 1797 på Grorud i Siljan,[26] døpt 02.07.1797 i Siljan kirke,25 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[27] død 1874 på Saga u/Boserød i Sandsvær.[28]

      

       Knud Jermundsen og Gro Rasmusdatter - Elen

       Faddere: Kirsten Abrahamsdatter Romsdalen, Elen Rasmusdatter ibid, Ole Rasmusen ibid, Jan Erichsen Island, Gulich Jensen Hochstad.

      

       Hun ble gift og bosatt i Sandsvær.

 

       De var bosatt på Saga i Komnes i Sandsvær i 1865.

Sandsvær - Komnes - Saga- 1865:
Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus
Engebreth Lorntsen 40 Laurdal Hsf g Leilænding og Skogskjører 
Anne G. Olsdatter 31 Komnæs hans Kone g 
Elen K. Engebrethsdatter 7 Komnæs deres Datter ug 
Olette Engebrethsdatter 5 Komnæs deres Datter ug 
Lars K. Engebrethsen 2 Komnæs deres Søn ug 
Ole Olsen 84 Nummedal g Føderaadsmand 
Elen Knudsdatter 70 Slemdal hans Kone g

 

      

       Hun giftet seg med Ole Olsen, født 1781,27 død 1869 på Saga u/Boserød i Sandsvær.27

      

       Ole:

       Han kom ifølge Sandsvær historie fra Skjønne i Numedal.

 

 

      

VII. Dorthe Iversdatter, (datter av Iver Halvorsen og Gro Rasmusdatter) født 1804 på Romsdalen u/Island i Siljan,[29] døpt 30.12.1804 i Siljan kirke,[30] død 1806 på Romsdalen u/Island i Siljan,[31] gravlagt 03.08.1806 i Siljan kirkegård.30

      

       Iver Halvorsen Romsdalen og Groe Rasmusdatter - Dorthe

       Faddere: Kisten Abrahamsdtr. Romsdalen, Helvig Iversdtr. Kløverød, Abraham Isachsen ibid, Nils Henrichsen ibid, Nils Andersen Værket.

      

       Gravlagt som "Dorthe Iversd. Romsdahlen 1 ½ aar".

 

      

 

VIII. Dorthe Iversdatter, (datter av Iver Halvorsen og Gro Rasmusdatter) født 1809 på Romsdalen u/Island i Siljan,[32] døpt 12.03.1809 i Siljan kirke.31

      

       Iver Halvorsen Romsdalen og Gro Rasmusdatter - Dorthe

       Faddere: Kirsten Island, Margrethe Præstegaard, Christoffer Biørnedalen, Hans Værket, Ole Høysæt.

      

      

 

IX. NN Iversen, (sønn av Iver Halvorsen og Gro Rasmusdatter) født 1811 på Romsdalen u/Island i Siljan, død 1811 på Romsdalen u/Island i Siljan, gravlagt 10.11.1811 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Gravlagt som "Iver Halvorsen Romsdalens Db. 2 dager".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 622.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, folio 1a.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  1801 tellingen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 501.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[12]  Alder ved gifte.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[20]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.

[21]  Kirkebok for Sandsvær Ministerialbok (1817-1839), skannet av digitalarkivet, side 368-369.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 280.

[28]  Sandsværs historie bind 3, side 166.

[29]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 621.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.