| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | BJØRNDALEN u/ ISLAND |

 


 

 

Gunild Olsdatter f. ca 1749 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Lars Christoffersen f. ca 1747 og 2. gang med Hans Torbjørnsen f. ca 1736.

 

 

Gunild Olsdatter, født ca 1749,[1],[2] konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[3] død 03.05.1828 på Bjørndalen u/Island i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[4]

Hun var datter av Ole Guttormsen og Ellen Erichsdatter.

 

Hennes foreldre kom fra Devegge i Nes i Buskerud, men de kom til Lardal.

 

Hun var søster til Rasmus Olsen Grorød. Han er fadder til de fleste av hennes barn og hun ble nevnt sammen med han i 1762 som søster.

 

Husmenn og Inderster under Grorød 1762:

Rasmus Olsen og kone, Syster Gunild Olsdatter

Uformuende Rasmus Olsens Moder Eli Erichsdatter, fattig og skrøblig

 

Konfirmert i Siljan i 1767 som "Gunil Olsdatter Grorød 17".

 

Hun kom fra Grorud da hun giftet seg med Lars i 1774.

 

Trol. 24/9-1774. Cop. 27/11-1774.

Uk. og Soldat Lars Christophersøn Steendal og p. Gunil Olsd. Grorød.

Caut: Ole Gunders. Gurholt og Ole Ols. Røe.

 

De bodde en tid på Stendalen u/Grorud i Siljan, men nevnes på Bjørndalen u/Island fra 1778.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1791.

 

Trol. 9/10-1791 i Sillien. Copul. 4/11-1791.

Enkem. Hans Torbiørns. Biørndal og Enken Gunil Olsd. ibid.

Caut: Nils Wanneboe og Clemet Goserød.

 

 

(1) Gift 27.11.1774 i Siljan kirke,[5] med[6] Lars Christoffersen, født ca 1747,[7] (sønn av Christoffer Kittelsen), død 1789 på Bjørndalen u/Island i Siljan,6 gravlagt 07.06.1789 på Siljan kirkegård.[8]

 

Lars:

Lars bodde på Stendalen u/Grorud da han giftet seg i 1774.

 

Ifølge Bakken så overtok Lars gården Bjørndalen u/Island i Siljan etter sin far. Dette synes jeg er usikkert. Det kan ha vært han som kom først til Bjørndalen (rundt 1778) og at hans far døde hos han. Dermed kan jo Lars ha vært den første der.

 

Gravlagt som " Lars Christophersen Biørndalen 42 aar og 16 uger".

 

Bjørndalen under gården Island i Slemdal 9.9.1791 Sk.pr. 11, Fol. 588B

Lars Christensen død, g. Gunnild Olsdtr.

6 barn. Mer ikke nevnt.

Løsøre: 6-0-16. Utg: 18-0-0.

 

 

(2) Gift 04.11.1791 i Siljan kirke,[9],5 med1 Hans Torbjørnsen, født ca 1736.1,2

 

Hans:

Han gifter seg med enken på Bjørndalen og overtok der. Ifølge en presteattest var han da enkemann.

 

Presteattest Eidanger datert Slemdal 9. okt 1791 nevner ekteskapet mellom enkemand Hans Torbiørnsen Biørndalen og Enken Gunild Olsdatter sammesteds...

 

Dette var ifølge 1801 tellingen hans tredje giftemål.

 

Bosatt som husmann under Island i 1801:

Hans Torbiørnsen m 3die ægteskab Mand Husmand med jord 65 (alder)

Gunnild Olsdatter k 2det ægteskab Kone 52 (alder)

Christopher Larsen m Ugift Hendes børn 19 (alder)

Gunnild Larsdatter k Hendes børn 14 (alder)

Marthe Hansdatter k Fælles datter 7 (alder)

     

 

 

 

I.    Ole Larsen, (sønn av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter) født 1774 i Stendalen u/Grorud i Siljan,[10] døpt 01.01.1775 i Siljan kirke,10 død 1775 på Stendalen u/Grorud i Siljan,[11] gravlagt 26.03.1775 på Siljan kirkegård.11

      

       Lars Christophersen Steendal og k. Gunil Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Ingeborre Ellewsdtr. Grorød 2. Ingebor Christophersdtr. Øvrebøe 3. Nils Olsen Rolighed 4. Iwer Halvorsen Kløverød 5. Rasmus Clemensen Grorød.

      

       Gravlagt som "Ole Lars. Steendalen 8 uger".

 

 

 

II.   Maren Larsdatter, (datter av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter) født 1776 i Stendalen u/Grorud i Siljan,[12] døpt 25.02.1776 i Siljan kirke,12 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[13] død 08.09.1854 på Solverød i Siljan, gravlagt 14.09.1854 på Siljan kirkegård.[14]

 

       Lars Christophersen Stendal og k. Gunil Olsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Ingebor Elewsdtr. Grorød 2. Ingebor Christophersdtr. Øvrebøe 3. Rasmus Olsen Halling 4. Rasmus Clementsen Løwaas Ejet  5. Ole Samuelsen Wanneboe.

      

       Hun ble konfirmert som "Mari Larsdatter p. Grorød 17".

      

       Hun var nok bosatt hos Nils Olsen på Skildbred i 1801 som "Mari Larsdtr., Tjenestepige, 24 år, Ugift".    

 

       Hun døde som lægdslem  på Solverød i 1854, 77 år gammel.  

      

 

 

III. Ole Larsen, (sønn av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter) født 1778 på Bjørndalen u/Island i Siljan, døpt 17.05.1778 i Siljan kirke,[15] død før 1803.

      

       Lars Christophersen Biørndal og k. Gunil Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Ingebor Ellewsdtr. Grorød 2. Ingebor Christophersdtr. Schielbred 3. Rasmus Olsen Halling 4. Knud Torsen Steendal 5. Hendric Johannesen Grorød.

      

       Hun er ikke bosatt hos moren i 1801.

 

       Da Christoffer Larsen overtok feste på Bjørndalen i 1803 står det i festeseddelen at han overtok bygselen etter Ole Larsen. Ole har således sittet på bygselen en liten tid. (Festeseddel datert 17.03.1803)

      

       Han ble utlagt som barnefar til et uekte barn i 1803 som "afgangen gevorben Soldat og ungkarl Ole Larsen Biørndalen".

 

      

       Forhold til Gjertrud Thomasdatter, født ca 1778,[16],2 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke.13

      

       Gjertrud:

       Konfirmert i Siljan i 1794 bosat på Søntvedt som "Giertrud Thomesdatter p. Søntved 16".

      

       Bosatt hos Anund Jacobsen på Prestegården i 1801 som "Giertrud Thomasdtr.,Tjenestepige, 22 år".  

      

       Hun fikk et uekte barn i 1803.

 

       Hun giftet seg i 1807 med Johannes Jacobsen f. 1777 fra Torsholt. De kom til Haugen u/Høgset.

 

       Knud Thomasen f. ca 1781 som giftet seg med enken Ingeborg Halvorsdatter på Sanni u/Tuddal kan ha vært hennes bror.

 

 

       Deres uekte barn:

 

      

        A.    Ole Olsen, født 1803 i Siljan,[17] døpt 1803 i Siljan kirke,17 konfirmert 23.03.1817 i Siljan kirke.

              

               (ingen dato) Giertrud Thomasdtr. uægte Dbr. Ole

               udlagt til Barnefader afgangen gevorben Soldat og ungkarl Ole Larsen Biørndalen

               Faddere: Anne Jensdtr. Grorød, Maren Larsdtr. Hochstad, Mads Olsen Grorød, John Nilsen ibid, Arve Jensen Hochstad.

              

               Hans mor ble gift og kom til Haugen u/Høyset.

              

               Ole bodde på Haugen da han giftet seg i Siljan i 1826.

              

               Siljan - viet 9/7-1826

               Uk. Ole Olsen Hauen, 23. Tjenestedreng.

               Pigen Maria Sørensd. Moholt, 20. Gaardmandsdatter.

               Forl: Christen Præstegaarden og Ole Jensen Nabhoug

 

              

               Gift 09.07.1826 i Siljan kirkegård, med Berthe Marie Sørensdatter, født 1806 på Moholt i Siljan,[18] (datter av Søren Andersen og Helvig Hansdatter), døpt 24.08.1806 i Siljan kirke,18 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke,[19] død 03.11.1866 på Modalen u/Kiste i Siljan, gravlagt 11.11.1866 på Siljan kirkegård.[20]

 

               Se Modalen/Kiste Nordre etter 1814

 

 

 

IV. Christoffer Larsen, (sønn av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter) født 1781 i Bjørndalen u/Island i Siljan,6 døpt 04.02.1781 i Siljan kirke,[21] konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[22] død 14.08.1848 på Bjørndalen u/Island i Siljan, gravlagt 20.08.1848 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Lars Christophersen Biørndal og k. Gunil Olsdtr. - Christopher

       Faddere: 1. Gro Rasmusdtr. Grorød 2. Sigri Christophersdtr. Biørndal 3. Rasmus Clemetsen Løvaas fra Lardal 4. Knud Jermunsen Grorød 5. Siul Siulsen Hochstad.

      

       Konfirmert som "Christopher Larsen Biørnedalen 17".

      

      

       Gift 11.07.1806 i Siljan kirke,5 med1 Kirsten Iversdatter, født 1775 på Kløverød i Siljan,[24] (datter av Iver Halvorsen og Dorthe Christensdatter), døpt 27.08.1775 i Siljan kirke,21 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,13 død 02.07.1854 i Bjørndalen u/Island i Siljan, gravlagt 16.07.1854 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Se Bjørndalen u/Island denne gården

 

 

 

V.   Elen Larsdatter, (datter av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter) født 1784 i Stendalen u/Grorud i Siljan,1 døpt 06.06.1784 i Siljan kirke,[26] død 1826 i Skien, gravlagt 09.09.1826 i Skien, konfirmert 1801 i Siljan kirke.[27]

      

       Lars Christophersen Stendal og k. Gunil Olsdtr. - Elen

       Faddere: 1. Ingeborre Ellewsdtr. Grorød 2. Siri Christophersdtr. ibid 3. Rasmus Olsen Halling 4. Nils Arnesen Toen 5. Lars Gullichsen Grorød.

      

       Konfirmert som "Eli Larsdatter Biørndalen". Dato og alder ikke notert.

      

       Hun var ikke bosatt hos moren i 1801. Hun bodde da hos Solve Olsen på Prestegården i 1801 som "Eli Larsdtr., Tjenestefolk, 16 år".

 

       Hun giftet seg i 1822.

      

       Siljan . Viet 4/8-1822

       Enkemand Gunder Axelsen fra Skien, 46.

       Tienestepige Elen Larsd. Biørndalen, 36.

       Forl: Solve Præsteg., Ole Ruset.

      

       Gravlagt som "Elen Larsdatter 42 Aar Arbeidsm: Gunder Axelsens Kone".

 

      

       Gift 04.08.1822 i Siljan kirke,1,5 med Gunder Axelsen, født 1776 på Grini i Gjerpen,[28] (sønn av Axel Gundersen og Ellen Herchildsdatter), døpt 17.10.1776 i Gjerpen, død 01.11.1844 i Skien.[29]

      

       Gunder:

       Axel Gundersen Grinies db. Gunder

       Faddere: Axel Nilsens kone, Marthe Nilsdtr., Anders Harchilsen, Nils Gundersen.

      

       Han var enkemann etter Karen Pedersdatter f. 1722 d. 1815 da han giftet seg med Elen i 1822.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

       Han giftet seg 3. gang i Solum i 1835 med Johanne Larsdatter f. 1789.

      

       Solum Viede 08.03.1835:

       Enkemand Bjelkehugger Gunder Axelsen Blegebakken af Skien født Grinie 58 aar

       fader Axel Gundersen Grinie,

       og Pige Johanne Larsdatter Strømodden 49 aar fader Lars Strømodden.

       Forlovere Christian Jensen Sand og Gartner Peder Olsen ? af Skien.

 

       Se Solumlekt.org

      

 

 

VI. Gunhild Larsdatter, (datter av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter) født 1787 i Bjørndalen u/Island i Siljan,1 døpt 05.04.1787 i Siljan kirke,[30] konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke.[31][31][32]

      

       Lars Christophersen Biørndal og k. Gunil Olsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Ingebor Aslacsdtr. Høysæt 2. Siri Christophersdtr. Island 3. Rasmus Olsen Halling 4. Nils Olsen Hochstad 5. Ole Pedersen ibid.

      

       Det var nok hun som ble konfirmert som "Gunnild Larsdatter Høysæth 18".

 

 

 

VII. Kirsten Larsdatter, (datter av Lars Christoffersen og Gunild Olsdatter) født 1789 i Stendalen u/Grorud i Siljan,[33] døpt 25.10.1789 i Siljan kirke,41 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[34] død 19.11.1852 på Plassen u/Holte i Siljan, gravlagt 26.12.1852 på Siljan kirkegård.[35]

      

       afg. Lars Christophersen Stendal og k. Gunil Olsdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Inger Jensdtr, Wanneboe 2. Inger Christophersdtr. 3. Rasmus Halling 4. Siul Siulsen og 5. Ole Olsen Grorød.

      

       Hun er ikke bosatt hos moren i 1801 men bodde da hos Hans Nilsen på Holte i 1801 som " Kirsten Larsdtr.,Tjenestefolk, 12 år".      

      

       Konfirmert som "Kisti Larsdatter Biørndalen 17".

 

       Hun giftet seg i 1812.

 

       Siljan - Caut: 28/6-1812.

       Uk. Niels Bentsen Øvrebøe og Pigen Kirsten Larsd. Øvrebøe.

       Caut: Jacob og Svend Øvrebøe.

 

            

       Gift 28.06.1812 i Siljan kirke TE., med Nils Bentsen,19 født 1783 i Sanni u/Tudal Siljan TE. (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter), døpt 07.12.1783 i Gjerpen kirke TE.,[36] konfirmert 27.03.1803 i Siljan kirke TE.,9 død 14.03.1837 i Plassen u/Holte Siljan TE., gravlagt 02.04.1837 i Siljan kirkegård TE.[37]

 

       Nils:

       Han ble den første brukeren på Plassen u/Holte i Siljan.

 

 

       Barn før 1815:

            

       A.   Bent Nilsen, født 22.05.1812 på Øverbø i Siljan,26 døpt 07.06.1812 i Siljan kirke.26

            

             Niels Bentsen Øverbøe og Kirsten Larsdatter - Bent

             Faddere: Margrethe Øverbøe, Gunild Øverbøe, Jakob og Gunder Øverbøe, Ole Høysæt.

            

       Se Plassen u/Holte etter 1814

 

            

 

VIII. Marte Hansdatter, (datter av Hans Torbjørnsen og Gunild Olsdatter) født 1793 i Bjørndalen u/Island i Siljan,1 døpt 17.03.1793 i Siljan kirke,[38] konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[39] død 28.01.1880 på Gonsholt i Siljan, gravlagt 02.02.1880 på Siljan kirkegård.[40]

      

       Hans Torbiørnsen Biørndal og k. Gunil Olsdtr. - Marte

       Faddere: 1. Helvig Andersdtr. Tosholt 2. Gunil Rasmusdtr. Romsdal 3. Peder Tweten 4. Aslac Røe 5. Ole Rasmusen Romsdal.

      

       Konfirmert som "Marte Hansdatter Biørnedal 17".

 

       Hun giftet seg i 1812.

 

       Copul. 9/8-1812 i Sil.

       Uk. Ole Levoldsen Grorøe og Pigen Marthe Hansd. Biørndalen.

       Caut: Siul Toa, Niels Steendalen.

 

       De ble bosatt på Dammyra u/Island i Siljan.

      

       Hun bodde i 1865 hos sin datter Karen på Dammyra.

      

 

       Gift 09.08.1812 i Siljan kirke,32 med Ole Levorsen, født ca 1789,16 konfirmert 20.10.1811 i Siljan kirke,34 død 21.02.1850 på Dammyra u/Island i Siljan, gravlagt 17.03.1850 på Siljan kirkegård.[41]

      

       Ole:

       Konfirmert i Siljan i 1811 bosatt på Grorud som "Ole Ledvorsen Grorøe 22".

      

       Se Bjørndalen u/Island etter 1814

 

 

       Barn før 1815:

            

   

       A.   Gunnild Olsdatter, født 22.02.1813 på Grorud i Siljan,[42] døpt 21.03.1813 i Siljan kirke.49

            

             Ole Ledvolsen Grorøe og Marthe Hansdatter - Gunnild

             Faddere: Kirsten Skieldbred, Gunild Øverbøe, Christen Biørnedalen, Ole Høysæt, Jan Island.

            

             Hun var enke da hun giftet seg med Nils.

            

            

             Gift 19.16.1842 i Siljan,37 med Nils Tollefsen, født 12.12.1817 i Siljan,37 (sønn av Tollef Nilsen og Ingri Michelsdatter).

            

             Nils:

             Tollef Nielsen af Gierpen Sogn og Inger Mikkelsdatters Niels

             Faddare: Maren Gurholt, Inger Gurholt, Niels Gurholt, Jon Gurholt, Ole Gurholt. Bønder af Slemdal - "Uægt".

 

 

       

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 597.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 49.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 596.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[9]  Presteattest datert 9 oktober 1791.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[14]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[16]  Alder ved konfirmasjonen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 285.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[23]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 282.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 266.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[28]  Stipulert, Stipulert.

[29]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[32]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 242.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[35]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[36]  Gjerpen ministerialbok 1747-1795. side 98.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 263.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[40]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.

[41]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.