| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | GRORUD |

 


 

 

Ole Jonsen f. ca 1669 og Gunnhild Paulsdatter f. ca 1677 sin familie

 

 

 

Ole Jonsen, f. ca 1669,[1],[2] 1739 på Grorud i Siljan,1 gravlagt 27.12.1739 på Grorud i Siljan.[3]

 

Han kom fra Luksefjeld i Gjerpen da han forlovet seg i Gjerpen i 1701. Han kan ha vært en bror av Paul Jonsen som giftet seg med, det som nok var hans kone Gunnhild sin søster, Karen Paulsdatter.

 

Trol. i Gjerpen krk. d. 17/5-1701.

Ole Jonsen Luxefield og Gunil Polvsd. fra Slemdal.

Caut.mænd: Rolf i Kverndalen og John Skilbreding i Slemdal.

 

Han overtok gården Grorød i Siljan etter å ha giftet seg med det som nok var datteren på gården der. Han nevnes som oppsitter fra 1705 og nevnes der med kvinne og 3 barn i 1711.

 

Han brukte gården Grorud til 1739 da sønnen Jon overtok bygselen.

 

Gravlagts som "Ole Grorøe 70 aar".

 

Grorød i Slemdal 7.8.1740 Sk.pr. 4, Fol. 86b

Ole Jonsen død, e. Gunild Poulsd.

Barn: 1. Jon Olsen 38 år. 2. Poul Olsen 30 år. 3. Hans Olsen 28 år. 4. Jahn Olsen 21 år. 5. Børte Olsd. 36 år. g.m. Michel Lucasen. 6. Anne Olsd. død, g.m. Michel. Barn: a) Jacob Michelsen ¾ år. b) Maren Michelsd. 5 år. c) Kirsten Michelsd. 4 år. 7. Ingeri Olsd. 28 år.  8. Johannes Olsen.

Som laugverge for enken: Nils Solverød.

Brt: 105-2-10. Nt: 49-1-2.

 

 

Forlovet 17.05.1701 i Gjerpen,[4] gift 1701,4,1 med Gunnhild Paulsdatter, f. ca 1677,2 (datter av Paul Tollefsen), d. 1747 på Grorud i Siljan,[5] gravlagt 1747 på Siljan kirkegård.5

 

Gunnhild:

De overtok nok på Grorud etter hennes far.

 

Hun gravlegges i desember som "i samme uge begraveds: Ole Grorøds enke Gunild Jansdatter 70 aar". Dette er nok hans kone Gunnhils Paulsdatter som gravlegges her.

 

 

 

I.    Jon Olsen, f. ca 1702 på Grorud i Siljan,1,2 d. 1749 på Grorud i Siljan,1 gravlagt 08.04.1749 på Siljan kirkegård.3

      

       Jon overtar gården på Grorud i 1739.

      

 

       Gift 28.07.1737 i Siljan kirke,4 med[6] Anna Caterina Reiersdatter, f. 1718 på Lunde i Eidanger,[7] (datter av Reier Tollefsen og Anne Nilsdatter), døpt 06.02.1718 i Eidanger kirke,[8] d. 1799 på Sølland i Siljan,[9] gravlagt 25.08.1799 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Se Grorud denne gården

 

 

      

II.   Berte Olsdatter, f. ca 1703,[11] d. 1773 i Sæteret i Luksefjeld i Gjerpen,[12],[13] gravlagt 25.11.1773 i Gjerpen.30

      

       Hun kom fra Grorud i Siljan da hun giftet seg i 1738.

 

       Trol. 27/5-1738 i Slemdal. Copul. 29/6-1738.

       Michel Lucasøn og Berte Olsd. Grorø.

       Caut: Ingebret Larsøn Jisland, Christen Erichsøn Jisland.

 

       Hun gravlegges som "Michel Lucæsens enke 73 aar".

 

      

       Gift 29.06.1738 i Siljan kirke,4 med Michel Lucasen, f. ca 1704 i Øvre Hogstad i Siljan,2 (sønn av Lucas Ingebretsen og Ragnhild Fieldet), d. 1773 i Sæteret i Luksefjeld i Gjerpen,29,30 gravlagt 21.10.1773 i Gjerpen.30

      

       Michel:

       Han overtok den søndre (nedre) delen av Sætre i Luxefjeld. Han var oppsitter der fra 1740 til 1773.

      

       Han gravlegges som "Michel Lucæsen f. Luxefjeld 69 aar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

III. Anne Olsdatter, f. ca 1707,2 d. 1739 på Torsholt i Siljan,3 gravlagt 27.12.1739 på Siljan kirkegård.3

      

       Hun er nevnt i skifte etter faren i 1740 som "Anne Olsd. død, g.m. Michel. Barn: a) Jacob Michelsen ¾ år. b) Maren Michelsd. 5 år. c) Kirsten Michelsd. 4 år".

      

      

       Gift 25.10.1733 i Siljan kirke,4 med[14] Mikkel Jacobsen, f. ca 1706 på Torsholt i Siljan,14 (sønn av Jacob Mikkelsen og Birte Olsdatter), d. 1742 på Torsholt i Siljan,3 gravlagt 15.04.1742 på Siljan kirkegård.3

      

       Se Torsholt

 

 

 

      

IV. Paul Olsen, f. ca 1708 på Grorud i Siljan,1,2 d. 1772 på Prestejordet i Siljan,[15] gravlagt 09.08.1772 på Siljan kirkegård.15

      

 

       (1) Gift[16] med[17] Jøran Torsdatter, f. ca 1698 på Løvås i Hedrum,16 (datter av Tor Arnesen og Ellen Olsdatter), d. 1745 på Prestejordet i Siljan,3 gravlagt 12.09.1745 på Siljan kirkegård.3

      

      

       (2) Gift 12.02.1747 i Siljan kirke,4 med Gjøran Olsdatter, f. ca 1712,[18],[19] (datter av Ole Torsen og Mette Paulsdatter), d. 1758 på Prestejordet i Siljan,3 gravlagt 17.12.1758 på Siljan kirkegård.3

 

 

          (3) Gift 27.05.1759 i Siljan kirke,4 med[20] Gunhild Nilsdatter, født 1731 i Gjerpen,2 (datter av Nils Isaksen og Karen Iversdatter), døpt 17.06.1731 i Gjerpen,[21] død 1801 på Prestejordet i Siljan,[22] gravlagt 04.10.1801 på Siljan kirkegård.22

      

        Se Prestejorden u/Gonsholt Søndre

 

 

 

      

V.   Inger Olsdatter,1 f. ca 1712 i Grorud Siljan TE., d. 1793 i Siljan, gravlagt 03.11.1793 i Siljan kirkegård TE.[23]

      

       Hun ble nevnt i skifte etter faren i 1740 som "Ingeri Olsd. 28 år".

      

       Det var nok hun som var bosatt hos sin bror Jan i 1762:

       Husmenn og Inderster under Tormosrød:

       Jaen Olsen Rønningen og kone, Piige Inger Olsdatter.

 

       Det kan være hun som døde i 1793 og som ble gravlagt som "Inger Olsd. paa Lægd 84 aar".

 

 

 

VI. Hans Olsen, f. ca 1712 på Grorud i Siljan.1

 

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1740 som " Hans Olsen 28 år".

 

 

 

VII. Johannes Olsen, f. 1714 på Grorud i Siljan,1,[24] døpt 28.01.1714 i Siljan kirke,23 d. 1770 på Grorud i Siljan,[25] gravlagt 21.01.1770 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Olle Jonsen Grorød og Gunild Povelsdatters søn Johannes

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, assist: Karen Povelssdatter, mandfad: Lars Pauelsen Issland, Peder Olsen Tvetten, Christen Joensen Søeland.

      

      

       Gift 27.09.1739 i Siljan kirke,24,4 med Ingeborg Jensdatter, f. ca 1718,2 d. 1779 på Grorud i Siljan,24 gravlagt 12.09.1779 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Se Grorud denne gården

 

 

      

VIII. Knut Olsen, f. 1716 på Grorud i Siljan,1,[28] døpt 02.06.1716 i Siljan kirke.27

      

       Olle Joensen Grorød og Gunild Povelsdatter - Knud

       Faddere: baaren af Sidsel Knudsdatter Hogstad, assist: Marthe Pedersdatter Gosherød, mandfaddere: Laurids Povelsen Iisland, Peder Joensen Hogstad, Michel Solvesen Øfrebø.

 

 

 

IX. Jan Olsen, f. 1719 på Grorud i Siljan,1 døpt 05.11.1719 i Siljan kirke,[29] d. 1803 på Teiet i Siljan,[30] gravlagt 02.01.1803 på Siljan kirkegård.29

      

       Olle Joensen Groerøe og Gunnill Povelsdatter - Jahn

       Faddere: baaren af Sidsselle Knudsdatter Hovgstad, Maren Knudsdatter, Nedal? Hovgstad, Laers Povelsen Iissland, Ingebredt Laersen Iissland.

      

      

       Gift 27.08.1752 i Siljan kirke,4 med1 Maren Reiersdatter, f. 1727 på Lunde i Eidanger,7 (datter av Reier Tollefsen og Anne Nilsdatter), døpt 08.06.1727 i Eidanger kirke,[31] d. 1802 på Teiet i Siljan,9 gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.22

      

       Se Teie u/Kiste Søndre

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 612.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 21.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[11]  Skifte etter faren.

[12]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag Utgave 63, side 4.

[13]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[16]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 838.

[17]  Antagelse.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[19]  Skifte etter farfaren.

[20]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 215.

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[23]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 181.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 615.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.