| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEJORDET u/GONSHOLT SØNDRE

 


 

 

 

Poul Ådnesen f. 1747 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Gunhild Nilsdatter f. 1731 og 2. gang med Mari Olsdatter f. 1771.

 

 

 

Poul Ådnesen, født 1747 på Rød i Siljan,[1] døpt 27.08.1747 i Siljan kirke,1 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[2] død 10.08.1826 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[3] gravlagt 20.08.1826 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Ådne Olsen og Ingeborg Olsdatter på Rød.

 

Paul giftet seg i 1773 med enken på Prestejordet og ble da husmann der.

 

Trol. 6/6-1773. Cop. 22/8-1773.

Uk. Povel Aanesøn og Enken Gunil Nilsd. Præstejordet.

Caut: Daniel Kittilsøn Tosholt og Ole Ols. Røe.

 

Bosatt som husmann under Søndre Gonsholt i 1801:

Povel Arnesen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 59 (alder)

Gunnild Nilsdatter k 2det ægteskab Kone 71 (alder)

Karen Olsdatter k Ugift Tjenestepige 20 (alder)

 

Han giftet seg 2. gang i 1803.

 

Viet 2/1-1803 i Slemdal.

Enkem. Povel Aanesen Præstejordet og P. Maren Olsd. Gurholt.

Caut: Povel Jacobsen Gurholt og Anders Olsen Gonsholt.

 

Poul døde på Prestejorden i 1826.

 

 

(1) Gift 22.08.1773 i Siljan kirke,[5],3 med Gunhild Nilsdatter, født 1731 i Gjerpen,[6] (datter av Nils Isaksen og Karen Iversdatter), døpt 17.06.1731 i Gjerpen,[7] død 1801 på Prestejordet u/Gonsholt Søndre i Siljan,[8] gravlagt 04.10.1801 på Siljan kirkegård.8

 

Gunhild:

Hun var enke etter Poul Olsen Prestejorden da hun giftet seg i 1773.

 

Gunhild døde på Prestejordet i 1801.

 

Gravlagt som "Gunnild Nilsd. Præstejordet 72 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 55a

Skifte 3. Oct. 1801 paa gaardparten Præstejordet beliggende under Gonsholt gaard i Slemdahl, af skyld ½ huud, og er Eidanger Presteboeligs beneficert gods.

Avsluttet 3. Aug. 1803.

Gunnild Nielsdatter, død - enkemand Poul Aanaandsen (også skrevet Andersen)

I anledning skiftet møtte enkemanden Poul Andersen, Niels Poulsens kone Anne Gulbrandsdatter, Tolf Amundsen Achlungen og Jens Olsen som formynder for Marie Jensdatter, men Niels Olsen Kiste møtte ikke.

Barn av første ægteskab med Poul Olsen:

1. Niels Poulsen, myndig og bosatt paa gaarden Lunne i Eidanger Sogn.

2. Johannes Poulsen, er død og efterladt sig et barn:

    - Gunnild Johannesdatter, 6 aar, er hos moderen der nu er g.m. Tolf Amundsen Aaklungen i Eidanger Sogn.

3. Giørand Poulsdatter, er død og efterladt sig et barn:

    - Karie Jensdatter, 11 aar, er hos faderen Jens Olsen Roeligheden under Præstegaarden her i Slemdal.

4. Gurie Poulsdatter, g.m. Niels Olsen under Kiste i Slemdal.

Til formynder for Gunnild Johannesdatter blef beskikket Stiffaderen Tolf Amundsen Aachlungen, og for Karie Jensdatter faderen Jens Olsen.

Brutto: 94-0-22

Netto: 60-3-15

 

 

(2) Gift 02.01.1803 i Siljan kirke TE.,4 med Mari Olsdatter, født 1771 i Serkland Siljan TE. (datter av Ole Andersen og Karen Larsdatter), døpt 23.09.1771 i Siljan kirke TE.,[9] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke TE., død 20.05.1839 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE., gravlagt 16.06.1839 i Siljan kirkegård TE.[10]

 

 

Mari:

Hun kom fra Ødegården u/Gurholt.

 

Bosatt hos Anders Olsen på Nordre Gonsholt i 1801 som "Maren Olsdtr., Tjenestefolk, 29 år".

      

Hun døde på Prestejordet i 1839 og gravlegges som "gårdmandsenke" 64 år gammel.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 215.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Alder ved død.

[7]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[9]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 15.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 268.