| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ROLIGHETEN u/PRESTEGÅRDEN

 


 

 

 

Guri Pedersdatter f. 1724 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Ole Olsen f. ca 1724 og 2. gang med Nils Olsen f. ca 1727.

 

 

 

Guri Pedersdatter, født 1724 på Gurholt i Siljan,[1] døpt 01.10.1724 i Siljan kirke,1 død 1795 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[2] gravlagt 02.04.1795 på Siljan kirkegård.2

Hun var datter av Peder Findsen og Maren Olsdatter på Tveiten u/Gurholt.

  

Guri giftet seg 1. gang i 1747.

 

Trol. 6/8-1747 i Slemdal. Copul. 1/10-1747.

Soldat, Ole Olsøn Gurholt og Pigen Guri Pedersd.

Hafde Officer Seddel.

Caut: Asle Biørnsøn Gurholt og Rolluf Tudal.

 

De døpte barn på Gurholt frem til 1751. Fra 1753 døpte de barn på Roligheten under Prestegården. Ole ryddet plassen Roligheten og ble den første husmannen der.

 

Bosatt under Prestegården 1762:

Husmenn og Inderster under Præstegaarden:

Ole Rolighed og kone

 

Hun giftet seg. 2. gang i 1767.

 

Trol. 5/9-1767. Cop. 13/12-1767.

Nils Olsen og Enken Guri Pedersd. Rolighed.

Caut: Even Gundersen Præstegaarden og Peder Larsen Høysæt.

 

Gravlagt som "Guri Pedersd. Rolighed 72 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 201a

Skifte 4. mai 1795 paa pladsen Roligheten under Prestegaarden i Slemdal annex

Guraae Pedersdatter, død - Enkemand Nils Olsen

Barn fra forrige egteskab:

1. Jens Olsen myndig

2. Karen Olsdatter gift med Michel Nilsen Gonsholt

3. Marie Olsdatter 40 aar og vanvittig

 

(1) Gift 01.10.1747 i Siljan kirke,[3] med Ole Olsen, født ca 1724,[4] (sønn av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter), død 1764 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[5] gravlagt 27.05.1764 på Siljan kirkegård.5

 

Ole:

Hans bror Torbjørn Olsen ble nevnt i skifte etter han. Torbjørn ble også brukt som fadder som " Torbjørn Olsen Gurholt". Faddere Bertel Gurholt var Berthel Olsen Torbjørn Olsen sin halvbror. Dermed var Ole sønn av Ole Olsen Gurholt og Maren Torbjørnsdatter. Jeg har ikke funnet han døpt.

 

Bakken skriver følgende om Ole på Rolgheten.:

Da de holdt skifte etter Ole fortalte Guri at hennes avdøde mann hadde ryddet plassen av «gandske raae rød og

udrast» og derfor mente hun de to vurderingsmenn ville anse hva denne store møye kunne være verdt og dette for

dødsboet til indtekt komme. Dette ble ansett å være verd 8 riksdaler. Huset bestående av en stue med kåve,

låve med lae samt fehus, alt gammelt og brøstfeldig.

Ole var således den første husmannen på Roligheten.

 

Gravlagt som "Ole Ols. Rolighed 40 aar".

 

Præstegaarden Sillien i Slemdal Pl. "Roligheden" 7.3.1765 Sk.pr. 6b, Fol. 516

Ole Olsen død g. Gurie Pedersdtr.

Barn:

1. Jens Olsen 7 år.

2. Kari Olsdatter 12 år.

3. Marie Olsdatter 10 år.

Formynder: fader broderen Torbiørn Olsen.

Laugverge for enken: Find Pedersen

Brt: 32-8-10. Net: 26-1-18.

 

 

(2) Gift 13.12.1767 i Siljan kirke,3 med Nils Olsen, født ca 1727,4 død 1795 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,2 gravlagt 20.09.1795 på Siljan kirkegård.2

 

Nils:

Gravlagt som "Nils. Ols. Rolighed 68 aar".

 

 

 

I.    Christen Olsen, (sønn av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1748 på Gurholt i Siljan,[6] døpt 07.01.1748 i Siljan kirke,6 død 1748 på Gurholt i Siljan,[7] gravlagt 18.08.1748 på Siljan kirkegård.7

      

       Ole Olsen Gurholt og Guri Pedersdatters søn Christen                                      

       Faddere: baaren af Asle Gurholtes kone Kirsten Kittildsdatter, Maren Pedersdatter, Bertel Gurholt, Bent Michelsen Øverbøe.

      

       Gravlagt som "Ole Olsøn Gurholtes og Guri Pedersdatters ægte søn Christen ½ aar".

        

      

 

II.   Jens Olsen, (sønn av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1749 på Gurholt i Siljan,[8] døpt 29.06.1749 i Siljan kirke,8 død 1753 på Roligheten u/ Prestegården i Siljan,7 gravlagt 28.10.1753 på Siljan kirkegård.7

      

       Ole Olsen Gurholt og Guri Pedersdatters søn Jens                                                         

       Faddere: baaren af Sergiant Vaxmuths kone, Maren Pedersdatter Øverbøe, mandfaddere: Torbiørn Olsen Gurholt, Niels Vetlesen Høyset.

      

       Gravlagt som "Ole Roligheds 2 barn: Jens 3 ½ aar".

      

 

 

III. Nils Olsen, (sønn av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1751 på Gurholt i Siljan,[9] døpt 21.03.1751 på Siljan kirke,9 død 1753 på Roligheten u/ Prestegården i Siljan,7 gravlagt 28.10.1753 på Siljan kirkegård.7

 

       Ole Olsen Gurholt og Guri Pedersdatters søn Niels                                                       

       Faddere: baaren af Christen Præstegaardens kone Sirie Nielsdatter, Anne Pedersdatter, mandfaddere: Guttorm Rasmusen Corporal, Coldbiørn Knudsen Gurholt.

      

       Gravlagt som " Ole Roligheds 2 barn: Niels 2 ½ aar".

      

      

 

IV. Kari Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1753 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[10] døpt 25.02.1753 i Siljan kirke,10 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,[11] død 1812 på Vierød i Siljan,[12] gravlagt 12.01.1812 på Siljan kirkegård.12

      

       Ole Roligheds barn navnl. Kari                                                               

       Faddere: baaren af Anders Vigens kone, Maren Christophersdatter Sorbøe, mandfaddere: Anders Vigen, Find Persen.

      

       Trolig hun som ble konfirmert i 1771 som "Kari Olsdatter paa Søntved 19".

 

        Hun nevnes i skifte etter moren i 1795 som "Karen Olsdatter gift med Michel Nilsen Gonsholt".

      

      

       Gift 01.08.1779 i Siljan kirke,3 med Michel Nilsen, født 1755 på Tveitan i Siljan,[13] (sønn av Nils Mikkelsen og Ingerid Jonsdatter), døpt 23.03.1755 i Siljan kirke,13 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,11 død 1809 på Gonsholt i Siljan,[14] gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.14

      

       Se Vierød u/Gonsholt Søndre

 

 

      

V.   Mari Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1754 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[15] døpt 28.12.1754 i Siljan kirke,15 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,11 død 1809 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[16] gravlagt 28.05.1809 på Siljan kirkegård.16

      

       Ole Roligheds barn navnl. Mari                                                  

       Faddere: baaren af Halvor Gonsholts kone, Birthe Christensdatter, mandfaddere: Aanie Røe, Find Persen.

      

       Konfirmert i 1773 som "Mari Olsdatter Rolighed 17".

      

       Nevnes i skifte etter faren i 1795 som "Marie Olsdatter 40 aar og vanvittig".

      

       Hun nevnes hos Solve Olsen på Prestegården i 1801 som "Mari Olsdtr., 47 aar, Lægdslem".

      

       Gravlagt som "Maren Olsd. Rolighed 54 aar".

 

      

 

VI. Jens Olsen, (sønn av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1758 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[17] døpt 19.03.1758 i Siljan kirke,17 konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke.[18 død 15.11.1852 på Roligheten u/Prestegården i Siljan, gravlagt 26.12.1852 på Siljan kirkegård.

 

       Ole Roligheds barn navnl. Jens                                                   

       Faddere: baaren af Halvor Heljesens kone, Anne Thorsdatter, mandfaddere: Fin Persen, Amund Persen.

      

       Konfirmert i 1775 som "Jens Olsen Rolighed 17".

      

 

       (1) Gift 30.12.1787 i Siljan kirke,3 med Jøran Paulsdatter, født 1764 på Prestejordet i Siljan,[19],[20] (datter av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter), konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[21] død 1791 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[22] gravlagt 01.01.1792 på Siljan kirkegård.22

      

      

       (2) Forlovet 16.12.1792 i Siljan,3 gift 1792,3 med Marta Jensdatter, født 1770 på Kløverød i Siljan,[23] (datter av Jens Pedersen og Maria Christensdatter), døpt 05.06.1770 i Siljan kirke,23 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[24] død 15.04.1842 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[25] gravlagt 15.05.1842 på Siljan kirkegård.25

      

       Se Roligheten u/Prestegården denne plassen

 

 

 

VII. NN Olsen, (Barn av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1760 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,20 død 1760 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,[26] gravlagt 06.01.1760 på Siljan kirkegård.26

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. januar 1760 finnes blant introduserte kvinner "Ole Roligheds kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Ole Rolighets dødfødte barn".

 

      

 

VIII. Marthe Olsdatter, (datter av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1760 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,20 død 1762 på Roligheten u/Prestegården i Siljan,26 gravlagt 21.03.1762 på Siljan kirkegård.26

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. desember 1760 finnes blant introduserte kvinner "Ole Roligheds kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Ole Roligheds b. Marthe 1 ½ aar".

      

 

 

IX. NN Olsen, (Barn av Ole Olsen og Guri Pedersdatter) født 1763 på Roligheten u/Prestegården i Siljan.20

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. februar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Ole Roligheds kone" etter å ha fått et barn.

 

       Ikke nevnt i skiftene etter foreldrene.

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 128.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 140.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 160.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[19]  Skifte etter faren.

[20]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[25]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[26]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.