| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I KISTE SØNDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Arne Pedersen f. 1824 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Berte Olsdatter f. 1805 og 2. gang med Lina Andrea Olsdatter f. 1847.

 

 

 

Arne Pedersen,[1] født 26.11.1824 i Gurholt Siljan TE.,[2] døpt 19.12.1824 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 06.10.1840 i Siljan kirke TE.,[3] død 02.11.1903 i Kiste Siljan TE.,[4] gravlagt 10.11.1903 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Peder Knutsen og Margrete Knutsdatter på Gurholt før 1814.

 

Arne giftet seg 1. gang i 1849 med enken på Kiste Søndre løpenummer 560.

 

Hans kones første mann, Nils Andersen, og hans far igjen, Arne Johannesen, hadde delt bygselen på Kiste Søndre løpenummer 560. Arne Johannesen døde i 1846. Nils fikk i 1846 bygselen på halve gården.

 

Arne overtok bygselen på Kiste Søndre løpenummer 560 i 1849 og fikk da bygselen alene.

 

Bygselsbrev på en ½ part av Kiste Søndre til Arne Pedersen og hustru. Datert 19.05.1849, tinglyst 27.08.1849

 

Siljan 1865 Kiste (søndre) løpenummer 560

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Arne Pedersen m g Husfader Gaardbruger, Leilænding og Regnskabsfører 42 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe Olsdatter k g hans Kone 62 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg K. Nielsdatter k ug hendes Datter 23 (alder) Slemdal Prgj.

Berthe M. Nielsdatter k ug hendes Datter 21 (alder) Slemdal Prgj.

Niels O. Olsen m ug deres Pleiesøn 7 (alder) Hedrum Prgj.

Daniel Olsen m ug Tjenestekarl 21 (alder) Slemdal Prgj.

Hans J. Jacobsen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Arvesdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

 

Hans første kone døde på Kiste Søndre i 1867.

 

Arne giftet seg på nytt i Kvelde i 1869. Han fikk nå en mye yngre kone. Det var 42 år forskjell på hans første og andre kone. Han fikk nå også barn.

 

Siljan 1875 - Kiste løpenummer 560b

Arne Pedersen f. 1829 – husfader – leilending, bygselsmann

Andrea Olsdatter f. 1848 i Qvelle i Hedrum – kone

Peder f. 1874 – sønn

Marie f. 1872 – datter

Lars Larsen f. 1854 – tjenestegutt

Ole Berntsen f. 1855 i Laurvig – tjenestegutt

Jacob Olsen f. 1862 – tjenestegutt

Marie Jacobsdatter f. 1850 – tjenestepige

Maren Olsdatter f. 1860 – tjenestepige

Marie Olsdatter f. 1860 - tjenestepige

 

Treschow omorganiserte Kiste Nordre og Kiste Søndre i 1880 og 1888. Han avholdt i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 der han, blant annet, skilte ut den parten som brukes av Arne Pedersen som Kiste Søndre Bnr.21. Tinglyst 01.11.1888

 

Arne kjøpte Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 av Treschow i 1894:

Skjøte på Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 fra Treschow til Arne Pedersen for kr. 6800 hvorhos sælgeren har forbeholdt seg tomt og adkomstvei til vannfaldene i Kistefossen, tømmerlegger, jagtrett osv. Datert 20.07.1894, tinglyst 04.08.1894

 

Siljan 1900 - Kiste Gnr.31 Bnr.21

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Arne Peders. Kiste m g b hf Gaardbruger S 1824 Slemdal herred* n s

Andrea Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1847 Kvelde JL n s

Peder Arnes. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1874 Slemdal herred* n s

Ole Arnes. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1876 Slemdal herred* n s

Anne Arnesd. k ug b d Sypige; husgjerning, kreaturstel 1878 Slemdal herred* n s

Petrea Arnesd. k ug b d Husgjerning, gaardsbrug, kreaturstil 1883 Slemdal herred* n s

Inga Karoline Arnesd. k ug b d Datter 1885 Slemdal herred* n s

Arne Arnes. m ug b s Søn 1888 Slemdal herred* n s.

 

Arne døde på Kiste Søndre i 1903.

 

 

(1) Gift 11.03.1849 i Siljan kirke TE., med Berte Olsdatter,[5] født 1805 i Austad Siljan TE. (datter av Ole Arvesen og Ingeborg Simonsdatter), døpt 03.11.1805 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke TE.,[7] død 06.02.1867 i Kiste S. Siljan TE.,[8] gravlagt 14.02.1867 i Siljan kirkegård TE.8

 

Berte:

Hun var enke etter Nils Andersen som døde på Kiste Søndre i 1847. Berte døde der i 1867.

 

 

(2) Gift 13.11.1869 i Kvelde kirke Hedrum VE.,[9] med Lina Andrea Olsdatter,[10] født 14.11.1847 i Kvelderønningen Hedrum VE.,[11] (datter av Ole Iversen og Sibille Kristensdatter), døpt 11.12.1847 i Hedrum VE., død 25.01.1924 i Kiste Siljan TE.,[12] gravlagt 01.02.1924 i Siljan kirkegård TE.

 

Lina:

Hun kom til Siljan i 1869 etter å ha giftet seg med enkemannen Arne Pedersen på Kiste Søndre. Hennes søster, Karen Johanne Olsdatter, var gift med Nils Halvorsen Gonsholt Søndre.

 

Hun ble enke i 1903. Hennes mann nevnes fortsatt i matrikkelen i 1905, så hun drev gården viedere.

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.21 - Kiste søndre og nordre (indmark) - eier/bruker Arne Pedersen

 

Hun stod selv som bruker av gården på Kiste Søndre i 1910. Tre av barna hjalp henne med gården og sønnen Ole stod som gårdsbestyrer.

 

Siljan 1910 - Austad Kiste søndre Gnr.31 Bnr.21

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Andrea Olsen k e b hm Gaardm.enke (husstel) 14.11.1847 Hedrum n s

Ole Arnesen m ug b s Gaardsbestyrer 20.01.1876 Slemdal n s

Arne Arnesen m ug b s Gaards og skovarbeider 20.02.1888 Slemdal n s

Inga Arnesen k ug b d Kreatur og husstel 21.08.1885 Slemdal n s

Ole Iversen m e b fl Forhv. gaardb. og Julemaker

 

Hun solgte i 1918 Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 til sønnene Ole og Arne:

Skjøte på Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 fra Arne Pedersens enke, Andrea Kiste, til sønnene Ole Arnesen og Arne Arnesen for kr. 15 000. Datert 31.12.1917, tinglyst 13.03.1918

 

Lina Andrea døde på Kiste Søndre i 1924.

 

 

 

 

I.    Peder Arnesen, (sønn av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 29.06.1870 i Kiste Siljan TE.,[13] døpt 21.08.1870 i Siljan kirke TE., død 27.08.1870 i Kiste Siljan TE.,[14] gravlagt 04.09.1870 i Siljan kirkegård TE.14

 

 

 

II.   Berte Marie Arnesdatter,[15] (datter av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 09.06.1872 i Kiste Siljan TE.,[16] døpt 18.08.1872 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[17] død 26.04.1961 i Kiste Siljan TE.[18]

      

 

       Gift 06.10.1893 i Siljan kirke TE.,[19] med Gunder Kristian Eriksen,[20] født 28.04.1865 i Oklungen Eidanger TE.,[21] (sønn av Erik Hansen og Ingeborg Olsdatter), døpt 11.06.1865 i Eidanger kirke TE.,21 død 30.09.1957 i Kiste Siljan TE., konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.[22]

      

       Se Eklund Bnr.24 u/Kiste Søndre

      

 

 

III. Peder Arnesen,[23] (sønn av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 22.01.1874 i Kiste Siljan TE.,[24] døpt 22.03.1874 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[25] død 1954 i Slettene u/Valler Eidanger TE.[26]

      

       De bodde på Vestre Borge i Gjerpen i 1910. Se gamlegjerpen.no

      

       De skrev seg som Kiste. Familien flyttet til Slettene u/Valler Gnr.44 Bnr.8 i Eidanger. Peder kjøpte gården i 1915.

      

       Han skjøtet i 1942 gården over til sønnen Arne.

 

      

       Gift 08.01.1904 i Siljan kirke TE.,[27] med Susanne Nilsdatter,[28] født 26.05.1884 i Gurholt Siljan TE.,[29] (datter av Nils Svendsen og Karoline Solvesdatter), døpt 15.06.1884 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[30] død 1948 i Slettene u/Valler Eidanger TE.26

      

       Susanne:

       I 1900 var hun tjenestepike i Skien. Ved vielsen hadde hun oppholdssted Åsen.

 

 

       Barn:

 

        A.    Arne Kiste, født 06.03.1904 i Kiste Siljan TE.,[31] døpt 27.03.1904 i Siljan kirke TE., død 1972.38

              

               Overtok gården etter faren.

 

              

               Gift 1928,38 med Hilborg Stulen, født 1907.38

              

               Hilborg:

               Hun kom fra Bamble.

              

 

 

        B.    Karoline Kiste, født 05.02.1906 i Gjerpen TE.,[32] død 1983.38

              

               Bosatt i Eidanger.

 

              

               Hun giftet seg med Halvdan Hansen, født 1895,38 død 1982.38

              

               Halvdan:

               Han var styrmann og fra Porsgrunn.

 

 

              

        C.    Astrid Kiste, født 18.01.1908 i Gjerpen TE.,44 død 1920.38

 

 

 

        D.    Signe Kiste, født 08.12.1909 i Gjerpen TE.44

              

               Bosatt på Tollnes i Solum/Skien.

              

 

               Hun giftet seg med Bjarne Thingstad, født 1910.38

              

               Bjarne:

               Han kom fra Gjerpen.

              

 

 

        E.    Nelly Kiste, født 1912.38

              

               Bosatt i Gjerpen.

              

 

               Gift38 med Hans Johannesen.

              

 

 

        F.    Peder Kiste, født 1914,38 død 1940.38

 

 

 

        G.    Olav Kiste, født 1917.38

              

                Bosatt på Nystrand.

              

 

               Gift 1941,38 med Gunnvor Versvik, født 1917 (datter av Per Versvik).

 

      

 

IV. Ole Arnesen,23 (sønn av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 20.01.1876 i Kiste Siljan TE.,[33] døpt 02.04.1876 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[34] død 03.02.1968 i Kiste Siljan TE.18

 

       Se Kiste Søndre Bnr.21

 

 

 

V.   Anna Sofie Arnesdatter,23 (datter av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 19.03.1878 i Kiste Siljan TE.,[35] døpt 22.04.1878 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.,[36] død 05.09.1913 i Vittingen Sandsvær BU.,[37] gravlagt 12.09.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1908 og meldte flytting til Hvittingfoss sammen med sin mann samme året.

 

       De bodde i 1910 i Ytre Sandsvær og drev meieriforretning. De bodde der på Ysterigården sammen med 23 andre.

      

       Sandsvær 1910 - Ysterigaarden

       Edvard A. Austad 25.11.1868 Slemdal pr. Skien hf g Meieriforretning b

       Anna Austad 19.03.1878 Slemdal pr. Skien hm g Husmor b

       Karoline Olsen 08.08.1891 Lardal tj ug Husgjerning b.

 

 

       Gift 05.12.1908 i Gjerpen kirke TE.,[38],[39] med Edvard Arvesen,[40] født 25.11.1868 i Austad Siljan TE.,[41] (sønn av Arve Olsen og Maren Ingebretsdatter), døpt 17.01.1869 i Siljan kirke TE.,39 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[42] død 14.05.1940 i Austad Siljan TE.18

      

       Edvard:

       Han kom fra Austad.

      

      

 

VI. Knut Arnesen,[43] (sønn av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 31.07.1880 i Kiste Siljan TE.,[44] døpt 12.09.1880 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[45] død 05.04.1920 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[46],18 gravlagt 10.04.1920 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 28.01.1910 i Gjerpen kirke TE.,[47] med Marthe Marie Gulliksdatter,[48] født 30.05.1885 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[49] (datter av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter), døpt 28.06.1885 i Siljan kirke TE.,47 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[50] død 21.06.1956 i Siljan TE.18

      

       Se Prestjordet u/Gonsholt

 

 

 

VII. Maren Petrea Arnesdatter,23 (datter av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 27.07.1883 i Kiste Siljan TE.,[51] døpt 09.09.1883 i Siljan kirke TE.,49 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.30

      

 

       Gift 12.05.1910 i Gjerpen kirke TE.,45,[52] med Laurits Hansen, født 24.10.1881 i Omsland Kjose VE.,[53] (sønn av Hans Larsen og Maren Andrea Larsdatter), døpt 20.11.1881 i Kjose Brunlanes VE., konfirmert 12.04.1896 i Larvik VE.51

      

       Se Øverbø/Fossheim Bnr.26

 

 

 

VIII. Inga Karoline Arnesdatter,23 (datter av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 21.08.1885 i Kiste Siljan TE.,[54] døpt 25.10.1885 i Siljan kirke TE.,52 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[55] død 21.03.1961 i Kiste Siljan TE.18

 

         Han bodde med sin mor på Kiste Søndre i 1910.

 

 

 

IX. Arne Arnesen, (sønn av Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter) født 20.02.1888 i Kiste søndre Siljan TE.,[56] døpt 30.03.1888 i Siljan kirke TE.,54 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.,[57] yrke Landhandler.,23 død 08.12.1956 i Kiste Siljan TE.18

      

 

       Gift 12.05.1914 i Skien TE.,[58],[59] med Johanne Marie Bernhardsdatter, født 28.08.1893 i Ramsdal Hedrum VE.,[60] (datter av Bernhard Antonsen og Berte Lovise Larsdatter), døpt 17.09.1893 i Hedrum VE., konfirmert 06.10.1907 i Kvelde Hedrum VE., død 22.09.1978 i Kiste Siljan TE.18

      

       Se Kiste Søndre Bnr.21

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 88 og 243.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 74.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 155.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[5]  Siljan bygdebok. side 171.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 141.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 284.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[9]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 249.

[10]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 219.

[11]  Hedrum ministerialbok 1835-1848. side 134.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[15]  Siljan bygdebok. side 88 og 90.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 150.

[18]  Siljan kirkegård.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[20]  Siljan bygdebok. side 90 og 170.

[21]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 56.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.

[23]  Siljan bygdebok. side 88.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 153.

[26]  Eidanger bygdehistorie bind 3, side 73.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 201.

[28]  Siljan bygdebok. side 343.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 47.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 100.

[32]  Gamle Gjerpen.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 159.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[38]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 162.

[39]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 95.

[40]  Siljan bygdebok. side 172.

[41]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 83.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[43]  Siljan bygdebok. side 88 og 216.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[45]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[46]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[47]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 164.

[48]  Siljan bygdebok. side 212.

[49]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 51.

[50]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[51]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[52]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 98.

[53]  Larvik ministerialbok 1884-1902. side 125.

[54]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 52.

[55]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[56]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 59.

[57]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[58]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 109.

[59]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 121.

[60]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 25.