| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

 

Nils Halvorsen f. 1744 og Berthe Ingebretsdatter f. 1741 sin familie.

 

 

Nils Halvorsen, født 1744 på Melteig i Holla, døpt 23.08.1744 i Holla,[i] død 1795 på Nordre Lunde i Eidanger,[ii] gravlagt 26.04.1795 på Eidanger kirkegård.2 .

Han var sønn av Halvor Andersen og Anne Nilsdatter på Melteig i Holla.

 

Halvor og Anna Melteijs Niels.

Faddere: Steen Hottved, Anders Hottved, Anders Solberg, Margrete Tved, Inger Solberg.

 

Nils giftet seg i Eidanger i 1765. Jeg var lenge usikker på hvem han var. Han kunne være fra Gjerpen ut fra at det var en trolover, Hans Jensøn Follou i Gierpen Sougn, som kom fra Gjerpen? Fadderen "Ole Halvorsen fra Bradsberg-Klewen" som de brukte i 1770 var da også fra Gjerpen.

 

Da jeg i februar 2020 begynte å utforske Nils Halvorsen som ble født på Melteig i Holla i 1744, fant jeg en mulighet. Denne Nils Halvorsen dy var sønn av Halvor Andersen og Anne Nilsdatter. Han nevnes i skifte etter sin far i 1746.

 

Skifte 15. mai 1746 på Melteig, Holla: Halvor Andersen død, enka Anne Nielsdatter og mannens barn i to ekteskap: Med etterlevende enke Niels

Halvorsen 2 år og Kisti Halvorsdatter ½ år. Med sin første hustru Kisti Nielsdatter: Niels Halvorsen 11 år, Anders Halvorsen 6 år, Ole Halvorsen 4

år, Kisti Halvorsdatter 9 år.

 

Moren, Anne Nilsdatter, giftet seg 2. gang i Holla i 1747 med Lars Nilsen f. 1719 fra Hegna under Helgen i Holla. Nils og søsteren Kirsten flyttet med moren til Gjerpen da familien flyttet dit. Familien bodde en tid på Limi, før de kom til forpaktergården under Lagmansgården der Lars nevnes som gårdsarbeider/forpakter. Se gamlegjerpen.no

 

Nils ble konfirmert i Gjerpen i 1762:

1762: (s. 552.)  Søndag efter paaske.

11. Niels Halvorsen f. Laugmandsgd. 18 aar

 

Familien nevnes der i 1762.

 

Ekstraskatt-manntall for Gjerpen 1762:

Gaardens nafn: Gierpen lille.

Eier: Laugstolen Beneficeret.

Mand og kone: bonden Lars Nielsen og Kone.

Barn over 12 aar: Niels, Kisten, Guri, Inger.

 

Barna Nils og Kirsten som nevnes her i 1762 er da hennes barn fra Holla. De har da kommet med sin mor til Gjerpen.

 

De nevnes også i skifte etter henne i 1764.

 

29/10/1764     ANNE NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 581a.

Gjerpen        Arvinger:

lille          Enkem. Lars Nielssen og Anne Nielsdtrs. barn etter to ekteskap:

               Av 1.ekteskap med Halvor Andersen:

                  a. Niels Halvorssen 20 år.

                  b. Kirsti Halvorsdtr. 19 ”

               Av 2.ekteskap med Lars Nielssen:

                  c. Halvor Larssen 10 år.

                  d. Guri Larsdtr. 12 ”

                  e. Else Larsdtr. 12 ”

                  f. Maria Larsdtr. 7 ”

                  g. Ingeborg Larsdtr. 3 ”

Form. for Niels og Kirsti ble Anders Nielssen Haatvedt, bor i Holden sogn.

Form. for Ingeborg og Marie ble Torbjørn Nielssen søndre Hyni.

--”-- -”- Halvor, Guri og Else ble enkem. selv.

Brt: 92 - 0 - 2

Net: 2 - 1 - 10

 

Helsøsteren, Kirsten Halvorsdatter, giftet seg i 1769 med Anders Knudsen fra Gjerstad og nevnes på Århus i Gjerpen. En Nils Halvorsen var fadder for hennes barn i 1771. Nils hadde også en halvbror, Ole Halvorsen f. 1742 i Holla. Han nevnes ikke senere i Holla. Det var nok han som bodde på Bratsbergkleven og som kom til Eidanger som fadder for sin brors barn i 1770. De var helt sikkert i familie ettersom han kommer hit som fadder.

 

En av Nils sin mors døtre med Lars Nilsen, Else Larsdatter f. 1751, giftet seg i 1776 med en Ole Halvorsen f. ca 1750. De trolovelsen i Gjerpen 12/10-1776: «uk. Ole Halvorsen og p. Else Larsdtr. fra Laugmandsgaarden.» De bodde på Bratsberg noen år før de må ha flyttet ut av sognet. Det var trolig Nils sin halvbror, Ole Halvorsen, som giftet seg med Nils sin halvsøster Else. Da hadde jo ikke felles foreldre.

 

Nils sin første datter fikk navnet Anne Marie som da også kan passer bra i forhold til oppkalling. Dermed har jeg funnet opphavet til Nils Halvorsen på Ødegården under Nordre Lunde.

 

Nils giftet seg i 1765.

 

Trol. i Eid. 30/1-1765 ved Hr. Carlheim. Copul. 11/6-1765.
Niels Halvorssøn med Pigen Birthe Ingebrethsdatter Lander.
Caut.: Amund Laersøn Nordre Lunde og Hans Jensøn Follou i Gierpen Sougn.

 

Nils fikk et ekte barn i 1777 samtidig som han ble far til et uekte barn også i 1777. Han fikk derfor to sønner med navnet Halvor Nilsen dette året.

 

Han er nevnt på Nordre Lunde i 1782:

Lunne nordre, Niels, 1 kone, 4 barn

 

Gravlagt som "Nils Halvors. Nordre Lunde 58 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 194a

Skifte 30. April 1795 paa pladsen Ødegaarden under gaarden Lunne i Eidanger Sogn

Niels Halvorsen, død - enke Berthe Ingebrethsdatter

Barn:

1. Halvor Nilsen, 19 aar.

2. Ingebret Nilsen, 14 aar.

3. Anne Marie Nilsdatter, 25 aar.

4. Karen Nilsdatter, 22 aar.

Enken Berthe Ingebretsdatter antaget Peder Rasmusen Lunde til laugværge.

Til formynder for de umyndige blev anordnet for sønnene Christen Torgiusen Lunne, og for døtrene Iver Larsen Lunne.

Brutto. 40-2-23

Netto: 15-2-22.

 

 

(1) Gift 11.06.1765 i Eidanger kirke,[1],[2] med Berthe Ingebretsdatter, f. 1741 på Nordre Lunde i Eidanger,[3] (datter av Ingebret Hansen og Maria Jacobsdatter), døpt 10.09.1741 i Eidanger kirke,[4],[5] d. 1805 på Nordre Lunde i Eidanger,[6] gravlagt 17.11.1805 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Berthe:

Ingebret Nordre Lunde og Maria Jacobsdatter - Bertha

Faddere: baaren af Jørgen Siljens kone Karen Pedersdatter, Guri Nielsdatter Hovholt, mandfaddere: Lars Qvædstad, Gulich Evensen Nordre Lunde.

 

Hun var den eneste av barna som levde i skifte etter moren i 1764.

 

Hun er bosatt under Nordre Lunde i 1801:

Berthe                Ingebretsdtr        Husmoder       60        Enke efter 1ste ægtesk.            Har plads med jord

Halvor               Nilsen                  Hendes søn      24        Ugift   

Anne Marie       Nilsdtr                 Hendes datter   26       

 

Gravlagt som " Berthe Ingebrecthsd. Nordre Lunde 63 aar".           

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 295a

Skifte 21. November 1805 paa pladsen Ødegaard under Lunde nordre i Eidanger

Enken Birthe Ingebretsdatter, død

Barn:

1. Halvor Nielsen, 30 aar, myndig.

2. Ingebret Nielsen, myndig, 28 aar.

3. Anne Marie Nielsdatter, 36 aar.

4. Kari Nielsdatter, 32 aar.

For de umyndige børn blev antagen og beskikket til formynder Torjus Christensen Lunde.

Brutto: 87-1-2

Netto: 56-1-3

 

 

Han fikk et uekte barn med Gunild Andersdatter, f. 1748 på Grønsholt i Eidanger,[8] (datter av Anders Nilsen og Karen Andersdatter), døpt 01.11.1748 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 27.04.1766 i Brevik kirke,[10] d. 1810 i Brevik, gravlagt 05.08.1810 på Brevik kirkegård.[11]

 

Gunild:

Anders Grønsholt og Karen Jensdatters datter Gunild. (Anders Nilsen Grønsholts kone het Karen Andersdatter. JO)                                          

Faddere: baaren af Christen Studsrøds kone Johanne Knudsdatter, Anne Hansdatter Schrabeklev, mandfaddere: Hans Torkildsen Schrabeklev, Even Olsen Herøetangen, Niels Kaasen.

 

Herøya 1762:

Husmenn og Inderster under Herøen:

uformuende Anders Grønsholtes Datter Gunild under Herøen, eet fattigt umyndigt barn

 

Det kan være hun som ble konfirmert i Brevik i 1766 som "Gunil Andersdatter 17 aar".

 

Brevik i 1801:

Gunnild        Andersdtr            Moder             62        Enke efter 1te ægteskab          Inderste, nyder almisse

Halvor         Nielsen                Hendes søn     24        Ugivt                        Udcommand. matros

 

Gravlagt som "Gunild Andersdatter 60 aar".

 

 

 

I.    NN Nilsdatter, (datter av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1766 på Nordre Lunde i Eidanger,[12] d. 1766 på Nordre Lunde i Eidanger,[13] gravlagt 09.03.1766 på Eidanger kirkegård.[14]

       Blant døpte i Eidanger i 1766 "Nils Halvorsen Lundes kone introduseret efter død-fød barn".

      

        Gravlagt som "Nils Halvors. Nordre Lunde dødfødte Pb".

 

 

II.   Halvor Nilsen, (sønn av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1767 på Lunde Nordre i Eidanger,[15] døpt 30.08.1767 i Eidanger kirke,[16] d. 1767 på Lunde Nordre i Eidanger,[17] gravlagt 29.09.1767 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Børte Ingebretsdtr. Halvor

       Faddere: 1. Maren Larsdtr. Lunde Nordre 2. Ane Amundsdtr. ibid 3. Nils Jacobsen ibid 4. Iwer Larsen ibid og 5. Peder Tolfsen Klevstrand.

      

       Gravlagt som "Halvor Nils. Lunde Nordre 4 uger".

      

 

III. Anna Maria Nilsdatter, (datter av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1769 på Lunde Nordre i Eidanger,[19] døpt 16.04.1769 i Eidanger kirke.[20]

      

       Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Børte Ingebrichtsdtr. - Anna Maria

       Faddere: 1. Kirsten Tolfsdtr. Lunde Nordre 2. Anne Amundsdtr. ibid 3. Nils Jacobsen ibid 4. Iwer Larsen ibid 5. Rasmus Nilsen ibid.

 

      

 

 IV. Anne Marie Nilsdatter, (datter av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1770 på Lunde Nordre i Eidanger,[21] døpt 20.07.1770 i Eidanger kirke,[22] d. 1770 på Lunde Nordre i Eidanger,[23] gravlagt 21.10.1770 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Berte Engebretsdtr. - Anne Marie

       Faddere: 1. Ingebor Larsdtr. Lunde Søndre 2. Maren Rasmusdtr. ibid 3. Amun Larsen Lunde Nordre 4. Lars Sørensen ibid 5. Ole Halvorsen fra Bradsberg-Klewen.

      

       Gravlagt som "Anne Marie Nilsd. nordre Lunde 12 uger".

      

 

 

V.   Anne Maria Nilsdatter, (datter av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1771 på Lunde Nordre i Eidanger,[25] døpt 08.12.1771 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[27] død 08.03.1851 på Ødegården u/ Nordre Lunde i Eidanger,[iii] gravlagt 16.03.1851 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

       Nils Halvorsen Nordre Lunde og k. Birte Engebretsdtr. - Anne Maria

       Faddere: 1. Maren Stosdtr. S. Lunde 2. Anne Amunsdtr. N. Lunde 3. Nils Jacobsen ibid 4. Iwer Larsen ibid 5. Anders Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Anne Maria Nilsdatter Lunde Nordre 21".

      

       Bosatt hos sin bror Ingebrigt Nilsen som var husmann under Ødegården.

 

       Gravlagt som "Anne Marie Nilsdatter 77 år - Pige - plads Ødegaarden pr Lunde".

 

 

 

VI. Karen Nilsdatter, (datter av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1773 på Lunde Nordre i Eidanger,[28] døpt 22.08.1773 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[30] d. 1810 på Lunde i Eidanger,[31] gravlagt 16.09.1810 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Nils Halvorsen Nordre Lunde og k. Birte Ingebrichtsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Chirsten Knudsdtr. Holte 2. Gunil Andersdtr. Sættre 3. Nils Jacobsen Lunde Nordre 4. Anders Olsen ibid.

      

       Trolig hun som konfirmeres i 1794 som "Kari Nilsdatter p. Lander 19".

      

       Hun fikk et uekte barn i 1799. Det kan være hun som er i tjeneste hos Knud Hansen på Holte i 1801 som "Kari Nilsdtr., Tjenestepige, 30 år, Ugift".

      

       Trolig hun som gravlegges i 1810 som "Karen Nielsd. Lunde 40 aar".

 

 

       Hun fikk et barn med Ole Jacobsen, født 1769 på Stulen i Gjerpen (sønn av Jacob Sørensen og Anne Christensdatter), døpt 19.03.1769 i Gjerpen.[v]

      

      

       Ole:

       Jacob Stulens db. Ole

       Faddere: Torjer Ramsaaens kone, Karen Christensdtr., Torjer Ramsaasen, Jacob Christophersen.

 

       Ole var sønn av Jacob Sørensen Kiste i Siljan/Klep i Gjerpen. Se Klep i "Gamle Gjerpen".

 

       Det var nok han som ble utlagt til far til et uekte barn i 1799 som "Soldat og Ungkarl Ole Jacobsen Flochstad". Det var en Ole Jacobsen på Flogstad på denne tiden, men han var gift på denne tiden.

      

       Han bodde hos sin bror Anders Jacobsen på Søndre Lunde i Eidanger i 1801 som "Ole Jacobsen, Hans broder, 32 år, Ugift, National soldat".

 

 

      Barn:

       A.   Nils Olsen, f. 1798 på Nordre Lunde i Eidanger,[33] dåp 01.01.1799 i Eidanger kirke,[34] d. 1799 på Nordre Lunde i Eidanger,[35] gravlagt 27.01.1799 på Eidanger kirkegård.[36]

            

             Karen Nielsdatter Nordre Lundes uægte Drengebarn Niels, Udlagt ved Daaben til Barnefader Soldat og Ungkarl Ole Jacobsen Flochstad.

             Faddere: Anna Hansdtr. Søndre Lunde, Karen Iversdtr. Holte, Anders Jacobsen nordre Lunde, Ingebret Jacobsen Sillien, Lars Nilsen Søndre Lunde.

            

             Gravlagt som "Karen Nielsd. Nordre Lunde uægte Db. Niels Olsen 5 uger".

            

 

      

VII. Halvor Nilsen, (sønn av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1777 på Nordre Lunde i Eidanger,[37] døpt 16.02.1777 i Eidanger kirke,[38] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[39] død 01.07.1819 på Nordre Lunde i Eidanger, gravlagt 08.07.1819 på Eidanger kirkegård.[vi]

      

       Nils Halvorsen Nordre Lunde og Birte Ingebrichtsdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Maren Stoesdtr. S. Lunde 2. Gunil Andersdtr. Nordre Lunde 3. Iwer Larsen ibid 4. Nils Nilsen ibid.

      

       Det stemmer dårlig med alderen, men det kan være han som konfirmeres i Eidanger i 1799 som "Halvor Nielsen norde Lunde 17".

 

       Det er vel trolig han som døde som husmann under Nordre Lunde i 1819 gravlagt som "Halvor Nielsen, huusmand under gaarden Nordre Lunde 48 aar"?

 

 

 

VIII. Ingebret Nilsen, (sønn av Nils Halvorsen og Berthe Ingebretsdatter) f. 1780 på Nordre Lunde i Eidanger,[40] døpt 17.12.1780 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[42] død 22.01.1851 i Ødegården u/ Nordre Lunde i Eidanger,19 gravlagt 18.01.1851 på Eidanger kirkegård.20

 

       Nils Halvorsen Lunde Nordre og k. Birte Engebrictsdtr. - Engebrict

       Faddere: 1. Kisti Tolvsdtr. ibid 2. Anne Amunsdtr. ibid 3. Iwer Larsen ibid 4. Hans Bentsen Holte 5. Hans Nilsen Lunde N.

      

       Konfirmert som "Ingebret Nielsen Lunde 16".

      

       Bosatt på Kjølsrød i 1801 hos Torjus Sørensen som "Engebreth Nilsen, Tjenestekarl, 19 år, Ugift".

      

       Trolig han som gifter seg i 1815:

      

       Gjerpen viet 6/10-1815

       Engebret Nielsen af Eidanger, uk., 37

       Kirsti Halvorsd. Riis, P., 35.

       Forlovere: Erik Olsen Folloug, Rasmus Halvorsen Riis.

 

       Gravlagt som "Engebret Nilsen 66 år - Huusmand - Ødegaarden pr Lunde".

 

            

       Gift 06.10.1815 i Gjerpen,[43] med Kirsten Halvorsdatter, f. 1777 på Riis i Gjerpen (datter av Halvor Rasmussen og Karen Rasmusdatter), døpt 10.08.1777 i Gjerpen,[44] død 30.10.1853 på Ødegården u/ Nordre Lunde i Eidanger,19 gravlagt 06.11.1853 på Eidanger kirkegård.20

      

       Kirsten:

       Halvor Riises pb. Kisten

       Faddere: Haral Sølies kone, Anne Haralsdatter, Haral Sølie, Knud Riis, Isak Rasmussen.

 

       Gravlagt som "Kirsten Halvorsdatter 71 år - Enke efter Ingebret Nilsen - Ødegaarden pr Lunde i Birkedalen".

 

 

       Barn:

      

        A.    Nils Ingebretsen, født 25.02.1816 på Ødegården i Eidanger, døpt 10.03.1816 i Eidanger kirke,[vii] død 09.12.1839 på Ødegården i Eidanger, gravlagt 15.12.1839 på Eidanger kirkegård.20

              

               Niels - Foreldre: Husmand Ingebrigt Nielsen Ødegaarden og Kirsti Halvorsdatter

              

               Gravlagt som "Niels Ingebretsen 23 år - Husmandsønn - Ødegaarden under Nordre Lund".

              

 

 

        B.    Halvor Ingebretsen, født 14.08.1818 på Ødegården i Eidanger, døpt 23.08.1818 i Eidanger kirke.30

              

               Halvor - Foreldre: Husmandsfolk Ingebright Nielsen Ødegaarden og Kistie Halvorsdatter

              

 

 

        C.    Ingebret Ingebretsen, født 02.11.1820 på Ødegården i Eidanger, døpt 26.11.1820 i Eidanger kirke.30

              

               Ingebreth - Foreldre: Ingebreth Nielsen Ødegaarden og Kirsten Halvorsdatter, husmand

 

      

 

IX. Halvor Nilsen, (sønn av Nils Halvorsen og Gunild Andersdatter) f. 1777 på Grønsholt i Eidanger,[45] døpt 08.07.1777 i Brevik kirke,[46] konfirmert 15.04.1792 i Brevik kirke.[47]

      

       Gunil Andersdatter Grønsholt hendes uægte D.B. Halvor - Barne-fader udlagt Nils Halvorsen Nordre Lunde, gift mand og soldat

       Faddere: Lars Andersens kone Cicel Olsdatter, Cicel Isachsdatter, Hans Larsen, Lars Sørensen

      

       Trolig konfirmert som "Halvor Nilson 15 aar".

      

       Bosatt hos moren i Brevik i 1801 "Halvor Nielsen, Hendes søn, 24, Ugivt, Udcommand. matros". Det er da trolig han som gifter seg i Brevik i 1805 som ungkar.

      

      

       Gift 19.09.1805 i Brevik kirke,[48] med Gunild Torgersdatter, f. 1781 i Brevik (datter av Torger Pedersen og Anne Halvorsdatter), døpt 15.07.1781 i Brevik kirke,[49] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.[50]

      

       Se Brevik etter 1801

 

 

      

      

      

      


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 70.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 70.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[43]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[44]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[45]  Stipulert, Stipulert.

[46]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.[i]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 211.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no"

[vi]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.