| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Jacob Jacobsen f. 1848 og Inger Andrine Halvorsdatter f. 1855 sin familie.

 

 

 

Hans Jacob Jacobsen, født 22.11.1848 i Kiste N. Siljan TE.,[1] døpt 07.01.1849 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[2] død 03.07.1938 i Moholt Siljan TE.[3]

Han var sønn av Jacob Svendsen og Anne Helvig Pedersdatter på Kiste Nordre.

 

I 1865 var han tjenestegutt hos Arne Pedersen på søndre Kiste.

 

Hans Jacob giftet seg i 1876. De gravla/døpte barn bosatt som inderster (leieboere) på Ødegården u/Gurholt og Moholt, før Hans Jacob forpaktet Moholt Nordre fra 1882.

 

Hans Jacob kjøpte i 1893 Moholt/Nordre Bnr.7:

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra Treschow til Hans Jacob Jacobsen for kr. 3800 med forbehold og jagtrett, driftsveie osv. Tinglyst 15.05.1893

 

Han skilte i 1893 ut Moholt/en parsell Bnr.31 som ble solgt til Slemdal kommune som skolejord:

Skylldelinsforretning avholdt på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved utskilt Moholt/en parsell Bnr.31 solgt til Slemdal kommune som skolejord. Tinglyst 18-19.09.1896

 

I 1900 og 1910 bodde familien på Moholt Nordre Bnr.7.

 

Siljan 1900 - Moholt Gnr.32 Bnr.7

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Jakobs. m g b hf Gorbruger selveier Gorsbug og Skovdrift privat 1848 Slemdal herred* n s

Andrine Halvarsd. k g b hm Husligt arbeide 1854 Lauerdal Jarelsbeg Amt n s

Jakob Hans. m ug b s Gords og Skovdrift 1881 Slemdal herred* n s

Anna Hansd. k ug b d Datter ved Gord og Fedrift 1883 Slemdal herred* n s

Hans Hans. m ug b s ved Gorsbruget 1885 Slemdal herred* n s

Hanna Hansd. k ug b d Datter 1887 Slemdal herred* n s

Anton Hans. m ug b s Jetergut 1889 Slemdal herred* n s

Helga Hans. k ug b d Datter 1891 Slemdal herred* n s

Klara Hans. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

Kristian Hans. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

Hilda Hans. k ug b d Datter 13.09.1899 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.7 - Moholt nordre - eier/bruker Hans Jacob Jacobsen

 

Siljan 1910 - Moholt Gnr.32 Bnr.7

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Jakobsen m g b hf Selveier skovdrift 21.11.1848 Slemdal n s

Andrine Halvorsen k g b hm Husarbide 05.06.1855 Lauerdal n s

Jakob Hansen m ug b s Skogsarb. 06.01.1881 Slemdal n s

Anton Hansen m ug b s Skogsarb. 23.05.1888 Slemdal n s

Kristian Hansen m ug b s Barn 27.01.1897 Slemdal n s

Anna Hansen k ug b d Husarbide 24.03.1883 Slemdal n s

Helga Hansen k ug b d Husarbide 11.02.1892 Slemdal n s

Klara Hansen k ug b d Husarbide 07.04.1894 Slemdal n s

Hilda Hansen k ug b d Barn 13.09.1899 Slemdal n s

 

Hans Jacob ble enkemann i 1918.

 

I 1922 solgte han Moholt/Nordre Bnr.7 til sønnen Jacob:

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra Hans Jacob Jacobsen til sønnen Jacob Hansen Moholt for kr. 25 000, hvorav for løsøre kr. 5000 med forbehold for sælger om 2 værelser med adgang til kjøkken samt kost, klæder, pleie og tilsyn. Tinglyst 24.06.1922.

 

Jacob solgte i 1924 gården tilbake til sin far som i 1929 solgte den til sin sønn Anton:

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra Jacob Hansen Moholt til Hans Jacobsen Moholt, hustruen død, for kr. 25 000, hvorav for løsøre kr. 7000. Datert 25.01.1924, tinglyst 13.02.1924

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra enkemand Hans Jacobsen Moholt til Anton Hansen Moholt for kr. 17 000, hvorav for løsøre kr. 5000. Datert 19.10.1929, tinglyst 18.10.1929

 

Hans Jacob døde i 1938.

 

 

Gift 18.04.1876 i Siljan kirke TE., med Inger Andrine Halvorsdatter,[4] født 05.06.1855 i Bøeiet Lardal VE.,[5] (datter av Halvor Mortensen og Anne Anundsdatter), døpt 17.06.1855 i Lardal VE.,5 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[6] død 08.02.1918 i Moholt Siljan TE.,[7],3 gravlagt 16.02.1918 i Siljan kirkegård TE.

 

Inger Andrine:

Hun kom fra Bøeiet Lardal og døde på Moholt i 1918.

 

 

 

I.    Jacob Hansen, født 1876, død 02.09.1879 i Ødegården u/Gurholt Siljan TE.,[8] gravlagt 07.09.1879 i Siljan kirkegård TE.8

      

       Har ikke funnet han døpte i Siljan.

      

       Gravlagt som "Jacob, Hans Jacobsens barn, f. 1876, død på pladsen Ødegården u/Gurholt".

      

 

II.   Helga Hansdatter, født 27.08.1878 i Moholt verk Siljan TE.,[9] døpt 13.10.1878 i Siljan kirke TE., død 02.02.1889 i Moholt verk Siljan TE.,[10] gravlagt 10.02.1889 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

III.  Jacob Hansen,[11] født 06.01.1881 i Ødegården u/Gurholt Siljan TE.,[12] døpt 20.03.1881 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[13] død 02.03.1972 i Siljan TE.3

      

      

       Gift 07.11.1912 i Skien TE.,[14] med Olga Sofie Thovsdatter,[15] født 04.09.1885 i Røsholt Lardal VE.,[16] (datter av Thov Nilsen og Gunelia Knutsdatter), døpt 18.10.1885 i Lardal VE., død 11.12.1967 i Siljan TE.3

      

        Se Sikane nedre

 

 

 

IV. Anna Hansdatter,4 født 24.03.1883 i Moholt Siljan TE.,[17] døpt 10.06.1883 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Hun bodde hjemme på Moholt i 1910.

 

 

       Hun giftet seg med Thorleif Svendsen,4 født i Skien TE.

      

 

 

V.   Hans Hansen,[19] født 15.03.1885 i Moholt Siljan TE.,[20] døpt 07.06.1885 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.[21]

      

       Han ble far til et uekte barn i 1909.

 

 

       Forhold til Karen Gunelia Pedersdatter,[22] født 29.09.1882 i Austad Siljan TE.,[23] (datter av Peder Nilsen og Maren Kirstine Olsdatter), døpt 26.11.1882 i Siljan kirke TE.,32 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,24 død før 1955 i Austad Siljan TE.       

      

 

       (1) Gift 27.12.1908 i Sogneprestens kontor i Larvik.,[24],[25] med Susanne Johansdatter,[26] født 1889 i Rambo Hedrum VE. (datter av Johan Edvard Sivertsen og Anne Helvig Henriksdatter), konfirmert 04.10.1903 i Hvarnes Hedrum VE.

      

       Se Naphaugrønningen

      

       

              

VI. Anton Hansen, født 15.03.1885 i Moholt Siljan TE.,26 døpt 07.06.1885 i Siljan kirke TE., død 10.01.1886 i Moholt S. Siljan TE.,[27] gravlagt 18.01.1886 i Siljan kirkegård TE.40

 

 

 

VII. Hanna Hansdatter,[28] født 28.02.1887 i Moholt Siljan TE.,[29] døpt 29.05.1887 i Siljan kirke TE.,42 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,[30] død 28.12.1909 i Eidet Siljan TE.,[31],3 gravlagt 06.01.1910 i Siljan kirkegård TE.44

      

 

       Gift 22.06.1906 i Siljan kirke TE.,[32] med Karl Alfred Kristiansen,[33] født 18.05.1885 i Moholt verk Siljan TE.,26 (sønn av Johan Kristian Arnesen og Marte Marie Knutsdatter), døpt 28.06.1885 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,27 død 11.03.1956 i Eidet Siljan TE.3

      

        Se Moholt/Eidet

 

 

 

VIII. Anton Hansen,[34] født 20.05.1889 i Moholt Siljan TE.,[35] døpt 01.09.1889 i Siljan kirke TE., død 1976.3

      

 

       Gift 1933, med Marte Marie Sæle,51 født 15.10.1892 i Bygstad Sunnfjord SF.,[36] død 1960.3

      

       Se Moholt Nordre denne gården

 

 

 

IX. Helga Hansdatter,51 født 11.02.1892 i Moholt Siljan TE.,[37] døpt 24.07.1892 i Siljan kirke TE.,54 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[38] død 26.03.1973 i Rød Siljan TE.3

      

 

       Gift 27.06.1915 i Skien TE.,[39],[40] med Aksel Joakim Pettersen,[41] født 08.03.1892 i Graaten Solum TE.,[42] (sønn av Ole Petter Jonsen og Karoline Marie Andersdatter), døpt 15.05.1892 i Solum TE.,59 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,55 død 01.05.1972 i Rød Siljan TE.3

      

       Se Rød

 

 

              

X.   Klara Hansdatter,[43] født 06.04.1894 i Moholt Siljan TE.,[44] døpt 15.07.1894 i Siljan kirke TE.,72 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[45] død 08.05.1957 i Tveitan Siljan TE.3

      

 

       Gift 31.03.1920 i Siljan kirke TE.,[46] med Martin Sem Hansen,[47] født 29.12.1889 i Sortedal Siljan TE.,52 (sønn av Hans Nilsen og Maren Andrine Jansdatter), døpt 09.03.1890 i Siljan kirke TE.,52 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[48] død 13.05.1942 i Tveitan Siljan TE.3

      

       Se Sem u/Tveitan

 

 

              

XI. Kristian Hansen,51 født 27.01.1897 i Moholt Siljan TE.,[49] døpt 27.01.1897 i Hjemme., død 11.02.1897 i Moholt Siljan TE.,[50] gravlagt 20.02.1897 i Siljan kirkegård TE.

      

       Han var tvilling med Nils Kristian og døde før han ble døpt i kirken.

      

 

 

XII. Nils Kristian Hansen, født 27.01.1897 i Moholt Siljan TE.,[51] døpt 11.07.1897 i Siljan kirke TE.,83 død 31.07.1946 i Siljan TE.,3 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[52]

      

       Han var tvilling med Kristian som døde før han ble døpt i kirken.

      

      

       Gift 04.10.1919 i Siljan kirke TE.,74,[53] med Jensine Marie Torjusdatter, født 08.12.1897 i Skien TE.,[54] (datter av Torjus Hansen og Anne Kirstine Jørgensdatter), døpt 02.07.1899 i Skien kirke TE.,[55] konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[56] død 01.05.1976 i Siljan TE.3

      

       Se Holtenmyren u/Holte

 

 

              

XIII. Hilda Hansdatter,51 født 13.09.1899 i Moholt Siljan TE.,[57] døpt 05.11.1899 i Siljan kirke TE.,97 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[58]

      

 

       Gift 27.01.1923 i Siljan kirke TE.,[59] med Kristian Hansen,[60] født 16.08.1893 i Austad Siljan TE.,[61] (sønn av Hans Laurits Larsen og Julia Martinsdatter), døpt 31.12.1893 i Siljan kirke TE.,101 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.[62]

      

       Kristian:

       Han var maskinist ved kraftstasjonen på Skollenborg.

      

 

        A.    Solveig Eleonora Hansen, født 03.07.1923 i Labro Sandsvær BU.,[63] døpt 16.09.1923.

 

 

        B.    Hans Kristian Hansen, født 1927 i Skollenborg Sandsvær BU.[64]

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan bygdebok. side 13.

[5]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 128.

[6]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 92.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 135.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 243.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 30.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[11]  Siljan bygdebok. side 13 og 97.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 36.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[14]  Skien ministerialbok 1908-1914. side 318.

[15]  Siljan bygdebok. side 113 og 97.

[16]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 14.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 44.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[19]  Siljan bygdebok. side 13 og 25.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 51.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[22]  Siljan bygdebok. side 163.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 42.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 162.

[25]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 94.

[26]  Hedrum bygdebok bind 3. side 944.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[28]  Siljan bygdebok. side 13-14.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 56.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 111.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 204.

[33]  Siljan bygdebok. side 39-40.

[34]  Siljan bygdebok. side 14.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[36]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 18.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[38]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 110.

[40]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 123.

[41]  Siljan bygdebok. side 14 og 234.

[42]  Solum Solum klokkerbok 1884-1898. side 59.

[43]  Siljan bygdebok. side 14 og 520.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[45]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[46]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[47]  Siljan bygdebok. side 519-520.

[48]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[49]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 81.

[50]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[51]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 83.

[52]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[53]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 160.

[54]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 1.

[55]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 156.

[56]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[57]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 90.

[58]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[59]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[60]  Siljan bygdebok. side 14 og 166.

[61]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 74.

[62]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[63]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 50.

[64]  Sandsværs historie bind 8. side 89.