| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre – Gnr.31

 

Kiste Søndre ligger i ytre Siljan, øst for elva og nord for Lakssjø. Gården grenser mot nordre Kiste i nord, Austad i vest, Moholt i syd og mot Auen i øst.

 

Se Kiste Søndre før 1814

 

 

Kongen eide Kiste Nordre i 1814.

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

(Med Kiste Søndre/skogen Bnr.1 Dåpan/nedre Bnr.2 Dåpan/øvre Bnr.3 Holtsrønningen Bnr.4 Sigrønningen Bnr.5 Kiste Søndre Bnr.6,  Kiste Søndre Bnr.7,  Kiste Søndre Bnr.8 Teie Bnr.12 Killemyr Bnr.13 Teie Bnr.14 Kiste Søndre/skog Bnr.15 Kiste Søndre/Nordre Bnr.16 Kiste Søndre/Nordre Bnr.17,  Kiste Søndre Bnr.18 Holtrønningen Bnr.19 Sikane Bnr.20 Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 Kiste Søndre/mellom Bnr.22,  Kiste Søndre Bnr.23 Eklund Bnr.24 Kraftstasjon Bnr.25 Kraftstasjon Bnr.26 Kistefossene Bnr.27 Sagtomten Bnr.28 Landhandel Bnr.29 Ekkedal Bnr.30 Dåpan/nedre Bnr.31 Dåpan/skog Bnr.32 Sollid Bnr.33,  Furulund Bnr.34 Fjeldbo Bnr.35 Trahaug Bnr.36 Eik Bnr.37 Killemyr/Aasheim Bnr.38  og  Holtsdalen Nedre Killemyr Sikane Nedre)  

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Litt om eierskapet:

Skyld totalt 4 huder

Grevskapet kjøpte hele Kiste Søndre i 1688. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. ”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Kiste Søndre, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

Det var to løpenummer på Kiste Søndre i 1838, men det var to oppsittere på hver del.

 

 

Her følger Kiste Søndre - løpenummer 559a, løpenummer 559b, løpenummer 560,

 

 

Del 1 - Kiste Søndre - løpenummer 559

 

Bosatt/Bruker her fra 1800 til 1830 (Inger til 1836)

 

Arne Aslesen f. 1765 fra Gurholt var bror til Jon Aslesen Kiste Søndre. Arne giftet seg i 1800 med Inger Olsdatter f. 1780, datter av Ole Jonsen Kiste Søndre. De ble bosatt på Kiste Søndre og nevnes der som inderster/leieboere i 1801. Da var hans bror Jon oppsitter. De overtok nok som oppsittere etter han. Arne døde på Kiste Søndre i 1830 og Inger i 1836.

 

Se Kiste Søndre før 1814

 

 

Det var to oppsittere på løpenummer 559 i 1838 og 1865.

 

Matrikkelen 1838

Kiste søndre matrikkelnr.185 (gammelt matrikkelnummer 138)

Løpenummer 559 - Kiste søndre - skyld 2 huder - oppsittere Jens Arnesen og Solve Olsen   

 

 

Kiste Søndre - løpenummer 559

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 559b, Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 559c, Kiste Søndre/Holtsrønningen - løpenummer 559d, Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 559e, Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559f. Den resterende delen ble Kiste Søndre - løpenummer 559a 

Kiste Søndre - løpenummer 559a

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/en del av innmarken (som Solve Olsen brukte) – løpenummer 559g, Kiste Søndre/en del av innmarken (som Ambrosius Olsen brukte) – løpenummer 559k, ½ delen av Kiste Søndre/Killemyr - løpenummer 559h, ½ delen av Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559i. Den resterende delen ble Kiste Søndre/Skogen - løpenummer 559a – senere Bnr.1

 

 

 

Kiste Søndre - løpenummer 559a

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1834 til 1857 (Pernille Jacobsdatter til 1874.)

 

Jens Arnesen f. 1807 var sønn av overnevnte Arne Aslesen på Kiste Søndre. Jens ble far til et uekte barn i 1828. Barnets mor var nabojenta Maren Nilsdatter f. 1805 fra Teie u/Kiste. Jens giftet seg 1. gang i 1834 med Pernille Jonsdatter f. 1808 fra Sortedal. De ble bosatt på Kiste Søndre. Han overtok der bygselen etter sin mor på en 1/4 part av Kiste Søndre i 1836 mot føderaad for moren. (Hun døde før dette ble tinglyst.) I 1838 ser vi Jens som en av oppsitterne og Solve Olsen, som var gift med enken etter hans bror Ole, som den andre oppsitteren. Solve hadde da overtatt hans bror Ole sin del. Pernille døde i 1838 og Jens giftet seg på nytt i 1839 med Pernille Jacobsdatter f. 1809 fra Øverbø. Jens døde på Kiste Søndre i 1857. Pernille Jacobsdatter var i 1865 var hun føderådskone hos sin datter Anne Pernille og hennes mann på Kiste Søndre. Hun døde på Kiste Søndre i 1874.

 

Jens Arnesen og Maren Nilsdatter sitt uekte barn:

Inger Jensdatter f. 1828 d. 1829

 

Jens Arnesen og Pernille Jacobsdatter sin barn:

Anne Pernille Jensdatter f. 1839 d. 1869

Jacob Jensen f. 1841

Ingeborg Marie Jensdatter f. 1843 d. 1921

Arne Jensen f. 1845 d. 1845

Inger Karine Jensdatter f. 1847 d. 1847

Inger Karine Jensdatter f. 1849 d. 1853

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til ca 1887

 

Ambros Olsen f. 1832 fra Svartangen i Hedrum giftet seg 1. gang i 1859 med Anne Pernille Jensdatter f. 1839. Hun var datter av overnevnte Jens Arnesen. Hennes far døde som oppsitter på Kiste Søndre løpenummer 559a i 1857 og Ambros overtok som oppsitter på plassen etter han. De nevnes der i 1865. Hennes mor var bosatt hos dem i 1865 og døde der i 1874. Anne Pernille døde i 1869. Ambros giftet seg på nytt i oktober 1870 med Anne Halvorsdatter f. 1837 fra Gonsholt Søndre, men hun døde i 1871. Ambros giftet seg så for 3. gang i 1873 med Regine Olsdatter f. 1838 fra Skilbred. De døpte barn bosatt på Kiste Søndre frem til og med 1881, men fra 1888 til 1892 var de leilendinger på Eidet. De flyttet til Eidanger med datteren Anne Karoline i 1898 og i 1899 kjøpte de plassen Rydningen u/Bjørntvedt i Eidanger. Ambros døde på Rydningen u/Bjørntvedt i 1911. Regine døde der i 1927.

Ambros Olsen og Anne Pernille Jensdatter sine barn:

Jacob Anton Ambrosiusen f. 1860

Ole Ambrosiusen f. 1863 d. 1865

Ina Petrea Ambrosiusdatter f. 1866

 

Ambros Olsen og Anne Halvorsdatter sine barn:

Anne Mathilde Ambrosiusdatter f. 1871 d. 1871

 

Ambros Olsen og Regine Olsdatter sine barn:

Anna Karoline Ambrosiusdatter f. 1874

Ole Ambrosiusen f. 1876

Petter Oluf Ambrosiusen f. 1878

Vilda Otilia Ambrosiusdatter f. 1881

 

Familieark

 

 

Da Treschow omorganiserte Kiste-gårdene i 1880 og 1888 (se under) ble flere bruk på Kiste Nordre en del av Kiste Søndre. Den parten, løpenummer 559k, som brukes av Ambros Olsen ble sammenføyd med Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b og så ble flere bruk utskilt derfra. Se underst på siden her.

 

 

 

Kiste Søndre - løpenummer 559b

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1824 til 1883

 

Kirsten Jensdatter f. 1800 fra kom fra Kvisla og giftet seg 1. gang i 1824 med Ole Arnesen f. 1801. Han var sønn av overnevnte Arne Aslesen på Kiste Søndre. De ble bosatt på Kiste Søndre og Ole overtok i 1827 bygselen på halvparten av Kiste Søndre løpenummer 559. Det var da halvparten av den delen hans far hadde brukt og dermed ble denne brukerparten delt i to. Ole døde i 1836 da han druknet i Lakssjø. Kirsten giftet seg nå på nytt i 1837 med Solve Olsen f. 1802 fra Høiseth. De bodde videre på Kiste Søndre løpenummer 559(b) der Solve overtok bygselen som hun hadde sittet med etter at hennes mann døde. I 1838 er både hennes mann Solve Olsen og hennes avdødes manns bror, Jens Arnesen, nevnt som oppsittere på løpenummer 559. Jens Arnesen hadde overtatt bygselen på den andre delen etter sin mor i 1836. I 1865 var Kirsten og Solve føderådsfolk hos hennes sønn Jens Olsen på Kiste Søndre. Kirsten døde der i 1871. Solve døde i 1883.

Kirsten Jensdatter og Ole Arnesen sine barn:

Inger Olsdatter f. 1824 d. 1898

Jens Olsen f. 1826

 

Famileark

 

Da Treschow omorganiserte Kiste-gårdene i 1880 ble flere bruk på Kiste Nordre en del av Kiste Søndre. Den parten, løpenummer 559g, som brukes av Solve Olsen ble sammenføyd med Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b. Se underst på siden her.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1859 til etter 1891

 

Jens Olsen f. 1826 var sønn av overnevnte Ole Arnesen. Jens giftet seg i 1. gang 1859 med Ingeborg Gulliksdatter f. 1827 fra Siljan prestegård. De ble bosatt på Kiste Søndre og der ble Jens bruker på løpenummer 559b etter sin stefar. I 1865 var hans mor og stefar bosatt hos dem som føderådsfolk. Ingeborg døde på Kiste Søndre i 1873. Jens giftet seg 2. gang i 1876 med Maren Nilsdatter f. 1832 fra Austad. Hun døde på Kiste Søndre i 1881. Da Treschow omorganiserte Kiste gårdene i 1888 ble det gården Jens bodde på til Kiste Søndre Bnr.18 og nevnes der i tellingen i 1891. Jens har vi ikke funnet død i Siljan.

 

Jens Olsen og Ingeborg Gulliksdatter sine barn:

Berte Kirstine Jensdatter f. 1861 d. 1862

Solve Oluf Jensen f. 1862

Gunelia Jensdatter f. 1865

Bertine Kirstine Jensdatter f. 1869

 

Familieark

 

 

Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre og Kiste Søndre i 1880 og 1888 og avholdt i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b - senere Bnr.4 og der han, blant annet, skilte ut den parten som brukes av Jens Olsen ble Kiste Søndre Bnr.18

 

 

 

Del 2 - Kiste Søndre - løpenummer 560

 

Det var to oppsittere på løpenummer 560 var i 1838, men bare en i 1865.

 

Matrikkelen 1838

Kiste søndre matrikkelnr.185 (gammelt matrikkelnummer 138)

Løpenummer 560 - Kiste søndre - skyld 2 huder - oppsittere Anders Johannesen og Niels Andersen   

 

 

Kiste Søndre - løpenummer 560

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 560b, Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 560c, Kiste Søndre/Holtsrønningen - løpenummer 560d, Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 560e, Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 560f. Den resterende delen ble Kiste Søndre - løpenummer 560a 

Kiste Søndre - løpenummer 560a

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/innmarken – løpenummer 560g, ½ delen av Kiste Søndre/Killemyr - løpenummer 560h, ½ delen av Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 560i. Den resternede delen ble Kiste Søndre/Skogen - løpenummer 560a – senere Bnr.15

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1803 til 1846

 

Anders Johannesen f. 1781 var sønn av Johannes Jonsen Kiste Søndre. Anders giftet seg i 1803 med Dorthe Nilsdatter f. 1782 fra Kiste Nordre. De ble bosatt på Kiste Søndre der Anders overtok som bruker etter sin far. Dorthe døde på Kiste i 1843 og Anders døde der i 1846.

 

Se Kiste Søndre før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1829 til 1848

Nils Andersen f. 1809 var sønn av overnevnte Anders Johannesen. Nils giftet seg i 1829 med Berte Olsdatter f. 1805 fra Austad. Nils sin far hadde bygselen på Kiste Søndre løpenummer 560. I 1835 ble bygselen delt i to da Nils fikk bygselen på halvparten av løpenummer 560. I 1838 ser vi at hans far og Nils hadde bygsel på en del hver på Kiste Søndre løpenummer 560. Nils fikk i 1846 også bygsel på sin fars del av gården. Nils døde på Kiste i 1848. Berte giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Barn:

Ole Nilsen f. 1830 d. 1833

Anders Nilsen f. 1832 d. 1842

Anne Helvig Nilsdatter f. 1834 d. 1836

Ingeborg Kirstine Nilsdatter f. 1834 d. 1836

Dorte Nilsdatter f. 1837 f. 1839

Anne Kirstine Nilsdatter f. 1840

Ingeborg Karine Nilsdatter f. 1843 d. 1924

Berte Marie Nilsdatter f. 1845 d. 1881

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1849 til 1903 (Lina Andrea til 1924)

 

Arne Pedersen f. 1824 fra Gurholt giftet seg 1. gang i 1849 med enken etter overnevnte Nils Andersen, Berte Olsdatter f. 1805. Nils Andersen, og hans far igjen, Arne Johannesen, hadde delt bygselen på Kiste Søndre løpenummer 560. Arne Johannesen døde i 1846. Arne overtok bygselen på Kiste Søndre løpenummer 560 i 1849 og fikk da bygselen alene. Hans første kone døde på Kiste Søndre i 1867 og Arne giftet seg på nytt i Kvelde i 1869 med Lina Andrea Olsdatter f. 1847. Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre og Kiste Søndre i 1880 og 1888 avholdt han i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (innmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 og der han, blant annet, skilte ut den parten som ble brukt av Arne Pedersen som Kiste Søndre Bnr.21. Arne kjøpte Kiste Søndre/Nordre (innmark) Bnr.21 av Treschow i 1894. Arne døde på Kiste Søndre i 1903. (Lina) Andrea stod selv som bruker av gården på Kiste Søndre i 1910. Tre av barna hjalp henne med gården og sønnen Ole stod som gårdsbestyrer. Hun solgte i 1918 Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 til sønnene Ole og Arne. Lina Andrea døde på Kiste Søndre i 1924.

 

Arne Pedersen og Lina Andrea Olsdatter sine barn:

Peder Arnesen f. 1870 d. 1870

Berte Marie Arnesdatter f. 1872 d. 1961

Peder Arnesen f. 1874 d. 1954

Ole Arnesen f. 1876 d. 1968

Anna Sofie Arnesdatter f. 1878 d. 1913

Knut Arnesen f. 1880 d. 1920

Maren Petrea Arnesdatter f. 1883

Inga Karoline Arnesdatter f. 1885 d. 1961

Arne Arnesen f. 1888 d. 1956

 

Familieark

 

 

Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre og Kiste Søndre i 1880 og 1888 ble den parten som brukes av Arne Pedersen ble Kiste Søndre Bnr.21.

 

I 1880 ble først flere bruk fra Kiste Nordre og Kiste Søndre sammenføyd med Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b:

Det var løpenummer 558b, 558c, 559g, 559k, 559d, 560d, 559d, 560e, 560g. (Løpenummerne 558 var Kiste Nordre og løpenummerne 559 og 560 var Kiste Søndre.) Denne sammenføyningen ble tinglyst 04.08.1880

Så avholdt Treschow i 1888 skylldeingsforretning på dette da utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b:

En part som brukes av Ole Olsen ble Kiste Søndre Bnr.16

En part som brukes av Peder Olsen ble Kiste Søndre Bnr.17

En part som brukes av Jens Olsen ble Kiste Søndre Bnr.18

En part ble Kiste Søndre/Holterønningen Bnr.19

En part ble plassen Kiste Søndre/Teigen Bnr.20

En part som brukes av Arne Pedersen ble Kiste Søndre Bnr.21

Den igjen værende Kiste Søndre/Holtsrønningen Bnr.4 ble sammenføyd med Kiste Søndre/skogen Bnr.15

 

 

Andre som nevnes på Kiste:

 

Nevnt på Kiste fra 1819 og trolig til etter 1840 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Anders Matiasen f. 1795 og Olea Amundsdatter f. 1787 døpte barn bosatt på Kiste fra 1819 og 1823. Datteren fra 1823 ble konfirmert bosatt på Kiste i 1840, så de kan ha bodd der til etter 1840.

 

Se under hans far på Tangen u/Austad før 1814

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1832 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Mari Eriksdatter f. ca 1746 døde som legdslem på Kiste i 1832.

 

Familieark

 

 

Nevnt på Kiste i 1885 og 1887 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Hans Nilsen f. 1858 var sønn av Nils Helgesen. Hans giftet seg 1. gang i Sandar i Vestfold i 1882 med Maren Andrine Jansdatter f. 1860 fra Sandar. De døpte barn bosatt på Kiste i 1885 og 1887. Fra 1888 til 1891 bodde familien på Sortedal og fra 1892 bodde de på i Rønningen u/Søntvedt.

 

Se Tveitan

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1914 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Vilhelm Georg Rudolf Ugelstad f. 1884 og Anna Elvine Olsen f. 1886 døpte et barn bosatt på Kiste i 1914.

 

Se Hogstad kraftverk u/Hogstad

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1914

 

Jacob Alfred Johansen f. 1881 fra Nordstrand Aker kom til Siljan og nevnes der som oppsynsmann på kraftverket.. Han giftet seg i Siljan i 1914 med Inga Olava Jonsdatter f. 1890 fra Skilbred. De døpte barn samme året bosatt på Kiste. Jacob Alfred døde i Siljan i 1930. Inga Olava døde i 1974.

 

Barn:

Bergliot Stensrud f. 1914 d. 1990

Astrid Stensrud f. 1916 d. 1932

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1915

 

Thorvald Bøe f. ca 1879 fra Opdal døde ved drukning på Kiste i 1915. Han var oppsynsmann på kraftverket der.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1918 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Harald Johan Arnesen f. 1886 var gift med Konstanse Berultine Leonora Nilsdatter f. 1888. Harald var anleggsarbeider da de døpte et barn bosatt på Kiste i 1918. I 1919 døpte de et barn bosatt på Saga i Siljan.

 

Barn:

Sigurd Leonard Arnesen f. 1918

Alfred Olai Arnesen f. 1919

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1919 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Karl August Johannesen f. 1879 var anleggsarbeider og gift med Aleksia Josefine Svendsdatter f. 1884. Da døpte barn bosatt på Rød i Siljan i 1917, på Kiste i 1919 og på Sagfossen i 1921.

 

Se Rød

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1920 og 1923 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Thorvald Jacobsen f. 1891 fra Larvik giftet seg i Larvik i 1914 med Elise Marie Tollefsdatter f. 1891 fra Hedrum. De døpte barn i Larvik frem til og med 1918. I 1920 døpte de barn bosatt på Kiste og i 1923 på Kiste kraftanlegg. Thorvald nevnes som anleggsarbeider. Else Marie døde på Saga i 1931.

 

Barn:

Elsa Synnøve Jacobsen f. 1915

Ingrid Marie Jacobsen f. 1918 d. 2007

Solveig Jacobsen f. 1920 d. 2007

Torbjørn Jacobsen f. 1923

 

Familieark

 

 

Nevnt på Kiste fra 1920 til 1925 (Uvisst om dette var Kiste Søndre eller Nordre)

 

Leif Pedersen f. 1892 fra Hisøy var gift med Katinka Endresen f. 1894 fra Søgne. De kom til Siljan der Leif nevnes som skogsbestyrer. De døpte barn bosatt på Kiste i Siljan fra 1920 til 1925. Leif ble enkemann og giftet seg 2. gang i Siljan i 1940 med Karoline Rød f. 1903 fra Rød i Siljan. I lysningsprotokollen stod hun som husbestyrinde. Dette kan da ha vært hos Leif som hun giftet seg med. Det stod ikke hvor Leif bodde i 1940.

 

Leif Pedersen og Katinka Endresen sine barn:

Per Pedersen f. 1918

Aslaug Kristine Pedersen f. 1920

Helge Pedersen f. 1923

Lilly Kathinka Pedersen f. 1924

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1921

 

Georg Alfred Andersen f. 1885 i Larvik var 1. gang gift med Ragna Hansen. Hun døde i 1916 og Georg Alfred giftet seg 2. gang i Siljan i 1920 med Inga Karine Skilbred f. 1899 fra Skilbred. Han var maskinist ved kraftanlegget på Kiste og de døpte et barn bosatt på Kiste kraftanlegg i 1921.

 

Georg Alfred Andersen og Inga Karine Skilbred sine barn:

Rolf Arne Hansen f. 1921

 

Familieark

 

 

 

Nevnt på Kiste i 1921 og 1926

 

Olav August Mørk f. 1884 giftet seg i Fyresdal i 1906 med Anna Kjetilsdatter f. 1882. De kom begge fra Fyresdal. De døpte et barn bosatt i Fyresdal i 1906, men i 1910 var familien bosatt i Skien. De kom så til Siljan, der Olav ble maskinist ved kraftanlegget. Han var først ved Hogstad kraftverket og siden på Kiste kraftverket. De døpte barn bosatt på Hogstad til 1916 og døpte barn bosatt på Kiste i 1921 og 1926.

 

Se Hogstad kraftverk