| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKAUSTAD u/TORMODSRØD ETTER 1814

 


 

 

Hans Anundsen Rønningen f. 1900 og Gunvor Hansdatter f. 1903 sin familie.

 

 

 

Hans Anundsen Rønningen,[1] født 19.03.1900 i Rønningen Gjerpen TE.,[2] død 13.04.1987.[3]

Han var sønn av Anund Aslaksen og Severine Mathilde Hansdatter på Rønningen u/Mo i Gjerpen.

 

Hans giftet seg i Siljan i 1927.

 

Plassen Skaustad ble skilt ut fra Tormodsrød i 1937. Hans A Rønningen kjøpte samme året plassen av Einar Tormodsrød og hans hustru for 750 kr. (datert 04.10.1937).

 

Matrikkelutkast 1950
Gnr.2 Tormodsrød 
Bnr.7 Skaustad - Hans A. Rønningen

 

Han døde i 1987.

 

 

Gift 25.06.1927 i Siljan kirke TE.,[4] med Gunvor Hansdatter,1 født 09.01.1903 i Rønningen u/Søntvedt Siljan TE.,[5] (datter av Hans Nilsen og Anne Helvig Jacobsdatter), døpt 03.05.1903 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 30.09.1917 i Siljan kirke TE.,[6] død 26.06.1990.3

 

Gunvor:

Hun døde i 1990.

 

 

 

I.    Arne Rønningen, født 13.05.1928 i Haugland u/Island Siljan TE.,3 død 17.05.2005 i Opdalen Siljan TE.3

 

 

 

II.   Anne Helvig Rønningen, født 31.01.1930 i Haugland u/Island Siljan TE.

 

 

 

III. Signe Rønningen, født 07.08.1931 i Opdalen Siljan TE.[7]

      

 

       Gift 1953, med Odd Arne Bøe, født 03.10.1929 i Styrvold Lardal VE.,7,[8] (sønn av Even Olausen og Else Marie Johansdatter).

      

       Odd:

       Han var pleiesønn hos Even og Else Marie på Bøe.

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 520.

[2]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 11.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 98.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 101.

[7]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 44.

[8]  Lardal bygdebok bind 3. side 896.