| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814

 


 

 

Sølland Nordre og Søndre - Gnr.1

 

Sølland er et gårdsbruk midt i Opdalen. Gården grenser mot Hogstad i nordøst, Island i nord, Sølverød og Tormodsrød i nordvest, Tveitan i sydøst, Søntvedt i sydvest.

 

Løvenskiold eide Sølland i 1814

 

 

Se Sølland før 1814

 

 

I 1838 nevnes Sølland med løpenummer 480, 481, 482 og 483, eid av Løvenskiold.

 

Matrikkelen 1838 
Sølland matrikkelnr. 155 (gammelt matrikkelnummer 142) 
Løpenummer 480 - Afsølen - oppsitter Gunder Aslaksen 
Løpenummer 481 - Rød øvre - oppsitter Ingeborg Eriksdatter 
Løpenummer 482 - Søland - oppsitter Nils Jensen 
Løpenummer 483 - Søland - oppsitter Ole Aslaksen

 

Flere løpenummer ble skilt ut i 1870. Andre løpenummer ble skilt ut da Løvenskiold solgte en del av gården til Treschow i 1886. (Se mer under hvert løpenummer/Bruksnummer.)

 

 

Manntall for Sølland

 

 

 

(Med plassene Afsøla Bnr.1Jonsrød Bnr.2Rød Øvre Bnr.3Rød Øvre Bnr.4Slaatte Bnr.5Kaasene Nordre Bnr.6 og Søndre Bnr.7Sølland/skog Bnr.8, Sølland Bnr.9Slettekollen Bnr.11Sølland Bnr.12Rød Bnr.13, Vestby Bnr.16Grønli Bnr.17Rød Nordre Bnr.18Lund Bnr.19Sølland/Bedehuset Bnr.20Granhein Bnr.21 og 24Søllandselven Bnr.22Elverhøi Bnr.23Holmen Bnr.25Sølland (en parsell) Bnr.26Sølland (en parsell) Bnr.27Østby Bnr.28Haug Bnr.29 og husmannsplassen Gata )

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

Her følger Sølland løpenummer 482 senere Bnr.14, Sølland løpenummer 483 senere Bnr.15.

 

 

 

Søndre Sølland (Oppstua) – løpenummer 482 (eid av Treschow etter 1886 – utskilt som Bnr.14 etter 1891)

 

Senere adresse Oppdalsveien 605

 

 

Matrikkelnr. 155 - løpenummer 482
Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 og utskilt Kaasene Nordre løpenummer 482b som brukes av Peder Halvorsen. Tingl. 01.07.1870
Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 og utskilt Kaasene Søndre løpenummer 482c som brukes av Lars Thorsen. Tingl. 01.07.1870

Den resterende delen ble Sølland/Slaatte løpenummer 482a - senere
Bnr.5

 

Søndre Sølland (Oppstua) ble i 1870 Sølland/ Slaatte løpenummer 482a - senere Bnr.5

 

Sølland/Slaatte Bnr.5 (løpenummer 482a)
Skyldelingsforretning avholdt 29 og 30 juni 1886 på Sølland/Slaatte Bnr.5 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland/Kaasene Nordre Bnr.6 og Sølland/Kaasene Søndre Bnr.7. Tingl. 01.07.1886

Skyldelingsforretning avholdt 22. juli 1886 på Sølland/Slaatte Bnr.5 hvorved Løvenskiold utskilte Sølland Bnr.8 Tingl. 13.09.1886

 

Søndre Sølland (Oppstua) ble i 1886 Sølland Bnr.8 og i 1891 Sølland/Sølland Søndre Bnr.14 

 

Sølland/Sølland Søndre Bnr.14 
Skyldelingsforretning avholdt 22. okt 1891 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow utskilte Sølland Bnr.14. Tingl. 02.11.1891
Skjøte på Sølland/Sølland Søndre Bnr.14 fra Treschow til Peder Jacobsen for kr 5400. Tingl. 02.03.1893

 

 

 

 

Bosatt her fra 1814 til 1864

 

Nils Jensen f. 1794 fra Hogstad Øvre giftet seg i 1814 med Anne Halvorsdatter f. 1782. Hun var enke etter Ole Jonsen Sølland som døde i Søndre Sølland i 1814. Nils og Anne ble boende på Søndre Sølland livet ut. De døde begge på Sølland i 1864.

 

Barn:

Karen Kristine Nilsdatter f. 1815 d. 1886

Ole Nilsen f. 1816

Anne Helvig Nilsdatter f. 1818 d. 1892

Jacob Nilsen f. 1820 d. 1892

Ole Nilsen f. 1823 d. 1840

Ingeborg Nilsdatter f. 1825 d. 1828

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1842 til 1892 (Pernille til 1904)

 

Jacob Nilsen f. 1820 var sønn av overnevnte Nils Jensen Søndre Sølland. Jacob giftet seg 1. gang i 1842 med Maren Larsdatter f. 1819 fra Høiseth. De ble bosatt på Søndre Sølland og nevnes der i 1846 sammen med hans foreldre. Maren døde der i 1864. Jacob giftet seg 2. gang i 1866 med Pernille Pedersdatter f. 1827 fra Gurholt. Jacob nevnes som bruker på Søndre Sølland i 1865 og 1875. Han døde der i 1892. Pernille bodde der i 1900 hos sin sønn Peder og hans familie. Hun døde der i 1904.

 

Jacob Nilsen og Maren Larsdatter sine barn:

Anne Helvig Jacobsdatter f. 1844 d. 1918

Ole Jacobsen f. 1847 d. 1848

Ingeborg Jacobsdatter f. 1849

Kirsti Jacobsdatter f. 1852 d. 1898

Karen Helene Jacobsdatter f. 1855 d. 1865

Gunhild Marie Jacobsdatter f. 1858 d. 1867

Nils Jacobsen f. 1860 d. 1936

 

Jacob Nilsen og Pernille Pedersdatter sine barn:

Maren Andrine Jacobsdatter f. 1867 d. 1956

Peder Jacobsen f. 1869 d. 1954

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1875

 

Anne Helvig Simonsdatter f. 1832. Hun var enke etter Johannes Nilsen som døde på Sikane u/Kiste Søndre i 1874. Hun bodde i et eget hun på Sølland med tre barn i 1875.

 

Se Sikane u/Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt her fra 1886 til 1896

 

Maren Andrine Jacobsdatter f. 1867 var datter av overnevnte Jacob Nilsen Sølland. Hun giftet seg i Siljan 1886 med læreren Kristen Kristensen Forberg f. 1858 fra Skjåk. De bodde på Sølland og døpte barn der frem til 1896. Da bodde i 1900 på Opdalen skolegård og kom senere til Island.

 

Se Opdalen skole u/Sølverød

 

 

 

Bosatt her fra 1892 til 1954

 

Peder Jacobsen f. 1869 var sønn av overnevnte Jacob Nilsen Søndre Sølland. Peder giftet seg i 1895 med Karen Olava Edvardsdatter f. 1877. Hun var født i Gjerpen, men kom fra Grorud da de giftet seg. Peder hadde kjøpt denne delen av Sølland fra Treschow i 1892 og blitt selveier. De nevnes på Søndre Sølland (Oppstua) i 1900 og 1910. Karen Olava døde på Sølland i 1943 og Peder døde der i 1954.

 

Barn:

Petra Sølland f. 1896 d. 1987

Jacob Sølland f. 1898 d. 1992

Edvard Sølland f. 1899 d. 1899

Peder Sølland f. 1899 d. 1899

Edvard Sølland f. 1900 d. 2000

Lina Sølland f. 1903 d. 1905

Nils Sølland f. 1905 d. 1991

Lina Sølland f. 1907 d. 1919

Arne Sølland f. 1909 d. 1910

Ingeborg Sølland f. 1911 d. 1984

Arna Sølland f. 1914 d. 2016

Hans Sølland f. 1917 d. 2015

Marie Sølland f. 1921 d. 1921

 

Familieark

 

 

 

 

 

 

Nordre Sølland – løpenummer 483 (eid av Treschow etter 1886 – utskilt som Bnr.15 etter 1891)

 

Senere adresse Rustadveien 195

 

 

Matrikkelnr. 155 - løpenummer 483
Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 483 hvorved Løvenskiold utskilte Kaasene Søndre løpenummer 483b som brukes av Lars Thorsen. Tingl. 01.07.1870
Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 hvorved Løvenskiold utskilte Slettekollen løpenummer 483c som brukes av Peder Gundersen. Tingl. 01.07.1870

Den resterende delen ble Sølland løpenummer 483a - senere Bnr.9 

 

Nordre Sølland ble i 1870 til Sølland Bnr.9

 

Sølland Bnr.9 (løpenummer 483a)
Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland Bnr.9 (løpenummer 483a) hvorved Løvenskiold utskilte Sølland Bnr.12 (løpenummer 483d) til Treschow. Tingl. 13.09.1886

 

Nordre Sølland ble i 1886 til Sølland Bnr.12

 

Trescow overførte i 1891 Sølland Bnr.12 til Sølland/Skog Bnr.8. (Tingl. 15.07.1891)

Skyldelingsforretning avholdt 22. okt 1891 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow utskilte blant annet Sølland Bnr.15. Tingl. 02.11.1891

 

Nordre Sølland ble i 1891 til Sølland/Nordre Bnr.15

 

Sølland/Nordre Bnr.15

Skjøte på Sølland/Sølland Nordre Bnr.15 fra Treschow til Jacob Olsen for kr 4800. Tingl. 18.01.1893

Skyldelingsforretning avholdt 23. okt 1897 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland utskilte Sølland/Vestby Bnr.16. Tingl. 01.12.1897

Skyldelingsforretning avholdt 2. okt 1902 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland utskilte Sølland/Grønli Bnr.17. Tingl. 05.11.1902

Skyldelingsforretning avholdt 20. des 1916 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland til Opdalens forsamlingslokale utskilte Opdalens bedehus Sølland Bnr.20. Tingl. 13.01.1917

Skyldelingsforretning avholdt 13. des 1927 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland til Ole J Vestbye utskilte Sølland/Østby Bnr.28. Tingl. 21.12.1927

 

 

 

 

Bosatt her fra 1812 til etter 1836

 

Jacob Nilsen f. 1788 fra Island giftet seg i 1812 med Helvig Jonsdatter f. 1792 fra Sølland. (Jacob hadde i 1808 fått et uekte barn med Anne Nilsdatter f. 1779 fra Vaneboseter.)

 

Hans uekte barn:

Dorthe Jacobsdatter f. 1808 d. 1810 (Se Sølland før 1814)

 

Barn med Helvig Jonsdatter:

Anne Jacobsdatter f. 1812 d. 1813

Dorothea Jacobsdatter f. 1812 d. 1813

Nils Jacobsen f. 1814

Jon Jacobsen f. 1816 d. 1841

Karen Dortea Jacobsdatter f. 1818

Anne Helvig Jacobsdatter f. 1821 d. 1846

Nils Jacobsen f. 1822 d. 1832

Ingeborg Jacobsdatter f. 1825 d. 1891

Ole Jacobsen f. 1827

Peder Jacobsen f. 1829 d. 1897

Jacob Jacobsen f. 1831

NN Jacobsdatter f. 1833 d. 1833

Maren Jacobsdatter f. 1836

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1820 til ca 1828

 

Ole Ingebretsen f. 1796 fra Rød u/Sølland fikk i 1820 et uekte barn med Dorte Nilsdatter f. 1797 fra Island. Han giftet seg samme året med Ingeborg Jonsdatter f. 1795 fra Nordre Sølland. De døpte barn bosatt på Sølland frem til og med 1828. Det første barnet ble født på Rød u/Sølland, så da bodde de nok hos hans foreldre. De neste ble født på Sølland Nordre. Familien flyttet så til Gjerpen og døpte der barn bosatt på Gulset i 1830. De nevnes så på Gunborgdalen og senere på Sokka. Ole og konen Ingeborg emigrerte med barna Kirsten og Inger Johanne til Nord Amerika i 1853.

 

Ole Ingebretsen og Dorte Nilsdatter sitt uekte barn:

Ingeborg Olsdatter f. 1820 d. 1857

 

Ole Ingebretsen og Ingeborg Jonsdatter sine barn:

Anne Helvig Olsdatter f. 1821 d. 1852

Ingeborg Olsdatter f. 1823 d. 1908

Karen Olsdatter f. 1825

Maren Olsdatter f. 1826

Berte Olsdatter f. 1828

Kirsten Olsdatter f. 1830

Ingebret Olsen f. 1833

Inger Olsdatter f. 1835 d. 1836

Inger Johanne Olsdatter f. 1838

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra før 1835 til 1891

 

Ole Aslaksen f. 1806 fra Søntvedt giftet seg i 1837 med Karen Kristine Nilsdatter f. 1815 fra Søndre Sølland. De ble bosatt på Nordre Sølland og forpaktet den av Løvenskiold i 1838. (Ps. Han nevnes som oppsitter allerede i matrikkelen i 1835.) Ole nevnes som leilending der i 1846 og 1865. Karen Kirstine døde på Sølland i 1886 og Ole i 1891.

 

Barn:

Gunhild Marie Olsdatter f. 1838 d. 1911

Anne Olsdatter f. 1840 d. 1876

Ingeborg Olsdatter f. 1842 d. 1885

Ole Olsen f. 1844 d. 1908

Marte Andrine Olsdatter f. 1847 d. 1927

Aslak Olsen f. 1849 d. 1871

Nils Olsen f. 1852

Karen Helene Olsdatter f. 1854 d. 1928

Jacob Olsen f. 1857 d. 1929

Kirsten Oline Olsdatter f. 1860 d. 1867

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1890

 

Nils Olsen f. 1852 var sønn av overnevnte Ole Aslaksen. Nils giftet seg 1. gang i Melum i 1877 med Anne Marie Andersdatter f. 1859 fra Brattebakke i Solum. De døpte et barn i Solum i 1881. De fikk så barn i Skien i 1885 og 1887. Disse ble ikke døpt før i 1890. Da ble de døpt i Siljan og familien bodde da på Søntvedt. Disse to barna ble fosterbarn hos Nils sin nevø, Kristen Abrahamsen på Vestre Sølverød. Anne Marie døde før 1892 for da giftet Nils seg 2. gang i Melum med Aslaug Kirstine Larsdatter f. 1869 i Holla. De døpte et barn i Melum i 1895.

Nils Olsen og Anne Marie Andersdatter sine barn:

Ingeborg Sofie Nilsdatter f. 1881 d. 1907

Maren Dortea Nilsdatter f. 1883 d. 1907

Olai Nilsen f. 1885 d. 1957

Nora Mathilde Nilsdatter f. 1887

 

Nils Olsen og Aslaug Kirstine Larsdatter sine barn:

Nils Nilsen f. 1895 

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1887 til 1929

 

Jacob Olsen f. 1857 giftet seg i 1887 med Ingeborg Karine Johannesdatter f. 1862. Hun kom fra Toa u/Island. Jacob var sønn av overnevnte Ole Aslaksen Nordre Sølland. Jacob overtok som bruker på Nordre Sølland og kjøpte i 1893 gården fra Treschow og ble selveier. Ingeborg Karine døde på Sølland i 1898. Jacob nevnes på gården med sine to barn i tellingen i 1900 og 1910. Han hadde i 1903 meldt seg ut av statskirken. Jacob døde i 1929.

 

Barn:

Ole Jacobsen f. 1887 d. 1914

Karoline Antonette Jacobsdatter f. 1890 d. 1974

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1926 til 1966 (Karen Antonette til 1974)

 

Kristian Olsen f. 1894 fra Gonsholt Nordre giftet seg i 1926 med Karoline Antonette Jacobsdatter f. 1890. Hun var datter av overnevnte Jacob Olsen Nordre Sølland. De ble bosatt på Nordre Sølland og overtok der etter hennes far. Kristian døde på Sølland i 1966 og Karen Antonette i 1974.

 

Barn:

Jacob Gonsholt f. 1927

Kåre Gonsholt f. 1929

Oddmar Gonsholt f. 1930

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1966

 

Oddmar Gonsholt f. 1930 ble gift med Berit Jacobsen fra Porsgrunn. Han overtok gården etter sin far. Oddmar døde i 1985.

 

Barn:

Hilde Gonsholt f. 1956

Kjell Kristian Gonsholt f. 1959

 

Se under hans far

 

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Sølland – Noen er jeg usikker på om de var på Søndre eller Nordre Sølland

 

 

 

Nevnt her i 1848

 

Omstreifene Ragnhild Kristiansdatter f. omkring 1810 fikk et barn i Gjerpen som døde udøpt på Sølland i Siljan, 5 dager gammel, i 1848. Barnets far var Gustav Anton Andersen f. omkring 1810 fra Tønsberg. De var trolig ikke gift.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1860

 

Otter Halvorsen f. ca 1835 og Margit Jonsdatter f. ca 1835 fra Hitterdal døpte et barn bosatt på Sølland Nordre i 1860.

 

Barn:

Kari Ottersdatter f. 1860

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1862

 

Hans Mikkelsen f. 1783 var enkemann og døde på Sølland i 1862.

 

Se Bakkane u/Austad

 

 

 

Nevnt her i 1888

 

Klara Antonette Nilsdatter f. 1888 døde på Sølland i Siljan i 1889. Det stod da at hun var født i Skien.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1903

 

Nils Georg Nilsen f. 1889 døde på Sølland i 1903. Han var sønn av Nils Hansen og Kirsten Jacobsdatter på Island.

 

Se under hans foreldre

 

 

 

Nevnt her i 1918

 

Ole Sveinungsen f. 1890 i Gjerpen var i 1900 tjenestegutt hos Hans Nilsen på Holte i Siljan. Han bodde på Rød i Siljan da han giftet seg i Gjerpen i 1918 med Nella Olava Olausdatter f. 1890 fra Teigen u/Mo i Gjerpen. De døpte et barn bosatt på Sølland i Siljan, men kom så til Gjerpen. De fikk flere barn der. De nevnes på gården Mo i Gjerpen. Ole døde i 1965 og Nella i 1966.

 

Barn døpt i Siljan:

Klara Sveinungsen f. 1918 f. 2009

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1920

 

Hjalmar Pedersen f. 1898 og Nelia Tormodsrød f. 1898 døpte et barn i 1920 bosatt på Sølland.

 

Se Hogstad