| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/SIKANE BNR.20 ETTER 1814

 


 

 

 

 

Johannes Nilsen f. 1823 og Anne Helvig Simonsdatter f. 1834 sin familie.

 

 

 

Johannes Nilsen,[1] født 15.06.1823 i Sikane Siljan TE.,[2] døpt 17.08.1823 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.02.1874 i Sikane Siljan TE.,[4] gravlagt 07.03.1874 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Nils Jensen og Ellen Hansdatter på Sikane u/Kiste Søndre.

 

Johannes giftet seg i 1859. De ble bosatt på Sikane der Johannes overtok som husmann etter sin far.

 

Siljan 1865 - Sikane

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Johannes Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 42 (alder) Slemdal Prgj.

Anne H. Simonsdatter k g hans Kone 32 (alder) Slemdal Prgj.

Elen K. Johannesdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

Sina K. Johannesdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

Inger T. Olsdatter k ug bortsat Fattigbarn 16 (alder) Gjerpen Prgj.

 

Johannes døde på Sikane i 1874.

 

 

Gift 21.10.1859 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Simonsdatter,[5] født 22.12.1834 i Sølverød Siljan TE.,[6] (datter av Simon Olsen og Kristine Abrahamsdatter), døpt 01.01.1835 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[7] død 03.05.1916 i Flogstad Eidanger  TE., gravlagt 09.05.1916 i Eidanger kirkegård TE.[8]

 

Anne:

Hun kom fra Sølverød.

 

Anne ble enke i 1874 og bodde nok på Sikane til 1875 da det kom nok nye på plassen dette året.

 

Hun bodde på Sølland løpenummer 482a i 1875.

 

Siljan 1875 - Sølland løpenummer 482a
Anne Helvig Simonsdatter f. 1834 - enke - lever av sin formue - bor i en stue i Søllandrødningene
Sina Kirstine Johannesdatter f. 1863 - hennes datter 
Jens Johannesen f. 1870 - hendes sønn
Johanne Kirstine Johannesdatter f. 1873 - hendes datter

 

Anne Helvig bodde som enke på Opdalen skole hos familien Forberg i 1891.

 

Hun bodde hos datteren Lina (Sina) på Flogstad i Eidanger i 1900 og 1910. Hun var fattigunderstøttet.

 

Anne Helvig døde i 1916 bosatt på Flogstad og ble gravlagt i Eidanger.

 

 

 

I.    Ellen Karine Johannesdatter,1 født 12.08.1860 i Sikane Siljan TE.,[9] døpt 16.09.1860 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.[10]

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1879 og giftet seg der i 1883.

      

      

       Gift 04.01.1883 i Gjerpen kirke TE.,[11] med Lars Hansen, født 02.01.1860 i Søli Gjerpen TE.,[12] (sønn av Hans Tollefsen og Gunhild Larsdatter), død 31.05.1909 i Søli Gjerpen TE.12

      

       Lars:

       Han var malermester og ble selveier på Søli Bnr.10.

 

       Se gamlegjerpen.no (Søli 10 - Søli nedre - Søliplassene)

      

 

 

II.   Lina Kirstine Johannesdatter,1 født 16.10.1863 i Sikane Siljan TE.,[13] døpt 25.10.1863 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Hun giftet seg i 1900 og flyttet samme året til Eidanger.

      

       De bodde på Flogstad Bnr.4 i 1900 og 1910 tellingen. Hennes mor var bosatt hos dem.

 

      

       Gift 28.10.1900 i Siljan kirke TE.,[15] med Johannes Olausen,15 født 04.03.1863 i Lindåseiet Sandsvær BU.,[16] (sønn av Olaus Torstensen og Gunvor Olsdatter), døpt 08.07.1865 i Sandsvær BU., konfirmert 05.10.1879 i Sandsvær BU.,[17] død 07.11.1927 i Holtet Eidanger TE.[18]

      

       Johannes:

       Han døde i 1927 da han falt og slo seg i hjel under høypressing på loven. Han døde på fylkessykehuset.

 

 

      

III. Nils Johannesen, født 16.10.1866 i Sikane Siljan TE.,[19] døpt 27.01.1867 i Siljan kirke TE.,19 død 30.01.1873 i Sikane Siljan TE.,[20] gravlagt 05.02.1873 i Siljan kirkegård TE.20

 

 

 

IV. Jens Johannesen,1 født 17.01.1870 i Sikane Siljan TE.,[21] døpt 15.05.1870 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[22]

      

       Han flyttet til Skien i 1900 og giftet seg der samme året.

      

       Jens var i 1900 tellingen gift og bosatt i Skistredet i Skien. Han var da brannkonstabel.

 

      

       Gift 20.07.1900 i Skien TE.,[23],[24] med Anette Iversdatter, født 1870 i Fiskum Eiker BU.,23 (datter av Iver Pedersen).

      

 

 

V.   Johanne Kristine Johannesdatter,1 født 01.12.1873 i Sikane Siljan TE.,[25] døpt 22.03.1874 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.[26]

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1894 og giftet seg der samme året.

      

       Gjerpen - viet 5/5-1894

       Laurits Larsen, G.br. Sanni, f. Sanni 1864. F: Gaardm. Hans Knutsen (Skal være Lars Knutsen. G.S.).

       Johanne Kristine Johannesd., f. Slemdal 1873. Konf. S. 1888. F: Leil. Johannes Nilsen.

      

       De var bosatt i Skien i 1900.

      

 

       Gift 05.05.1894 i Gjerpen kirke TE.,12 med Lauritz Larsen, født 05.12.1864 i Sanni i Gjerpen,12 (sønn av Lars Knudsen og Ingeborg Marine Madsdatter).

      

      

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 96.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 72.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 153.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[5]  Siljan bygdebok. side 96 og 547.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 10.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[8]  Eidanger ministerialbok 1912-1927. side 248.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[10]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 265.

[12]  Gamle Gjerpen.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 70.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.

[15]  Eidanger klokkerbok 1893-1911. side 196.

[16]  Sandsvær ministerialbok 1857-1868. side 80.

[17]  Sandsvær klokkerbok 1874-1885. side 349-350.

[18]  Eidanger ministerialbok 1912-1927. side 281.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 80.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 145.

[23]  1900 tellingen.

[24]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 290.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[26]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 123.