| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Jacob Olsen f. 1857 og Ingeborg Karine Johannesdatter f. 1862 sin familie.

 

 

 

Jacob Olsen,[1] født 23.02.1857 i Sølland Siljan TE.,[2] døpt 05.04.1857 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[3] død 09.01.1929 i Sølland Siljan TE., gravlagt 16.01.1929 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Ole Aslaksen og Karen Kristine Nilsdatter på Nordre Sølland.

 

Jacob giftet seg i 1887.

 

Han overtok som bruker på Nordre Sølland og kjøpte Nordre Sølland (Gnr.1 Bnr.15) av Treschow i 1893 og ble selveier:

Skjøte på Sølland/Sølland Nordre Bnr.15 fra Treschow til Jacob Olsen for kr 4800. Tingl. 18.01.1893

 

Han skilte ut flere bruk fra Sølland Bnr.15 (Se mer om salg under de utskilte brukene):
Skjøte på Sølland/Sølland Nordre Bnr.15 fra Treschow til Jacob Olsen for kr 4800. Tingl. 18.01.1893
Skyldelingsforretning avholdt 23. okt 1897 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland utskilte Sølland/Vestby Bnr.16. Tingl. 01.12.1897
Skyldelingsforretning avholdt 2. okt 1902 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland utskilte Sølland/Grønli Bnr.17. Tingl. 05.11.1902
Skyldelingsforretning avholdt 20. des 1916 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland til Opdalens forsamlingslokale utskilte Opdalens bedehus Sølland Bnr.20. Tingl. 13.01.1917
Skyldelingsforretning avholdt 13. des 1927 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland til Ole J Vestbye utskilte Sølland/Østby Bnr.28. Tingl. 21.12.1927

 

I 1900 bodde han der som enkemann. Han bodde der med begge barna sine.

 

Nordre Søllend 1900:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Jakob Ols. m e b hf Gaardbruger - selveier - og emisær 1856 Slemdal herred* n s

Ole Jakobs. m ug b s Søn 1887 Slemdal herred* n s

Karoline Jakobs. k ug b d Datter 1890 Slemdal herred* n s

Gustava Aslaks. k ug b tj Tjenestepige, der er sysselsat med husgjerning og kreaturstel

 

Matrikkelen 1901

Bnr.15 – Søland nordre – eier/bruker Jacob Olsen

 

Jacob meldte seg ut av statskirken i 1903.

 

Han bodde som enkemann på Nordre Sølland også i 1910. Han var fortsatt bosatt der med begge sine barn.

 

Nordre Sølland 1910:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

Jakob Olsen Søland m e b hf Gaardbruker - selveier 23.02.1857 Slemdal n

Ole Jakobsen m ug b s Jordbruks og skogarbeider 04.05.1887 Slemdal n s

Karoline Jakobsdatter k ug b d Sysler med husgjern. og kreaturstel 12.05.1890 Slemdal n s.

 

Treschow skilte ut en Sølland (en parsell) Bnr.27 fra Sølland Bnr.8 og solgte den til Jacob Olsen Sølland i 1921:

Skyldelingsforretning avholdt 12. okt 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Jacob O Sølland utskilte Sølland (En parsell) Bnr.27. Tingl. 12.10.1921

Skjøte på Sølland (en parsell) Bnr.27 fra Treschow til Jacob O Sølland for kr. 189.60. Tingl. 13.02.1924

 

Jacob døde i 1929.

 

Svigersønnen og datteren, Kristian Olsen og Karoline Jacobsdatter, som solgte plassen Sølland/Østby Bnr.28 til Ole Jacobsen Vestby i 1932:

Skjøte på Sølland/Østby Bnr.28 fra Kristian Gonsholt og hustru Karloline Jacobsen Gonsholt Sølland til landhandler Ole J Rød Vestby for kr. 325. Tingl. 01.04.1932

 

 

Gift 01.04.1887 i Siljan kirke TE.,[4] med Ingeborg Karine Johannesdatter, født 26.12.1862 i Toa u/Island Siljan TE.,[5] (datter av Johannes Pedersen og Anne Pernille Isaksdatter), døpt 25.01.1863 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.,[6] død 06.07.1898 i Sølland Siljan TE.,[7] gravlagt 12.07.1898 i Siljan kirkegård TE.

 

Ingeborg Karine:

Hun kom fra Toe u/Island. Hennes foreldre flyttet til Amerika i 1893.

 

Ingeborg Karine døde på Sølland i 1898.

 

 

 

I.    Ole Jacobsen,1 født 25.12.1887 i Sølland Siljan TE.,[8] døpt 11.03.1888 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.,[9] død 06.10.1914,[10] gravlagt 13.10.1914 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

II.   Karoline Antonette Jacobsdatter, født 12.05.1890 i Sølland Siljan TE.,[11] døpt 13.07.1890, død 14.12.1974 i Sølland Siljan TE.[12]

      

 

       Gift 19.06.1926 i Siljan kirke TE.,[13] med Kristian Olsen,[14] født 29.07.1894 i Gonsholt N. Siljan TE.,[15] (sønn av Ole Andreassen og Maren Hansdatter), døpt 16.09.1894, konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[16] død 27.06.1966 i Sølland Siljan TE.12

      

       Se Nordre Sølland

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 534.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 188.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 68.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 130.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 182.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 58.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 64.

[12]  Siljan kirkegård.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[14]  Siljan bygdebok. side 221.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.