| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND/NYSTAD Bnr.7 ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Olsen f. 1891 sin familie. Han var 1. gang gift med Marie Mathiesen f. 1883 og 2. gang med Kirsten Amalie Kristiansen f. 1898.

 

 

 

Nils Olsen,[1] født 19.08.1891 i Sikane Siljan TE.,[2] døpt 01.11.1891 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[3] død 04.11.1959 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Ole Olsen og Sina Lovise Gundersdatter på Serkland.

 

I 1900 var Nils gjetergutt hos Knut Petter Olsen på Øverbø.

 

Han giftet seg 1. gang i 1911.

 

Hans sin far skilte i 1915 ut Serkland/Nystad Bnr.7 fra Serkland/indmarken Bnr.2 og solgte den til sønnen Nils:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 04.01.1915, hvorved til Nils Olsen er utskilt Serkland/Nystad Bnr.7. Tinglyst 09.01.1915

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.7 fra Ole Olsen Serkland til Nils Olsen før kr. 100. Datert 29.10.1915, tinglyst 10.11.1915

 

Nils ble enkemann i 1920 og giftet seg på nytt i 1921.

 

Hans bror, Jacob Olsen Serkland, skilte i 1926 ut eiendommen Serkland/Nystad Bnr.10 fra Serkland/indmarken Bnr.2 og solgte den til sin bror Nils:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 04.12.1926, hvorved til Nils Olsen Nystad ble utskilt Serkland/Nystad Bnr.10. Tinglyst 15.12.1926

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.10 fra Jacob O Serkland til Nils Olsen Nystad for kr. 300. Datert 14.12.1926, tinglyst 20.04.1927

 

Treschow skilte i 1942 ut Serkland/Nystadpersellene Bnr.11 fra Serkland Bnr.1 og solgte eiendommen til Nils Olsen Nystad:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 19.09.1942, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/Nystadpersellene Bnr.11.

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Engrydningen Bnr.4 den 19.09.1942, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/Nystadpersellene Bnr.11.

Skjøte på Serkland/Nystadpersellene Bnr.11 fra Treschow til Nils Olsen Nystad f. 19.08.1891 for kr. 350, med forbehold om rett til driftsveier. Datert 25.10.1943

 

Treschow skilte i 1948 ut eiendommen Serkland/en parsell - Nystadhagen Bnr.17 fra Serkland Bnr.1 og solgte den til Nils Olsen Nystad:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 19.11.1948, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/en parsell - Nystadhagen Bnr.17.

Skjøte på Serkland/en parsell - Nystadhagen Bnr.17 fra Treschow til Nils Nystad f. 19.08.1891 for kr. 5500. Datert 08.01.1949

 

Disse fire brukerpartene ble drevet som et bruk under Nystad Bnr.7.

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.7 - Nystad - 0 mark 03 øre - Nils Olsen

Bnr.10 - Nystad - 0 mark 12 øre - Nils Olsen Nystad

Bnr.11 - Nystadparsellene - 0 mark 03 øre - Nils Olsen Nystad

Bnr.17 - Nystadhagen - 0 mark 05 øre - Nils Nystad

 

Nils døde på Nystad i 1959.

 

 

(1) Gift 08.04.1911 i Gjerpen kirke TE.,[5] med Marie Mathiesen,[6] født 06.01.1883 i Løkka Siljan TE.,[7] (datter av Magnus Matsson og Maren Helene Knutsdatter), døpt 11.03.1883 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[8] død 26.04.1920 i Nystad u/Serkland Siljan TE.,[9] gravlagt 04.05.1920 i Siljan kirkegård TE.

 

Marie:

Hun døde på Nystad i 1920.

 

 

(2) Gift 29.11.1921 i Siljan kirke TE.,[10] med Kirsten Amalie Kristiansen,[11] født 18.12.1898 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[12] (datter av Borger Kristian Hansen og Anne Gurine Jacobsdatter), døpt 02.04.1899 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.,[13] død 15.11.1993 i Siljan TE.4

 

Kirsten Amalie:

Enken etter Nils Olsen Serkland, Amalie, solgte i 1960 deres eiendommer til sønnen Åge Nystad:

Nils Serkland Nystads enke, Amalie, er meddelt uskiftebevilling. Datert 25.03.1960

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 fra Amalie Olsen Nystad f. 18.12.1898 til Aage Nilsen Nystad f. 29.12.1925 for kr. 10 000. Datert 12.10.1960.

 

Hun døde i 1993.

 

 

 

I.    Solveig Nystad,1 (datter av Nils Olsen og Marie Mathiesen) født 22.04.1911 i Serkland Siljan TE.,[14] døpt 04.06.1911 i Siljan kirke TE.

 

 

 

II.   Judit Nystad, (datter av Nils Olsen og Marie Mathiesen) født 16.04.1914 i Solbakken Siljan TE.,[15] døpt 07.06.1914 i Siljan kirke TE.

 

 

 

III. Astrid Nystad,1 (datter av Nils Olsen og Marie Mathiesen) født 26.02.1916 i Nystad u/Serkland Siljan TE.,[16] døpt 28.05.1916 i Siljan kirke TE., død 08.09.2014 i Siljan sykehjem Siljan TE., gravlagt 16.09.2014 i Siljan kirkegård TE.[17]

      

 

       Hun giftet seg med Ingvald Martinius Rød,[18] født 15.02.1915 i Nistua Rød Siljan TE.,[19] (sønn av Hans Martin Larsen og Inga Mathilde Nilsdatter), døpt 01.04.1915 i Siljan kirke TE., død 20.01.1999 i Siljan TE.4

      

 

       Barn:

 

        A.    Inger Marie Rød, født 10.04.1947 i Siljan TE.[20]

              

 

               Hun giftet seg med Kai Bernt Skoglund, født 10.05.1942 i Sandsvær BU.,[21] (sønn av Narve Skoglund og Klara Bertine Haugen).

              

 

 

IV. Klara Nystad,1 (datter av Nils Olsen og Marie Mathiesen) født 12.02.1919 i Nystad u/Serkland Siljan TE.,[22] døpt 25.05.1919 i Siljan kirke TE.

 

 

 

V.   Hanna Nystad,1 (datter av Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen) født 13.04.1922 i Nystad u/Serkland Siljan TE.,[23] døpt 18.06.1922 i Siljan TE.

      

      

       Hun giftet seg med Mads Kiste,[24] født 21.05.1923 i Kiste S. Siljan TE.,[25] (sønn av Ole Andersen og Marta Marie Nordland), døpt 08.07.1923 i Siljan TE., død 31.01.1996.4

      

       Se Serkland/Enghaug Bnr.16

 

 

      

VI. Åge Nystad,1 (sønn av Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen) født 29.12.1925 i Serkland Siljan TE.,[26] døpt 04.04.1926 i Siljan kirke TE., død 13.02.2010 i Siljan sykehjem Siljan TE., gravlagt 19.02.2010 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 1953,[27] med Anna Synnøve Karlsen, født 08.05.1933 i Siljan TE.,[28] (datter av Edvin Johannes Karlsen og Anna Josefine Syvertsdatter).

      

       Se Serkland/Nyhus Bnr.7

                

 

 

VII. Gerd Lovise Nystad,1 (datter av Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen) født 07.10.1929 i Nystad u/Serkland Siljan TE.[29]

      

 

       Gift 08.10.1949 i Siljan kirke TE.,29 med Herman Brian Hansen, født 04.11.1925 i Styrvold Lardal VE.,29 (sønn av Herman Hansen Nakkjem).

      

 

 

VIII. Asbjørn Nystad,1 (sønn av Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen) født 30.07.1931 i Nystad u/Serkland Siljan TE., døpt 20.09.1931 i Siljan kirke TE.[30]

 

 

 

IX. Alf Nystad, (sønn av Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen) født 01.06.1936 i Nystad u/Serkland Siljan TE., død 19.06.1936 i Nystad u/Serkland Siljan TE., gravlagt 24.06.1936 i Siljan kirkegård TE.[31]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 266.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 68.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 106.

[6]  Siljan bygdebok. side 17 og 266.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 43.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[11]  Siljan bygdebok. side 214.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 88.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 8.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 18.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[17]  Telemarksavisa.

[18]  Siljan bygdebok. side 232.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 20.

[20]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 63.

[21]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. 63.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 35.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.

[24]  Siljan bygdebok. side 92.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 51.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 61.

[27]  Norske Gårdsbruk (2002)

[28]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 44.

[29]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 39.

[30]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 29.

[31]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 183.