| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND/NYSTAD Bnr.7 ETTER 1814

 


 

 

Åge Nystad f. 1925 og Anna Synnøve Karlsen f. 1933 sin familie.

 

 

 

Åge Nystad,[1] født 29.12.1925 i Serkland Siljan TE.,[2] døpt 04.04.1926 i Siljan kirke TE., død 13.02.2010 i Siljan sykehjem Siljan TE., gravlagt 19.02.2010 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen på Nystad.

 

Åge giftet seg i 1953.

 

Hans mor solgte i 1960 Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 til sønnen Åge:

Nils Serkland Nystads enke, Amalie, er meddelt uskiftebevilling. Datert 25.03.1960

Skjøte på Serkland/Nystad Bnr.7, Serkland/Nystad Bnr.10, Serkland/Nystadparsellene Bnr.11 og Serkland/Nystadhagen Bnr.17 fra Amalie Olsen Nystad f. 18.12.1898 til Aage Nilsen Nystad f. 29.12.1925 for kr. 10 000. Datert 12.10.1960.

 

Disse fire brukerpartene ble da brukt som en enhet, Nystad.

 

Åge døde i 2010.

 

 

Gift 1953,[3] med Anna Synnøve Karlsen, født 08.05.1933 i Siljan TE.,[4] (datter av Edvin Johannes Karlsen og Anna Josefine Syvertsdatter).

 

 

 

 

I.    Kjell Morten Nystad, født 24.04.1953 i Siljan TE.

      

 

       (1) Han giftet seg med Kristin Berg Sørensen.

      

 

       (2) Han giftet seg med Inger Kristine Andresen, født 22.05.1955 i Siljan TE.

      

 

       Barn:

 

        A.    Carl Magnus Nystad, (sønn av Kjell Morten Nystad og Inger Kristine Andresen) født 25.12.1977 i Siljan TE.

 

 

        B.    Anne Margrete Nystad, (datter av Kjell Morten Nystad og Inger Kristine Andresen) født 24.07.1984 i Siljan TE.

 

 

 

 

II.   May Tove Nystad, født 27.03.1955 i Siljan TE.[5]

      

 

       Gift 24.11.1973 i Siljan kirke TE.,5 med Ole Alfred Tveitan, født 15.01.1953 i Siljan TE.,5 (sønn av Hilmar Tveitan og Marta Marie Eidet).

      

       Barn:

 

        A.    Inger Lene Tveitan, født 30.03.1974.

 

 

        B.    Ole Thomas Tveitan, født 23.09.1981.

 

 

        C.    Håkon Andre Tveitan, født 16.12.1992.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 266.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 61.

[3]  Norske Gårdsbruk (2002)

[4]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 44.

[5]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 68.