| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE BNR.18 ETTER 1814 

 


 

 

 

Ole Andersen f. 1891 og Marta Marie Nordland f. 1899 sin familie.

 

 

 

Ole Andersen, født 28.10.1891 i Bergan Lardal VE.,[1] døpt 29.11.1891 i Styrvold kirke VE.,1 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[2] yrke Anleggsarbeider.,[3] død 1950.[4]

Han var sønn av Anders Martin Olsen og Maren Andrine Fredriksdatter på Kiste Søndre.

 

Ole giftet seg i 1916 og døpte barn bosatt på Kiste Søndre frem til og med 1923.

 

Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble i 1924 solgt fra Nils Olsen Gonsholt til Ole Andersen Kiste:

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 fra Nils Olsen Gonsholt til Ole Andersen Kiste for kr. 8000. Datert 28.07.1924, tinglyst 27.09.1924

 

Nils Olsen hadde drevet landhandel der og Ole overtok handelen til han flyttet til Kiste.

 

Ifølge Bakken så flyttet Ole til Kiste i 1927. Huset ble leid bort noen år, før plassen ble solgt på auskjon i 1933.

 

Eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 ble solgt på auskjon i 1933:

Auskjonskjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solstad Bnr.16 til Anton B Kiste for kr. 5000. Datert 01.09.1933, tinglyst 11.09.1933

 

Ole overtok gården på Kiste Søndre Bnr.18 i 1941:

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Maren Kiste f. 17.05.1851 (med Anne Johannesens påtegnede samtykke) til sønnen Ole Andersen Kiste f. 28.10.1891 for kr. 10 000 med forbehold om føderåd for sælgersken, annsætt til 5-årlig verdi kr. 3000. Kjøpesummen er inkludert kr. 4000 for løsøre. Datert 05.07.1941.

 

Han ble en fagforeningspioner i Siljan. (Se artikkel på hjemmesiden til Siljan historielag.)

 

Ole døde i på Kiste Søndre i 1950.

 

 

Gift 11.07.1916 i Siljan kirke TE.,[5] med Marta Marie Nordland,[6] født 16.08.1899 i Sarpsborg ØF.,[7] (datter av Hans Anton Vilhelmsen Nordland og Hanna Marie Fredriksen), døpt 24.09.1899 i Sarpsborg ØF.,7 død 11.06.1968 i Kiste Siljan TE.,4 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[8]

 

Marta:

Hun var født i Sarpsborg, men ved vielsen i Siljan i 1916 hadde hun oppholdssted Kiste.

 

Hennes bror Hjalmar Sigfrid Nordland f. 1901 ble konfirmert i Siljan i 1915. Søsteren Petra Kristine Vilhelmine Nordland f. 1903 ble konfirmert i Siljan i 1917 og gift med Paul Ivar Johnsen f. 1900 og bosatt på Island/Toklev Bnr.3 i Siljan. Foreldrene deres var da trolig da bosatt i Siljan i en periode.

 

Hun ble enke i 1950.

 

Uskiftebevilling til Ole Andersen Kistes enke Marie av 02.06.1950, utstedt av Tønsberg tingrett

 

Hun solgte Kiste Søndre Bnr.18 til sønnen Hans Anders i 1951:

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Marie Andersen Kiste f. 16.08.1919 til Hans O Kiste f. 18.01.1919 for kr. 10 228. Datert 26.11.1951.

 

Hun døde i 1968.

 

 

 

I.    Mary Helene Kiste,6 født 14.01.1917 i Kiste S. Siljan TE.,[9] døpt 05.04.1917 i Siljan kirke TE.

 

 

 

II.   Hans Anders Kiste,6 født 18.01.1919 i Kiste S. Siljan TE.,[10] døpt 30.03.1919 i Siljan kirke TE., død 12.04.1993.4

      

       Han overtok Kiste Søndre Bnr.18 i 1951:

       Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Marie Andersen Kiste f. 16.08.1919 til Hans O Kiste f. 18.01.1919 for kr. 10 228. Datert 26.11.1951.

 

      

       Gift 23.06.1949 i Sandefjord VE.,[11] med Ellen Legård Kjær,6 født 23.08.1924 i Furustad Sandar VE.,11 død 24.10.1988.4

      

 

 

III. Fritz Olav Kiste,6 født 20.02.1922 i Kiste S. Siljan TE.,[12] døpt 13.04.1922 i Siljan kirke TE.

 

 

 

IV. Mads Kiste,6 født 21.05.1923 i Kiste S. Siljan TE.,[13] døpt 08.07.1923 i Siljan kirke TE., død 31.01.1996.4

      

      

       Han giftet seg med Hanna Nystad,[14] født 13.04.1922 i Nystad u/Serkland Siljan TE.,[15] (datter av Nils Olsen og Kirsten Amalie Kristiansen), døpt 18.06.1922 i Siljan TE.

      

       Se Serkland/Enghaug

      

 

 

 

 [1]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 25.

[2]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[3]  Siljan bygdebok. side 91.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[6]  Siljan bygdebok. side 92.

[7]  Sarpsborg ministerialbok 1892-1899. side 77.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 27.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 34.

[11]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 38.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 46.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 51.

[14]  Siljan bygdebok. side 266.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.