| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I FJELDHEIM / OSET u/KLØVERØD ETTER 1814

 


   

 

 

Trygve Kristiansen f. 1906

 

 

 

Trygve Kristiansen, født 18.10.1906 i Sandbrekkene Siljan TE.,[1] døpt 25.12.1906 i Siljan kirke TE., død 08.04.1973 i Siljan TE.[2]

Han var sønn av Kristian Jacobsen og Gunhild Marie Anundsdatter på Sandbrekkene.

 

Trygve og hans bror Hans Kristiansen Sandbrekkene kjøpte i 1925 Fjeldheim Bnr.7 og 8 av Hans Martin Kristiansen sitt dødsbo:

Skifteskjøte på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 fra skifteforvalteren i Hans Martin Kristiansen Kløverød dødsbo til Hans Kristiansen Sandbrekkene og Trygve Kristiansen Sandbrekkene for kr. 18500. (tingl. 18.11.1925)

 

Hans bodde på Sandbrekkene, så Trygve bodde nok på Fjeldheim (kalt Oset).

 

De solgte i 1930 plassen til sin Olav Nordbø som var gift med deres søster Gunild Malene:

Skjøte på Fjeldheim u/Kløverød Bnr.7 og Bnr.8 fra Trygve Kristiansen (ugift) og Hans og Alma Kristiansen Sandbrekkene til Olav P. Nordbø før kr. 9000 hvorav før løsøre kr. 1000. (tinglyst 23.05.1930)

 

Trygve døde som ungkar i Siljan i 1973.

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[2]  Siljan kirkegård.