| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ-RØNNINGEN Bnr.9 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Ole Jansen f. 1854 og Berte Karine Anundsdatter f. 1854 sin familie.

 

 

 

Ole Jansen,[1] født 26.05.1854 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 06.08.1854 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.06.1927 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 04.07.1927 i Siljan kirkegård TE.[4]

Han var sønn av Jan Torsen og Maren Olsdatter på Rønningen u/Øverbø.

 

Ole kom fra Rønningen u/Øverbø. Hans far døde som selveier der i 1876 og det sønnen Ole overtok ansvaret for Rønningen.

 

Ole giftet seg i 1879.

 

I 1900 og 1910 ser vi Ole som bruker av gården, men flere av søsknene bodde der.

 

Siljan 1900 - Øverbø/Rydningene Bnr.9

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ole Jans. m g b hf Gaardbr Tømmermand 1854 Slemdal herred* n s

Berthe Anundsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1854 Slemdal herred* n s

Olav Ols. m ug b s Søn 1888 Slemdal herred* n s

Teodor Ols. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Julie Olsd. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

Bertha Otelie Olsd. k ug b d Datter 31.03.1900 Slemdal herred* n s

Maren Olsd. k e f el Lever af egne Midler 1821 Skien n s Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds 1 eller 2 Slemdal

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.9 - Rydningerne - eier/bruker Ole Jansen

 

Siljan 1910 - Øverbø/Rydningene Bnr.9

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ole Jansen m g b hf Gaardbr. og tømmermand 27.05.1854 Slemdal n s

Berte Karine Jansen k g b hm Gaardmandskone 22.03.1854 Lardal Jarlsberg n s

Teodor Olsen m ug b s Skogarbeide 10.10.1892 Slemdal n s

Julia Olsen k ug b d Huslige sysler 07.07.1896 Slemdal n s

Berte Olsen k ug b d Datter 31.03.1900 Slemdal n s

Johan Olsen m ug f s Skogarbeide, murarbeide 23.03.1880 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds no 1

Olaf Olsen m ug f s Skogarbeide, fløtningsarbeide 22.02.1888 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds no 1

 

Eiendommen Øverbø/Solberg Bnr.30 ble i 1913 utskilt fra Øverbø/Rønningen Bnr.9 til Oles bror Johan Jansen:

Kjøpekontrakt hvorved Ole Jansen Rødningen sælger til Johan Jansen persellen Solberg u/Øverbø for kr. 200 osv. Datert 12.10.1897, tingl. 12.02.1913

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Rønningen Bnr.9 den 22.01.1913, tingl. 22.02.1913, hvorved til Johan Jansen er utskilt Øverbø/Solberg Bnr.30

 

Øverbø/Rønningen Bnr.9 ble solgt på auksjon til Ole Jahnsen i 1924:

Auksjonskjøte (skatteauksjon) på Øverbø/Rønningen Bnr.9 til Ole Jahnsen for kr. 100. Datert 29.12.1923, tingl. 16.01.1924

 

Han nevnes som tømmermann da han døde på Rønningen i 1927.

 

 

Gift 29.12.1879 i Siljan kirke TE.,[5] med Berte Karine Anundsdatter,[6] født 22.03.1854 i Røsholt Lardal VE.,[7] (datter av Anund Evensen og Else Marie Olsdatter), døpt 17.04.1854 i Lardal VE., død 23.05.1936 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE., gravlagt 30.05.1936 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Berte Karine:

Hun kom fra Røsholt i Lardal.

 

Sønnen Johan Olsen Rønningen overtok Øverbø/Rønningen Bnr.9 etter sin mor og arvingene i 1928:

Skjøte på Øverbø/Rønningen Bnr.9 fra Ole Jansen Rødningens enke og enste og myndige arvingers ifølge attest- og samtidig ifølge fullmakt til medarving Johan Olsen Rønningen for kr. 3000, hvorav for løsøre kr. 1000, samt forbehold for selgeren Berte Jansen Rønningen om fritt opphold og pleie så lenge hun lever (verdisatt til kr. 5000). Datert 10.02.1928. tingl. 17.09.1928 og 26.10.1928

 

Hun døde på Rønningen i 1936.

 

 

 

 

I.    Johan Olsen,1 født 22.03.1880 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[9] døpt 09.05.1880 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[10] død 15.11.1959 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.[11]

      

       Se Øverbø/Rønningen Bnr.9

      

 

 

II.   Anton Olsen,1 født 06.03.1882 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[12] døpt 16.04.1882 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[13] død 28.10.1907 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[14],10 gravlagt 04.11.1907 i Siljan kirkegård TE.

      

       I 1900 var han tjenestegutt hos Lars Henriksen på nedre Grorud.

      

 

 

III. Mathilde Olsdatter,[15] født 24.02.1884 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[16] døpt 20.04.1884 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[17] død 17.07.1975.10

      

 

       Gift 04.06.1905 i Siljan kirke TE.,[18] med Jon Nilsen,[19] født 12.08.1883 i Bakkane Siljan TE.,[20] (sønn av Nils Jonsen og Andrea Halvorsdatter), døpt 23.09.1883 i Siljan kirke TE.19

      

       Se under hans far på Bakkane

      

 

 

 

IV. Edvard Olsen,[21] født 26.02.1886 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[22] døpt 02.05.1886 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.[23]

      

       Han reiste til Amerika i 1904.

      

 

 

 

V.   Olaf Olsen,[24] født 29.02.1888 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[25] døpt 17.06.1888 i Siljan kirke TE.,24 død 28.04.1977 i Sortedal Siljan TE.,10 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.[26]

      

      

       Gift 07.09.1913 i Siljan kirke TE.,[27] med Klara Marie Kristiansdatter,[28] født 26.08.1892 i Sandbrekkene Siljan TE.,[29] (datter av Kristian Jacobsen og Gunhild Marie Anundsdatter), døpt 04.12.1892 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[30] død 12.04.1975 i Sortedal Siljan TE.10

      

       Se Sortedal

 

 

 

 

VI. Elise Marie Olsdatter,1 født 29.02.1888 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,24 døpt 17.06.1888 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.,25 død 29.09.1984 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.10

      

       I 1900 var hun tjenestejente i prestegården. I 1910 var hun i tjeneste hos Ole Rød på Sanni u/Tudal.

      

 

 

VII. Julia Olsdatter, født 24.12.1890 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[31] døpt 19.04.1891 i Siljan kirke TE., død 30.11.1891 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[32] gravlagt 06.12.1891 i Siljan kirkegård TE.31

 

 

 

 

VIII. Teodor Olsen,[33] født 10.10.1892 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[34] døpt 26.02.1893 i Siljan kirke TE.,33 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.,[35] død 01.04.1981.10

      

 

       Gift 30.06.1923 i Gjerpen kirke TE.,[36] med Hanna Mathilde Myrvang, født 27.07.1900 i Fossum Gjerpen VE.,[37] (datter av Daniel Solvesen og Berte Marie Johannesdatter), døpt 14.10.1900 i Gjerpen kirke TE.,36 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[38] død 23.11.1976.10

      

       Se Øverbø/Solberg Bnr.30

 

 

 

 

IX. Julie Olsdatter, født 17.07.1896 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[39] døpt 25.10.1896 i Siljan kirke TE.,38 konfirmert 01.10.1911 i Siljan TE.,[40] død 02.10.1967 i Åsterød Gjerpen TE.[41]

      

      

       Gift 09.07.1921 i Siljan kirke TE.,[42] med Edvard Eriksen,41 født 13.03.1892 i Stensrød Gjerpen TE.,[43] (sønn av Erik Isaksen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 05.06.1892 i Gjerpen kirke TE., konfirmert 1906 i Gjerpen TE., død 20.09.1976 i Åsterød Gjerpen TE.40

      

       Se gamlegjerpen.no (Åsterød 1)

      

 

 

 

X.   Berta Otilie Olsdatter, født 31.03.1900 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[44] døpt 29.07.1900 i Siljan kirke TE.,43 død 05.02.1985 i Ballestad Gjerpen TE.,40 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.37

      

 

       Gift 30.11.1935, med Andreas Jensen, født 23.11.1894 i Ballestad Gjerpen TE.,40 (sønn av Jens Hansen og Karen Maria Andreasdatter), død 13.11.1969 i Ballestad Gjerpen TE.40

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 346.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 53.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 144.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 183.

[6]  Lardal bygdebok bind 3. side 884.

[7]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 120.

[8]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 183.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 35.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 163.

[11]  Siljan kirkegård.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 39.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[15]  Siljan bygdebok. side 346 og 457.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 46.

[17]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 106.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 202.

[19]  Siljan bygdebok. side 327 og 457.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[21]  Siljan bygdebok. side 346 og 364.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 53.

[23]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[24]  Siljan bygdebok. side 111 og 346.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 59.

[26]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 108.

[28]  Siljan bygdebok. side 111 og 358.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 71.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 66.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 254.

[33]  Siljan bygdebok. side 346-347.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 72.

[35]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[36]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[37]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 64.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[39]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 80.

[40]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 89.

[41]  Gamle Gjerpen.

[42]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[43]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 68.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.