| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TANGEN Bnr.3 u/SORTEDAL ETTER 1814

 


 

 

Hans Pedersen f. 1855 og Anne Halvorsdatter f. 1858 sin familie.

 

 

 

Hans Pedersen, født 25.05.1855 i Flaatene Sauherad TE.,[1] døpt 03.06.1855 i Sauherad TE., død 10.01.1942 i Siljan TE.[2]

Han var sønn av Peder Andersen og Ingeborg Olsdatter i Sauherad.

 

Han giftet seg i Sauherad i 1878 og døpte barn bosatt der til 1896. De kom til Siljan med 9 barn i 1896.

 

De kom til Sortedal/Tangen og døpte barn der fra 1898.

 

Siljan 1900 - Sortedal/Tangen Gnr.24 Bnr.3

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Peders. Tangen m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1855 Saude Brb n s

Anne Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1858 Saude i Telemark Brb n s

Olav Hanss. m ug b s Arbeider ved skovdrift 1886 Saude, Telemark Brb n s

Jens Hanss. m ug b s Søn 1888 Saude Telemark Brb n s

Anders Hanss. m ug b s Søn 1891 Saude, Telemark Brb n s

Aasle Hansd. k ug b d Datter 1894 Saude, Telemark Brb n s

Ingeborg Hansd. k ug b d Datter 1896 Saude, Telemark Brb n s

Anton Hanss. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

 

De gravla et barn bosatt på Kjølnes u/Gurholt i 1906 og nevnes der i 1910.

 

Siljan 1910 - Gurholt/Kjølnes Gnr.23 Bnr.4 

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Pedersen m g b hf Leiledning & skovarbeider 25.05.1856 Saude Telemark n s

Anne Halvorsen k g b hm Leiled.kone, kreatur & husstel 16.04.1858 Saude Telemark n s

Anders Hansen m ug b s Skovarb. & fløtter 19.06.1892 Saude Telemark n s

Hans Hansen m ug f s Skovarb. & fløtter 08.05.1890 Saude Telemark n s Sannsynleg opphaldstad: Luksefjeld, Gjerpen

Ingeborg Hansen k ug b d Husstel 18.06.1896 Saude Telemark n s

Marie Hansen k ug b d Barn 04.01.1901 Slemdal n s

Halvor Hansen m g b hf Skovarb. og fløtter 22.03.1880 Saude n s

Magna Hansen k g b hm Husstel 10.09.1884 Skien n s

 

Hans døde i Siljan i 1942.

 

 

Gift 26.09.1878 i Sauherad TE.,[3] med Anne Halvorsdatter, født 16.04.1858 i Sauherad TE.,[4] (datter av Halvor Jensen og Aaste Jensdatter), døpt 16.05.1858 i Sauherad TE., død 18.06.1929 i Sikane Siljan TE.2

 

Anne:

Hun kom fra Sauherad og døde i Siljan i 1929.

 

 

 

 

I.    Peder Hansen,[5] født 22.05.1878 i Sauherad TE.,[6] døpt 10.10.1878 i Sauherad TE.

      

       Foreldrene var ugift da han ble født, men giftet seg senere. Peder reiste til USA 06.03.1905.

      

 

 

II.   Halvor Hansen,5 født 22.03.1881 i Flaatene Sauherad TE.,[7] døpt 29.05.1881 i Sauherad TE.

      

       Han meldte flytting fra Tangen i Siljan til Skien i 1906 for å gifte seg.

 

      

       Gift 11.11.1906 i Skien TE.,[8] med Magna Hansen, født 10.09.1884 i Hjellen i Skien TE.,[9] (datter av Hans Johan Hansen og Josenfine Hansen), døpt 11.09.1884 i Skien TE.[10]

      

       Se Grorud

      

 

 

III. Anders Hansen,[11] født 01.02.1884 i Flaatene Sauherad TE.,[12] døpt 23.03.1884 i Sauherad TE., konfirmert 1898 i Saude TE.

      

       Det var trolig han som i 1900 var tjenestegutt hos Ole Haakonsen på Gurholt. Han reiste til USA 18.01.1904. Han kom tilbake til Siljan 23.12.1911.

 

       Ved vielsen i Gjerpen i 1916 hadde han oppholdssted Sikane.

 

 

       Gift 14.12.1916 i Gjerpen TE.,[13] med Maren Petrea Tveiten,[14] født 06.06.1885 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[15] (datter av Ole Nikolai Svendsen og Elise Marie Børresdatter), døpt 19.07.1885 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.[16]

      

 

 

IV. Olav Hansen,5 født 01.06.1886 i Flaatene Sauherad TE.,[17] døpt 25.07.1886 i Sauherad TE.,17 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Han reiste til USA 18.01.1904.

      

 

 

V.   Jens Hansen,5 født 05.03.1888 i Kaasa Sauherad TE.,[19] døpt 27.04.1888 i Sauherad kirke TE.,19 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.[20]

      

       Han reiste til USA 10.04.1906.

      

 

 

VI. Hans Hansen,5 født 08.05.1890 i Flaatene Sauherad TE.,[21] døpt 08.06.1890 i Sauherad TE.,21 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[22] død 04.11.1959 i Siljan TE.2

      

       Se Kiste Søndre/Sikane Bnr.20

      

 

 

VII. Anders Hansen,5 født 19.06.1892 i Hestekåsa Sauherad TE.,[23] døpt 07.08.1892 i Sauherad kirke TE.,23 død 09.01.1944 i Siljan TE.,2 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.[24]

      

   

       Gift 31.08.1918 i Siljan kirke TE.,[25] med Ingeborg Arnesdatter,[26] født 27.09.1885 i Gurholt Siljan TE.,[27] (datter av Arne Knutsen og Helle Marie Olsdatter), døpt 29.11.1885 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,18 død 01.02.1957 i Siljan TE.2

      

       Se Gurholt/Gurstad Bnr.29

 

 

                      

VIII. Aaste Hansdatter,5 født 03.12.1894 i Hestekåsa Sauherad TE.,[28] døpt 01.01.1895 i Sauherad TE., død 26.12.1906 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[29] gravlagt 31.12.1906 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

IX. Ingeborg Hansdatter,5 født 18.06.1896 i Hestekåsa Sauherad TE.,[30] døpt 16.08.1896 i Sauherad kirke TE.,45 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[31]

      

       Ved vielsen i 1915 hadde hun oppholdssted Kjølnes.

 

       De døpte barn på forskjellige steder i Siljan. Hennes bror Anton Hansen bodde på Torsholtsaga/Bakkane da de døpte barn bosatt der i 1922, 24 og 25.

 

      

       Gift 16.07.1915 i Gjerpen kirke TE.,[32],[33] med Kasper Herman Lauritsen, født 28.02.1883 i Løberg Gjerpen TE.,[34] (sønn av Laurits Kristiansen og Kristine Hansdatter), døpt 17.06.1883 i Gjerpen TE.

      

       Se Kiste Søndre/Killemyr Bnr.13

 

 

 

X.   Anton Hansen,[41] født 25.03.1898 i Tangen u/Sortedal Siljan TE.,[42] døpt 03.07.1898 i Siljan kirke TE.,57 konfirmert 06.10.1912 i Siljan TE.,[43] død 17.04.1964 i Rønningene Siljan TE.2

      

      

       Gift 11.04.1922 i Siljan kirke TE.,[44] med Gudrun Anette Kristiansen,[45] født 09.01.1902 i Sandbrekkene u/Øverbø Siljan TE.,[46] (datter av Kristian Jacobsen og Gunhild Marie Anundsdatter), døpt 23.03.1902 i Siljan kirke TE.,61 konfirmert 03.09.1916 i Siljan TE.,[47] død 08.07.1985.2

      

       Se Torsholtsaga

 

 

 

XI. Marie Hansdatter,[48] født 04.01.1901 i Tangen u/Sortedal Siljan TE.,[49] døpt 12.05.1901 i Siljan kirke TE.,76 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[50] død 14.01.1982 i Siljan TE.2

      

 

       Gift 1927, med Peder Ingvald Stendalen,[51] født 08.04.1901 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,76 (sønn av Ingeborg Emilsdatter), døpt 12.05.1901 i Siljan kirke TE.,76 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[52] død 13.12.1971 i Siljan TE.2

      

       Se Riset u/Austad

 

 

 

 

 

 [1]  Sauherad Sauherad klokkerbok 1842-1866. side 69.

[2]  Siljan kirkegård.

[3]  Sauherad Sauherad ministerialbok 1873-1886. side 179.

[4]  Sauherad Sauherad klokkerbok 1842-1866. side 100.

[5]  Siljan bygdebok. side 97.

[6]  Sauherad Sauherad ministerialbok 1873-1886. side 21.

[7]  Sauherad Nes ministerialbok 1878-1901. side 14.

[8]  Skien ministerialbok 1900-1907. side 327.

[9]  1910 tellingen.

[10]  Skien ministerialbok 1878-1890. side 63.

[11]  Siljan bygdebok. side 97 og 364.

[12]  Sauherad Sauherad ministerialbok 1873-1886. side 53.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 112.

[14]  Siljan bygdebok. side 254.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 51.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[17]  Sauherad Sauherad ministerialbok 1873-1886. side 66.

[18]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[19]  Sauherad ministerialbok 1887-1912. side 7.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 112.

[21]  Sauherad ministerialbok 1887-1912. side 17.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[23]  Sauherad ministerialbok 1887-1912. side 24.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[26]  Siljan bygdebok. side 245.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 52.

[28]  Sauherad ministerialbok 1887-1912. side 29.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[30]  Sauherad ministerialbok 1887-1912. side 34.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[32]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 110.

[33]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 124.

[34]  Gjerpen klokkerbok 1883-1900. side 8.

[35]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[36]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 131.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 28.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 42.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 56.

[40]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 63.

[41]  Kirkebok for Siljan.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 86.

[43]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[44]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[45]  Siljan bygdebok. side 358.

[46]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[47]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 99.

[48]  Siljan bygdebok. side 175.

[49]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 93.

[50]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[51]  Siljan bygdebok. side 97 og 175.

[52]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 96.