| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ/MYRA BNR.4 ETTER 1814

 


 

 

Torjus Hansen f. 1858 og Anne Kirstine Jørgensdatter f. 1854 sin familie.

 

 

Torjus Hansen,[1] født 10.03.1858 i Bø TE., døpt 02.04.1858 i Bø TE.[2]

Han var sønn av Hans Gundersen og Anne Torjusdatter på Bø i Telemark.

 

Han kom fra Bø i Telemark og giftet seg i Drangedal i 1887.

 

De døper barn i Drangedal i 1889 og 1892. I 1897 fikk de barn bosatt i Skien.

 

Han ble leilending på Sørbø/Myren Bnr.4 i 1904 og nevnes der i 1910.

 

Siljan 1910 - Sørbø/Myren Gnr.18 Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Torjus Hansen m g b hf Leilænding, Jord- og skogarbeide 09.05.1857 Bø, Telemark n s

Anne Kirstine Jørgensen k g b hm Leilændingskone, Hus- og kreaturstel 01.01.1854 Drangedaln s

Andrea Hansen k ug b d Husligt arbeide 04.01.1888 Drangedaln s

Hans Torjusen m ug b s Skog- og fløtningsarbeide 18.01.1892 Drangedaln s

Marie Torjusen k ug b d Datter 18.12.1897 Skien n s

Hella Andrea Solberg k e b hm Pensjon af godseier Treschow 31.01.1859 Hedrum n s

Hans E. Solberg m ug b s Skog- og fløtningsarbeide 07.01.1892 Slemdal n s

Eilert E. Solberg m ug b s Skog- og fløtningsarbeide 13.11.1893 Slemdal n s

Borghild E. Solberg k ug b Husligt arbeide 23.05.1895 Slemdal n s

 

Treschow solgte i 1913 Sørbø/Myren Bnr.4 til Anton Hansen.

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1926, av en eller annen grunn,  solgt fra sønnen Hans Torjusen til Torjus:

Skjøte på Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra Hans Torjusen til Torjus H Myra for kr. 600. Datert 14.07.1926, tinglyst 31.07.1926.

 

Øverbø/Lillekaas Bnr.31 ble i 1931 solgt fra Torjus Hansen og hustru tilbake til sønnen Hans Torjusen Lillekaas:

Skjøte på Øverbø/Lillekaas Bnr.31 fra Torjus Hansen og hustru Anne Lillekaas til sønnen Hans Torjusen Lillekaas for kr. 1000, hvorav for løsøre kr. 500. Datert 21.10.1931, tinglyst 21.12.1931.

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Holtenmyren Bnr.16 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Torjus Hansen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Torjus Hansen Lillikaas er utskilt Holtenmyren Bnr.16

Skjøte på Holtenmyren Bnr.16 fra Kristian M Holte f. 02.10.1882 og hustru Lovise f. 26.03.1876 til Torjus Hansen Lillekås f. 1856 for kr.300. Datert 26.01.1942

 

Torjus Hansen solgte i 1942 Holtenmyren Bnr.16 til sin svigersønn Kristian Moholt:

Skjøte på Holtenmyren Bnr.16 fra Torjus Hansen f. 09.05.1856 til svigersønnen Kristian Moholt f. 27.01.1897 for kr. 600. Datert 19.02.1942

 

 

Gift 26.09.1887 i Drangedal TE.,[3] med Anne Kirstine Jørgensdatter,[4] født 01.01.1854 i Drangedal TE. (datter av Jørgen Jensen og Odberg Karine Anstensen), døpt 05.02.1854 i Drangedal TE.[5]

 

Anne:

Hun kom fra Drangedal.

 

 

 

I.    Jørgine Hansine Torjusdatter, født 27.09.1889 i Drangedal TE.,4 døpt 17.11.1889 i Drangedal TE.

      

       Ved vielsen i 1910 hadde hun oppholdssted Myra.

 

      

       Gift 30.10.1910 i Siljan kirke TE.,[6] med Paulus Jørgensen Fink, født 18.11.1886 i Skien TE.,6,[7] (sønn av Jørgen Kristofersen Fink).

      

       Paulus:

       Hans far var snekkermester ifølge vielsen. Paulus var født i Skien og var møllearbeider bosatt i Gjerpen i 1910.

      

 

 

II.   Hans Torjussen, født 18.01.1892 i Bø Tørdal TE.,[8] døpt 14.02.1892 i Tørdal kirke TE.,8 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.,[9] død ca 1942 i Lillekås u/Øverbø Siljan TE.

 

       Se Lillekaas/Øverbø

 

 

 

III. Jensine Marie Torjusdatter, født 08.12.1897 i Skien TE.,[10] døpt 02.07.1899 i Skien kirke TE.,[11] konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[12] død 01.05.1976 i Moholt Siljan TE.[13]

      

 

       Gift 04.10.1919 i Siljan kirke TE.,[14],[15] med Nils Kristian Hansen, født 27.01.1897 i Moholt Siljan TE.,[16] (sønn av Hans Jacob Jacobsen og Inger Andrine Halvorsdatter), døpt 11.07.1897 i Siljan kirke TE.,16 død 31.07.1946 i Moholt Siljan TE.,13 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[17]

      

       Se Holtenmyren u/Holte

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 455.

[2]  Bø ministerialbok 1849-1861. side 104.

[3]  Drangedal Drangedal ministerialbok 1885-1894. side 7.

[4]  Drangedal Tørdal klokkerbok 1856-1894. side 166.

[5]  Drangedal ministerialbok 1837-1856. side 98.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 105.

[7]  1910 tellingen.

[8]  Drangedal Tørdal ministerialbok 1885-1894. side 125.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 1.

[11]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 156.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[13]  Siljan kirkegård.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 115.

[15]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 160.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 83.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.