| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

 

Anton Hansen f. 1889 og Marte Marie Sæle f. 1892 sin familie.

 

 

 

Anton Hansen,[1] født 20.05.1889 i Moholt Siljan TE.,[2] døpt 01.09.1889 i Siljan kirke TE., død 28.02.1976 i Siljan TE, gravlagt 06.03.1976 i Siljan kirkegård TE.[3]

Han var sønn av Hans Jacob Jacobsen og Inger Andrine Halvorsdatter på Moholt Nordre.

 

Anton kjøpte i 1929 Moholt/Nordre Bnr.7 av sin far:

Skjøte på Moholt/Nordre Bnr.7 fra enkemand Hans Jacobsen Moholt til Anton Hansen Moholt for kr. 17 000, hvorav for løsøre kr. 5000. Datert 19.10.1929, tinglyst 18.10.1929

 

Han giftet seg i 1933.

 

Anton skilte i 1938 ut eiendommen Moholt/Skole Bnr.36 og solgte den til Siljan kommune:

Skylldelinsforretning avholdt 14.11.1938 på Moholt/Nordre Bnr.7, hvorved til Siljan kommune er utskilt Moholt/Skole Bnr.36.

Skjøte på Moholt/Skole Bnr.36 fra Anton H Moholt f. 23.05.1889 og hustru Marie Sale f. 15.10.1892 til Siljan Kommune for kr. 500. Datert mai 1939

 

Anton døde i 1976.

 

 

Gift 1933, med Marte Marie Sæle,1 født 15.10.1892 i Bygstad Sunnfjord SF.,[4] død 1960 i Siljan TE, gravlagt 16.01.1960 i Siljan kirkegård TE..3

 

Marte Marie:

Hun kom fra Sunnfjord i Sogn og Fjordane og døde i Siljan i 1960.

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 14.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 18.