| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLARØNNINGEN BNR.26 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

 

Ingebret Olsen f. 1837 og Inger Marie Jacobsdatter f. 1853 sin familie.

 

 

 

Ingebret Olsen,[1] født 10.05.1837 i Røsholt Lardal VE.,[2] døpt 25.06.1837 i Lardal VE.,[3] død 16.07.1908 i Kvislarønningen Siljan TE.,[4] gravlagt 21.07.1908 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Ole Kristiansen og Else Klausdatter fra Lardal.

 

Ingebret giftet seg i Hedrum i 1871 og døpte et barn bosatt på Nordkveldmoen i 1872.

 

Fra 1878 til 1889 døpte de barn bosatt på Odberg-moen i Hvarnes i Hedrum.

 

I 1892 fikk de et barn bosatt på Kvislarønningen i Siljan.

 

Ingebret kjøpte i 1893 Kvislarønningen Bnr.26 av Treschow:

Skjøte på Moholt/Kvislarønningen Bnr.26 fra Treschow til Ingebret Olsen for kr. 3000, med div forbehold for sælger som driftsveier, tømmerlegger, jagtrett osv. Datert 25.03.1893, tinglyst 04.04.1893

 

Siljan 1900 - Kvislarøningen Gnr.32 Bnr.26

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Inggebret Ols. m g b hf Gordbruger selveier 1837 Luerdal Jarelsberg JL n s

Inger Marie Jakobsd. k g b hm Husjerning Kreatursel 1853 Kvele Jarelsberg JL n s

Anton Ingebrets. m ug b s Sysselsat med Jordbrug og Skovarbeide 1878 Hvares Jarelsberg JL n s

Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Sysselsat med Jordbrug og Skovarbeide

Johan Ingebrets. m ug b s Sysselsat med Jordbrug og Skovarbeide 1885 Hvares JL n s

Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Sysselsat med Jordbrug og Skovarbeide

Ole Inkebrts. m ug b s 1889 Hvares JL n s

Albert Ingebrets. m ug b s 1892 Slemdal herred* n s

Lisa Ingebretsd. k ug b d 1872 Kvele JL n s

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.26 - Kvislarydningen - eier/bruker Ingebret Olsen

 

Ingebret døde i 1908.

 

 

Gift 20.10.1871 i Hedrum kirke VE.,[5] med Inger Marie Jacobsdatter,1 født 04.04.1853 i Rimstad Bnr.4 Hedrum VE.,[6],2 (datter av Jacob Kristoffersen og Anne Karine Olsdatter), døpt 01.05.1853 i Hedrum VE.,[7] død 15.03.1934 i Kvisla Siljan TE., gravlagt 22.03.1934 i Siljan kirkegård TE.

 

Inger:

Hun kom fra Rimstad i Hedrum.

 

Da hun ble enke i 1908 bodde hun videre på Kvislarønningen Bnr.26.

 

I 1910 bodde hun der med 3 av barna og to personer til forpleining som var fattigunderstøttet.

 

Siljan 1910 - Moholt Kvislarydningen Gnr.32 Bnr.26

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Marie Jakobsen k e b hm Selveier Husarbide 04.04.1853 Kvelle n s

Ole Ingebretsen m ug b s Skovdrift 25.03.1889 Hvarnes n s

Elise Ingebretsen k ug b d Husarbide 24.06.1872 Kvelle n s

Albert Ingebretsen m ug b s Skogsarb. 31.10.1892 Slemdal n s

Georg Olsen m ug b Til forpleining Lidt gjelp ved huset, Fattigunders. 02.02.1896 Skien n s

Merknad: Fattigunders. E: tilført med rød penn

Olga Matisen k ug b Til forpleining Lidt gjelp ved huset, Fattigunders. 20.02.1898 Larvik n s

Merknad: Fattigunders. E: tilført med rød penn

 

Hun solgte i 1932 Kvislarønningen Bnr.26 til sønnene Ole og Albert Ingebretsen:

Skjøte på Moholt/Kvislarønningen Bnr.26 fra Inger Marie Kvislarydningen til sønnen Ole og Albert Ingebretsen Kvisla osv for kr. 2300. Datert 03.09.1932

 

Inger Marie nevnes i januar 1933 ang. en uskiftebevilling:

Uskiftebevilling for Inger Marie Olsen Kvislarødningen, enke etter avd. Ingebret Olsen Kvislarødningen. Tinglyst 27.01.1933.

 

Hun døde i 1834.

 

 

 

I.    Elise Jacobine Ingebretsdatter,1 født 24.06.1872 i Nordkveldmoen u/Nordkvelde Søndre Hedrum VE.,[8] døpt 21.07.1872 i Kvelde kirke Hedrum VE.,[9] død 16.06.1933 i Kvislarønningen Siljan TE, gravlagt 23.06.1933 i Siljan kirkegård TE.

      

       Hun var ugift og nevnes med moren i 1910. Hun døde på Kvislarønningen i 1933.

      

 

 

II.   Anton Vilhelm Ingebretsen,[10] født 30.05.1878 i Odbergmoen Hvarnes Hedrum VE.,[11] døpt 30.06.1878 i Hedrum VE., død 17.06.1958 i Løkka Siljan TE.[12]

 

      

       Gift 26.11.1905 i Siljan kirke TE.,[13] med Anne Helvig Pedersdatter,[14] født 11.04.1877 i Kvisla Siljan TE.,[15] (datter av Peder Pedersen og Anne Helvig Knutsdatter), døpt 10.06.1877 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.,[16] død 27.01.1959 i Løkka Siljan TE.12

      

       Se Moholt/Løkka

 

 

 

III. Olga Kristine Ingebretsdatter,[17] født 20.09.1882 i Odbergmoen Hvarnes Hedrum VE.,[18] døpt 20.11.1882 i Hvarnes kirke VE.,22 død 25.10.1900 i Kvislarønningen Siljan TE.,[19] gravlagt 03.11.1900 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.[20]

 

       Hun døde på Kvislarønningen i 1900.

 

 

 

IV. Johan Martin Ingebretsen,1 født 28.10.1885 i Odbergmoen Hvarnes Hedrum VE.,21,[21] døpt 15.11.1885 i Hvarnes kirke VE.,25 konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE.,[22] død 30.09.1965 i Skifjell Gjerpen TE.[23]

      

       De kom til Skifjell i Gjerpen og ble selveiere der. De skrev seg som Skifjeld.

      

       De er begge gravlagt på Borgestad.

      

       Se gamlegjerpen.no (Skifjell 5 - Skifjell nordre - Store Skifjell)

 

      

       Gift 18.02.1906 i Siljan kirke TE.,13 med Karen Marie Pedersdatter,14 født 20.11.1884 i Kvisla Siljan TE.,[24] (datter av Peder Pedersen og Anne Helvig Knutsdatter), døpt 08.02.1885 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.,[25] død 22.06.1965 i Skifjeld Gjerpen TE.

      

       Maren Marie:

       Hun kom fra Kvisla og døde i Skifjeld i Gjerpen i 1965.

 

 

 

        A.    Per Kvisla, født 05.06.1906 i Kvislarønningen Siljan TE.,20 døpt 22.07.1906, død 03.02.1907 i Kvislarønningen Siljan TE.,4 gravlagt 10.02.1907 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

        B.    Ivar Skifjeld, født 11.08.1907 i Kvisla Siljan TE.,[26] døpt 15.09.1907 i Siljan kirke TE., død 24.10.1983 i Gjerpen TE.[27]

              

               Han overtok gården på Skilfjeld sammen med sin bror Olav. De var ungkarer og drev gården sammen. De er gravlagt på Borgestad.

              

 

 

        C.    Peder Skifjeld, født 24.04.1910 i Kvisla Siljan TE.,[28] døpt 22.05.1910 i Siljan kirke TE.

              

               De bygde hus i Gregorius Dagsonsgt. 191 på Bøle i 1951.

 

              

               Gift31 med Elsa Jensen, født 17.09.1915 i Bratsberg Gjerpen TE.,27 (datter av Jonas Jensen og Wilhelmine Pauline Petterson).

              

               Elsa:

               Hun kom fra Bratsberg.

              

 

 

        D.    Magnhild Skifjell, født 25.10.1912 i Skifjell Gjerpen TE.,27 død 01.04.1998 i Gjerpen TE.31

              

               De ble bosatt på Øvrum 16 - Ekeli i Gjerpen.

 

              

               Gift31 med Martinius Stubberød, født 31.03.1899 i Ballestad Gjerpen TE.,31 (sønn av Johannes Kittilsen Stubberød og Maren Margrete Olsdatter), død 27.05.1970 i Gjerpen TE.31

              

 

 

        E.    Olav Skifjell, født 16.05.1915 i Skifjell Gjerpen TE.,27 død 05.01.1996 i Gjerpen TE.31

              

               Han overtok gården på Skilfjeld sammen med sin bror Ivar. De var ungkarer og drev gården sammen. De er gravlagt på Borgestad.

              

 

 

        F.    Anna Skifjell, født 15.01.1918 i Skifjell Gjerpen TE.27

              

               De bodde i Lagmannsv. 6 i Skien.

 

              

               Gift31 med Arnt Isak Bøe, født 20.03.1911.31

              

 

 

        G.    Inga Skifjell, født 02.02.1920 i Skifjell Gjerpen TE.27

              

               De var bosatt på Løberg.

 

              

               Gift31 med Hans Johannessen, født 16.07.1913,31 (sønn av Olav Johannessen).

              

               Hans:

               Han kom fra Løberg i Gjerpen.

              

 

 

        H.    Olga Skifjell, født 25.10.1923 i Skifjell Gjerpen TE.27

              

               De ble bosatt i Prestsetre i Eidanger. Prestesetre ble i 1948 skjøtet over på Anders Kjendalen.

 

              

               Gift 1947,31 med Anders Kjendalen, født 12.05.1920 i Kjendalen Eidanger TE.,31 (sønn av Hans Petter Gulliksen og Anna Helfrida Larsdatter).

              

               Anders:

               Han kom fra Neperønningen u/Kjendalen i Eidanger.

              

 

 

        I.     Håkon Skifjell, født 22.05.1925 i Skifjell Gjerpen TE.27

              

               De var bosatt i Eikornrødv. 117 på Bøle i Gjerpen.

 

              

               Gift31 med Haldis Karoline Fjeldet, født 1925.31

              

               Haldis:

               Hun kom fra Bøle.

              

 

 

        J.     Arne Skifjell, født 1927 i Skifjell Gjerpen TE.27

              

               Han overtok som selveier på Skifjeld etter sine brødre, Ivar og Olav.

 

              

               Gift31 med Magnhild Auråen, født 18.07.1925,31 død 13.07.2004 i Gjerpen TE.31

              

               Magnhild:

               Hun kom fra Sannidal.

              

 

 

 

V.   Ole Kristian Ingebretsen,1 født 25.03.1889 i Odbergmoen Hvarnes Hedrum VE.,21,[29] døpt 18.04.1889 i Hvarnes kirke VE.,33 død 09.01.1964 i Kvisla Siljan TE.,12 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.[30]

      

 

       Han giftet seg med Signe Amanda Johansdatter,1 født 27.07.1898 i Lien u/Oklungen Eidanger TE.,[31],27 (datter av Johan Andersen og Gunhild Lovise Larsdatter), død 01.01.1960 i Kvisla Siljan TE.12

      

       Se Kvislarønningen denne gården

 

 

 

VI. Edvard Albert Ingebretsen,1 født 31.10.1892 i Kvislarønningen Siljan TE.,[32] døpt 01.01.1893 i Siljan kirke TE.,43 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.,[33] død 10.08.1978 i Siljan TE.12

      

       Moren solgte i 1932 Kvislarønningen Bnr.26 til sønnene Ole og Albert Ingebretsen:

       Skjøte på Moholt/Kvislarønningen Bnr.26 fra Inger Marie Kvislarydningen til sønnen Ole og Albert Ingebretsen Kvisla osv for kr. 2300. Datert 03.09.1932

      

       Han skrev seg som Kvisla.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 37.

[2]  Lardal bygdebok bind 3. side 885.

[3]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 11.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 186.

[5]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 255.

[6]  Hedrum bygdebok bind 3. side 661 og 922.

[7]  Hedrum ministerialbok 1849-1857. side 80.

[8]  1910 tellingen.

[9]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 22.

[10]  Siljan bygdebok. side 17 og 37.

[11]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 75.

[12]  Siljan kirkegård.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 203.

[14]  Siljan bygdebok. side 32.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 157.

[17]  Hedrum bygdebok bind 3. side 922.

[18]  Hedrum Hvarnes ministerialbok 1881-1906. side 2.

[19]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[20]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[21]  Hedrum Hvarnes ministerialbok 1881-1906. side 7.

[22]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.

[23]  Gamle Gjerpen.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 49.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 108.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[27]  Gamle Gjerpen.

[28]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 31.

[29]  Hedrum Hvarnes ministerialbok 1881-1906. side 14.

[30]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 72.

[33]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.